Wikibooks: Empecemos https://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos __NOTOC__ ¡Empecemos!https://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos#.C2.A1Empecemos.21 La palabra del díahttps://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos#La_palabra_del_d.C3.ADa Lecturashttps://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos#Lecturas Cómo presentarsehttps://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos#C.C3.B3mo_presentarse De vacacioneshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos#De_vacaciones Apéndiceshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos#Ap.C3.A9ndices Wikibooks: Trang Chính https://vi.wikibooks.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh Tổng quan • Trang Chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Trang_Ch%C3%ADnh Tất cảhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:T%E1%BA%A5t_c%E1%BA%A3 Wikibooks: Empecemos/Números https://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos/N%C3%BAmeros cero Empecemoshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Empecemos Wikibooks: Empecemos/Colores https://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos/Colores Colores Empecemoshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Empecemos Wikibooks: Empecemos/Alfabeto https://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos/Alfabeto ==Lời chú== Lời chúhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos/Alfabeto#L.E1.BB.9Di_ch.C3.BA Wikibooks: Empecemos/Presentarse https://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos/Presentarse == Kiểu chào == Kiểu chàohttps://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos/Presentarse#Ki.E1.BB.83u_ch.C3.A0o Đàm thoạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos/Presentarse#.C4.90.C3.A0m_tho.E1.BA.A1i Wikibooks: Sinh học lớp 10 https://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10 __NOTOC__ Khoa học nghiên cứu về sự sốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10#Khoa_h.E1.BB.8Dc_nghi.C3.AAn_c.E1.BB.A9u_v.E1.BB.81_s.E1.BB.B1_s.E1.BB.91ng Đại phân tử (macromolecules) cấu tạo nên các cơ thể sốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10#.C4.90.E1.BA.A1i_ph.C3.A2n_t.E1.BB.AD_.28macromolecules.29_c.E1.BA.A5u_t.E1.BA.A1o_n.C3.AAn_c.C3.A1c_c.C6.A1_th.E1.BB.83_s.E1.BB.91ng Tế bào - Thành phần cơ bản của sự sốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10#T.E1.BA.BF_b.C3.A0o_-_Th.C3.A0nh_ph.E1.BA.A7n_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n_c.E1.BB.A7a_s.E1.BB.B1_s.E1.BB.91ng Vi khuẩn - Hình thức đơn giản nhất của sự sốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10#Vi_khu.E1.BA.A9n_-_H.C3.ACnh_th.E1.BB.A9c_.C4.91.C6.A1n_gi.E1.BA.A3n_nh.E1.BA.A5t_c.E1.BB.A7a_s.E1.BB.B1_s.E1.BB.91ng Wikibooks: Sinh học lớp 10/Sự sống https://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/S%E1%BB%B1_s%E1%BB%91ng ==Khoa học nghiên cứu về sự sống== Khoa học nghiên cứu về sự sốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/S%E1%BB%B1_s%E1%BB%91ng#Khoa_h.E1.BB.8Dc_nghi.C3.AAn_c.E1.BB.A9u_v.E1.BB.81_s.E1.BB.B1_s.E1.BB.91ng Wikibooks: Sinh học lớp 10/Sự sống/Khái niệm https://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/S%E1%BB%B1_s%E1%BB%91ng/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m ==Các khái niệm và tính chất của sự sống== Các khái niệm và tính chất của sự sốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/S%E1%BB%B1_s%E1%BB%91ng/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m#C.C3.A1c_kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m_v.C3.A0_t.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_c.E1.BB.A7a_s.E1.BB.B1_s.E1.BB.91ng Tính hệ thống của sinh vậthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/S%E1%BB%B1_s%E1%BB%91ng/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m#T.C3.ADnh_h.E1.BB.87_th.E1.BB.91ng_c.E1.BB.A7a_sinh_v.E1.BA.ADt Vật chất được cấu tạo một cách có hệ thốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/S%E1%BB%B1_s%E1%BB%91ng/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m#V.E1.BA.ADt_ch.E1.BA.A5t_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_c.E1.BA.A5u_t.E1.BA.A1o_m.E1.BB.99t_c.C3.A1ch_c.C3.B3_h.E1.BB.87_th.E1.BB.91ng Ví dụ 1: Cấu trúc của phân tử nước đem đến cho nước những tính chất đặc trưnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/S%E1%BB%B1_s%E1%BB%91ng/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m#V.C3.AD_d.E1.BB.A5_1:_C.E1.BA.A5u_tr.C3.BAc_c.E1.BB.A7a_ph.C3.A2n_t.E1.BB.AD_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_.C4.91em_.C4.91.E1.BA.BFn_cho_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_nh.E1.BB.AFng_t.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_.C4.91.E1.BA.B7c_tr.C6.B0ng Sinh trưởng và Phát triểnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/S%E1%BB%B1_s%E1%BB%91ng/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m#Sinh_tr.C6.B0.E1.BB.9Fng_v.C3.A0_Ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n Sinh sảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/S%E1%BB%B1_s%E1%BB%91ng/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m#Sinh_s.E1.BA.A3n Nội cân bằnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/S%E1%BB%B1_s%E1%BB%91ng/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m#N.E1.BB.99i_c.C3.A2n_b.E1.BA.B1ng Khả năng thích ứng với môi trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/S%E1%BB%B1_s%E1%BB%91ng/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m#Kh.E1.BA.A3_n.C4.83ng_th.C3.ADch_.E1.BB.A9ng_v.E1.BB.9Bi_m.C3.B4i_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng Khả năng tiến hóahttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/S%E1%BB%B1_s%E1%BB%91ng/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m#Kh.E1.BA.A3_n.C4.83ng_ti.E1.BA.BFn_h.C3.B3a Wikibooks: Sinh học lớp 10/Phương pháp https://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p ==Phương pháp khoa học được áp dụng rộng rãi trong Sinh học== Phương pháp khoa học được áp dụng rộng rãi trong Sinh họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p#Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_khoa_h.E1.BB.8Dc_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_.C3.A1p_d.E1.BB.A5ng_r.E1.BB.99ng_r.C3.A3i_trong_Sinh_h.E1.BB.8Dc Wikibooks: Bảo vệ môi trường https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng thumb|Trái Đất xanh, nhìn từ tàu Apollo 17 Thiên nhiênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng#Thi.C3.AAn_nhi.C3.AAn Một số vấn đềhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng#M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_v.E1.BA.A5n_.C4.91.E1.BB.81 Năng lượng xanhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng#N.C4.83ng_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_xanh Wikibooks: Cẩm nang du học https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BA%A9m_nang_du_h%E1%BB%8Dc ==Du học tại Mỹ== Du học tại Mỹhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BA%A9m_nang_du_h%E1%BB%8Dc#Du_h.E1.BB.8Dc_t.E1.BA.A1i_M.E1.BB.B9 Du học tại Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BA%A9m_nang_du_h%E1%BB%8Dc#Du_h.E1.BB.8Dc_t.E1.BA.A1i_Ph.C3.A1p Wikibooks: Tự học JavaScript https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript ==JavaScript== JavaScripthttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript#JavaScript Học JavaScripthttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript#H.E1.BB.8Dc_JavaScript Thư viện mã JavaScripthttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript#Th.C6.B0_vi.E1.BB.87n_m.C3.A3_JavaScript Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript#Tham_kh.E1.BA.A3o Biên soạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript#Bi.C3.AAn_so.E1.BA.A1n Wikibooks: Tự học JavaScript/Chức năng thường dùng https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng Tormoxin 500mg Cod Next Day Delivery in Hartford gbdaddeekdbcebkb Danh Sách Dòng lệnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#Danh_S.C3.A1ch_D.C3.B2ng_l.E1.BB.87nh Làm trang chủhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#L.C3.A0m_trang_ch.E1.BB.A7 Làm trang ưa thích (favorite)https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#L.C3.A0m_trang_.C6.B0a_th.C3.ADch_.28favorite.29 Tư liệu ngày giờhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#T.C6.B0_li.E1.BB.87u_ng.C3.A0y_gi.E1.BB.9D Tư liệu cookiehttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#T.C6.B0_li.E1.BB.87u_cookie Tư liệu trình duyệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#T.C6.B0_li.E1.BB.87u_tr.C3.ACnh_duy.E1.BB.87t Truy tìm thông tin cac trang mạng tim kiếm Yahoohttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#Truy_t.C3.ACm_th.C3.B4ng_tin_cac_trang_m.E1.BA.A1ng_tim_ki.E1.BA.BFm_Yahoo Truy tìm thông tin trên trang mạng tim kiếm Vinaseekhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#Truy_t.C3.ACm_th.C3.B4ng_tin_tr.C3.AAn_trang_m.E1.BA.A1ng_tim_ki.E1.BA.BFm_Vinaseek Dòng lệnh dịch chu Tieng việt sang chu tieng anh trên SAIGON tu dienhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#D.C3.B2ng_l.E1.BB.87nh_d.E1.BB.8Bch_chu_Tieng_vi.E1.BB.87t_sang_chu_tieng_anh_tr.C3.AAn_SAIGON_tu_dien Tìm thông tin thời tiết trên trang mạng http://www.wunderground.comhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#T.C3.ACm_th.C3.B4ng_tin_th.E1.BB.9Di_ti.E1.BA.BFt_tr.C3.AAn_trang_m.E1.BA.A1ng_http:.2F.2Fwww.wunderground.com Xem mã nguồn trang mạng IE:https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#Xem_m.C3.A3_ngu.E1.BB.93n_trang_m.E1.BA.A1ng_IE: Mozilla, Firefox, Camino:https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#Mozilla.2C_Firefox.2C_Camino: Tìm video nhạc hình, phim trên trng mạng video http://www.youtube.comhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#T.C3.ACm_video_nh.E1.BA.A1c_h.C3.ACnh.2C_phim_tr.C3.AAn_trng_m.E1.BA.A1ng_video_http:.2F.2Fwww.youtube.com Cách sử dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#C.C3.A1ch_s.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng Liên Kết Ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%B9ng#Li.C3.AAn_K.E1.BA.BFt_Ngo.C3.A0i Wikibooks: Nhập môn CSS https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS ==Ngôn ngữ định dạng thể hình CSS== Ngôn ngữ định dạng thể hình CSShttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS#Ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF_.C4.91.E1.BB.8Bnh_d.E1.BA.A1ng_th.E1.BB.83_h.C3.ACnh_CSS Học CSShttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS#H.E1.BB.8Dc_CSS Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS#Tham_Kh.E1.BA.A3o Biên soạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS#Bi.C3.AAn_so.E1.BA.A1n Wikibooks: Học HTML https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML ==Ngôn Ngữ lập Trình Trang mạng HTML== Ngôn Ngữ lập Trình Trang mạng HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML#Ng.C3.B4n_Ng.E1.BB.AF_l.E1.BA.ADp_Tr.C3.ACnh_Trang_m.E1.BA.A1ng_HTML Học HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML#H.E1.BB.8Dc_HTML Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML#Tham_Kh.E1.BA.A3o Biên soạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML#Bi.C3.AAn_so.E1.BA.A1n Wikibooks: VBScript https://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript ==Ngôn ngữ lập trình VBScript== Ngôn ngữ lập trình VBScripthttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript#Ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF_l.E1.BA.ADp_tr.C3.ACnh_VBScript Học VBScripthttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript#H.E1.BB.8Dc_VBScript Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript#Tham_kh.E1.BA.A3o Biên soạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript#Bi.C3.AAn_so.E1.BA.A1n Wikibooks: Tự học JavaScript/Hàm tiện ích https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch ==Hàm Tiện Ích== Hàm Tiện Íchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#H.C3.A0m_Ti.E1.BB.87n_.C3.8Dch Script Filehttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#Script_File Thư Viện Hàm Hửu Dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#Th.C6.B0_Vi.E1.BB.87n_H.C3.A0m_H.E1.BB.ADu_D.E1.BB.A5ng Đổi Màu Nền tự Động (Change Background Color Randomly)https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#.C4.90.E1.BB.95i_M.C3.A0u_N.E1.BB.81n_t.E1.BB.B1_.C4.90.E1.BB.99ng_.28Change_Background_Color_Randomly.29 Lên Đầu Trang khi nhấp đúp chuột (Move to top)https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#L.C3.AAn_.C4.90.E1.BA.A7u_Trang_khi_nh.E1.BA.A5p_.C4.91.C3.BAp_chu.E1.BB.99t_.28Move_to_top.29 Vô Hiệu Hóa Chuột Phải (Disable right mouse click)https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#V.C3.B4_Hi.E1.BB.87u_H.C3.B3a_Chu.E1.BB.99t_Ph.E1.BA.A3i_.28Disable_right_mouse_click.29 Hiển Thị Ngày Giờ trên thanh thông báo (Display Today Date And Time In Status Bar)https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#Hi.E1.BB.83n_Th.E1.BB.8B_Ng.C3.A0y_Gi.E1.BB.9D_tr.C3.AAn_thanh_th.C3.B4ng_b.C3.A1o_.28Display_Today_Date_And_Time_In_Status_Bar.29 Xem Mã Nguồn Trang Web (View Source Code)https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#Xem_M.C3.A3_Ngu.E1.BB.93n_Trang_Web_.28View_Source_Code.29 Tự Động Hiển Thị Một Trang Mạng (Random Link)https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#T.E1.BB.B1_.C4.90.E1.BB.99ng_Hi.E1.BB.83n_Th.E1.BB.8B_M.E1.BB.99t_Trang_M.E1.BA.A1ng_.28Random_Link.29 Hiển Thị Thông Tin Một Trang Mạng (Page Info)https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#Hi.E1.BB.83n_Th.E1.BB.8B_Th.C3.B4ng_Tin_M.E1.BB.99t_Trang_M.E1.BA.A1ng_.28Page_Info.29 Chuyển Hướng Trang Mạng (Page Redirect)https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#Chuy.E1.BB.83n_H.C6.B0.E1.BB.9Bng_Trang_M.E1.BA.A1ng_.28Page_Redirect.29 Cách Dùnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#C.C3.A1ch_D.C3.B9ng Dùng Hàm trong trang mạng HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#D.C3.B9ng_H.C3.A0m_trong_trang_m.E1.BA.A1ng_HTML Gọi Hàm từ một hồ sơ JS rờihttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch#G.E1.BB.8Di_H.C3.A0m_t.E1.BB.AB_m.E1.BB.99t_h.E1.BB.93_s.C6.A1_JS_r.E1.BB.9Di Wikibooks: Giới thiệu sơ lược về Số học https://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc Toán học | Số học | Đại số | Hình học | Lượng giác | Giải tích | Thống kê | Tài Chánh Giói Thiệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc#Gi.C3.B3i_Thi.E1.BB.87u Số Họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc#S.E1.BB.91_H.E1.BB.8Dc Biên Soạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc#Bi.C3.AAn_So.E1.BA.A1n Wikibooks: Giới thiệu sơ lược về Số học/Các loại số/Phân số https://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_s%E1%BB%91 == Phân Số== Phân Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_s%E1%BB%91#Ph.C3.A2n_S.E1.BB.91 Phân Số Bằng Nhauhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_s%E1%BB%91#Ph.C3.A2n_S.E1.BB.91_B.E1.BA.B1ng_Nhau Quy Đồng Mẩu Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_s%E1%BB%91#Quy_.C4.90.E1.BB.93ng_M.E1.BA.A9u_S.E1.BB.91 Đơn giản phân sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_s%E1%BB%91#.C4.90.C6.A1n_gi.E1.BA.A3n_ph.C3.A2n_s.E1.BB.91 Phép Toán Phân Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_s%E1%BB%91#Ph.C3.A9p_To.C3.A1n_Ph.C3.A2n_S.E1.BB.91 Wikibooks: Nhập môn Lượng giác https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c ==Nhập môn Lượng giác== Nhập môn Lượng giáchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Nh.E1.BA.ADp_m.C3.B4n_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_gi.C3.A1c Mục lụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#M.E1.BB.A5c_l.E1.BB.A5c Biên Soạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Bi.C3.AAn_So.E1.BA.A1n Wikibooks: Vật lý đại cương https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng Vật lý là một ngành của triết học tự nhiên và khoa học tự nhiên nghiên cứu vật chất và chuyển động trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm liên hệ như năng lượng và lực. Một cách rộng hơn, nó phân tích tổng quát về tự nhiên, với mục đích hiểu được vũ trụ hoạt động như thế nào /Cơ học cổ điển/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FC.C6.A1_h.E1.BB.8Dc_c.E1.BB.95_.C4.91i.E1.BB.83n.2F /Cơ học cổ điển/Tĩnh học/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FC.C6.A1_h.E1.BB.8Dc_c.E1.BB.95_.C4.91i.E1.BB.83n.2FT.C4.A9nh_h.E1.BB.8Dc.2F /Cơ học cổ điển/Động lực học/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FC.C6.A1_h.E1.BB.8Dc_c.E1.BB.95_.C4.91i.E1.BB.83n.2F.C4.90.E1.BB.99ng_l.E1.BB.B1c_h.E1.BB.8Dc.2F /Cơ học cổ điển/Cơ học vật rắn/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FC.C6.A1_h.E1.BB.8Dc_c.E1.BB.95_.C4.91i.E1.BB.83n.2FC.C6.A1_h.E1.BB.8Dc_v.E1.BA.ADt_r.E1.BA.AFn.2F /Cơ học cổ điển/Cơ học môi trường liên tục/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FC.C6.A1_h.E1.BB.8Dc_c.E1.BB.95_.C4.91i.E1.BB.83n.2FC.C6.A1_h.E1.BB.8Dc_m.C3.B4i_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng_li.C3.AAn_t.E1.BB.A5c.2F /Nhiệt động học/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FNhi.E1.BB.87t_.C4.91.E1.BB.99ng_h.E1.BB.8Dc.2F /Điện từ/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2F.C4.90i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AB.2F /Điện học/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2F.C4.90i.E1.BB.87n_h.E1.BB.8Dc.2F /Điện từ trường/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2F.C4.90i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AB_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng.2F /Điện tử/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2F.C4.90i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD.2F /Điện số/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2F.C4.90i.E1.BB.87n_s.E1.BB.91.2F /Cơ học lượng tử/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FC.C6.A1_h.E1.BB.8Dc_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_t.E1.BB.AD.2F /Sóng hạt/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FS.C3.B3ng_h.E1.BA.A1t.2F /Quang học/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FQuang_h.E1.BB.8Dc.2F /Âm thanh học/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2F.C3.82m_thanh_h.E1.BB.8Dc.2F /Thuyết tương đối/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FThuy.E1.BA.BFt_t.C6.B0.C6.A1ng_.C4.91.E1.BB.91i.2F /Thuyết tương đối hẹp/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FThuy.E1.BA.BFt_t.C6.B0.C6.A1ng_.C4.91.E1.BB.91i_h.E1.BA.B9p.2F /Thuyết tương đối rộng/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FThuy.E1.BA.BFt_t.C6.B0.C6.A1ng_.C4.91.E1.BB.91i_r.E1.BB.99ng.2F /Vật lý hạt nhân/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FV.E1.BA.ADt_l.C3.BD_h.E1.BA.A1t_nh.C3.A2n.2F /Phóng xạ/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng#.2FPh.C3.B3ng_x.E1.BA.A1.2F Wikibooks: Sinh học lớp 10/Đại phân tử/Axít nucleic https://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/%C4%90%E1%BA%A1i_ph%C3%A2n_t%E1%BB%AD/Ax%C3%ADt_nucleic Axit nucleic gồm 2 loai : Axit deoxiribonucleic (ADN) và Axit ribonucleic (ARN). https://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/%C4%90%E1%BA%A1i_ph%C3%A2n_t%E1%BB%AD/Ax%C3%ADt_nucleic# ARNhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/%C4%90%E1%BA%A1i_ph%C3%A2n_t%E1%BB%AD/Ax%C3%ADt_nucleic#ARN Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Đi ốt/Đi-ốt bán dẫn https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_b%C3%A1n_d%E1%BA%ABn ==Điốt bán dẫn == Điốt bán dẫnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_b%C3%A1n_d%E1%BA%ABn#.C4.90i.E1.BB.91t_b.C3.A1n_d.E1.BA.ABn Tính Chất Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_b%C3%A1n_d%E1%BA%ABn#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t_.C4.90i.E1.BB.87n Công Tắc Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_b%C3%A1n_d%E1%BA%ABn#C.C3.B4ng_T.E1.BA.AFc_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Chỉnh Lưuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_b%C3%A1n_d%E1%BA%ABn#Ch.E1.BB.89nh_L.C6.B0u Hạn Chế Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_b%C3%A1n_d%E1%BA%ABn#H.E1.BA.A1n_Ch.E1.BA.BF_.C4.90i.E1.BB.87n Điện Cấp Nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_b%C3%A1n_d%E1%BA%ABn#.C4.90i.E1.BB.87n_C.E1.BA.A5p_Nh.C3.A2n Bắt Sóng Đỉnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_b%C3%A1n_d%E1%BA%ABn#B.E1.BA.AFt_S.C3.B3ng_.C4.90.E1.BB.89nh Wikibooks: Sinh học lớp 10/Vi khuẩn/Siêu vi khuẩn https://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/Vi_khu%E1%BA%A9n/Si%C3%AAu_vi_khu%E1%BA%A9n Siêu khuẩn không được phân loại là sinh vật sơ hạch. Siêu khuẩn thường không được xem là sinh vật vì chúng chỉ sinh sản trong tế bào ký chủ khi sống và vì chúng không có tế bào chất là nơi tổng hợp protein và giải phóng năng lượng. Cấu trúc của Siêu khuẩnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/Vi_khu%E1%BA%A9n/Si%C3%AAu_vi_khu%E1%BA%A9n#C.E1.BA.A5u_tr.C3.BAc_c.E1.BB.A7a_Si.C3.AAu_khu.E1.BA.A9n Các loại Siêu khuẩnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/Vi_khu%E1%BA%A9n/Si%C3%AAu_vi_khu%E1%BA%A9n#C.C3.A1c_lo.E1.BA.A1i_Si.C3.AAu_khu.E1.BA.A9n Sự nhiễm của Siêu khuẩn vào tế bào chủhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/Vi_khu%E1%BA%A9n/Si%C3%AAu_vi_khu%E1%BA%A9n#S.E1.BB.B1_nhi.E1.BB.85m_c.E1.BB.A7a_Si.C3.AAu_khu.E1.BA.A9n_v.C3.A0o_t.E1.BA.BF_b.C3.A0o_ch.E1.BB.A7 Sự sinh sản của Siêu khuẩnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/Vi_khu%E1%BA%A9n/Si%C3%AAu_vi_khu%E1%BA%A9n#S.E1.BB.B1_sinh_s.E1.BA.A3n_c.E1.BB.A7a_Si.C3.AAu_khu.E1.BA.A9n Tiền Siêu khuẩn (Provirus)https://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/Vi_khu%E1%BA%A9n/Si%C3%AAu_vi_khu%E1%BA%A9n#Ti.E1.BB.81n_Si.C3.AAu_khu.E1.BA.A9n_.28Provirus.29 Các bệnh do Siêu khuẩnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%9Bp_10/Vi_khu%E1%BA%A9n/Si%C3%AAu_vi_khu%E1%BA%A9n#C.C3.A1c_b.E1.BB.87nh_do_Si.C3.AAu_khu.E1.BA.A9n Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Đi ốt/Đi-ốt Schottky https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_Schottky ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_Schottky#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Ứng Dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_Schottky#.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng Tính Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_Schottky#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t Liên Kết Ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_Schottky#Li.C3.AAn_K.E1.BA.BFt_Ngo.C3.A0i Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Đi ốt/Đi-ốt biến dung https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_bi%E1%BA%BFn_dung ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_bi%E1%BA%BFn_dung#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Lối Hoạt Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_bi%E1%BA%BFn_dung#L.E1.BB.91i_Ho.E1.BA.A1t_.C4.90.E1.BB.99ng Ứng Dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_bi%E1%BA%BFn_dung#.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng Bộ Dao Động Đồng Bộ tại một Điện Thếhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_bi%E1%BA%BFn_dung#B.E1.BB.99_Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_.C4.90.E1.BB.93ng_B.E1.BB.99_t.E1.BA.A1i_m.E1.BB.99t_.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF Wikibooks: Học Pascal https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal ==Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal == Ngôn Ngữ Lập Trình Pascalhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal#Ng.C3.B4n_Ng.E1.BB.AF_L.E1.BA.ADp_Tr.C3.ACnh_Pascal Học Pascalhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal#H.E1.BB.8Dc_Pascal Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal#Tham_kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Phương trình đường tròn https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_tr%C3%B2n ==Phương trình đường tròn số thực== Phương trình đường tròn số thựchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_tr%C3%B2n#Ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_.C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_tr.C3.B2n_s.E1.BB.91_th.E1.BB.B1c Phương trình đường tròn số phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_tr%C3%B2n#Ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_.C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_tr.C3.B2n_s.E1.BB.91_ph.E1.BB.A9c Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/Read https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Read Lệnh Pascal dùng để nhập thông tin và lưu trữ thông tin lại tại một biến số Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Read#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Read#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Thư viện thủ tục https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c Đây là Thư Viện những Thủ Tục Pascal Hửu Dụng Giới Thiệu Tác Giảhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Gi.E1.BB.9Bi_Thi.E1.BB.87u_T.C3.A1c_Gi.E1.BA.A3 Giới Thiệu Trìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Gi.E1.BB.9Bi_Thi.E1.BB.87u_Tr.C3.ACnh Thông Tinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Th.C3.B4ng_Tin Chờhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Ch.E1.BB.9D Ghi Thông Tin tại x,yhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Ghi_Th.C3.B4ng_Tin_t.E1.BA.A1i_x.2Cy Hỏi Ngừng hay tiếp tụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#H.E1.BB.8Fi_Ng.E1.BB.ABng_hay_ti.E1.BA.BFp_t.E1.BB.A5c Danh Sách Chọn Mụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Danh_S.C3.A1ch_Ch.E1.BB.8Dn_M.E1.BB.A5c Đọc Ghi Hồ Sơhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#.C4.90.E1.BB.8Dc_Ghi_H.E1.BB.93_S.C6.A1 Hiển Thị Ngày Giờhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Hi.E1.BB.83n_Th.E1.BB.8B_Ng.C3.A0y_Gi.E1.BB.9D Âm Thanhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#.C3.82m_Thanh Tiếng Còi Xe Cảnh Sáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Ti.E1.BA.BFng_C.C3.B2i_Xe_C.E1.BA.A3nh_S.C3.A1t Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/Exec https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Exec Lệnh của Pascal dùng để khởi động một chương trình Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Exec#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Exec#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/DosVersion https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/DosVersion Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin về phiên bản của DOS Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/DosVersion#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/DosVersion#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/Delay https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Delay Lệnh của Pascal dùng để hoãn thời gian trước khi làm một việc kế tiếp Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Delay#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Delay#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/GotoXY https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/GotoXY Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin về phiên bản của DOS Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/GotoXY#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/GotoXY#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/GetDate https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/GetDate Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin về Ngày, Tháng, Năm Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/GetDate#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/GetDate#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/GetTime https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/GetTime Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin về giờ hiện tại Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/GetTime#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/GetTime#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/GetEnv https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/GetEnv Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin về Môi Trường định lập của DOS Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/GetEnv#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/GetEnv#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/SetTime https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/SetTime Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin chỉnh, sửa giờ hiện tại Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/SetTime#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/SetTime#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/SwapVectors https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/SwapVectors Lệnh của Pascal dùng để chuẩn bị khởi động một chương trình Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/SwapVectors#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/SwapVectors#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/Int https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Int Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin máy tính Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Int#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Int#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/Random https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Random Lệnh Pascal dùng để tạo một số ngẩu nhiên Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Random#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Random#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/Readln https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Readln Lệnh Pascal dùng để nhập thông tin và lưu trữ thông tin lại tại một biến số Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Readln#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Readln#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh/Writeln https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Writeln Ghi thông tin, kết quả trên màn hình và sau đó xuống dòng. Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Writeln#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh/Writeln#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Thư viện chương trình tiện ích https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_ti%E1%BB%87n_%C3%ADch Sau đây là thư viện mả nguồn Pascal để tạo những trình ứng dụng Thư Viện Mả Pascalhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Th%C6%B0_Vi%E1%BB%87n_M%E1%BA%A3_Pascal Wikibooks: VBscript/Hàm/Now https://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Now Hàm mặc định của VBScript dùng để Hiển thị Ngày, Giờ hôm nay Công Thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Now#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Now#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: VBscript/Hàm/Date https://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Date Hàm trống mặc định của VBScript dùng để hiển thị Ngày hôm nay Công Thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Date#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Date#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: VBscript/Hàm/Time https://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Time Hàm trống mặc định của VBScript dùng để hiển thị Giờ hôm nay Công Thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Time#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Time#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: VBscript/Hàm/Hộp thoại (MsgBox) https://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/H%E1%BB%99p_tho%E1%BA%A1i_(MsgBox) Hộp Thoại Hiển thị Thông Tin Công Thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/H%E1%BB%99p_tho%E1%BA%A1i_(MsgBox)#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/H%E1%BB%99p_tho%E1%BA%A1i_(MsgBox)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: VBscript/Hàm/InputBox https://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/InputBox Hộp Thoại Nhập Thông Tin Công Thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/InputBox#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/InputBox#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: VBscript/Hàm/REM https://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/REM Giải thích , Miêu tả một dòng lệnh Công Thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/REM#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/REM#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: VBscript/Hàm/Chuỗi ký tự https://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1 ==Khái niệm== Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Khai Báohttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#Khai_B.C3.A1o Gán Giá Trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#G.C3.A1n_Gi.C3.A1_Tr.E1.BB.8B Định Cách Hoạt Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#.C4.90.E1.BB.8Bnh_C.C3.A1ch_Ho.E1.BA.A1t_.C4.90.E1.BB.99ng Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Đi ốt/Đi-ốt ổn định dòng điện https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_%E1%BB%95n_%C4%91%E1%BB%8Bnh_d%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_%E1%BB%95n_%C4%91%E1%BB%8Bnh_d%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Cách Hoạt Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_%E1%BB%95n_%C4%91%E1%BB%8Bnh_d%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n#C.C3.A1ch_Ho.E1.BA.A1t_.C4.90.E1.BB.99ng Ứng Dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_%E1%BB%95n_%C4%91%E1%BB%8Bnh_d%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n#.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Hàm https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/H%C3%A0m ==Các hàm== Các hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/H%C3%A0m#C.C3.A1c_h.C3.A0m Hàm có Tham Số, và trả về một kết quảhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/H%C3%A0m#H.C3.A0m_c.C3.B3_Tham_S.E1.BB.91.2C_v.C3.A0_tr.E1.BA.A3_v.E1.BB.81_m.E1.BB.99t_k.E1.BA.BFt_qu.E1.BA.A3 Cú pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/H%C3%A0m#C.C3.BA_ph.C3.A1p Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/H%C3%A0m#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Mô tảhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/H%C3%A0m#M.C3.B4_t.E1.BA.A3 Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Vòng lặp https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p ===Các mệnh đề tái lặp (hay vòng lặp)=== Các mệnh đề tái lặp (hay vòng lặp)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#C.C3.A1c_m.E1.BB.87nh_.C4.91.E1.BB.81_t.C3.A1i_l.E1.BA.B7p_.28hay_v.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p.29 Vòng lặp dohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_do Vòng lặp whilehttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_while Vòng lặp forhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_for Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Phép toán https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n ==Các phép toán== Các phép toánhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#C.C3.A1c_ph.C3.A9p_to.C3.A1n Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Khai báo dữ liệu https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u ==Khai báo dữ liệu== Khai báo dữ liệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u#Khai_b.C3.A1o_d.E1.BB.AF_li.E1.BB.87u Các kiểu dữ liệu cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u#C.C3.A1c_ki.E1.BB.83u_d.E1.BB.AF_li.E1.BB.87u_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Các hằng số xác định các giá trị biênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u#C.C3.A1c_h.E1.BA.B1ng_s.E1.BB.91_x.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.8Bnh_c.C3.A1c_gi.C3.A1_tr.E1.BB.8B_bi.C3.AAn Các giá trị biên điển hìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u#C.C3.A1c_gi.C3.A1_tr.E1.BB.8B_bi.C3.AAn_.C4.91i.E1.BB.83n_h.C3.ACnh Các kiểu tham chiếuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u#C.C3.A1c_ki.E1.BB.83u_tham_chi.E1.BA.BFu Sự tham chiếuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u#S.E1.BB.B1_tham_chi.E1.BA.BFu Sự tham chiếu ngượchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u#S.E1.BB.B1_tham_chi.E1.BA.BFu_ng.C6.B0.E1.BB.A3c Sự tham chiếu tương đương và các mệnh đề cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u#S.E1.BB.B1_tham_chi.E1.BA.BFu_t.C6.B0.C6.A1ng_.C4.91.C6.B0.C6.A1ng_v.C3.A0_c.C3.A1c_m.E1.BB.87nh_.C4.91.E1.BB.81_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Mảng https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BA%A3ng ===Các mảng=== Các mảnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BA%A3ng#C.C3.A1c_m.E1.BA.A3ng Khai báo mảng tĩnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BA%A3ng#Khai_b.C3.A1o_m.E1.BA.A3ng_t.C4.A9nh Truy cập các phần tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BA%A3ng#Truy_c.E1.BA.ADp_c.C3.A1c_ph.E1.BA.A7n_t.E1.BB.AD Các mảng độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BA%A3ng#C.C3.A1c_m.E1.BA.A3ng_.C4.91.E1.BB.99ng Các mảng đa chiềuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BA%A3ng#C.C3.A1c_m.E1.BA.A3ng_.C4.91a_chi.E1.BB.81u Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Mệnh đề https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BB%87nh_%C4%91%E1%BB%81 ==Các cấu trúc dòng điều khiển== Các cấu trúc dòng điều khiểnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BB%87nh_%C4%91%E1%BB%81#C.C3.A1c_c.E1.BA.A5u_tr.C3.BAc_d.C3.B2ng_.C4.91i.E1.BB.81u_khi.E1.BB.83n Các mệnh đề phức hợphttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BB%87nh_%C4%91%E1%BB%81#C.C3.A1c_m.E1.BB.87nh_.C4.91.E1.BB.81_ph.E1.BB.A9c_h.E1.BB.A3p Các mệnh đề biểu thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BB%87nh_%C4%91%E1%BB%81#C.C3.A1c_m.E1.BB.87nh_.C4.91.E1.BB.81_bi.E1.BB.83u_th.E1.BB.A9c Các mệnh đề nhảy (hay bước nhảy)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BB%87nh_%C4%91%E1%BB%81#C.C3.A1c_m.E1.BB.87nh_.C4.91.E1.BB.81_nh.E1.BA.A3y_.28hay_b.C6.B0.E1.BB.9Bc_nh.E1.BA.A3y.29 gotohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BB%87nh_%C4%91%E1%BB%81#goto continuehttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BB%87nh_%C4%91%E1%BB%81#continue breakhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BB%87nh_%C4%91%E1%BB%81#break returnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/M%E1%BB%87nh_%C4%91%E1%BB%81#return Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Biến số https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Bi%E1%BA%BFn_s%E1%BB%91 ===Truyền các biến=== Truyền các biếnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Bi%E1%BA%BFn_s%E1%BB%91#Truy.E1.BB.81n_c.C3.A1c_bi.E1.BA.BFn Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Khai báo biến https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn Ngôn ngữ lập trình C có một hệ thống mở rộng cho việc khai báo các biến của các kiểu khác nhau. Những qui tắc dành cho các kiểu phức tạp có thể gây nhầm lẫn tùy theo các kiểu thiết kế của chúng. Kiểu cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#Ki.E1.BB.83u_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Dấuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#D.E1.BA.A5u Kích cỡhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#K.C3.ADch_c.E1.BB.A1 Từ khóa định tính const cho các kiểuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#T.E1.BB.AB_kh.C3.B3a_.C4.91.E1.BB.8Bnh_t.C3.ADnh_const_cho_c.C3.A1c_ki.E1.BB.83u Con trỏhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#Con_tr.E1.BB.8F Con trỏ chỉ tới con trỏhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#Con_tr.E1.BB.8F_ch.E1.BB.89_t.E1.BB.9Bi_con_tr.E1.BB.8F Mảnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#M.E1.BA.A3ng Mảng của các mảnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#M.E1.BA.A3ng_c.E1.BB.A7a_c.C3.A1c_m.E1.BA.A3ng Mảng của các con trỏhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#M.E1.BA.A3ng_c.E1.BB.A7a_c.C3.A1c_con_tr.E1.BB.8F Con trỏ chỉ tới các mảnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#Con_tr.E1.BB.8F_ch.E1.BB.89_t.E1.BB.9Bi_c.C3.A1c_m.E1.BA.A3ng Cấu trúchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#C.E1.BA.A5u_tr.C3.BAc Định nghĩa biến kiểu structhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#.C4.90.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a_bi.E1.BA.BFn_ki.E1.BB.83u_struct Mảng của các structhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#M.E1.BA.A3ng_c.E1.BB.A7a_c.C3.A1c_struct Con trỏ chỉ tới structhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#Con_tr.E1.BB.8F_ch.E1.BB.89_t.E1.BB.9Bi_struct Cấu trúc lồng nhauhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#C.E1.BA.A5u_tr.C3.BAc_l.E1.BB.93ng_nhau Kiểu hợp nhấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#Ki.E1.BB.83u_h.E1.BB.A3p_nh.E1.BA.A5t Dùng #define để định nghĩa hằng và kiểuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#D.C3.B9ng_.23define_.C4.91.E1.BB.83_.C4.91.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a_h.E1.BA.B1ng_v.C3.A0_ki.E1.BB.83u Định nghĩa tên hằnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#.C4.90.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a_t.C3.AAn_h.E1.BA.B1ng Định nghĩa tên của kiểu dữ liệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#.C4.90.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a_t.C3.AAn_c.E1.BB.A7a_ki.E1.BB.83u_d.E1.BB.AF_li.E1.BB.87u Dùng typedef để định nghĩa kiểuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#D.C3.B9ng_typedef_.C4.91.E1.BB.83_.C4.91.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a_ki.E1.BB.83u Dùng cho structhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#D.C3.B9ng_cho_struct Ứng dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#.E1.BB.A8ng_d.E1.BB.A5ng Kiểu enumhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#Ki.E1.BB.83u_enum Lưu ý về biến được khai báo statichttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Khai_b%C3%A1o_bi%E1%BA%BFn#L.C6.B0u_.C3.BD_v.E1.BB.81_bi.E1.BA.BFn_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_khai_b.C3.A1o_static Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Chỉ thị https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B Chỉ thị dùng để cho chương trình biết #includehttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B#.23include Đính Kèm Hồ Sơ Mã Rờihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B#.C4.90.C3.ADnh_K.C3.A8m_H.E1.BB.93_S.C6.A1_M.C3.A3_R.E1.BB.9Di Đính Kèm Thư Viện Mã Liên Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B#.C4.90.C3.ADnh_K.C3.A8m_Th.C6.B0_Vi.E1.BB.87n_M.C3.A3_Li.C3.AAn_K.E1.BA.BFt Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Ứng Dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B#.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng Đính kèm tập tin Thư viện Mã Chuẩnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B#.C4.90.C3.ADnh_k.C3.A8m_t.E1.BA.ADp_tin_Th.C6.B0_vi.E1.BB.87n_M.C3.A3_Chu.E1.BA.A9n Đính kèm tập tin Thư viện Mã Tự Tạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B#.C4.90.C3.ADnh_k.C3.A8m_t.E1.BA.ADp_tin_Th.C6.B0_vi.E1.BB.87n_M.C3.A3_T.E1.BB.B1_T.E1.BA.A1o Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Ví dụ mẫu https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/V%C3%AD_d%E1%BB%A5_m%E1%BA%ABu /********************* Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình Chttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C Wikibooks: Học PHP https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP ==Ngôn ngữ lập trình PHP== Ngôn ngữ lập trình PHPhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP#Ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF_l.E1.BA.ADp_tr.C3.ACnh_PHP Học PHPhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP#H.E1.BB.8Dc_PHP Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP#Tham_Kh.E1.BA.A3o Biên soạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP#Bi.C3.AAn_so.E1.BA.A1n Wikibooks: Học PHP/Phép toán https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n Cũng như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác trong PHP cũng có các phén toán (toán tử) Toán Cơ Bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#To.C3.A1n_C.C6.A1_B.E1.BA.A3n Các phép gánhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#C.C3.A1c_ph.C3.A9p_g.C3.A1n xy x =https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#xy_x_.3D Phép toán so sánhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#Ph.C3.A9p_to.C3.A1n_so_s.C3.A1nh Toán logichttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#To.C3.A1n_logic Wikibooks: Học PHP/Biến số https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/Bi%E1%BA%BFn_s%E1%BB%91 Trong PHP một biến có thể là một số, chuỗi, mảng và được bắt đầu bằng dấu $. PHPhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:PHP Wikibooks: Học PHP/Biến môi trường https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/Bi%E1%BA%BFn_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng Nội dung chính Ý kiến (0) Ngôn Ngử PHPhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Ng%C3%B4n_Ng%E1%BB%AD_PHP Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C ==Ngôn ngữ lập trình C== Ngôn ngữ lập trình Chttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C#Ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF_l.E1.BA.ADp_tr.C3.ACnh_C Học Chttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C#H.E1.BB.8Dc_C Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Biên soạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C#Bi.C3.AAn_so.E1.BA.A1n Wikibooks: Empecemos/Nacionalidad https://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos/Nacionalidad == Đàm thoại == Đàm thoạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/Empecemos/Nacionalidad#.C4.90.C3.A0m_tho.E1.BA.A1i Wikibooks: Nhập môn CSS/Bài tập https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp ==Bài tập 1== Bài tập 1https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#B.C3.A0i_t.E1.BA.ADp_1 Tạo csshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#T.E1.BA.A1o_css Bài tập 2https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#B.C3.A0i_t.E1.BA.ADp_2 This is header 1https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#This_is_header_1 This is header 2https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#This_is_header_2 Wikibooks: Nhập môn CSS/Cú pháp https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/C%C3%BA_ph%C3%A1p ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/C%C3%BA_ph%C3%A1p#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Cú Pháp Định Hình CSShttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/C%C3%BA_ph%C3%A1p#C.C3.BA_Ph.C3.A1p_.C4.90.E1.BB.8Bnh_H.C3.ACnh_CSS Dòng lệnh định dạng thể hình để trực tiếp trong trang mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/C%C3%BA_ph%C3%A1p#D.C3.B2ng_l.E1.BB.87nh_.C4.91.E1.BB.8Bnh_d.E1.BA.A1ng_th.E1.BB.83_h.C3.ACnh_.C4.91.E1.BB.83_tr.E1.BB.B1c_ti.E1.BA.BFp_trong_trang_m.E1.BA.A1ng Định Dạng Một Phần Tử Mặc Định Của Trang Mạng HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/C%C3%BA_ph%C3%A1p#.C4.90.E1.BB.8Bnh_D.E1.BA.A1ng_M.E1.BB.99t_Ph.E1.BA.A7n_T.E1.BB.AD_M.E1.BA.B7c_.C4.90.E1.BB.8Bnh_C.E1.BB.A7a_Trang_M.E1.BA.A1ng_HTML Định Dạng Dùng Chung Cho Một Hay Nhiều Phần Tử Của Trang Mạng HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/C%C3%BA_ph%C3%A1p#.C4.90.E1.BB.8Bnh_D.E1.BA.A1ng_D.C3.B9ng_Chung_Cho_M.E1.BB.99t_Hay_Nhi.E1.BB.81u_Ph.E1.BA.A7n_T.E1.BB.AD_C.E1.BB.A7a_Trang_M.E1.BA.A1ng_HTML Định Dạng Trực Tiếp Một Thẻ Lệnh HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/C%C3%BA_ph%C3%A1p#.C4.90.E1.BB.8Bnh_D.E1.BA.A1ng_Tr.E1.BB.B1c_Ti.E1.BA.BFp_M.E1.BB.99t_Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_HTML Dòng lệnh định dạng Thể Hình trong hồ sơ rờihttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/C%C3%BA_ph%C3%A1p#D.C3.B2ng_l.E1.BB.87nh_.C4.91.E1.BB.8Bnh_d.E1.BA.A1ng_Th.E1.BB.83_H.C3.ACnh_trong_h.E1.BB.93_s.C6.A1_r.E1.BB.9Di Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/C%C3%BA_ph%C3%A1p#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Nhập môn CSS/bài tập https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp ==bài tập 1== bài tập 1https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#b.C3.A0i_t.E1.BA.ADp_1 Tạo csshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#T.E1.BA.A1o_css bài tập 2https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#b.C3.A0i_t.E1.BA.ADp_2 This is header 1https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#This_is_header_1 This is header 2https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#This_is_header_2 bài tập 3https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#b.C3.A0i_t.E1.BA.ADp_3 tạo csshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#t.E1.BA.A1o_css bài tập 4https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#b.C3.A0i_t.E1.BA.ADp_4 bài tập 5https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#b.C3.A0i_t.E1.BA.ADp_5 bài tập 6https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#b.C3.A0i_t.E1.BA.ADp_6 bài tập 7https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#b.C3.A0i_t.E1.BA.ADp_7 https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp# bài tập 8https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#b.C3.A0i_t.E1.BA.ADp_8 bài tập 9https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/b%C3%A0i_t%E1%BA%ADp#b.C3.A0i_t.E1.BA.ADp_9 Wikibooks: Học PHP/Kiểu dữ liệu https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/Ki%E1%BB%83u_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u PHP hỗ trợ tám kiểu dữ liệu nguyên thuỷ. Bốn kiểu thông thường là: boolean, integer, floating-point number(float), string. Hai kiểu phức tạp là: mảng( array) và đối tượng ( object). Và cuối cùng là hai kiểu đặc biệt : resource và NULL. Loại dữ liệu của biến thông thường không được gán bởi người lập trình mà được quyết định tại thời gian chạy của PHP, phụ thuộc vào ngữ cảnh mà biến được dùng. Booleanhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/Ki%E1%BB%83u_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u#Boolean Integerhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/Ki%E1%BB%83u_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u#Integer Kiểu số thực(floats,doubles,hay real numbers)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/Ki%E1%BB%83u_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u#Ki.E1.BB.83u_s.E1.BB.91_th.E1.BB.B1c.28floats.2Cdoubles.2Chay_real_numbers.29 Stringhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/Ki%E1%BB%83u_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u#String Wikibooks: Học PHP/Mảng https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/M%E1%BA%A3ng ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/M%E1%BA%A3ng#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Mảng Một Chiềuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/M%E1%BA%A3ng#M.E1.BA.A3ng_M.E1.BB.99t_Chi.E1.BB.81u Cú pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/M%E1%BA%A3ng#C.C3.BA_ph.C3.A1p Ví dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/M%E1%BA%A3ng#V.C3.AD_d.E1.BB.A5 Mảng một chiều kết hợphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/M%E1%BA%A3ng#M.E1.BA.A3ng_m.E1.BB.99t_chi.E1.BB.81u_k.E1.BA.BFt_h.E1.BB.A3p Mảng nhiều chiều có chỉ mụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/M%E1%BA%A3ng#M.E1.BA.A3ng_nhi.E1.BB.81u_chi.E1.BB.81u_c.C3.B3_ch.E1.BB.89_m.E1.BB.A5c Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/M%E1%BA%A3ng#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Mảng đa chiều kết hợphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/M%E1%BA%A3ng#M.E1.BA.A3ng_.C4.91a_chi.E1.BB.81u_k.E1.BA.BFt_h.E1.BB.A3p Wikibooks: Điện tử/Bộ lọc https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc ==Bộ Lọc Tần Số Thấp== Bộ Lọc Tần Số Thấphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91_Th.E1.BA.A5p Bộ Lọc Tần Số Caohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91_Cao Bộ Lọc Băng Tầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n Bộ Lọc Chọn Lựa Băng Tầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_Ch.E1.BB.8Dn_L.E1.BB.B1a_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n Wikibooks: Học Python https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python | Sách HTML | Sách JavaScript | Sách VBScript | Sách PHP | Sách C | Sách PASCAL | Sách VB | Học Python Giới thiệu:https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python#Gi.E1.BB.9Bi_thi.E1.BB.87u: Mục lụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python#M.E1.BB.A5c_l.E1.BB.A5c Wikibooks: Sử dụng CakePHP để viết web application/Javascript form userlogin https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_CakePHP_%C4%91%E1%BB%83_vi%E1%BA%BFt_web_application/Javascript_form_userlogin var LoginForm = { Wikibooks: Học Python/Chương I https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I ==Python trên FreeBSD 7.0== Python trên FreeBSD 7.0https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I#Python_tr.C3.AAn_FreeBSD_7.0 Làm việc trên cửa sổ Shellhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I#L.C3.A0m_vi.E1.BB.87c_tr.C3.AAn_c.E1.BB.ADa_s.E1.BB.95_Shell Viết Python Bằng Eclipsehttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I#Vi.E1.BA.BFt_Python_B.E1.BA.B1ng_Eclipse Chuỗihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I#Chu.E1.BB.97i Danh Sáchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I#Danh_S.C3.A1ch Wikibooks: Học Python/Chương III https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III Khái niệm hướng đối tượng được xây dựng trên nền tảng của khái niệm lập trình có cấu trúc và sự trừu tượng hóa dữ liệu. Sự thay đổi căn bản ở chỗ, một chương trình hướng đối tượng được thiết kế xoay quanh dữ liệu mà chúng ta có thể làm việc trên đó, hơn là theo chính chức năng của chương trình. Classhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#Class về thuật ngữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#v.E1.BB.81_thu.E1.BA.ADt_ng.E1.BB.AF Phạm vi trong Python và vùng tênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#Ph.E1.BA.A1m_vi_trong_Python_v.C3.A0_v.C3.B9ng_t.C3.AAn Cái nhìn đầu tiên về classhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#C.C3.A1i_nh.C3.ACn_.C4.91.E1.BA.A7u_ti.C3.AAn_v.E1.BB.81_class Cú pháp định nghĩa classhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#C.C3.BA_ph.C3.A1p_.C4.91.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a_class Đối tượng classhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#.C4.90.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng_class Đối tượng trường hợphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#.C4.90.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng_h.E1.BB.A3p Đối tượng phương thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#.C4.90.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng_ph.C6.B0.C6.A1ng_th.E1.BB.A9c Ví dụ về lập trình hướng đối tượng: Quản Lý Thành Viên [http://vi.wikibooks.org/wiki/Qu%E1%BA%A3n_L%C3%BD_Th%C3%A0nh_Vi%C3%AAn]https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#V.C3.AD_d.E1.BB.A5_v.E1.BB.81_l.E1.BA.ADp_tr.C3.ACnh_h.C6.B0.E1.BB.9Bng_.C4.91.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng:_Qu.E1.BA.A3n_L.C3.BD_Th.C3.A0nh_Vi.C3.AAn_.5Bhttp:.2F.2Fvi.wikibooks.org.2Fwiki.2FQu.25E1.25BA.25A3n_L.25C3.25BD_Th.25C3.25A0nh_Vi.25C3.25AAn.5D Một ví dụ khác về bài Quản Lý Thành Viên. Các bạn có thê tham khảo tại[http://vi.wikibooks.org/wiki/Quan_Ly_Nhan_Vien_-_Python]https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#M.E1.BB.99t_v.C3.AD_d.E1.BB.A5_kh.C3.A1c_v.E1.BB.81_b.C3.A0i_Qu.E1.BA.A3n_L.C3.BD_Th.C3.A0nh_Vi.C3.AAn._C.C3.A1c_b.E1.BA.A1n_c.C3.B3_th.C3.AA_tham_kh.E1.BA.A3o_t.E1.BA.A1i.5Bhttp:.2F.2Fvi.wikibooks.org.2Fwiki.2FQuan_Ly_Nhan_Vien_-_Python.5D Một vài lời bìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#M.E1.BB.99t_v.C3.A0i_l.E1.BB.9Di_b.C3.ACnh Kế thừahttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#K.E1.BA.BF_th.E1.BB.ABa Đa kế thừahttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#.C4.90a_k.E1.BA.BF_th.E1.BB.ABa Biến riênghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#Bi.E1.BA.BFn_ri.C3.AAng Những điều kháchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#Nh.E1.BB.AFng_.C4.91i.E1.BB.81u_kh.C3.A1c Biệt lệ cũng là lớphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#Bi.E1.BB.87t_l.E1.BB.87_c.C5.A9ng_l.C3.A0_l.E1.BB.9Bp Bộ lặphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#B.E1.BB.99_l.E1.BA.B7p Bộ tạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#B.E1.BB.99_t.E1.BA.A1o Biểu thức bộ tạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III#Bi.E1.BB.83u_th.E1.BB.A9c_b.E1.BB.99_t.E1.BA.A1o Wikibooks: Học Python/Chương II https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_II ==Đi vào Python== Đi vào Pythonhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_II#.C4.90i_v.C3.A0o_Python Khai báo hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_II#Khai_b.C3.A1o_h.C3.A0m Làm thế nào để so sánh kiểu dữ liệu của python và các ngôn ngữ lập trình kháchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_II#L.C3.A0m_th.E1.BA.BF_n.C3.A0o_.C4.91.E1.BB.83_so_s.C3.A1nh_ki.E1.BB.83u_d.E1.BB.AF_li.E1.BB.87u_c.E1.BB.A7a_python_v.C3.A0_c.C3.A1c_ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF_l.E1.BA.ADp_tr.C3.ACnh_kh.C3.A1c Chứng minh các hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_II#Ch.E1.BB.A9ng_minh_c.C3.A1c_h.C3.A0m Mọi thứ là một đối tượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_II#M.E1.BB.8Di_th.E1.BB.A9_l.C3.A0_m.E1.BB.99t_.C4.91.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng Nhập tìm đường dẫnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_II#Nh.E1.BA.ADp_t.C3.ACm_.C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_d.E1.BA.ABn Đối tượng là gì?https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_II#.C4.90.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng_l.C3.A0_g.C3.AC.3F Wikibooks: Học Python/Lập trình Web/Hello world https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_Web/Hello_world Tạo một tập tin Hello_world.py với nội dung sau: Hello World!https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_Web/Hello_world#Hello_World.21 Wikibooks: Học Python/Chương IV https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV Chương này sẽ nói về sức mạnh của Python . Như bạn đã biết , mọi thứ trong python là một đối tượng , code được tra cứa trong các modules và phương thức trong bộ nhớ như một đối tượng , lấy thông tin về chúng, và thao tác trên chúng . Diving Inhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#Diving_In Using Optional and Named Argumentshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#Using_Optional_and_Named_Arguments Using type , str , dir , and Other Built - In Functionshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#Using_type_.2C_str_.2C_dir_.2C_and_Other_Built_-_In_Functions The type functionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#The_type_function The str Functionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#The_str_Function Built-In Functionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#Built-In_Function Getting Object References with getattrhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#Getting_Object_References_with_getattr getattr with Moduleshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#getattr_with_Modules getattr As a Dispatcherhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#getattr_As_a_Dispatcher Filtering Listhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#Filtering_List The Peculiar Nature of and and orhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#The_Peculiar_Nature_of_and_and_or Using the and−or Trickhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#Using_the_and.E2.88.92or_Trick Using lambda functionshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#Using_lambda_functions Real−World lambda Functionshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#Real.E2.88.92World_lambda_Functions Putting it all togetherhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#Putting_it_all_together Summaryhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV#Summary Wikibooks: Ngôn ngữ ký hiệu https://vi.wikibooks.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_k%C3%BD_hi%E1%BB%87u Phương pháp học Ngôn ngữ Ký hiệu (Ngôn ngữ Ký hiệu - Sign Language là ngôn ngữ sử dụng cử chỉ, điệu bộ của cơ thể, nét mặt để chuyển tải thông tin (thay cho lời nói) được sử dụng phổ biến trong cộng đồng người khiếm thính Lời nói đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_k%C3%BD_hi%E1%BB%87u#L.E1.BB.9Di_n.C3.B3i_.C4.91.E1.BA.A7u Mục tiêu học tậphttps://vi.wikibooks.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_k%C3%BD_hi%E1%BB%87u#M.E1.BB.A5c_ti.C3.AAu_h.E1.BB.8Dc_t.E1.BA.ADp Tổng quan về Ngôn ngữ Ký hiệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_k%C3%BD_hi%E1%BB%87u#T.E1.BB.95ng_quan_v.E1.BB.81_Ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF_K.C3.BD_hi.E1.BB.87u Ngữ pháp Ngôn ngữ Ký hiệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_k%C3%BD_hi%E1%BB%87u#Ng.E1.BB.AF_ph.C3.A1p_Ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF_K.C3.BD_hi.E1.BB.87u Từ vựng Ngôn ngữ Ký hiệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_k%C3%BD_hi%E1%BB%87u#T.E1.BB.AB_v.E1.BB.B1ng_Ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF_K.C3.BD_hi.E1.BB.87u Kỹ thuật ghi ký hiệu khi họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_k%C3%BD_hi%E1%BB%87u#K.E1.BB.B9_thu.E1.BA.ADt_ghi_k.C3.BD_hi.E1.BB.87u_khi_h.E1.BB.8Dc Kết luậnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_k%C3%BD_hi%E1%BB%87u#K.E1.BA.BFt_lu.E1.BA.ADn Tài liệu học tậphttps://vi.wikibooks.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_k%C3%BD_hi%E1%BB%87u#T.C3.A0i_li.E1.BB.87u_h.E1.BB.8Dc_t.E1.BA.ADp Wikibooks: Học Python/Chương V https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V = Diving in = Diving inhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V#Diving_in Importing Modules Using from module importhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V#Importing_Modules_Using_from_module_import Defining classeshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V#Defining_classes Initializing and Coding Classeshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V#Initializing_and_Coding_Classes Knowing When to Use self and __init__https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V#Knowing_When_to_Use_self_and_init Instantiating classeshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V#Instantiating_classes Garbage Collectionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V#Garbage_Collection Exploring UserDict : A wrapper classhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V#Exploring_UserDict_:_A_wrapper_class Special class methodshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V#Special_class_methods Getting and Setting Itemshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V#Getting_and_Setting_Items Advanced Special class methodshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V#Advanced_Special_class_methods Introducing class Attributeshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V#Introducing_class_Attributes Private Functionshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V#Private_Functions Wikibooks: Học Python/Chương VI https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI = Xử lí ngọai lệ = Xử lí ngọai lệhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI#X.E1.BB.AD_l.C3.AD_ng.E1.BB.8Dai_l.E1.BB.87 Dùng ngoại lệ cho các mục đích kháchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI#D.C3.B9ng_ngo.E1.BA.A1i_l.E1.BB.87_cho_c.C3.A1c_m.E1.BB.A5c_.C4.91.C3.ADch_kh.C3.A1c Làm việc với đối tượng filehttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI#L.C3.A0m_vi.E1.BB.87c_v.E1.BB.9Bi_.C4.91.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng_file Đọc filehttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI#.C4.90.E1.BB.8Dc_file Đóng tập tinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI#.C4.90.C3.B3ng_t.E1.BA.ADp_tin Ghi filehttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI#Ghi_file lọc với vòng lặp forhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI#l.E1.BB.8Dc_v.E1.BB.9Bi_v.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_for Sử dụng sys.moduleshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI#S.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng_sys.modules Làm việc với mục lụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI#L.C3.A0m_vi.E1.BB.87c_v.E1.BB.9Bi_m.E1.BB.A5c_l.E1.BB.A5c Đặt tất cả chúng cùng nhauhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI#.C4.90.E1.BA.B7t_t.E1.BA.A5t_c.E1.BA.A3_ch.C3.BAng_c.C3.B9ng_nhau Wikibooks: Nhập môn CSS/Phần tử https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD ==Phần tử CSS== Phần tử CSShttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD#Ph.E1.BA.A7n_t.E1.BB.AD_CSS Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Học Python/Bài tập căn bản https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n =Nhập,xuất,tính toán= Nhập,xuất,tính toánhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#Nh.E1.BA.ADp.2Cxu.E1.BA.A5t.2Ct.C3.ADnh_to.C3.A1n Bài 1.1https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#B.C3.A0i_1.1 Bài 1.2https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#B.C3.A0i_1.2 Bài 1.3https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#B.C3.A0i_1.3 Bài 1.4https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#B.C3.A0i_1.4 Bài 1.5https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#B.C3.A0i_1.5 Bài 1.6https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#B.C3.A0i_1.6 Bài 1.7https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#B.C3.A0i_1.7 Cấu trúc rẽ nhánhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#C.E1.BA.A5u_tr.C3.BAc_r.E1.BA.BD_nh.C3.A1nh Bài 2.2https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#B.C3.A0i_2.2 Bài 2.3https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#B.C3.A0i_2.3 Bài 2.4https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#B.C3.A0i_2.4 Bài 2.5https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#B.C3.A0i_2.5 Bài 2.6https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#B.C3.A0i_2.6 Bài 2.7https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Python/B%C3%A0i_t%E1%BA%ADp_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n#B.C3.A0i_2.7 Wikibooks: Tự học JavaScript/Trình ứng dụng https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Tr%C3%ACnh_%E1%BB%A9ng_d%E1%BB%A5ng ==Javascript Trình Ứng Dụng== Javascript Trình Ứng Dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Tr%C3%ACnh_%E1%BB%A9ng_d%E1%BB%A5ng#Javascript_Tr.C3.ACnh_.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng Wikibooks: Tự học JavaScript/Thư viện mã nguồn https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n ==Thư viện mã nguồn Javascript== Thư viện mã nguồn Javascripthttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n#Th.C6.B0_vi.E1.BB.87n_m.C3.A3_ngu.E1.BB.93n_Javascript Chống Sao Chép Nội Dunghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n#Ch.E1.BB.91ng_Sao_Ch.C3.A9p_N.E1.BB.99i_Dung Vô Hiệu Hóa Chức Năng Chuột Phảihttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n#V.C3.B4_Hi.E1.BB.87u_H.C3.B3a_Ch.E1.BB.A9c_N.C4.83ng_Chu.E1.BB.99t_Ph.E1.BA.A3i Thay Đổi Màu Nền Tự Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n#Thay_.C4.90.E1.BB.95i_M.C3.A0u_N.E1.BB.81n_T.E1.BB.B1_.C4.90.E1.BB.99ng Lên Đầu Trang Nhấp Chuột Phải 2 lầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n#L.C3.AAn_.C4.90.E1.BA.A7u_Trang_Nh.E1.BA.A5p_Chu.E1.BB.99t_Ph.E1.BA.A3i_2_l.E1.BA.A7n Hiển Thị Thông Tin Trên Thanh Statushttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n#Hi.E1.BB.83n_Th.E1.BB.8B_Th.C3.B4ng_Tin_Tr.C3.AAn_Thanh_Status Cách Dùnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n#C.C3.A1ch_D.C3.B9ng Danh sách JS Fileshttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n#Danh_s.C3.A1ch_JS_Files Wikibooks: Học PHP/Cấu trúc cú pháp https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_c%C3%BA_ph%C3%A1p Example Ngôn Ngử PHPhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Ng%C3%B4n_Ng%E1%BB%AD_PHP Wikibooks: Học PHP/Xét điều kiện https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n Các cấu trúc của PHP điều tương tự C/C++, và được mở rộng thêm. Cấu trúc rẽ nhánh IFhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#C.E1.BA.A5u_tr.C3.BAc_r.E1.BA.BD_nh.C3.A1nh_IF Wikibooks: Học PHP/Vòng lặp https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p ==Cấu trúc lặp== Cấu trúc lặphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#C.E1.BA.A5u_tr.C3.BAc_l.E1.BA.B7p Câu lệnh Break và Continuehttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#C.C3.A2u_l.E1.BB.87nh_Break_v.C3.A0_Continue Wikibooks: Học PHP/Hàm https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/H%C3%A0m ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/H%C3%A0m#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Tham trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/H%C3%A0m#Tham_tr.E1.BB.8B Tham biếnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/H%C3%A0m#Tham_bi.E1.BA.BFn Tham số có giá trị mặc địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/H%C3%A0m#Tham_s.E1.BB.91_c.C3.B3_gi.C3.A1_tr.E1.BB.8B_m.E1.BA.B7c_.C4.91.E1.BB.8Bnh Các Loại Hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/H%C3%A0m#C.C3.A1c_Lo.E1.BA.A1i_H.C3.A0m Hàm Không Trả Về Trị Giáhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/H%C3%A0m#H.C3.A0m_Kh.C3.B4ng_Tr.E1.BA.A3_V.E1.BB.81_Tr.E1.BB.8B_Gi.C3.A1 Hàm Trả Về Trị Giáhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/H%C3%A0m#H.C3.A0m_Tr.E1.BA.A3_V.E1.BB.81_Tr.E1.BB.8B_Gi.C3.A1 Hàm biếnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/H%C3%A0m#H.C3.A0m_bi.E1.BA.BFn Wikibooks: Học PHP/Lớp và đối tượng https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng =Giới thiệu= Giới thiệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#Gi.E1.BB.9Bi_thi.E1.BB.87u Class và Object trong PHP 4https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#Class_v.C3.A0_Object_trong_PHP_4 Class và Object trong PHP 5https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#Class_v.C3.A0_Object_trong_PHP_5 Autoloading objectshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#Autoloading_objects Hàm tạo và hàm hủy (constructor và destructor)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#H.C3.A0m_t.E1.BA.A1o_v.C3.A0_h.C3.A0m_h.E1.BB.A7y_.28constructor_v.C3.A0_destructor.29 Hàm tạo: __construct([mixed $args[, $...]])https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#H.C3.A0m_t.E1.BA.A1o:_construct.28.5Bmixed_.24args.5B.2C_.24....5D.5D.29 Hàm hủy: __destruct()https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#H.C3.A0m_h.E1.BB.A7y:_destruct.28.29 Visibilityhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#Visibility Statichttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#Static Constantshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#Constants Abstractionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#Abstraction Object Interfaceshttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#Object_Interfaces Overloadinghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#Overloading Object Iterationhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_PHP/L%E1%BB%9Bp_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng#Object_Iteration Wikibooks: VBScript/Cấu trúc cú pháp https://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_c%C3%BA_ph%C3%A1p ==Cú Pháp== Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_c%C3%BA_ph%C3%A1p#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Wikibooks: VBscript/Phép toán https://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n Thuật toán trong Javascript bao gồm những phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia cho đến những thể So Sánh được tóm lược sau VBscripthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:VBscript Wikibooks: VBscript/Vòng lặp https://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p ==Vòng lặp Do... Vòng lặp Do...Loophttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_Do...Loop Vòng lặp For To...Nexthttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_For_To...Next Vòng lặp For Each...Nexthttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_For_Each...Next While .. Wendhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#While_.._Wend Wikibooks: VBscript/Xét điều kiện https://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n ==If..Then.. If..Then..Elsehttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#If..Then..Else Select Casehttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#Select_Case Wikibooks: VBscript/Thủ tục https://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/Th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c Khai báo tên, đối số, và mã hình thành thân của thủ tục hàm Sub procedure. Công Thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/Th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/Th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: VBscript/Hàm https://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Hàm Trốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#H.C3.A0m_Tr.E1.BB.91ng Hàm có Đối sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#H.C3.A0m_c.C3.B3_.C4.90.E1.BB.91i_s.E1.BB.91 Hàm Mặc Địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#H.C3.A0m_M.E1.BA.B7c_.C4.90.E1.BB.8Bnh Ahttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#A Bhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#B Chttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#C Dhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#D Ehttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#E Ihttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#I Lhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#L Mhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#M Nhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#N Rhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#R Shttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#S Thttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#T Uhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/H%C3%A0m#U Wikibooks: Học HTML/Cấu Trúc Cú Pháp https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%E1%BA%A5u_Tr%C3%BAc_C%C3%BA_Ph%C3%A1p ==Cấu Trúc Cú Pháp Trang Mạng== Cấu Trúc Cú Pháp Trang Mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%E1%BA%A5u_Tr%C3%BAc_C%C3%BA_Ph%C3%A1p#C.E1.BA.A5u_Tr.C3.BAc_C.C3.BA_Ph.C3.A1p_Trang_M.E1.BA.A1ng Trang Mạng HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%E1%BA%A5u_Tr%C3%BAc_C%C3%BA_Ph%C3%A1p#Trang_M.E1.BA.A1ng_HTML Trang Mẩuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%E1%BA%A5u_Tr%C3%BAc_C%C3%BA_Ph%C3%A1p#Trang_M.E1.BA.A9u Trang Mạng Trốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%E1%BA%A5u_Tr%C3%BAc_C%C3%BA_Ph%C3%A1p#Trang_M.E1.BA.A1ng_Tr.E1.BB.91ng Trang Mạng Chào Mừnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%E1%BA%A5u_Tr%C3%BAc_C%C3%BA_Ph%C3%A1p#Trang_M.E1.BA.A1ng_Ch.C3.A0o_M.E1.BB.ABng Trang Mạng Mục Lụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%E1%BA%A5u_Tr%C3%BAc_C%C3%BA_Ph%C3%A1p#Trang_M.E1.BA.A1ng_M.E1.BB.A5c_L.E1.BB.A5c Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh Thể loại:HTML Giới Thiệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh#Gi.E1.BB.9Bi_Thi.E1.BB.87u Danh Sách Thẻ Lệnh HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh#Danh_S.C3.A1ch_Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_HTML Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Học Pascal/Phép toán https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n ==Trên số nguyên== Trên số nguyênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#Tr.C3.AAn_s.E1.BB.91_nguy.C3.AAn Trên số thựchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#Tr.C3.AAn_s.E1.BB.91_th.E1.BB.B1c Phép toán quan hệhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#Ph.C3.A9p_to.C3.A1n_quan_h.E1.BB.87 Phép toán Logichttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#Ph.C3.A9p_to.C3.A1n_Logic Wikibooks: Học Pascal/Thủ tục https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c ==Thủ tục== Thủ tụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Th.E1.BB.A7_t.E1.BB.A5c Cú pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#C.C3.BA_ph.C3.A1p Loại thủ tụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Lo.E1.BA.A1i_th.E1.BB.A7_t.E1.BB.A5c Thí dụ thủ tục trốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5_th.E1.BB.A7_t.E1.BB.A5c_tr.E1.BB.91ng Thủ tục cần thông sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Th.E1.BB.A7_t.E1.BB.A5c_c.E1.BA.A7n_th.C3.B4ng_s.E1.BB.91 Wikibooks: Học Pascal/Vòng lặp https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p ==Khái niệm== Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Lặp với số lần biết trướchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#L.E1.BA.B7p_v.E1.BB.9Bi_s.E1.BB.91_l.E1.BA.A7n_bi.E1.BA.BFt_tr.C6.B0.E1.BB.9Bc For...Dohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#For...Do While...Dohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#While...Do Lặp với số lần không biết trướchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#L.E1.BA.B7p_v.E1.BB.9Bi_s.E1.BB.91_l.E1.BA.A7n_kh.C3.B4ng_bi.E1.BA.BFt_tr.C6.B0.E1.BB.9Bc Wikibooks: Học Pascal/Dòng lệnh https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/D%C3%B2ng_l%E1%BB%87nh ==Dòng lệnh== Dòng lệnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/D%C3%B2ng_l%E1%BB%87nh#D.C3.B2ng_l.E1.BB.87nh Thể loại dòng lệnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/D%C3%B2ng_l%E1%BB%87nh#Th.E1.BB.83_lo.E1.BA.A1i_d.C3.B2ng_l.E1.BB.87nh Dòng lệnh đơnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/D%C3%B2ng_l%E1%BB%87nh#D.C3.B2ng_l.E1.BB.87nh_.C4.91.C6.A1n Dòng lệnh phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/D%C3%B2ng_l%E1%BB%87nh#D.C3.B2ng_l.E1.BB.87nh_ph.E1.BB.A9c Wikibooks: Học Pascal/Chỉ thị https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B ==Chỉ Thị== Chỉ Thịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B#Ch.E1.BB.89_Th.E1.BB.8B Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Danh Sách Chỉ Thịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B#Danh_S.C3.A1ch_Ch.E1.BB.89_Th.E1.BB.8B Wikibooks: Học Pascal/Biến số https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Bi%E1%BA%BFn_s%E1%BB%91 ==Biến Số== Biến Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Bi%E1%BA%BFn_s%E1%BB%91#Bi.E1.BA.BFn_S.E1.BB.91 Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Bi%E1%BA%BFn_s%E1%BB%91#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thể Loại Biến Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Bi%E1%BA%BFn_s%E1%BB%91#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i_Bi.E1.BA.BFn_S.E1.BB.91 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Bi%E1%BA%BFn_s%E1%BB%91#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học Pascal/Danh sách lệnh https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh ==C== Chttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh#C Ghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh#G Dhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh#D Ehttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh#E Nhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh#N Rhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh#R Shttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh#S Whttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/Danh_s%C3%A1ch_l%E1%BB%87nh#W Wikibooks: VBscript/Khai báo https://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/Khai_b%C3%A1o ==Khái Quát== Khái Quáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/Khai_b%C3%A1o#Kh.C3.A1i_Qu.C3.A1t Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/Khai_b%C3%A1o#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBscript/Khai_b%C3%A1o#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Chú thích https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%C3%BA_th%C3%ADch Thể loại:C Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%C3%BA_th%C3%ADch#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%C3%BA_th%C3%ADch#C.C3.BA_Ph.C3.A1p // - Chú Thích một dònghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%C3%BA_th%C3%ADch#.2F.2F_-_Ch.C3.BA_Th.C3.ADch_m.E1.BB.99t_d.C3.B2ng Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%C3%BA_th%C3%ADch#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 /* */ - Chú Thích nhiều dònghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%C3%BA_th%C3%ADch#.2F.2A_.2A.2F_-_Ch.C3.BA_Th.C3.ADch_nhi.E1.BB.81u_d.C3.B2ng Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Cấu trúc cú pháp https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_c%C3%BA_ph%C3%A1p ==Cú Pháp== Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_c%C3%BA_ph%C3%A1p#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_c%C3%BA_ph%C3%A1p#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Chuỗi ký tự https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1 ==Dãy kí tự== Dãy kí tựhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#D.C3.A3y_k.C3.AD_t.E1.BB.B1 Hàm Xử Lýhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#H.C3.A0m_X.E1.BB.AD_L.C3.BD strcat(dest, source)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strcat.28dest.2C_source.29 strchr(source, c)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strchr.28source.2C_c.29 strcmp(a, b)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strcmp.28a.2C_b.29 strcpy(dest, source)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strcpy.28dest.2C_source.29 strlen(st)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strlen.28st.29 strncat(dest, source, n)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strncat.28dest.2C_source.2C_n.29 strncmp(a, b, n)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strncmp.28a.2C_b.2C_n.29 strncpy(dest, source, n)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strncpy.28dest.2C_source.2C_n.29 strrchr(source, c)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strrchr.28source.2C_c.29 strcoll(s1, s2)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strcoll.28s1.2C_s2.29 strcspn(s1, s2)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strcspn.28s1.2C_s2.29 strerror(err)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strerror.28err.29 strpbrk(s1, s2)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strpbrk.28s1.2C_s2.29 strspn(s1, s2)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strspn.28s1.2C_s2.29 strstr(source, subst)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strstr.28source.2C_subst.29 strtok(s1, s2)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strtok.28s1.2C_s2.29 strxfrm(s1, s2, n)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#strxfrm.28s1.2C_s2.2C_n.29 Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Xét điều kiện https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n ==Chọn Lựa có điều kiện - ? .. Chọn Lựa có điều kiện - ? .. :https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#Ch.E1.BB.8Dn_L.E1.BB.B1a_c.C3.B3_.C4.91i.E1.BB.81u_ki.E1.BB.87n_-_.3F_.._: Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Ifhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#If Công Thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c If .. Elsehttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#If_.._Else Switchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#Switch Wikibooks: Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Xử lý tập tin https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/X%E1%BB%AD_l%C3%BD_t%E1%BA%ADp_tin ==Kiểu tập tin == Kiểu tập tinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_tra_c%E1%BB%A9u_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/X%E1%BB%AD_l%C3%BD_t%E1%BA%ADp_tin#Ki.E1.BB.83u_t.E1.BA.ADp_tin Wikibooks: Nhập môn Giải tích https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch Toán học | Số học | Đại số | Hình học | Lượng giác | Giải tích | Thống kê | Tài Chánh Giải Tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch#Gi.E1.BA.A3i_T.C3.ADch Mục Lụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch#M.E1.BB.A5c_L.E1.BB.A5c Biên Soạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch#Bi.C3.AAn_So.E1.BA.A1n Wikibooks: Vật lý đại cương/Ánh sáng https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%81nh_s%C3%A1ng Thể loại:Vật lý đại cương Nguồn Ánh sánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%81nh_s%C3%A1ng#Ngu.E1.BB.93n_.C3.81nh_s.C3.A1ng Tính chất Ánh sánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%81nh_s%C3%A1ng#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_.C3.81nh_s.C3.A1ng Ánh sáng và vậthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%81nh_s%C3%A1ng#.C3.81nh_s.C3.A1ng_v.C3.A0_v.E1.BA.ADt /Tạo ra Nhiệt Truyền/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%81nh_s%C3%A1ng#.2FT.E1.BA.A1o_ra_Nhi.E1.BB.87t_Truy.E1.BB.81n.2F /Tạo ra Bóng Hình Vật/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%81nh_s%C3%A1ng#.2FT.E1.BA.A1o_ra_B.C3.B3ng_H.C3.ACnh_V.E1.BA.ADt.2F /Tạo ra Ánh Sáng Màu/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%81nh_s%C3%A1ng#.2FT.E1.BA.A1o_ra_.C3.81nh_S.C3.A1ng_M.C3.A0u.2F /Tạo ra Phản Ứng Ánh Sáng/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%81nh_s%C3%A1ng#.2FT.E1.BA.A1o_ra_Ph.E1.BA.A3n_.E1.BB.A8ng_.C3.81nh_S.C3.A1ng.2F Ứng dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%81nh_s%C3%A1ng#.E1.BB.A8ng_d.E1.BB.A5ng Wikibooks: Vật lý đại cương/Nhiệt https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t Thể loại:Vật lý đại cương Nhiệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#Nhi.E1.BB.87t Loại Nhiệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#Lo.E1.BA.A1i_Nhi.E1.BB.87t Nhiệt Nónghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#Nhi.E1.BB.87t_N.C3.B3ng Nhiệt Lạnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#Nhi.E1.BB.87t_L.E1.BA.A1nh Nhiệt Độhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#Nhi.E1.BB.87t_.C4.90.E1.BB.99 Ký hiệu và Đơn vị đo lườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#K.C3.BD_hi.E1.BB.87u_v.C3.A0_.C4.90.C6.A1n_v.E1.BB.8B_.C4.91o_l.C6.B0.E1.BB.9Dng Nhiệt độ Chuẩnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#Nhi.E1.BB.87t_.C4.91.E1.BB.99_Chu.E1.BA.A9n Hệ Thống Đo Lường Nhiệt Độhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#H.E1.BB.87_Th.E1.BB.91ng_.C4.90o_L.C6.B0.E1.BB.9Dng_Nhi.E1.BB.87t_.C4.90.E1.BB.99 Định Luật Nhiệt Truyềnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#.C4.90.E1.BB.8Bnh_Lu.E1.BA.ADt_Nhi.E1.BB.87t_Truy.E1.BB.81n Định Luật Ihttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#.C4.90.E1.BB.8Bnh_Lu.E1.BA.ADt_I Định Luật IIhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#.C4.90.E1.BB.8Bnh_Lu.E1.BA.ADt_II Định Luật IIIhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#.C4.90.E1.BB.8Bnh_Lu.E1.BA.ADt_III Định Luật IVhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#.C4.90.E1.BB.8Bnh_Lu.E1.BA.ADt_IV Nhiệt và Vậthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#Nhi.E1.BB.87t_v.C3.A0_V.E1.BA.ADt /Nhiệt Cảm/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#.2FNhi.E1.BB.87t_C.E1.BA.A3m.2F /Nhiệt Dẩn/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#.2FNhi.E1.BB.87t_D.E1.BA.A9n.2F /Nhiệt Phóng Xạ/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#.2FNhi.E1.BB.87t_Ph.C3.B3ng_X.E1.BA.A1.2F Ứng Dụng Nhiệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nhi%E1%BB%87t#.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng_Nhi.E1.BB.87t Wikibooks: Vật lý đại cương/Chuyển động https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng Thể loại:Vật lý đại cương Chuyển Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng#Chuy.E1.BB.83n_.C4.90.E1.BB.99ng Tính chất chuyển độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_chuy.E1.BB.83n_.C4.91.E1.BB.99ng Wikibooks: Vật lý đại cương/Âm thanh https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%82m_thanh ==Âm Thanh== Âm Thanhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%82m_thanh#.C3.82m_Thanh Nguồn Âmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%82m_thanh#Ngu.E1.BB.93n_.C3.82m Tính Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%82m_thanh#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t Sóng Âm Thanh Nghe Đượchttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%82m_thanh#S.C3.B3ng_.C3.82m_Thanh_Nghe_.C4.90.C6.B0.E1.BB.A3c Ứng Dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%82m_thanh#.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng Wikibooks: Hóa học đại cương/Hóa hữu cơ https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%C3%B3a_h%E1%BB%AFu_c%C6%A1 Thể loại:Hóa hữu cơ Phân loại các hợp chất hữu cơhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%C3%B3a_h%E1%BB%AFu_c%C6%A1#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_c.C3.A1c_h.E1.BB.A3p_ch.E1.BA.A5t_h.E1.BB.AFu_c.C6.A1 Một số loại chất hữu cơhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%C3%B3a_h%E1%BB%AFu_c%C6%A1#M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_lo.E1.BA.A1i_ch.E1.BA.A5t_h.E1.BB.AFu_c.C6.A1 Các loại phản ứng hóa hữu cơhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%C3%B3a_h%E1%BB%AFu_c%C6%A1#C.C3.A1c_lo.E1.BA.A1i_ph.E1.BA.A3n_.E1.BB.A9ng_h.C3.B3a_h.E1.BB.AFu_c.C6.A1 Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Trăng-si-tơ/Khuếch đại tín hiệu https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_t%C3%ADn_hi%E1%BB%87u Thể loại:Khuếch Đại Tín Hiệu Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_t%C3%ADn_hi%E1%BB%87u#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Lớp Khuếch Đạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_t%C3%ADn_hi%E1%BB%87u#L.E1.BB.9Bp_Khu.E1.BA.BFch_.C4.90.E1.BA.A1i Lối mắchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_t%C3%ADn_hi%E1%BB%87u#L.E1.BB.91i_m.E1.BA.AFc Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Trăng-si-tơ/Cổng số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1/C%E1%BB%95ng_s%E1%BB%91 ==Ứng Dụng Trăng si tơ tạo Cổng Số Điện Toán== Ứng Dụng Trăng si tơ tạo Cổng Số Điện Toánhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1/C%E1%BB%95ng_s%E1%BB%91#.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng_Tr.C4.83ng_si_t.C6.A1_t.E1.BA.A1o_C.E1.BB.95ng_S.E1.BB.91_.C4.90i.E1.BB.87n_To.C3.A1n Cổng BUFFERhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1/C%E1%BB%95ng_s%E1%BB%91#C.E1.BB.95ng_BUFFER Cổng NOThttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1/C%E1%BB%95ng_s%E1%BB%91#C.E1.BB.95ng_NOT Cổng ANDhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1/C%E1%BB%95ng_s%E1%BB%91#C.E1.BB.95ng_AND Cổng ORhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1/C%E1%BB%95ng_s%E1%BB%91#C.E1.BB.95ng_OR Cổng XORhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1/C%E1%BB%95ng_s%E1%BB%91#C.E1.BB.95ng_XOR Wikibooks: Đại số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91 }} Mục lụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91#M.E1.BB.A5c_l.E1.BB.A5c Wikibooks: Thiết bị ngoại vi máy vi tính https://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh __NOTOC__ Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Bộ Phận Nhập Dử Liệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh#B.E1.BB.99_Ph.E1.BA.ADn_Nh.E1.BA.ADp_D.E1.BB.AD_Li.E1.BB.87u Các Thiết Bị Nhậphttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh#C.C3.A1c_Thi.E1.BA.BFt_B.E1.BB.8B_Nh.E1.BA.ADp Bộ Phận Xuất Dử Liệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh#B.E1.BB.99_Ph.E1.BA.ADn_Xu.E1.BA.A5t_D.E1.BB.AD_Li.E1.BB.87u Các Thiết Bị Xuấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh#C.C3.A1c_Thi.E1.BA.BFt_B.E1.BB.8B_Xu.E1.BA.A5t Wikibooks: Hóa học đại cương/Liên kết hóa học/Liên kết ion https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_ion Thể loại:Liên Kết Hóa Học Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_ion#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Tính chất hợp chất có liên kết ionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_ion#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_h.E1.BB.A3p_ch.E1.BA.A5t_c.C3.B3_li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ion Wikibooks: Hóa học đại cương/Liên kết hóa học/Liên kết cộng hóa trị https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_c%E1%BB%99ng_h%C3%B3a_tr%E1%BB%8B ==Khái niệm== Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_c%E1%BB%99ng_h%C3%B3a_tr%E1%BB%8B#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Các kiểu cộng hóa trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_c%E1%BB%99ng_h%C3%B3a_tr%E1%BB%8B#C.C3.A1c_ki.E1.BB.83u_c.E1.BB.99ng_h.C3.B3a_tr.E1.BB.8B Wikibooks: Hóa học đại cương/Liên kết hóa học/Liên kết cộng hóa trị phối hợp https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_c%E1%BB%99ng_h%C3%B3a_tr%E1%BB%8B_ph%E1%BB%91i_h%E1%BB%A3p ==Khái niệm== Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_c%E1%BB%99ng_h%C3%B3a_tr%E1%BB%8B_ph%E1%BB%91i_h%E1%BB%A3p#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Liên kết cộng hóa trị phối hợphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_c%E1%BB%99ng_h%C3%B3a_tr%E1%BB%8B_ph%E1%BB%91i_h%E1%BB%A3p#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_c.E1.BB.99ng_h.C3.B3a_tr.E1.BB.8B_ph.E1.BB.91i_h.E1.BB.A3p Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_c%E1%BB%99ng_h%C3%B3a_tr%E1%BB%8B_ph%E1%BB%91i_h%E1%BB%A3p#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Hóa học đại cương/Liên kết hóa học/Liên kết kim loại https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_kim_lo%E1%BA%A1i ==Khái niệm== Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_kim_lo%E1%BA%A1i#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Xem thêmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_kim_lo%E1%BA%A1i#Xem_th.C3.AAm Wikibooks: Hóa học đại cương/Liên kết hóa học/Liên kết hiđrô https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_hi%C4%91r%C3%B4 ==Khái niệm== Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_hi%C4%91r%C3%B4#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Ảnh hưởng của liên kết hiđrôhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_hi%C4%91r%C3%B4#.E1.BA.A2nh_h.C6.B0.E1.BB.9Fng_c.E1.BB.A7a_li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_hi.C4.91r.C3.B4 Wikibooks: Vật lý đại cương/Hạt https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%E1%BA%A1t ==Lược Sử== Lược Sửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%E1%BA%A1t#L.C6.B0.E1.BB.A3c_S.E1.BB.AD Hạt Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%E1%BA%A1t#H.E1.BA.A1t_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Hạt Quang Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%E1%BA%A1t#H.E1.BA.A1t_Quang_T.E1.BB.AD Wikibooks: Điện tử/Linh kiện/RLC https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC ==Điện Trở== Điện Trởhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.E1.BB.9F Tính Chất Điện DChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t_.C4.90i.E1.BB.87n_DC Tính Chất Điện AChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t_.C4.90i.E1.BB.87n_AC Điện Khánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#.C4.90i.E1.BB.87n_Kh.C3.A1ng Góc Độ Giửa Điện Thế và Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#G.C3.B3c_.C4.90.E1.BB.99_Gi.E1.BB.ADa_.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF_v.C3.A0_D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Mắc Nốihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#M.E1.BA.AFc_N.E1.BB.91i Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#Song_Song Sự phụ thuộc nhiệt độhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#S.E1.BB.B1_ph.E1.BB.A5_thu.E1.BB.99c_nhi.E1.BB.87t_.C4.91.E1.BB.99 Tụ Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#T.E1.BB.A5_.C4.90i.E1.BB.87n Tính Chất Vật Lýhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t_V.E1.BA.ADt_L.C3.BD Tích Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#T.C3.ADch_.C4.90i.E1.BB.87n Lưu Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#L.C6.B0u_.C4.90i.E1.BB.87n Nhả Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#Nh.E1.BA.A3_.C4.90i.E1.BB.87n Điện Dunghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#.C4.90i.E1.BB.87n_Dung Điện Thếhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Điện Ứnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#.C4.90i.E1.BB.87n_.E1.BB.A8ng Phản Ứng Tần Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#Ph.E1.BA.A3n_.E1.BB.A8ng_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91 Góc Độ Khác Biệt giửa Điện thế và Dòng điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#G.C3.B3c_.C4.90.E1.BB.99_Kh.C3.A1c_Bi.E1.BB.87t_gi.E1.BB.ADa_.C4.90i.E1.BB.87n_th.E1.BA.BF_v.C3.A0_D.C3.B2ng_.C4.91i.E1.BB.87n Chỉ Số Chất Lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#Ch.E1.BB.89_S.E1.BB.91_Ch.E1.BA.A5t_L.C6.B0.E1.BB.A3ng Năng Lượng Lưu Trửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#N.C4.83ng_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_L.C6.B0u_Tr.E1.BB.AD Mắc Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#M.E1.BA.AFc_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Mắc Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#M.E1.BA.AFc_Song_Song Cuộn Từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#Cu.E1.BB.99n_T.E1.BB.AB Từ Trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#T.E1.BB.AB_Tr.C6.B0.E1.BB.9Dng Góc Độ Giửa Điện thế và Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#G.C3.B3c_.C4.90.E1.BB.99_Gi.E1.BB.ADa_.C4.90i.E1.BB.87n_th.E1.BA.BF_v.C3.A0_D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Điện từ Cảmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#.C4.90i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AB_C.E1.BA.A3m Lối Mắchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#L.E1.BB.91i_M.E1.BA.AFc Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/RLC#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Mạch điện transistor https://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor ==NPN== NPNhttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor#NPN Chức năng hoạt độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor#Ch.E1.BB.A9c_n.C4.83ng_ho.E1.BA.A1t_.C4.91.E1.BB.99ng Công tắc điện tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor#C.C3.B4ng_t.E1.BA.AFc_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD Khuếch đại dòng điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor#Khu.E1.BA.BFch_.C4.91.E1.BA.A1i_d.C3.B2ng_.C4.91i.E1.BB.87n Ứng dụng NPN Transistorhttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor#.E1.BB.A8ng_d.E1.BB.A5ng_NPN_Transistor Wikibooks: Những sự kiện chính của lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến 19 https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_ch%C3%ADnh_c%E1%BB%A7a_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam_t%E1%BB%AB_th%E1%BA%BF_k%E1%BB%89_10_%C4%91%E1%BA%BFn_19 LSVN đã trải qua nhiều thời kỳ với nhiều cuộc khởi nghĩa lớn. Năm 939-1407https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_ch%C3%ADnh_c%E1%BB%A7a_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam_t%E1%BB%AB_th%E1%BA%BF_k%E1%BB%89_10_%C4%91%E1%BA%BFn_19#N.C4.83m_939-1407 1401-1792https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_ch%C3%ADnh_c%E1%BB%A7a_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam_t%E1%BB%AB_th%E1%BA%BF_k%E1%BB%89_10_%C4%91%E1%BA%BFn_19#1401-1792 Tài liệu tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_ch%C3%ADnh_c%E1%BB%A7a_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam_t%E1%BB%AB_th%E1%BA%BF_k%E1%BB%89_10_%C4%91%E1%BA%BFn_19#T.C3.A0i_li.E1.BB.87u_tham_kh.E1.BA.A3o Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_ch%C3%ADnh_c%E1%BB%A7a_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam_t%E1%BB%AB_th%E1%BA%BF_k%E1%BB%89_10_%C4%91%E1%BA%BFn_19#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân bất định/Tích phân hàm số vô tỷ https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_v%C3%B4_t%E1%BB%B7 Thể Loại:Tích Phân Tích phân hàm hợp (Integrals involving) rhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_v%C3%B4_t%E1%BB%B7#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_h.C3.A0m_h.E1.BB.A3p_.28Integrals_involving.29_r Tích phân hàm hợp (Integrals involving) shttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_v%C3%B4_t%E1%BB%B7#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_h.C3.A0m_h.E1.BB.A3p_.28Integrals_involving.29_s Tích phân hàm hợp (Integrals involving) uhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_v%C3%B4_t%E1%BB%B7#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_h.C3.A0m_h.E1.BB.A3p_.28Integrals_involving.29_u Tích phân hàm hợp (Integrals involving) Rhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_v%C3%B4_t%E1%BB%B7#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_h.C3.A0m_h.E1.BB.A3p_.28Integrals_involving.29_R Tích phân hàm hợp (Integrals involving) Shttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_v%C3%B4_t%E1%BB%B7#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_h.C3.A0m_h.E1.BB.A3p_.28Integrals_involving.29_S Wikibooks: Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng/CHƯƠNG II. THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG == Lựa chọn phương pháp vận chuyển đứng == Lựa chọn phương pháp vận chuyển đứnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG#L.E1.BB.B1a_ch.E1.BB.8Dn_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_v.E1.BA.ADn_chuy.E1.BB.83n_.C4.91.E1.BB.A9ng Dùng cần trục tháp vận chuyển hỗn hợp phục vụ cho cả ba công tác: cốp pha, cốt thép và bê tông.https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG#D.C3.B9ng_c.E1.BA.A7n_tr.E1.BB.A5c_th.C3.A1p_v.E1.BA.ADn_chuy.E1.BB.83n_h.E1.BB.97n_h.E1.BB.A3p_ph.E1.BB.A5c_v.E1.BB.A5_cho_c.E1.BA.A3_ba_c.C3.B4ng_t.C3.A1c:_c.E1.BB.91p_pha.2C_c.E1.BB.91t_th.C3.A9p_v.C3.A0_b.C3.AA_t.C3.B4ng. Dùng máy bơm để vận chuyển bê tông, cần trục tháp vận chuyển cốp pha và cốt théphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG#D.C3.B9ng_m.C3.A1y_b.C6.A1m_.C4.91.E1.BB.83_v.E1.BA.ADn_chuy.E1.BB.83n_b.C3.AA_t.C3.B4ng.2C_c.E1.BA.A7n_tr.E1.BB.A5c_th.C3.A1p_v.E1.BA.ADn_chuy.E1.BB.83n_c.E1.BB.91p_pha_v.C3.A0_c.E1.BB.91t_th.C3.A9p Lựa chọn, bố trí thiết bị máy móc phụ trợ và phối hợp chúng với các máy móc chủ đạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG#L.E1.BB.B1a_ch.E1.BB.8Dn.2C_b.E1.BB.91_tr.C3.AD_thi.E1.BA.BFt_b.E1.BB.8B_m.C3.A1y_m.C3.B3c_ph.E1.BB.A5_tr.E1.BB.A3_v.C3.A0_ph.E1.BB.91i_h.E1.BB.A3p_ch.C3.BAng_v.E1.BB.9Bi_c.C3.A1c_m.C3.A1y_m.C3.B3c_ch.E1.BB.A7_.C4.91.E1.BA.A1o Lựa chọn máy trộnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG#L.E1.BB.B1a_ch.E1.BB.8Dn_m.C3.A1y_tr.E1.BB.99n Tính năng suất cần trục tháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG#T.C3.ADnh_n.C4.83ng_su.E1.BA.A5t_c.E1.BA.A7n_tr.E1.BB.A5c_th.C3.A1p Tính năng suất máy bơm bê tông và phối hợp máy bơm với xe bồn vận chuyểnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG#T.C3.ADnh_n.C4.83ng_su.E1.BA.A5t_m.C3.A1y_b.C6.A1m_b.C3.AA_t.C3.B4ng_v.C3.A0_ph.E1.BB.91i_h.E1.BB.A3p_m.C3.A1y_b.C6.A1m_v.E1.BB.9Bi_xe_b.E1.BB.93n_v.E1.BA.ADn_chuy.E1.BB.83n Tính toán khối lượng các công tác cốp pha, cốt thép và bê tông cho mỗi tầng nhà (điển hình)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG#T.C3.ADnh_to.C3.A1n_kh.E1.BB.91i_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_c.C3.A1c_c.C3.B4ng_t.C3.A1c_c.E1.BB.91p_pha.2C_c.E1.BB.91t_th.C3.A9p_v.C3.A0_b.C3.AA_t.C3.B4ng_cho_m.E1.BB.97i_t.E1.BA.A7ng_nh.C3.A0_.28.C4.91i.E1.BB.83n_h.C3.ACnh.29 Phân chia phân khu thi công bê tônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG#Ph.C3.A2n_chia_ph.C3.A2n_khu_thi_c.C3.B4ng_b.C3.AA_t.C3.B4ng Điều kiện tháo dỡ cốp phahttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG#.C4.90i.E1.BB.81u_ki.E1.BB.87n_th.C3.A1o_d.E1.BB.A1_c.E1.BB.91p_pha Tháo dỡ cốp pha tạo hình (cốp pha không chịu lực)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG#Th.C3.A1o_d.E1.BB.A1_c.E1.BB.91p_pha_t.E1.BA.A1o_h.C3.ACnh_.28c.E1.BB.91p_pha_kh.C3.B4ng_ch.E1.BB.8Bu_l.E1.BB.B1c.29 Tháo dỡ cốp pha chịu lựchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG#Th.C3.A1o_d.E1.BB.A1_c.E1.BB.91p_pha_ch.E1.BB.8Bu_l.E1.BB.B1c Tham khảo chương 2https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_II._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_BI%E1%BB%86N_PH%C3%81P_THI_C%C3%94NG#Tham_kh.E1.BA.A3o_ch.C6.B0.C6.A1ng_2 Wikibooks: Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng Chương mở đầu: CÁC KHÁI NIỆM Attention needed (allbooks)https://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Attention_needed_(allbooks) Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng Kỹ thuật kết cấuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_k%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u Kỹ thuật xây dựnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng Sách gần hoàn thànhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_g%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_th%C3%A0nh Sách theo trạng thái hoàn thành/all bookshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_theo_tr%E1%BA%A1ng_th%C3%A1i_ho%C3%A0n_th%C3%A0nh/all_books Thứ tự sách theo ABC/Hhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Th%E1%BB%A9_t%E1%BB%B1_s%C3%A1ch_theo_ABC/H Trình độ đọc chuyên mônhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BB%99_%C4%91%E1%BB%8Dc_chuy%C3%AAn_m%C3%B4n Wikibooks: Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng/CHƯƠNG MỞ ĐẦU https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_M%E1%BB%9E_%C4%90%E1%BA%A6U *[nghệ|Công nghệ] thi công Công tác, công việc và công đoạn thi cônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_M%E1%BB%9E_%C4%90%E1%BA%A6U#C.C3.B4ng_t.C3.A1c.2C_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c_v.C3.A0_c.C3.B4ng_.C4.91o.E1.BA.A1n_thi_c.C3.B4ng Wikibooks: Vật lý đại cương/Quán tính https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Qu%C3%A1n_t%C3%ADnh ==Khái niệm== Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Qu%C3%A1n_t%C3%ADnh#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Giải thích hiện tượng và thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Qu%C3%A1n_t%C3%ADnh#Gi.E1.BA.A3i_th.C3.ADch_hi.E1.BB.87n_t.C6.B0.E1.BB.A3ng_v.C3.A0_th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Thay Đổi Quán Tínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Qu%C3%A1n_t%C3%ADnh#Thay_.C4.90.E1.BB.95i_Qu.C3.A1n_T.C3.ADnh Wikibooks: Học Pascal/Hằng số https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/H%E1%BA%B1ng_s%E1%BB%91 ==Hằng số== Hằng sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/H%E1%BA%B1ng_s%E1%BB%91#H.E1.BA.B1ng_s.E1.BB.91 Cách khai báohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/H%E1%BA%B1ng_s%E1%BB%91#C.C3.A1ch_khai_b.C3.A1o Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/H%E1%BA%B1ng_s%E1%BB%91#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Wikibooks: Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng/CHƯƠNG IV. HƯỚNG DẪN THỂ HIỆN BẢN VẼ KỸ THUẬT THI CÔNG https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_IV._H%C6%AF%E1%BB%9ANG_D%E1%BA%AAN_TH%E1%BB%82_HI%E1%BB%86N_B%E1%BA%A2N_V%E1%BA%BC_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT_THI_C%C3%94NG nhỏ|phải|Bản vẽ đồ án mẫu về công nghệ thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng. Mặt bằng quy trình công nghệ thi công bê tông toàn khốihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_IV._H%C6%AF%E1%BB%9ANG_D%E1%BA%AAN_TH%E1%BB%82_HI%E1%BB%86N_B%E1%BA%A2N_V%E1%BA%BC_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT_THI_C%C3%94NG#M.E1.BA.B7t_b.E1.BA.B1ng_quy_tr.C3.ACnh_c.C3.B4ng_ngh.E1.BB.87_thi_c.C3.B4ng_b.C3.AA_t.C3.B4ng_to.C3.A0n_kh.E1.BB.91i Mặt cắt công nghệ dọc và mặt cắt công nghệ nganghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_IV._H%C6%AF%E1%BB%9ANG_D%E1%BA%AAN_TH%E1%BB%82_HI%E1%BB%86N_B%E1%BA%A2N_V%E1%BA%BC_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT_THI_C%C3%94NG#M.E1.BA.B7t_c.E1.BA.AFt_c.C3.B4ng_ngh.E1.BB.87_d.E1.BB.8Dc_v.C3.A0_m.E1.BA.B7t_c.E1.BA.AFt_c.C3.B4ng_ngh.E1.BB.87_ngang Mặt bằng phân khu thi công dầm và sàn bê tông cốt théphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_IV._H%C6%AF%E1%BB%9ANG_D%E1%BA%AAN_TH%E1%BB%82_HI%E1%BB%86N_B%E1%BA%A2N_V%E1%BA%BC_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT_THI_C%C3%94NG#M.E1.BA.B7t_b.E1.BA.B1ng_ph.C3.A2n_khu_thi_c.C3.B4ng_d.E1.BA.A7m_v.C3.A0_s.C3.A0n_b.C3.AA_t.C3.B4ng_c.E1.BB.91t_th.C3.A9p Chi tiết thiết kế cốp pha dầm chính liền sànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_IV._H%C6%AF%E1%BB%9ANG_D%E1%BA%AAN_TH%E1%BB%82_HI%E1%BB%86N_B%E1%BA%A2N_V%E1%BA%BC_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT_THI_C%C3%94NG#Chi_ti.E1.BA.BFt_thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.91p_pha_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh_li.E1.BB.81n_s.C3.A0n Chi tiết thiết kế cốp pha dầm phụ liền sànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_IV._H%C6%AF%E1%BB%9ANG_D%E1%BA%AAN_TH%E1%BB%82_HI%E1%BB%86N_B%E1%BA%A2N_V%E1%BA%BC_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT_THI_C%C3%94NG#Chi_ti.E1.BA.BFt_thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.91p_pha_d.E1.BA.A7m_ph.E1.BB.A5_li.E1.BB.81n_s.C3.A0n Chi tiết thiết kế cốp pha cộthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_IV._H%C6%AF%E1%BB%9ANG_D%E1%BA%AAN_TH%E1%BB%82_HI%E1%BB%86N_B%E1%BA%A2N_V%E1%BA%BC_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT_THI_C%C3%94NG#Chi_ti.E1.BA.BFt_thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.91p_pha_c.E1.BB.99t Wikibooks: Vật lý đại cương/Phân rã hạt nhân https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%A2n_r%C3%A3_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n ==Lịch Sử== Lịch Sửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%A2n_r%C3%A3_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n#L.E1.BB.8Bch_S.E1.BB.AD Phân Rã Phóng Xạ Hạt Nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%A2n_r%C3%A3_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n#Ph.C3.A2n_R.C3.A3_Ph.C3.B3ng_X.E1.BA.A1_H.E1.BA.A1t_Nh.C3.A2n Phân rã Hạt nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%A2n_r%C3%A3_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n#Ph.C3.A2n_r.C3.A3_H.E1.BA.A1t_nh.C3.A2n Phóng Xạ Hạt Nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%A2n_r%C3%A3_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n#Ph.C3.B3ng_X.E1.BA.A1_H.E1.BA.A1t_Nh.C3.A2n Tia phóng xạ và Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%A2n_r%C3%A3_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n#Tia_ph.C3.B3ng_x.E1.BA.A1_v.C3.A0_.C4.90i.E1.BB.87n Wikibooks: Học Pascal/Cú pháp https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/C%C3%BA_ph%C3%A1p ==Cấu Trúc Cú Pháp== Cấu Trúc Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/C%C3%BA_ph%C3%A1p#C.E1.BA.A5u_Tr.C3.BAc_C.C3.BA_Ph.C3.A1p Wikibooks: Tự học JavaScript/Mã JavaScript viết sẵn https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/M%C3%A3_JavaScript_vi%E1%BA%BFt_s%E1%BA%B5n == Trình Tạo Mã Javascript Tự Động== Trình Tạo Mã Javascript Tự Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/M%C3%A3_JavaScript_vi%E1%BA%BFt_s%E1%BA%B5n#Tr.C3.ACnh_T.E1.BA.A1o_M.C3.A3_Javascript_T.E1.BB.B1_.C4.90.E1.BB.99ng Dịch Vụ Cung Cấp Mã Javascript Viết Sẵnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/M%C3%A3_JavaScript_vi%E1%BA%BFt_s%E1%BA%B5n#D.E1.BB.8Bch_V.E1.BB.A5_Cung_C.E1.BA.A5p_M.C3.A3_Javascript_Vi.E1.BA.BFt_S.E1.BA.B5n Wikibooks: Đại số/Phép Toán Đại Số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91 ==Phép Toán Đại Số== Phép Toán Đại Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91#Ph.C3.A9p_To.C3.A1n_.C4.90.E1.BA.A1i_S.E1.BB.91 Wikibooks: Đại số/Biểu Thức Đại Số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Bi%E1%BB%83u_Th%E1%BB%A9c_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91 * /Biểu Thức Đại Số/ Biểu Thức Đại Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Bi%E1%BB%83u_Th%E1%BB%A9c_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91 Wikibooks: Đại số/Đa Thức https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/%C4%90a_Th%E1%BB%A9c ==Đa Thức== Đa Thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/%C4%90a_Th%E1%BB%A9c#.C4.90a_Th.E1.BB.A9c Đa Thức Đặc Biệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/%C4%90a_Th%E1%BB%A9c#.C4.90a_Th.E1.BB.A9c_.C4.90.E1.BA.B7c_Bi.E1.BB.87t Wikibooks: Đại số/Bất Đẳng Thức Đại Số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/B%E1%BA%A5t_%C4%90%E1%BA%B3ng_Th%E1%BB%A9c_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91 ==Định Nghỉa== Định Nghỉahttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/B%E1%BA%A5t_%C4%90%E1%BA%B3ng_Th%E1%BB%A9c_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91#.C4.90.E1.BB.8Bnh_Ngh.E1.BB.89a Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/B%E1%BA%A5t_%C4%90%E1%BA%B3ng_Th%E1%BB%A9c_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Đại số/Phương trình đại số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91 Thể loại:Phương Trình Đại Số Phương Trình Đại Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1i_S.E1.BB.91 Giải Phương Trìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91#Gi.E1.BA.A3i_Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh Giải Phương Trình Bậc nhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91#Gi.E1.BA.A3i_Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_B.E1.BA.ADc_n Giải Phương Trình Đạo Hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91#Gi.E1.BA.A3i_Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m Wikibooks: Đại số/Đồ Thị https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/%C4%90%E1%BB%93_Th%E1%BB%8B ==Đồ Thị== Đồ Thịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/%C4%90%E1%BB%93_Th%E1%BB%8B#.C4.90.E1.BB.93_Th.E1.BB.8B Đồ Thị trục xOyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/%C4%90%E1%BB%93_Th%E1%BB%8B#.C4.90.E1.BB.93_Th.E1.BB.8B_tr.E1.BB.A5c_xOy Đồ Thị Vòng Trònhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/%C4%90%E1%BB%93_Th%E1%BB%8B#.C4.90.E1.BB.93_Th.E1.BB.8B_V.C3.B2ng_Tr.C3.B2n Chuyển Đổi Hệ Tọa Độhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/%C4%90%E1%BB%93_Th%E1%BB%8B#Chuy.E1.BB.83n_.C4.90.E1.BB.95i_H.E1.BB.87_T.E1.BB.8Da_.C4.90.E1.BB.99 Wikibooks: Đại số/Chuỗi số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91 ==Dải Số == Dải Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91#D.E1.BA.A3i_S.E1.BB.91 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Toán Dải Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91#To.C3.A1n_D.E1.BA.A3i_S.E1.BB.91 Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Vi phân https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/Vi_ph%C3%A2n ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/Vi_ph%C3%A2n#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Thay Đổi Biến Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/Vi_ph%C3%A2n#Thay_.C4.90.E1.BB.95i_Bi.E1.BA.BFn_S.E1.BB.91 Wikibooks: Nhập môn Lượng giác/Đường thẳng https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng Thể loại:Khái Niệm Lượng Giác Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Đường thẳnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng#.C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_th.E1.BA.B3ng Tọa Độ Cartesianhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng#T.E1.BB.8Da_.C4.90.E1.BB.99_Cartesian Tọa Độ Góchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng#T.E1.BB.8Da_.C4.90.E1.BB.99_G.C3.B3c Đường Thẳng Vuông Góchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng#.C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_Th.E1.BA.B3ng_Vu.C3.B4ng_G.C3.B3c Đường Thẳng Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng#.C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_Th.E1.BA.B3ng_Song_Song Wikibooks: Nhập môn Lượng giác/Góc https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/G%C3%B3c ==Định Nghĩa== Định Nghĩahttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/G%C3%B3c#.C4.90.E1.BB.8Bnh_Ngh.C4.A9a Đơn vị Đo lường Góchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/G%C3%B3c#.C4.90.C6.A1n_v.E1.BB.8B_.C4.90o_l.C6.B0.E1.BB.9Dng_G.C3.B3c Radianhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/G%C3%B3c#Radian Độhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/G%C3%B3c#.C4.90.E1.BB.99 Thể Loại Góchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/G%C3%B3c#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i_G.C3.B3c Góc Nhọnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/G%C3%B3c#G.C3.B3c_Nh.E1.BB.8Dn Góc Vuônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/G%C3%B3c#G.C3.B3c_Vu.C3.B4ng Góc Tùhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/G%C3%B3c#G.C3.B3c_T.C3.B9 Góc Bẹthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/G%C3%B3c#G.C3.B3c_B.E1.BA.B9t Góc Phảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/G%C3%B3c#G.C3.B3c_Ph.E1.BA.A3n Góc Đầyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/G%C3%B3c#G.C3.B3c_.C4.90.E1.BA.A7y Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/G%C3%B3c#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Nhập môn Lượng giác/Hàm lượng giác cơ bản https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Tam Giác Vuônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#Tam_Gi.C3.A1c_Vu.C3.B4ng Tương Quan Cạnh và Góc trong tam giác vuônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#T.C6.B0.C6.A1ng_Quan_C.E1.BA.A1nh_v.C3.A0_G.C3.B3c_trong_tam_gi.C3.A1c_vu.C3.B4ng Các hàm lượng giác cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#C.C3.A1c_h.C3.A0m_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_gi.C3.A1c_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Các định nghĩa kháchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#C.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a_kh.C3.A1c Wikibooks: Nhập môn Lượng giác/Đẳng thức lượng giác https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c ==Đẳng Thức Lượng Giác== Đẳng Thức Lượng Giáchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#.C4.90.E1.BA.B3ng_Th.E1.BB.A9c_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_Gi.C3.A1c Đẳng thức lượng giác cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_gi.C3.A1c_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Đẳng thức lượng giác Tuần hoàn, đối xứng và tịnh tiếnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_gi.C3.A1c_Tu.E1.BA.A7n_ho.C3.A0n.2C_.C4.91.E1.BB.91i_x.E1.BB.A9ng_v.C3.A0_t.E1.BB.8Bnh_ti.E1.BA.BFn Đẳng thức Pytagohttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_Pytago Đẳng thức Tổng và hiệu của góchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_T.E1.BB.95ng_v.C3.A0_hi.E1.BB.87u_c.E1.BB.A7a_g.C3.B3c Công thức hạ bậchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#C.C3.B4ng_th.E1.BB.A9c_h.E1.BA.A1_b.E1.BA.ADc Đẳng thức Biến tích thành tổnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_Bi.E1.BA.BFn_t.C3.ADch_th.C3.A0nh_t.E1.BB.95ng Đẳng thức lượng giác nghịch đảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_gi.C3.A1c_ngh.E1.BB.8Bch_.C4.91.E1.BA.A3o Đẳng thức Dạng số phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_D.E1.BA.A1ng_s.E1.BB.91_ph.E1.BB.A9c Đẳng thức Tích vô hạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_T.C3.ADch_v.C3.B4_h.E1.BA.A1n Đẳng thức Giải tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_Gi.E1.BA.A3i_t.C3.ADch Đẳng thức Thường Dùnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_Th.C6.B0.E1.BB.9Dng_D.C3.B9ng Đẳng thức góc bộihttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_g.C3.B3c_b.E1.BB.99i Bội haihttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#B.E1.BB.99i_hai Tổng quáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#T.E1.BB.95ng_qu.C3.A1t Bội bahttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#B.E1.BB.99i_ba Các Hàm lượng giác nghịch đảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#C.C3.A1c_H.C3.A0m_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_gi.C3.A1c_ngh.E1.BB.8Bch_.C4.91.E1.BA.A3o Chuổi Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Chu.E1.BB.95i_S.E1.BB.91 Tích Phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#T.C3.ADch_Ph.C3.A2n Số Phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#S.E1.BB.91_Ph.E1.BB.A9c Wikibooks: Hóa học đại cương/Nguyên tố hóa học https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc ==Nguyên Tố Hóa Học== Nguyên Tố Hóa Họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Nguy.C3.AAn_T.E1.BB.91_H.C3.B3a_H.E1.BB.8Dc Số Nguyên Tốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#S.E1.BB.91_Nguy.C3.AAn_T.E1.BB.91 Bảng Tuần Hoàn Hóa Họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#B.E1.BA.A3ng_Tu.E1.BA.A7n_Ho.C3.A0n_H.C3.B3a_H.E1.BB.8Dc Cấu hình electron của một số nguyên tốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#C.E1.BA.A5u_h.C3.ACnh_electron_c.E1.BB.A7a_m.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_nguy.C3.AAn_t.E1.BB.91 Khí hiếmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Kh.C3.AD_hi.E1.BA.BFm Z từ 11 đến 17https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Z_t.E1.BB.AB_11_.C4.91.E1.BA.BFn_17 Z từ 21 đến 31https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Z_t.E1.BB.AB_21_.C4.91.E1.BA.BFn_31 Z từ 39 đến 49https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Z_t.E1.BB.AB_39_.C4.91.E1.BA.BFn_49 Wikibooks: Hóa học đại cương/Bảng tuần hoàn nguyên tố https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91 ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Sắp xếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91#S.E1.BA.AFp_x.E1.BA.BFp Tính tuần hoàn của các tính chất hóa họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91#T.C3.ADnh_tu.E1.BA.A7n_ho.C3.A0n_c.E1.BB.A7a_c.C3.A1c_t.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_h.C3.B3a_h.E1.BB.8Dc Nhóm và chu kỳhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91#Nh.C3.B3m_v.C3.A0_chu_k.E1.BB.B3 Nhómhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91#Nh.C3.B3m Chu kỳhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91#Chu_k.E1.BB.B3 Ví dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91#V.C3.AD_d.E1.BB.A5 Khí trơhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91#Kh.C3.AD_tr.C6.A1 Halogenhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91#Halogen Kim loại chuyển tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91#Kim_lo.E1.BA.A1i_chuy.E1.BB.83n_ti.E1.BA.BFp Các nhóm Lantan và Actinihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91#C.C3.A1c_nh.C3.B3m_Lantan_v.C3.A0_Actini Bảng Tuần Hoàn Nguyên Tốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91#B.E1.BA.A3ng_Tu.E1.BA.A7n_Ho.C3.A0n_Nguy.C3.AAn_T.E1.BB.91 Liên kết bên ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BA%A3ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_b.C3.AAn_ngo.C3.A0i Wikibooks: Hóa học đại cương/Định luật hóa học https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc ==Định luật bảo toàn khối lượng== Định luật bảo toàn khối lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BB.8Bnh_lu.E1.BA.ADt_b.E1.BA.A3o_to.C3.A0n_kh.E1.BB.91i_l.C6.B0.E1.BB.A3ng Định luật tỷ lệ bội sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BB.8Bnh_lu.E1.BA.ADt_t.E1.BB.B7_l.E1.BB.87_b.E1.BB.99i_s.E1.BB.91 Wikibooks: Hóa học đại cương/Chất hóa học https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ch%E1%BA%A5t_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ch%E1%BA%A5t_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Chất Hóa Họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ch%E1%BA%A5t_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Ch.E1.BA.A5t_H.C3.B3a_H.E1.BB.8Dc Đơn Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ch%E1%BA%A5t_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.C6.A1n_Ch.E1.BA.A5t Hợp Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ch%E1%BA%A5t_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#H.E1.BB.A3p_Ch.E1.BA.A5t Thể Dạng Hóa Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ch%E1%BA%A5t_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Th.E1.BB.83_D.E1.BA.A1ng_H.C3.B3a_Ch.E1.BA.A5t Wikibooks: Hóa học đại cương/Liên kết hóa học https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Liên Kết Hóa Họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Li.C3.AAn_K.E1.BA.BFt_H.C3.B3a_H.E1.BB.8Dc Wikibooks: Hóa học đại cương/Công thức hóa học https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc ==Khái niệm== Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Vài loại phân tử và công thức cấu tạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#V.C3.A0i_lo.E1.BA.A1i_ph.C3.A2n_t.E1.BB.AD_v.C3.A0_c.C3.B4ng_th.E1.BB.A9c_c.E1.BA.A5u_t.E1.BA.A1o Polymerhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Polymer Ionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Ion Đồng vịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BB.93ng_v.E1.BB.8B Wikibooks: Hóa học đại cương/Nguyên tử hóa học https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Thuyết Nguyên tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Thuy.E1.BA.BFt_Nguy.C3.AAn_t.E1.BB.AD Mô Hình Nguyên Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#M.C3.B4_H.C3.ACnh_Nguy.C3.AAn_T.E1.BB.AD Mô Hình Rutherfordhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#M.C3.B4_H.C3.ACnh_Rutherford Mô Hình Bohrhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#M.C3.B4_H.C3.ACnh_Bohr Mô Hình Hiện Đạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#M.C3.B4_H.C3.ACnh_Hi.E1.BB.87n_.C4.90.E1.BA.A1i Thuyết nguyên tử của Daltonhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Thuy.E1.BA.BFt_nguy.C3.AAn_t.E1.BB.AD_c.E1.BB.A7a_Dalton Đơn Vị Đo Lườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.C6.A1n_V.E1.BB.8B_.C4.90o_L.C6.B0.E1.BB.9Dng Khối Lượng MOLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Kh.E1.BB.91i_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_MOL Lượng Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#L.C6.B0.E1.BB.A3ng_T.E1.BB.AD Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Hóa học đại cương/Phân tử hóa học https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%A2n_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%A2n_t%E1%BB%AD_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Wikibooks: Hóa học đại cương/Phương trình phản ứng hóa học https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Hóa học đại cương/Kim loại https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Kim_lo%E1%BA%A1i ==Thuộc tính vật lý== Thuộc tính vật lýhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Kim_lo%E1%BA%A1i#Thu.E1.BB.99c_t.C3.ADnh_v.E1.BA.ADt_l.C3.BD Bảng Tuần Hoàn Hóa Họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Kim_lo%E1%BA%A1i#B.E1.BA.A3ng_Tu.E1.BA.A7n_Ho.C3.A0n_H.C3.B3a_H.E1.BB.8Dc Hợp kimhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Kim_lo%E1%BA%A1i#H.E1.BB.A3p_kim Tính chất hóa họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Kim_lo%E1%BA%A1i#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_h.C3.B3a_h.E1.BB.8Dc Phân loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Kim_lo%E1%BA%A1i#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i Kim loại cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Kim_lo%E1%BA%A1i#Kim_lo.E1.BA.A1i_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Dãy điện hóa chuẩn của kim loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Kim_lo%E1%BA%A1i#D.C3.A3y_.C4.91i.E1.BB.87n_h.C3.B3a_chu.E1.BA.A9n_c.E1.BB.A7a_kim_lo.E1.BA.A1i Tồn tại trong tự nhiênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Kim_lo%E1%BA%A1i#T.E1.BB.93n_t.E1.BA.A1i_trong_t.E1.BB.B1_nhi.C3.AAn Ứng Dụng Trong Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Kim_lo%E1%BA%A1i#.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng_Trong_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Wikibooks: Hóa học đại cương/Á kim https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%81_kim ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%81_kim#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Bảng Tuần Hoàn Hóa Họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%81_kim#B.E1.BA.A3ng_Tu.E1.BA.A7n_Ho.C3.A0n_H.C3.B3a_H.E1.BB.8Dc Ứng Dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C3%81_kim#.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng Wikibooks: Hóa học đại cương/Phi kim https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Phi_kim ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Phi_kim#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Bảng Tuần Hoànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Phi_kim#B.E1.BA.A3ng_Tu.E1.BA.A7n_Ho.C3.A0n Ứng Dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Phi_kim#.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng Wikibooks: Hóa học đại cương/Hợp kim https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%E1%BB%A3p_kim ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%E1%BB%A3p_kim#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Đặc tính Hợp kimhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%E1%BB%A3p_kim#.C4.90.E1.BA.B7c_t.C3.ADnh_H.E1.BB.A3p_kim Hợp kim ngày nayhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%E1%BB%A3p_kim#H.E1.BB.A3p_kim_ng.C3.A0y_nay Xem thêmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%E1%BB%A3p_kim#Xem_th.C3.AAm Nguồnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%E1%BB%A3p_kim#Ngu.E1.BB.93n Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%E1%BB%A3p_kim#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Hóa học đại cương/Axít https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Các Loại Axithttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#C.C3.A1c_Lo.E1.BA.A1i_Axit Tính Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t Nồng độ Axithttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#N.E1.BB.93ng_.C4.91.E1.BB.99_Axit Tính chất hóa họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_h.C3.B3a_h.E1.BB.8Dc Phản ứng trung hòahttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#Ph.E1.BA.A3n_.E1.BB.A9ng_trung_h.C3.B2a Bậc điện li axíthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#B.E1.BA.ADc_.C4.91i.E1.BB.87n_li_ax.C3.ADt Các định nghĩa kháchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#C.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a_kh.C3.A1c Chỉ số axíthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#Ch.E1.BB.89_s.E1.BB.91_ax.C3.ADt Tên gọihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#T.C3.AAn_g.E1.BB.8Di Các axít thông dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#C.C3.A1c_ax.C3.ADt_th.C3.B4ng_d.E1.BB.A5ng Axít vô cơ mạnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#Ax.C3.ADt_v.C3.B4_c.C6.A1_m.E1.BA.A1nh Axít vô cơ yếu hay trung bìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#Ax.C3.ADt_v.C3.B4_c.C6.A1_y.E1.BA.BFu_hay_trung_b.C3.ACnh Axít hữu cơ yếuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#Ax.C3.ADt_h.E1.BB.AFu_c.C6.A1_y.E1.BA.BFu Axít trong chế biến thực phẩmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ax%C3%ADt#Ax.C3.ADt_trong_ch.E1.BA.BF_bi.E1.BA.BFn_th.E1.BB.B1c_ph.E1.BA.A9m Wikibooks: Hóa học đại cương/Hóa vô cơ https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%C3%B3a_v%C3%B4_c%C6%A1 Hóa vô cơ là một ngành hóa học nghiên cứu các thuộc tính của các nguyên tố và hợp chất của chúng cũng như các phản ứng hóa học của chúng ngoại trừ phần lớn các hợp chất của cacbon. Phân loại phản ứng hóa học trong hóa vô cơhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%C3%B3a_v%C3%B4_c%C6%A1#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_ph.E1.BA.A3n_.E1.BB.A9ng_h.C3.B3a_h.E1.BB.8Dc_trong_h.C3.B3a_v.C3.B4_c.C6.A1 Các nhánh của hóa vô cơhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/H%C3%B3a_v%C3%B4_c%C6%A1#C.C3.A1c_nh.C3.A1nh_c.E1.BB.A7a_h.C3.B3a_v.C3.B4_c.C6.A1 Wikibooks: Lý thuyết vật lý/Lý thuyết từ https://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_t%E1%BB%AB ==Khái niệm từ== Khái niệm từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_t%E1%BB%AB#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m_t.E1.BB.AB Tính chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_t%E1%BB%AB#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t Nam châmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_t%E1%BB%AB#Nam_ch.C3.A2m Nam châm tự nhiênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_t%E1%BB%AB#Nam_ch.C3.A2m_t.E1.BB.B1_nhi.C3.AAn Nam châm điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_t%E1%BB%AB#Nam_ch.C3.A2m_.C4.91i.E1.BB.87n Nam châm vĩnh cửuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_t%E1%BB%AB#Nam_ch.C3.A2m_v.C4.A9nh_c.E1.BB.ADu Wikibooks: Lý thuyết vật lý/Lý thuyết điện từ https://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB ==Điện từ== Điện từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#.C4.90i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AB Cuộn từ và Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#Cu.E1.BB.99n_t.E1.BB.AB_v.C3.A0_.C4.90i.E1.BB.87n Nam Châm Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#Nam_Ch.C3.A2m_.C4.90i.E1.BB.87n Nam Châm Vỉnh Cửuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#Nam_Ch.C3.A2m_V.E1.BB.89nh_C.E1.BB.ADu Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Lý thuyết vật lý/Lý thuyết sóng điện từ https://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB ==Sóng Điện Từ== Sóng Điện Từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#S.C3.B3ng_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AB Tính Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t Phổ Tần Sóng Điện Từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#Ph.E1.BB.95_T.E1.BA.A7n_S.C3.B3ng_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AB Wikibooks: Điện tử/Thuật ngữ điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD ==Điện Tử== Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Điện Tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_T.C3.ADch Tính chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t Điện và Dẩn Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_v.C3.A0_D.E1.BA.A9n_.C4.90i.E1.BB.87n Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Điện Thếhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF Hiệu Điện Thếhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Hi.E1.BB.87u_.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF Năng Lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#N.C4.83ng_L.C6.B0.E1.BB.A3ng Điện Dẩnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_D.E1.BA.A9n Điện Trở Khánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.E1.BB.9F_Kh.C3.A1ng Năng Lượng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#N.C4.83ng_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_.C4.90i.E1.BB.87n Mạch Điện Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Linh Kiện Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Linh_Ki.E1.BB.87n_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Wikibooks: Điện tử/Điện Và Vật/Cách Điện https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/C%C3%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n Thể loại: Vật và Điện Cách Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/C%C3%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n#C.C3.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Cách Điện Điện Môihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/C%C3%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n#C.C3.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_.C4.90i.E1.BB.87n_M.C3.B4i Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Công tắc https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_t%E1%BA%AFc ==Công Tắc== Công Tắchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_t%E1%BA%AFc#C.C3.B4ng_T.E1.BA.AFc Chức Nănghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_t%E1%BA%AFc#Ch.E1.BB.A9c_N.C4.83ng Thể Loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_t%E1%BA%AFc#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i Wikibooks: Thiết bị ngoại vi máy vi tính/Bàn phím https://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/B%C3%A0n_ph%C3%ADm ==Khái Quát== Khái Quáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/B%C3%A0n_ph%C3%ADm#Kh.C3.A1i_Qu.C3.A1t Cấu Trúchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/B%C3%A0n_ph%C3%ADm#C.E1.BA.A5u_Tr.C3.BAc Phím Chức Nănghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/B%C3%A0n_ph%C3%ADm#Ph.C3.ADm_Ch.E1.BB.A9c_N.C4.83ng Phím Điều Khiểnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/B%C3%A0n_ph%C3%ADm#Ph.C3.ADm_.C4.90i.E1.BB.81u_Khi.E1.BB.83n Wikibooks: Thiết bị ngoại vi máy vi tính/Chuột https://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/Chu%E1%BB%99t ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/Chu%E1%BB%99t#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Bộ phận cơ bản của Con Trỏhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/Chu%E1%BB%99t#B.E1.BB.99_ph.E1.BA.ADn_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n_c.E1.BB.A7a_Con_Tr.E1.BB.8F Wikibooks: Thiết bị ngoại vi máy vi tính/Ổ đĩa quang https://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/%E1%BB%94_%C4%91%C4%A9a_quang ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/%E1%BB%94_%C4%91%C4%A9a_quang#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Thể Loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/%E1%BB%94_%C4%91%C4%A9a_quang#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i Vận Hànhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/%E1%BB%94_%C4%91%C4%A9a_quang#V.E1.BA.ADn_H.C3.A0nh Wikibooks: Thiết bị ngoại vi máy vi tính/Ổ đĩa mềm https://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/%E1%BB%94_%C4%91%C4%A9a_m%E1%BB%81m nhỏ|phải|Một ổ đĩa mềm 3,5" dành cho máy tính cá nhân để bàn Lịch sử phát triểnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/%E1%BB%94_%C4%91%C4%A9a_m%E1%BB%81m#L.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD_ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n Phân loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/%E1%BB%94_%C4%91%C4%A9a_m%E1%BB%81m#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i Cấu tạo và hoạt độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/%E1%BB%94_%C4%91%C4%A9a_m%E1%BB%81m#C.E1.BA.A5u_t.E1.BA.A1o_v.C3.A0_ho.E1.BA.A1t_.C4.91.E1.BB.99ng Sơ đồ dây kết nối/điều khiểnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/%E1%BB%94_%C4%91%C4%A9a_m%E1%BB%81m#S.C6.A1_.C4.91.E1.BB.93_d.C3.A2y_k.E1.BA.BFt_n.E1.BB.91i.2F.C4.91i.E1.BB.81u_khi.E1.BB.83n Xem thêmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/%E1%BB%94_%C4%91%C4%A9a_m%E1%BB%81m#Xem_th.C3.AAm Tài liệu tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/%E1%BB%94_%C4%91%C4%A9a_m%E1%BB%81m#T.C3.A0i_li.E1.BB.87u_tham_kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Thiết bị ngoại vi máy vi tính/Máy sao quét https://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/M%C3%A1y_sao_qu%C3%A9t ==Khái Quát== Khái Quáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/M%C3%A1y_sao_qu%C3%A9t#Kh.C3.A1i_Qu.C3.A1t Cách Hoạt Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/M%C3%A1y_sao_qu%C3%A9t#C.C3.A1ch_Ho.E1.BA.A1t_.C4.90.E1.BB.99ng Wikibooks: Thiết bị ngoại vi máy vi tính/WebCam https://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/WebCam ==Khái Quát== Khái Quáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/WebCam#Kh.C3.A1i_Qu.C3.A1t Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/WebCam#Tham_Kh.E1.BA.A3o Ứng Dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/WebCam#.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng Wikibooks: Thiết bị ngoại vi máy vi tính/Màn hình https://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/M%C3%A0n_h%C3%ACnh ==Khái Quát== Khái Quáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/M%C3%A0n_h%C3%ACnh#Kh.C3.A1i_Qu.C3.A1t Kỷ Thuật Màn Hìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/M%C3%A0n_h%C3%ACnh#K.E1.BB.B7_Thu.E1.BA.ADt_M.C3.A0n_H.C3.ACnh VGAhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/M%C3%A0n_h%C3%ACnh#VGA SVGAhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/M%C3%A0n_h%C3%ACnh#SVGA Wikibooks: Thiết bị ngoại vi máy vi tính/Máy in https://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/M%C3%A1y_in ==Khái Quát== Khái Quáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/M%C3%A1y_in#Kh.C3.A1i_Qu.C3.A1t Thể Loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/M%C3%A1y_in#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i Máy In Cơhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/M%C3%A1y_in#M.C3.A1y_In_C.C6.A1 Máy In Laserhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ngo%E1%BA%A1i_vi_m%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh/M%C3%A1y_in#M.C3.A1y_In_Laser Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD ==Linh kiện dẫn điện== Linh kiện dẫn điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Linh_ki.E1.BB.87n_d.E1.BA.ABn_.C4.91i.E1.BB.87n Linh kiện bán dẫnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Linh_ki.E1.BB.87n_b.C3.A1n_d.E1.BA.ABn Con chíp điện tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Con_ch.C3.ADp_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD Wikibooks: Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ lọc điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD ==Bộ Lọc Tần Số== Bộ Lọc Băng Tầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n Bộ Lọc Chọn Lựa Băng Tầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_Ch.E1.BB.8Dn_L.E1.BB.B1a_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n Wikibooks: Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ dao động sóng điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_dao_%C4%91%E1%BB%99ng_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD ==Bộ Dao Động Sóng Dừng== Bộ Dao Động Sóng Dừnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_dao_%C4%91%E1%BB%99ng_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#B.E1.BB.99_Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_S.C3.B3ng_D.E1.BB.ABng Bộ Dao Động Sóng Sin Giảm Dầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_dao_%C4%91%E1%BB%99ng_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#B.E1.BB.99_Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_S.C3.B3ng_Sin_Gi.E1.BA.A3m_D.E1.BA.A7n Wikibooks: Điện tử/Công cụ đo đạc điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_c%E1%BB%A5_%C4%91o_%C4%91%E1%BA%A1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD ==Máy Đo Điện Tử(Multimeter)== Máy Đo Điện Tử(Multimeter)https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_c%E1%BB%A5_%C4%91o_%C4%91%E1%BA%A1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.C3.A1y_.C4.90o_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD.28Multimeter.29 Máy Sóng Điện (Oscilllscope)https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_c%E1%BB%A5_%C4%91o_%C4%91%E1%BA%A1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.C3.A1y_S.C3.B3ng_.C4.90i.E1.BB.87n_.28Oscilllscope.29 Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_c%E1%BB%A5_%C4%91o_%C4%91%E1%BA%A1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Điện tử/Bộ phận điện tử/Ổn áp điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%E1%BB%94n_%C3%A1p_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD ==Đai Ốt== Đai Ốthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%E1%BB%94n_%C3%A1p_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90ai_.E1.BB.90t Trăng Si Tơhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%E1%BB%94n_%C3%A1p_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Tr.C4.83ng_Si_T.C6.A1 Op Amphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%E1%BB%94n_%C3%A1p_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Op_Amp Wikibooks: Điện tử/Máy điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%C3%A1y_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD ==Điện Thoại== Điện Thoạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%C3%A1y_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_Tho.E1.BA.A1i Máy Phát Thanhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%C3%A1y_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.C3.A1y_Ph.C3.A1t_Thanh Máy Phát Hìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%C3%A1y_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.C3.A1y_Ph.C3.A1t_H.C3.ACnh Máy Xử Lý Dử Kiệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%C3%A1y_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.C3.A1y_X.E1.BB.AD_L.C3.BD_D.E1.BB.AD_Ki.E1.BB.87n Wikibooks: Học HTML/Mẫu đơn (Form) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_(Form) ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_(Form)#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Cấu trúchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_(Form)#C.E1.BA.A5u_tr.C3.BAc Các phần tử của một đơnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_(Form)#C.C3.A1c_ph.E1.BA.A7n_t.E1.BB.AD_c.E1.BB.A7a_m.E1.BB.99t_.C4.91.C6.A1n Hộp Thoạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_(Form)#H.E1.BB.99p_Tho.E1.BA.A1i Nút Chọnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_(Form)#N.C3.BAt_Ch.E1.BB.8Dn Hộp Chọnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_(Form)#H.E1.BB.99p_Ch.E1.BB.8Dn Vùng Chửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_(Form)#V.C3.B9ng_Ch.E1.BB.AD Nút Thườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_(Form)#N.C3.BAt_Th.C6.B0.E1.BB.9Dng Nút Xóahttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_(Form)#N.C3.BAt_X.C3.B3a Nút Gởihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_(Form)#N.C3.BAt_G.E1.BB.9Fi Bảng Lựa Chọnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_(Form)#B.E1.BA.A3ng_L.E1.BB.B1a_Ch.E1.BB.8Dn Wikibooks: Học HTML/Bảng mã ký tự HTML https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/B%E1%BA%A3ng_m%C3%A3_k%C3%BD_t%E1%BB%B1_HTML ==== Bản Mã Kí Tự Thường Dùng ==== Bản Mã Kí Tự Thường Dùnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/B%E1%BA%A3ng_m%C3%A3_k%C3%BD_t%E1%BB%B1_HTML#B.E1.BA.A3n_M.C3.A3_K.C3.AD_T.E1.BB.B1_Th.C6.B0.E1.BB.9Dng_D.C3.B9ng Wikibooks: Học HTML/Bảng màu HTML https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/B%E1%BA%A3ng_m%C3%A0u_HTML ==Bảng Màu HTML == Bảng Màu HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/B%E1%BA%A3ng_m%C3%A0u_HTML#B.E1.BA.A3ng_M.C3.A0u_HTML Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/B%E1%BA%A3ng_m%C3%A0u_HTML#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Học HTML/Công cụ chèn vào trang mạng https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%B4ng_c%E1%BB%A5_ch%C3%A8n_v%C3%A0o_trang_m%E1%BA%A1ng == Công Cụ Mạng (Add-ons)== Công Cụ Mạng (Add-ons)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%B4ng_c%E1%BB%A5_ch%C3%A8n_v%C3%A0o_trang_m%E1%BA%A1ng#C.C3.B4ng_C.E1.BB.A5_M.E1.BA.A1ng_.28Add-ons.29 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Chú thích https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ch%C3%BA_th%C3%ADch ==Thẻ Lệnh Chú thích == Thẻ Lệnh Chú thíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ch%C3%BA_th%C3%ADch#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_Ch.C3.BA_th.C3.ADch Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ch%C3%BA_th%C3%ADch#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Thẻ miêu tả (Meta Tag) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Th%E1%BA%BB_mi%C3%AAu_t%E1%BA%A3_(Meta_Tag) ==Thẻ Lệnh miêu tả (Meta Tag)== Thẻ Lệnh miêu tả (Meta Tag)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Th%E1%BA%BB_mi%C3%AAu_t%E1%BA%A3_(Meta_Tag)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_mi.C3.AAu_t.E1.BA.A3_.28Meta_Tag.29 Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Th%E1%BA%BB_mi%C3%AAu_t%E1%BA%A3_(Meta_Tag)#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Thẻ Miêu Tả Thông Tin cho Máy Tìmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Th%E1%BA%BB_mi%C3%AAu_t%E1%BA%A3_(Meta_Tag)#Th.E1.BA.BB_Mi.C3.AAu_T.E1.BA.A3_Th.C3.B4ng_Tin_cho_M.C3.A1y_T.C3.ACm Thẻ Miêu Tả Thông Tin Tiêu chuẩn Mã dùng trong trang mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Th%E1%BA%BB_mi%C3%AAu_t%E1%BA%A3_(Meta_Tag)#Th.E1.BA.BB_Mi.C3.AAu_T.E1.BA.A3_Th.C3.B4ng_Tin_Ti.C3.AAu_chu.E1.BA.A9n_M.C3.A3_d.C3.B9ng_trong_trang_m.E1.BA.A1ng Thẻ Miêu Tả Hiệu Ứng Dùng Trong Trang Mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Th%E1%BA%BB_mi%C3%AAu_t%E1%BA%A3_(Meta_Tag)#Th.E1.BA.BB_Mi.C3.AAu_T.E1.BA.A3_Hi.E1.BB.87u_.E1.BB.A8ng_D.C3.B9ng_Trong_Trang_M.E1.BA.A1ng Các Hiệu Ứnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Th%E1%BA%BB_mi%C3%AAu_t%E1%BA%A3_(Meta_Tag)#C.C3.A1c_Hi.E1.BB.87u_.E1.BB.A8ng Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Nền (Base) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/N%E1%BB%81n_(Base) ==Thẻ Lệnh Nền (Base)== Thẻ Lệnh Nền (Base)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/N%E1%BB%81n_(Base)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_N.E1.BB.81n_.28Base.29 Liên kết Cửa sổ nềnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/N%E1%BB%81n_(Base)#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_C.E1.BB.ADa_s.E1.BB.95_n.E1.BB.81n Liên kết Chử nềnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/N%E1%BB%81n_(Base)#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_Ch.E1.BB.AD_n.E1.BB.81n Liên kết nềnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/N%E1%BB%81n_(Base)#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_n.E1.BB.81n Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/N%E1%BB%81n_(Base)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Kiểu chữ https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF == Thẻ Định Kiểu Chữ == Thẻ Định Kiểu Chữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF#Th.E1.BA.BB_.C4.90.E1.BB.8Bnh_Ki.E1.BB.83u_Ch.E1.BB.AF Các thẻ Chữ kiểu xuấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF#C.C3.A1c_th.E1.BA.BB_Ch.E1.BB.AF_ki.E1.BB.83u_xu.E1.BA.A5t Lời trích dẫn và thẻ định nghĩahttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF#L.E1.BB.9Di_tr.C3.ADch_d.E1.BA.ABn_v.C3.A0_th.E1.BA.BB_.C4.91.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Kiểu chữ tiêu đề https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF_ti%C3%AAu_%C4%91%E1%BB%81 ==Thẻ Lệnh== Thẻ Lệnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF_ti%C3%AAu_%C4%91%E1%BB%81#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh Tiêu Đề Chử Cấp 1 (To Nhất)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF_ti%C3%AAu_%C4%91%E1%BB%81#Ti.C3.AAu_.C4.90.E1.BB.81_Ch.E1.BB.AD_C.E1.BA.A5p_1_.28To_Nh.E1.BA.A5t.29 Tiêu Đềhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF_ti%C3%AAu_%C4%91%E1%BB%81#Ti.C3.AAu_.C4.90.E1.BB.81 Tiêu Đề Chử Cấp 6 (Nhỏ Nhất)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF_ti%C3%AAu_%C4%91%E1%BB%81#Ti.C3.AAu_.C4.90.E1.BB.81_Ch.E1.BB.AD_C.E1.BA.A5p_6_.28Nh.E1.BB.8F_Nh.E1.BA.A5t.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF_ti%C3%AAu_%C4%91%E1%BB%81#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Mục Đề 1https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF_ti%C3%AAu_%C4%91%E1%BB%81#M.E1.BB.A5c_.C4.90.E1.BB.81_1 Mục Đề 2https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF_ti%C3%AAu_%C4%91%E1%BB%81#M.E1.BB.A5c_.C4.90.E1.BB.81_2 Mục Đề 3https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF_ti%C3%AAu_%C4%91%E1%BB%81#M.E1.BB.A5c_.C4.90.E1.BB.81_3 Mục Đề 4https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF_ti%C3%AAu_%C4%91%E1%BB%81#M.E1.BB.A5c_.C4.90.E1.BB.81_4 Mục Đề 5https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF_ti%C3%AAu_%C4%91%E1%BB%81#M.E1.BB.A5c_.C4.90.E1.BB.81_5 Mục Đề 6https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ki%E1%BB%83u_ch%E1%BB%AF_ti%C3%AAu_%C4%91%E1%BB%81#M.E1.BB.A5c_.C4.90.E1.BB.81_6 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Hình ảnh (image) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/H%C3%ACnh_%E1%BA%A3nh_(image) ==Thẻ Lệnh Hình ảnh (image)== Thẻ Lệnh Hình ảnh (image)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/H%C3%ACnh_%E1%BA%A3nh_(image)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_H.C3.ACnh_.E1.BA.A3nh_.28image.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/H%C3%ACnh_%E1%BA%A3nh_(image)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Liên kết (a href) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_(a_href) ==Thẻ Lệnh A Href== Thẻ Lệnh A Hrefhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_(a_href)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_A_Href Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_(a_href)#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Liên Kết đến một trang mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_(a_href)#Li.C3.AAn_K.E1.BA.BFt_.C4.91.E1.BA.BFn_m.E1.BB.99t_trang_m.E1.BA.A1ng Liên Kết đến một mục của trang mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_(a_href)#Li.C3.AAn_K.E1.BA.BFt_.C4.91.E1.BA.BFn_m.E1.BB.99t_m.E1.BB.A5c_c.E1.BB.A7a_trang_m.E1.BA.A1ng Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_(a_href)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Tạo một liên kết đến một trang mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_(a_href)#T.E1.BA.A1o_m.E1.BB.99t_li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_.C4.91.E1.BA.BFn_m.E1.BB.99t_trang_m.E1.BA.A1ng Tạo một liên kết đến một mục trong trang mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_(a_href)#T.E1.BA.A1o_m.E1.BB.99t_li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_.C4.91.E1.BA.BFn_m.E1.BB.99t_m.E1.BB.A5c_trong_trang_m.E1.BA.A1ng Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Nhạc nền (bgsound) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Nh%E1%BA%A1c_n%E1%BB%81n_(bgsound) ==Thẻ Lệnh Nhạc nền (bgsound)== Thẻ Lệnh Nhạc nền (bgsound)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Nh%E1%BA%A1c_n%E1%BB%81n_(bgsound)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_Nh.E1.BA.A1c_n.E1.BB.81n_.28bgsound.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Nh%E1%BA%A1c_n%E1%BB%81n_(bgsound)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Internet Explorerhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Nh%E1%BA%A1c_n%E1%BB%81n_(bgsound)#Internet_Explorer Firefox, Netscape, Opera, Safari,Chromehttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Nh%E1%BA%A1c_n%E1%BB%81n_(bgsound)#Firefox.2C_Netscape.2C_Opera.2C_Safari.2CChrome Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Danh sách https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Danh_s%C3%A1ch ==Thẻ Lệnh Danh sách== Thẻ Lệnh Danh sáchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Danh_s%C3%A1ch#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_Danh_s.C3.A1ch Danh sáchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Danh_s%C3%A1ch#Danh_s.C3.A1ch Danh sách theo thứ tựhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Danh_s%C3%A1ch#Danh_s.C3.A1ch_theo_th.E1.BB.A9_t.E1.BB.B1 Danh sách không thứ tựhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Danh_s%C3%A1ch#Danh_s.C3.A1ch_kh.C3.B4ng_th.E1.BB.A9_t.E1.BB.B1 Danh sách định nghĩahttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Danh_s%C3%A1ch#Danh_s.C3.A1ch_.C4.91.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Bảng (table) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/B%E1%BA%A3ng_(table) ==Thẻ Lệnh Bảng (table)== Thẻ Lệnh Bảng (table)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/B%E1%BA%A3ng_(table)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_B.E1.BA.A3ng_.28table.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/B%E1%BA%A3ng_(table)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Liên kết nhúng (Embed) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_nh%C3%BAng_(Embed) ==Thẻ lệnh Liên kết nhúng (Embed)== Thẻ lệnh Liên kết nhúng (Embed)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_nh%C3%BAng_(Embed)#Th.E1.BA.BB_l.E1.BB.87nh_Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_nh.C3.BAng_.28Embed.29 Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_nh%C3%BAng_(Embed)#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Trình bổ sung (Java Applets) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Tr%C3%ACnh_b%E1%BB%95_sung_(Java_Applets) ==Thẻ Lệnh Trình bổ sung (Java Applets)== Thẻ Lệnh Trình bổ sung (Java Applets)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Tr%C3%ACnh_b%E1%BB%95_sung_(Java_Applets)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_Tr.C3.ACnh_b.E1.BB.95_sung_.28Java_Applets.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Tr%C3%ACnh_b%E1%BB%95_sung_(Java_Applets)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Mục (a name) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/M%E1%BB%A5c_(a_name) ==Thẻ Lệnh Mục (A name)== Thẻ Lệnh Mục (A name)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/M%E1%BB%A5c_(a_name)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_M.E1.BB.A5c_.28A_name.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/M%E1%BB%A5c_(a_name)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Khung (frame) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Khung_(frame) ==Thẻ Lệnh Khung (frame)== Thẻ Lệnh Khung (frame)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Khung_(frame)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_Khung_.28frame.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Khung_(frame)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Vùng (Div) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/V%C3%B9ng_(Div) ==Thẻ Lệnh Vùng (Div)== Thẻ Lệnh Vùng (Div)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/V%C3%B9ng_(Div)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_V.C3.B9ng_.28Div.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/V%C3%B9ng_(Div)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Đặt hiển thị văn bản ở trung tâm (center) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/%C4%90%E1%BA%B7t_hi%E1%BB%83n_th%E1%BB%8B_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n_%E1%BB%9F_trung_t%C3%A2m_(center) ==Thẻ Lệnh hiển thị văn bản ở trung tâm (center)== Thẻ Lệnh hiển thị văn bản ở trung tâm (center)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/%C4%90%E1%BA%B7t_hi%E1%BB%83n_th%E1%BB%8B_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n_%E1%BB%9F_trung_t%C3%A2m_(center)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_hi.E1.BB.83n_th.E1.BB.8B_v.C4.83n_b.E1.BA.A3n_.E1.BB.9F_trung_t.C3.A2m_.28center.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/%C4%90%E1%BA%B7t_hi%E1%BB%83n_th%E1%BB%8B_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n_%E1%BB%9F_trung_t%C3%A2m_(center)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Chèn một hàng chữ (P) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ch%C3%A8n_m%E1%BB%99t_h%C3%A0ng_ch%E1%BB%AF_(P) ==Thẻ Lệnh Chèn một hàng chữ (P)== Thẻ Lệnh Chèn một hàng chữ (P)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ch%C3%A8n_m%E1%BB%99t_h%C3%A0ng_ch%E1%BB%AF_(P)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_Ch.C3.A8n_m.E1.BB.99t_h.C3.A0ng_ch.E1.BB.AF_.28P.29 Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Ch%C3%A8n_m%E1%BB%99t_h%C3%A0ng_ch%E1%BB%AF_(P)#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Đặt hiển thị văn bản theo mặc định (pre) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/%C4%90%E1%BA%B7t_hi%E1%BB%83n_th%E1%BB%8B_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n_theo_m%E1%BA%B7c_%C4%91%E1%BB%8Bnh_(pre) ==Thẻ Lệnh hiển thị văn bản theo mặc định (pre)== Thẻ Lệnh hiển thị văn bản theo mặc định (pre)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/%C4%90%E1%BA%B7t_hi%E1%BB%83n_th%E1%BB%8B_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n_theo_m%E1%BA%B7c_%C4%91%E1%BB%8Bnh_(pre)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_hi.E1.BB.83n_th.E1.BB.8B_v.C4.83n_b.E1.BA.A3n_theo_m.E1.BA.B7c_.C4.91.E1.BB.8Bnh_.28pre.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/%C4%90%E1%BA%B7t_hi%E1%BB%83n_th%E1%BB%8B_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n_theo_m%E1%BA%B7c_%C4%91%E1%BB%8Bnh_(pre)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Hiển thị mã nguồn (xmp) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Hi%E1%BB%83n_th%E1%BB%8B_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n_(xmp) ==Thẻ Lệnh== Thẻ Lệnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Hi%E1%BB%83n_th%E1%BB%8B_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n_(xmp)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Hi%E1%BB%83n_th%E1%BB%8B_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n_(xmp)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Danh sách thẻ lệnh https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Danh_s%C3%A1ch_th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh ==Danh Sách Thẻ Lệnh HTML== Danh Sách Thẻ Lệnh HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Danh_s%C3%A1ch_th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh#Danh_S.C3.A1ch_Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_HTML Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Trang-si-tơ/Mạch điện trang-si-tơ https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Trang-si-t%C6%A1/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_trang-si-t%C6%A1 # Trăng Si Tơ / Mạch điện sóng vuông Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch RL Nối Tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp ==Mạch RL Nối Tiếp== Mạch RL Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_RL_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Phương trình Đạo hàm của mạch điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1o_h.C3.A0m_c.E1.BB.A7a_m.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n Thời Gian RLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Th.E1.BB.9Di_Gian_RL Điện Kháng Tổng của mạch điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#.C4.90i.E1.BB.87n_Kh.C3.A1ng_T.E1.BB.95ng_c.E1.BB.A7a_m.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n Z/_θhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Z.2F_.CE.B8 Z(jω)https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Z.28j.CF.89.29 Khác Biệt Góc Độ Giửa Điện Thế và Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Kh.C3.A1c_Bi.E1.BB.87t_G.C3.B3c_.C4.90.E1.BB.99_Gi.E1.BB.ADa_.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF_v.C3.A0_D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch RC Nối Tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp Thể loại:Mạch Điện Mạch Điện RC Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_RC_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Phương Trình Đạo Hàm của Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_c.E1.BB.A7a_M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Thời Gian RChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Th.E1.BB.9Di_Gian_RC Điện khánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#.C4.90i.E1.BB.87n_kh.C3.A1ng Z/_θhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Z.2F_.CE.B8 Z(jω)https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Z.28j.CF.89.29 Góc khác biệt Điện thế và dòng điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#G.C3.B3c_kh.C3.A1c_bi.E1.BB.87t_.C4.90i.E1.BB.87n_th.E1.BA.BF_v.C3.A0_d.C3.B2ng_.C4.91i.E1.BB.87n Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch RLC Nối Tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp ==RLC Nối Tiếp== RLC Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#RLC_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Điện Kháng Tổng Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#.C4.90i.E1.BB.87n_Kh.C3.A1ng_T.E1.BB.95ng_M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Phân Tích Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Ph.C3.A2n_T.C3.ADch_M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Trường hợp 1https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Tr.C6.B0.E1.BB.9Dng_h.E1.BB.A3p_1 Trường hợp 3 , R ,L,C ≠ 0https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Tr.C6.B0.E1.BB.9Dng_h.E1.BB.A3p_3_.2C_R_.2CL.2CC_.E2.89.A0_0 RLC Mắc Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#RLC_M.E1.BA.AFc_Song_Song Điện Khánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#.C4.90i.E1.BB.87n_Kh.C3.A1ng Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Tạo Bộ Dao Động Sóng Sinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.E1.BA.A1o_B.E1.BB.99_Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_S.C3.B3ng_Sin Tạo Bộ Dao Động Sóng Dừnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.E1.BA.A1o_B.E1.BB.99_Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_S.C3.B3ng_D.E1.BB.ABng Wikibooks: Lý thuyết vật lý/Phóng xạ phân rã hạt nhân https://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1_ph%C3%A2n_r%C3%A3_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n ==Khái niệm== Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1_ph%C3%A2n_r%C3%A3_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Phóng xạ phân rã hạt nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1_ph%C3%A2n_r%C3%A3_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n#Ph.C3.B3ng_x.E1.BA.A1_ph.C3.A2n_r.C3.A3_h.E1.BA.A1t_nh.C3.A2n Phóng xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1_ph%C3%A2n_r%C3%A3_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n#Ph.C3.B3ng_x.E1.BA.A1 Phân rả hạt nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1_ph%C3%A2n_r%C3%A3_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n#Ph.C3.A2n_r.E1.BA.A3_h.E1.BA.A1t_nh.C3.A2n Tia phóng xạ và Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1_ph%C3%A2n_r%C3%A3_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n#Tia_ph.C3.B3ng_x.E1.BA.A1_v.C3.A0_.C4.90i.E1.BB.87n Wikibooks: Điện tử/Lý thuyết điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD ==Điện Tử== Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Mô Hình Điện Tử của Vật chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.C3.B4_H.C3.ACnh_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD_c.E1.BB.A7a_V.E1.BA.ADt_ch.E1.BA.A5t Mô Hình RutherFordhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.C3.B4_H.C3.ACnh_RutherFord Mô Hình Bohrhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.C3.B4_H.C3.ACnh_Bohr Điện Tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_T.C3.ADch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n Tỉnh Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#T.E1.BB.89nh_.C4.90i.E1.BB.87n Động Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90.E1.BB.99ng_.C4.90i.E1.BB.87n Lực Am Pehttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#L.E1.BB.B1c_Am_Pe Lực Lorentzhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#L.E1.BB.B1c_Lorentz Lực Điện Từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#L.E1.BB.B1c_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AB Điện Và Vậthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_V.C3.A0_V.E1.BA.ADt Điện và Vật Dẩn Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_v.C3.A0_V.E1.BA.ADt_D.E1.BA.A9n_.C4.90i.E1.BB.87n Năng Lượng Điện Truyềnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#N.C4.83ng_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_.C4.90i.E1.BB.87n_Truy.E1.BB.81n Điện Quanghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_Quang Điện Nhiệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_Nhi.E1.BB.87t Bước Sóng De Brogliehttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#B.C6.B0.E1.BB.9Bc_S.C3.B3ng_De_Broglie Wikibooks: Điện tử/Lý thuyết điện từ https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB ==Điện Từ== Điện Từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AB Cuộn Từ và Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#Cu.E1.BB.99n_T.E1.BB.AB_v.C3.A0_.C4.90i.E1.BB.87n Nam Châm Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#Nam_Ch.C3.A2m_.C4.90i.E1.BB.87n Nam Châm Vỉnh Cửuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#Nam_Ch.C3.A2m_V.E1.BB.89nh_C.E1.BB.ADu Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Bộ tạo sóng hình sin https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng_h%C3%ACnh_sin Bộ phận điện tử tạo dao động sóng có biên độ thay đổi theo dạng sóng sin Mạch LC nối tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng_h%C3%ACnh_sin#M.E1.BA.A1ch_LC_n.E1.BB.91i_ti.E1.BA.BFp Mạch RLC nối tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng_h%C3%ACnh_sin#M.E1.BA.A1ch_RLC_n.E1.BB.91i_ti.E1.BA.BFp Wikibooks: Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ lọc băng tần https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_b%C4%83ng_t%E1%BA%A7n ==Bộ Lọc Băng Tần== Bộ Lọc Băng Tầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_b%C4%83ng_t%E1%BA%A7n#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/R,L,C https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/R,L,C ==Tính chất của ba linh kiện điện tử R, L, C== Tính chất của ba linh kiện điện tử R, L, Chttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/R,L,C#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_c.E1.BB.A7a_ba_linh_ki.E1.BB.87n_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD_R.2C_L.2C_C Điện Thế của ba linh kiện điện tử R, L, Chttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/R,L,C#.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF_c.E1.BB.A7a_ba_linh_ki.E1.BB.87n_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD_R.2C_L.2C_C Dòng Điện của ba linh kiện điện tử R, L, Chttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/R,L,C#D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n_c.E1.BB.A7a_ba_linh_ki.E1.BB.87n_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD_R.2C_L.2C_C Góc Độ khác biệt giửa Điện thế và Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/R,L,C#G.C3.B3c_.C4.90.E1.BB.99_kh.C3.A1c_bi.E1.BB.87t_gi.E1.BB.ADa_.C4.90i.E1.BB.87n_th.E1.BA.BF_v.C3.A0_D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Wikibooks: Điện tử/Mạch điện tử/Mạch Điện RLC https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC ==Mạch Điện RC== Mạch Điện RChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_RC Mạch Điện RLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_RL Mạch Điện RLChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_RLC Bộ Lọc Tần Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91 Bộ Lọc Băng Tầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n Bộ Lọc Đồng Bộ Chọn Lựa Băng Tầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_.C4.90.E1.BB.93ng_B.E1.BB.99_Ch.E1.BB.8Dn_L.E1.BB.B1a_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n Wikibooks: Điện tử/Mạch điện tử/Mạch điện Op Amp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_Op_Amp ==Mạch Điện Cơ Bản== Mạch Điện Cơ Bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_Op_Amp#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_C.C6.A1_B.E1.BA.A3n Wikibooks: Điện tử/Mạch điện tử/Mạch nối tiếp/Mạch RL nối tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RL_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp Wikibooks: Điện tử/Mạch điện tử/Mạch nối tiếp/Mạch RC nối tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp Wikibooks: Điện tử/Bộ lọc/Bộ lọc tần số cao https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_cao ==Bộ lọc tần số cao== Bộ lọc tần số caohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_cao#B.E1.BB.99_l.E1.BB.8Dc_t.E1.BA.A7n_s.E1.BB.91_cao Phân Tích Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_cao#Ph.C3.A2n_T.C3.ADch_M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Lối Mắchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_cao#L.E1.BB.91i_M.E1.BA.AFc Tỉ lệ Điện Xuất trên Điện Nhậphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_cao#T.E1.BB.89_l.E1.BB.87_.C4.90i.E1.BB.87n_Xu.E1.BA.A5t_tr.C3.AAn_.C4.90i.E1.BB.87n_Nh.E1.BA.ADp Chu Kỳhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_cao#Chu_K.E1.BB.B3 Tần sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_cao#T.E1.BA.A7n_s.E1.BB.91 Frequency Responsehttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_cao#Frequency_Response Bộ Lọc Tần Số Cao - RLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_cao#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91_Cao_-_RL Bộ Lọc Tần Số Cao - CRhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_cao#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91_Cao_-_CR Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_cao#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Bộ lọc/Bộ lọc lựa chọn băng tần https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%B1a_ch%E1%BB%8Dn_b%C4%83ng_t%E1%BA%A7n Wikibooks: Điện tử/Mạch điện tử/Mạch nối tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp ==Mạch RL Nối Tiếp== Mạch RL Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_RL_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Mạch RC Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_RC_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Mạch Điện LC Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_LC_Song_Song Mạch Điện RLC Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_RLC_Song_Song Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch điện tử/Tổng kết mạch điện RLC https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%95ng_k%E1%BA%BFt_m%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_RLC ==Mạch Điện Nối Tiếp== Mạch Điện Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%95ng_k%E1%BA%BFt_m%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_RLC#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Mạch Điện Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%95ng_k%E1%BA%BFt_m%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_RLC#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_Song_Song Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Điện trở https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F ==Điện Trở== Điện Trởhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.E1.BB.9F Cấu Tạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#C.E1.BA.A5u_T.E1.BA.A1o Điện Trở Kháng và Nhiệt Độhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.E1.BB.9F_Kh.C3.A1ng_v.C3.A0_Nhi.E1.BB.87t_.C4.90.E1.BB.99 Điện Trở Kháng và Thất Thoát Năng Lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.E1.BB.9F_Kh.C3.A1ng_v.C3.A0_Th.E1.BA.A5t_Tho.C3.A1t_N.C4.83ng_L.C6.B0.E1.BB.A3ng Tính Chất Điện DChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t_.C4.90i.E1.BB.87n_DC Điện Trở Khánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.E1.BB.9F_Kh.C3.A1ng Điện Thếhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Năng Lượng của Điện Trởhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#N.C4.83ng_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_c.E1.BB.A7a_.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.E1.BB.9F Năng Lượng Điện Cấphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#N.C4.83ng_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_.C4.90i.E1.BB.87n_C.E1.BA.A5p Năng Lượng Điện Truyềnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#N.C4.83ng_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_.C4.90i.E1.BB.87n_Truy.E1.BB.81n Hiệu Xuất Điện Truyềnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#Hi.E1.BB.87u_Xu.E1.BA.A5t_.C4.90i.E1.BB.87n_Truy.E1.BB.81n Tính Chất Điện AChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t_.C4.90i.E1.BB.87n_AC Điện Khánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#.C4.90i.E1.BB.87n_Kh.C3.A1ng Góc Độ Giửa Điện Thế và Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#G.C3.B3c_.C4.90.E1.BB.99_Gi.E1.BB.ADa_.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF_v.C3.A0_D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Mắc Nốihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#M.E1.BA.AFc_N.E1.BB.91i Mắc Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#M.E1.BA.AFc_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Mắc Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#M.E1.BA.AFc_Song_Song Nhận Dạng Giá Trị Điện Trởhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#Nh.E1.BA.ADn_D.E1.BA.A1ng_Gi.C3.A1_Tr.E1.BB.8B_.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.E1.BB.9F Hệ 4 Vạch mã màuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#H.E1.BB.87_4_V.E1.BA.A1ch_m.C3.A3_m.C3.A0u Hệ Trị Giá In trên Điện Trởhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#H.E1.BB.87_Tr.E1.BB.8B_Gi.C3.A1_In_tr.C3.AAn_.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.E1.BB.9F Thể Loại Điện Trởhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i_.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.E1.BB.9F Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Tụ điện https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n ==Tụ Điện== Tụ Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#T.E1.BB.A5_.C4.90i.E1.BB.87n Tụ Điện và Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#T.E1.BB.A5_.C4.90i.E1.BB.87n_v.C3.A0_.C4.90i.E1.BB.87n Điện Dunghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#.C4.90i.E1.BB.87n_Dung Tính chất điện DChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_.C4.91i.E1.BB.87n_DC Điện Dung của Tụ Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#.C4.90i.E1.BB.87n_Dung_c.E1.BB.A7a_T.E1.BB.A5_.C4.90i.E1.BB.87n Điện Thếhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF Điện Lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#.C4.90i.E1.BB.87n_L.C6.B0.E1.BB.A3ng Tính chất điện AChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_.C4.91i.E1.BB.87n_AC Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Điện Ứnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#.C4.90i.E1.BB.87n_.E1.BB.A8ng Điện Khánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#.C4.90i.E1.BB.87n_Kh.C3.A1ng Phản Ứng Tần Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#Ph.E1.BA.A3n_.E1.BB.A8ng_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91 Góc Độ giữa Điện thế và Dòng điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#G.C3.B3c_.C4.90.E1.BB.99_gi.E1.BB.AFa_.C4.90i.E1.BB.87n_th.E1.BA.BF_v.C3.A0_D.C3.B2ng_.C4.91i.E1.BB.87n Chỉ Số Chất Lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#Ch.E1.BB.89_S.E1.BB.91_Ch.E1.BA.A5t_L.C6.B0.E1.BB.A3ng Năng Lượng Lưu Trữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#N.C4.83ng_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_L.C6.B0u_Tr.E1.BB.AF Mắc Nốihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#M.E1.BA.AFc_N.E1.BB.91i Mắc Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#M.E1.BA.AFc_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Mắc Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#M.E1.BA.AFc_Song_Song Thể Loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i Tụ Điện Thườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#T.E1.BB.A5_.C4.90i.E1.BB.87n_Th.C6.B0.E1.BB.9Dng Tụ Điện Âm Dươnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#T.E1.BB.A5_.C4.90i.E1.BB.87n_.C3.82m_D.C6.B0.C6.A1ng Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/T%E1%BB%A5_%C4%91i%E1%BB%87n#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Cuộn từ https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB ==Cuộn Từ== Cuộn Từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#Cu.E1.BB.99n_T.E1.BB.AB Từ Dunghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#T.E1.BB.AB_Dung Tính chất điện DChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_.C4.91i.E1.BB.87n_DC Từ Lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#T.E1.BB.AB_L.C6.B0.E1.BB.A3ng Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Tính Chất Điện AChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t_.C4.90i.E1.BB.87n_AC Từ Trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#T.E1.BB.AB_Tr.C6.B0.E1.BB.9Dng Điện Thếhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF Điện Ứnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#.C4.90i.E1.BB.87n_.E1.BB.A8ng Điện Khánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#.C4.90i.E1.BB.87n_Kh.C3.A1ng Phản Ứng Tần Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#Ph.E1.BA.A3n_.E1.BB.A8ng_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91 Góc Độ Khác Biệt Giửa Điện thế và Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#G.C3.B3c_.C4.90.E1.BB.99_Kh.C3.A1c_Bi.E1.BB.87t_Gi.E1.BB.ADa_.C4.90i.E1.BB.87n_th.E1.BA.BF_v.C3.A0_D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Năng Lượng Lưu Trửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#N.C4.83ng_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_L.C6.B0u_Tr.E1.BB.AD Chỉ Số Chất Lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#Ch.E1.BB.89_S.E1.BB.91_Ch.E1.BA.A5t_L.C6.B0.E1.BB.A3ng Điện từ Cảmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#.C4.90i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AB_C.E1.BA.A3m Mắc Nốihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#M.E1.BA.AFc_N.E1.BB.91i Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#Song_Song Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Cu%E1%BB%99n_t%E1%BB%AB#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Trăng-si-tơ https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1 ==Cấu Tạo == Cấu Tạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#C.E1.BA.A5u_T.E1.BA.A1o Tính Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t Đồ thị IVhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#.C4.90.E1.BB.93_th.E1.BB.8B_IV Điện Thế Dẩn Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF_D.E1.BA.A9n_.C4.90i.E1.BB.87n Dẩn Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#D.E1.BA.A9n_.C4.90i.E1.BB.87n Chức Nănghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#Ch.E1.BB.A9c_N.C4.83ng Công Tắchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#C.C3.B4ng_T.E1.BA.AFc Khuếch Đại Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#Khu.E1.BA.BFch_.C4.90.E1.BA.A1i_.C4.90i.E1.BB.87n Định Chiều Sóng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#.C4.90.E1.BB.8Bnh_Chi.E1.BB.81u_S.C3.B3ng_.C4.90i.E1.BB.87n Mô Hìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#M.C3.B4_H.C3.ACnh Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Op Amp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Op_Amp ==Op Amp== Op Amphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Op_Amp#Op_Amp Chức Nănghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Op_Amp#Ch.E1.BB.A9c_N.C4.83ng Mạch điện Op Amphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Op_Amp#M.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n_Op_Amp Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Op_Amp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch điện tử/Mạch song song https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_song_song ==Mạch RL Song Song== Mạch RL Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_song_song#M.E1.BA.A1ch_RL_Song_Song Mạch Điện RC Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_song_song#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_RC_Song_Song Mạch Điện LC Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_song_song#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_LC_Song_Song Mạch Điện RLC Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_song_song#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_RLC_Song_Song Wikibooks: Điện tử/Mạch điện tử/Mạch điện trăng-si-tơ https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%C4%83ng-si-t%C6%A1 ==Mạch Điện== Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch điện tử/Mạch nối tiếp/Mạch RLC nối tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RLC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp Wikibooks: Điện tử/Mạch điện tử/Mạch song song/Mạch RC song song https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_song_song/M%E1%BA%A1ch_RC_song_song Wikibooks: Điện tử/Mạch điện tử/Mạch song song/Mạch LC song song https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_song_song/M%E1%BA%A1ch_LC_song_song Wikibooks: Điện tử/Mạch điện tử/Mạch điện đi-ốt https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i-%E1%BB%91t ==Đai Ốt== Đai Ốthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i-%E1%BB%91t#.C4.90ai_.E1.BB.90t Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i-%E1%BB%91t#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Wikibooks: Kỹ thuật trồng ca cao https://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao 200px|nhỏ|phải|Cacao được nhìn từ mặt cắt của trái Chọn giống ca caohttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#Ch.E1.BB.8Dn_gi.E1.BB.91ng_ca_cao Lập vườn ươmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#L.E1.BA.ADp_v.C6.B0.E1.BB.9Dn_.C6.B0.C6.A1m Thời vụ gieo hạthttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#Th.E1.BB.9Di_v.E1.BB.A5_gieo_h.E1.BA.A1t Kỹ thuật chăm sóc vườn ươmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#K.E1.BB.B9_thu.E1.BA.ADt_ch.C4.83m_s.C3.B3c_v.C6.B0.E1.BB.9Dn_.C6.B0.C6.A1m Tiêu chuẩn, chất lượng bầu ca cao giốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#Ti.C3.AAu_chu.E1.BA.A9n.2C_ch.E1.BA.A5t_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_b.E1.BA.A7u_ca_cao_gi.E1.BB.91ng Kỹ thuật lên men hạt ca caohttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#K.E1.BB.B9_thu.E1.BA.ADt_l.C3.AAn_men_h.E1.BA.A1t_ca_cao Kỹ thuật thu hoạchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#K.E1.BB.B9_thu.E1.BA.ADt_thu_ho.E1.BA.A1ch Ủ hạt - Lên menhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#.E1.BB.A6_h.E1.BA.A1t_-_L.C3.AAn_men Các phương pháp ủ hạt ca caohttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#C.C3.A1c_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_.E1.BB.A7_h.E1.BA.A1t_ca_cao Kiểm tra hạt trong quá trình ủhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#Ki.E1.BB.83m_tra_h.E1.BA.A1t_trong_qu.C3.A1_tr.C3.ACnh_.E1.BB.A7 Làm khô hạt và bảo quảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#L.C3.A0m_kh.C3.B4_h.E1.BA.A1t_v.C3.A0_b.E1.BA.A3o_qu.E1.BA.A3n Trồng và chăm sóc cây ca caohttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#Tr.E1.BB.93ng_v.C3.A0_ch.C4.83m_s.C3.B3c_c.C3.A2y_ca_cao Chọn đấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#Ch.E1.BB.8Dn_.C4.91.E1.BA.A5t Đào hốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#.C4.90.C3.A0o_h.E1.BB.91 Cây che bóng và cây chắn gióhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#C.C3.A2y_che_b.C3.B3ng_v.C3.A0_c.C3.A2y_ch.E1.BA.AFn_gi.C3.B3 Phân bón cho cây ca caohttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#Ph.C3.A2n_b.C3.B3n_cho_c.C3.A2y_ca_cao Cách bónhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#C.C3.A1ch_b.C3.B3n Kỹ thuật trồnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#K.E1.BB.B9_thu.E1.BA.ADt_tr.E1.BB.93ng Kỹ thuật bấm cành, tạo hìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#K.E1.BB.B9_thu.E1.BA.ADt_b.E1.BA.A5m_c.C3.A0nh.2C_t.E1.BA.A1o_h.C3.ACnh Sâu bệnh và biện pháp phòng trừhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#S.C3.A2u_b.E1.BB.87nh_v.C3.A0_bi.E1.BB.87n_ph.C3.A1p_ph.C3.B2ng_tr.E1.BB.AB Một số loại côn trùng hại chính cây ca caohttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_lo.E1.BA.A1i_c.C3.B4n_tr.C3.B9ng_h.E1.BA.A1i_ch.C3.ADnh_c.C3.A2y_ca_cao Một số động vật hại Ca cao: Khỉ, chuột, sóc, chim gõ kiếnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_.C4.91.E1.BB.99ng_v.E1.BA.ADt_h.E1.BA.A1i_Ca_cao:_Kh.E1.BB.89.2C_chu.E1.BB.99t.2C_s.C3.B3c.2C_chim_g.C3.B5_ki.E1.BA.BFn Bệnh hạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#B.E1.BB.87nh_h.E1.BA.A1i Phòng chống cháyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_tr%E1%BB%93ng_ca_cao#Ph.C3.B2ng_ch.E1.BB.91ng_ch.C3.A1y Wikibooks: Học HTML/Thẻ lệnh/Xuống dòng (br) https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Xu%E1%BB%91ng_d%C3%B2ng_(br) ==Thẻ Lệnh Xuống dòng (br)== Thẻ Lệnh Xuống dòng (br)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Xu%E1%BB%91ng_d%C3%B2ng_(br)#Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_Xu.E1.BB.91ng_d.C3.B2ng_.28br.29 Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_l%E1%BB%87nh/Xu%E1%BB%91ng_d%C3%B2ng_(br)#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân bất định/Tích phân hàm số lượng giác https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c Thể Loại:Toán Tích Phân Antiderivatives containing only sinehttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_only_sine Antiderivatives containing only cosinehttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_only_cosine Antiderivatives containing only tangenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_only_tangent Antiderivatives containing only secanthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_only_secant Antiderivatives containing only cosecanthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_only_cosecant Antiderivatives containing only cotangenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_only_cotangent Antiderivatives containing both sine and cosinehttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_both_sine_and_cosine Antiderivatives containing both sine and tangenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_both_sine_and_tangent Antiderivatives containing both cosine and tangenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_both_cosine_and_tangent Antiderivatives containing both sine and cotangenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_both_sine_and_cotangent Antiderivatives containing both cosine and cotangenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_both_cosine_and_cotangent Integrals with symmetric limitshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Integrals_with_symmetric_limits Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân xác định https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_x%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%8Bnh ==Tích phân xác định== Tích phân xác địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_x%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%8Bnh#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_x.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.8Bnh Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân bất định https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh ==Tích phân bất định== Tích phân bất địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_b.E1.BA.A5t_.C4.91.E1.BB.8Bnh Công Thức Tích Phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c_T.C3.ADch_Ph.C3.A2n Wikibooks: Giới thiệu sơ lược về Số học/Các loại số https://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91 ==Các loại số dùng trong toán Số học== Các loại số dùng trong toán Số họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91#C.C3.A1c_lo.E1.BA.A1i_s.E1.BB.91_d.C3.B9ng_trong_to.C3.A1n_S.E1.BB.91_h.E1.BB.8Dc Xem thêmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91#Xem_th.C3.AAm Wikibooks: Giới thiệu sơ lược về Số học/Các phép toán số học https://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_ph%C3%A9p_to%C3%A1n_s%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc Các phép toán số học cơ bản bao gồm Số họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc Wikibooks: Giới thiệu sơ lược về Số học/Các phép toán số học/Phép cộng https://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_ph%C3%A9p_to%C3%A1n_s%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/Ph%C3%A9p_c%E1%BB%99ng ==Phép Toán Cộng== Phép Toán Cộnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_ph%C3%A9p_to%C3%A1n_s%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/Ph%C3%A9p_c%E1%BB%99ng#Ph.C3.A9p_To.C3.A1n_C.E1.BB.99ng Tính chất Số họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_ph%C3%A9p_to%C3%A1n_s%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/Ph%C3%A9p_c%E1%BB%99ng#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_S.E1.BB.91_h.E1.BB.8Dc Tính Chất Đại Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_ph%C3%A9p_to%C3%A1n_s%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/Ph%C3%A9p_c%E1%BB%99ng#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t_.C4.90.E1.BA.A1i_S.E1.BB.91 Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Đi ốt https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Cấu Tạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t#C.E1.BA.A5u_T.E1.BA.A1o Hình I - Vhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t#H.C3.ACnh_I_-_V Lối Hoạt Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t#L.E1.BB.91i_Ho.E1.BA.A1t_.C4.90.E1.BB.99ng Tính Chất Điện DChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t_.C4.90i.E1.BB.87n_DC Công Tắchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t#C.C3.B4ng_T.E1.BA.AFc Tính Chất Điện AChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t_.C4.90i.E1.BB.87n_AC Định chiều dòng điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t#.C4.90.E1.BB.8Bnh_chi.E1.BB.81u_d.C3.B2ng_.C4.91i.E1.BB.87n Thể Loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Đi ốt/Đi-ốt xuyên hầm https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_xuy%C3%AAn_h%E1%BA%A7m ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_xuy%C3%AAn_h%E1%BA%A7m#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Cách Hoạt Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_xuy%C3%AAn_h%E1%BA%A7m#C.C3.A1ch_Ho.E1.BA.A1t_.C4.90.E1.BB.99ng Ứng Dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/%C4%90i-%E1%BB%91t_xuy%C3%AAn_h%E1%BA%A7m#.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Đi ốt/PN Diode https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/PN_Diode == Cấu Tạo == Cấu Tạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/PN_Diode#C.E1.BA.A5u_T.E1.BA.A1o Biểu Tượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/PN_Diode#Bi.E1.BB.83u_T.C6.B0.E1.BB.A3ng Biểu Đồ I - Vhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/PN_Diode#Bi.E1.BB.83u_.C4.90.E1.BB.93_I_-_V Tính Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/PN_Diode#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t Điện Thế Dẩn Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/PN_Diode#.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF_D.E1.BA.A9n_.C4.90i.E1.BB.87n Lối Mắc Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/PN_Diode#L.E1.BB.91i_M.E1.BA.AFc_.C4.90i.E1.BB.87n Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/PN_Diode#D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Thể Loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i_%E1%BB%91t/PN_Diode#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i Wikibooks: Điện tử/Bộ tạo sóng https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng ==Bộ Tạo Sóng== Bộ Tạo Sónghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng#B.E1.BB.99_T.E1.BA.A1o_S.C3.B3ng Thể Loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i Bộ Tạo Sóng Sin đều hòahttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng#B.E1.BB.99_T.E1.BA.A1o_S.C3.B3ng_Sin_.C4.91.E1.BB.81u_h.C3.B2a Bộ Tạo Sóng Dừnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng#B.E1.BB.99_T.E1.BA.A1o_S.C3.B3ng_D.E1.BB.ABng Bộ Tạo Sóng Sin với Biên Độ Giảm Dầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng#B.E1.BB.99_T.E1.BA.A1o_S.C3.B3ng_Sin_v.E1.BB.9Bi_Bi.C3.AAn_.C4.90.E1.BB.99_Gi.E1.BA.A3m_D.E1.BA.A7n Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Bộ Lọc https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc ==Mạch Điện Bộ Lọc== Mạch Điện Bộ Lọchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng ==Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng== Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sónghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_B.E1.BB.99_T.E1.BA.A1o_Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_S.C3.B3ng Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng/Bộ Tạo Dao Động Sóng Sin Đều Hòa https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng/B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_Sin_%C4%90%E1%BB%81u_H%C3%B2a ==Mạch Điện LC Nối tiếp== Mạch Điện LC Nối tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng/B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_Sin_%C4%90%E1%BB%81u_H%C3%B2a#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_LC_N.E1.BB.91i_ti.E1.BA.BFp Phân Tích Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng/B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_Sin_%C4%90%E1%BB%81u_H%C3%B2a#Ph.C3.A2n_T.C3.ADch_M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng/B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_Sin_%C4%90%E1%BB%81u_H%C3%B2a#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng/Bộ Tạo Dao Động Sóng Sin Biên Độ Giảm Dần https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng/B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_Sin_Bi%C3%AAn_%C4%90%E1%BB%99_Gi%E1%BA%A3m_D%E1%BA%A7n ==Mạch Điện== Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng/B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_Sin_Bi%C3%AAn_%C4%90%E1%BB%99_Gi%E1%BA%A3m_D%E1%BA%A7n#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Phân Tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng/B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_Sin_Bi%C3%AAn_%C4%90%E1%BB%99_Gi%E1%BA%A3m_D%E1%BA%A7n#Ph.C3.A2n_T.C3.ADch Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng/B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_Sin_Bi%C3%AAn_%C4%90%E1%BB%99_Gi%E1%BA%A3m_D%E1%BA%A7n#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Công thức toán học https://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc ==Số học== Số họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#S.E1.BB.91_h.E1.BB.8Dc Ghi Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Ghi_S.E1.BB.91 Đại Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.A1i_S.E1.BB.91 Số đại sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#S.E1.BB.91_.C4.91.E1.BA.A1i_s.E1.BB.91 Phép Toán Đại Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Ph.C3.A9p_To.C3.A1n_.C4.90.E1.BA.A1i_S.E1.BB.91 Toán Số Nguyênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#To.C3.A1n_S.E1.BB.91_Nguy.C3.AAn Toán Phân Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#To.C3.A1n_Ph.C3.A2n_S.E1.BB.91 Toán Số Phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#To.C3.A1n_S.E1.BB.91_Ph.E1.BB.A9c Toán Lũy thừahttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#To.C3.A1n_L.C5.A9y_th.E1.BB.ABa Toán Cănhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#To.C3.A1n_C.C4.83n Toán Loghttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#To.C3.A1n_Log Hàm sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#H.C3.A0m_s.E1.BB.91 Lượng Giáchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#L.C6.B0.E1.BB.A3ng_Gi.C3.A1c Góchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#G.C3.B3c Các hàm số lượng giác cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#C.C3.A1c_h.C3.A0m_s.E1.BB.91_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_gi.C3.A1c_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Phép Toán Lượng Giáchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Ph.C3.A9p_To.C3.A1n_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_Gi.C3.A1c Đẳng thức lượng giác cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_gi.C3.A1c_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Đẳng thức lượng giác Tuần hoàn, đối xứng và tịnh tiếnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_gi.C3.A1c_Tu.E1.BA.A7n_ho.C3.A0n.2C_.C4.91.E1.BB.91i_x.E1.BB.A9ng_v.C3.A0_t.E1.BB.8Bnh_ti.E1.BA.BFn Đẳng thức Pytagohttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_Pytago Đẳng thức Tổng và hiệu của góchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_T.E1.BB.95ng_v.C3.A0_hi.E1.BB.87u_c.E1.BB.A7a_g.C3.B3c Công thức hạ bậchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#C.C3.B4ng_th.E1.BB.A9c_h.E1.BA.A1_b.E1.BA.ADc Đẳng thức Biến tích thành tổnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_Bi.E1.BA.BFn_t.C3.ADch_th.C3.A0nh_t.E1.BB.95ng Đẳng thức lượng giác nghịch đảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_gi.C3.A1c_ngh.E1.BB.8Bch_.C4.91.E1.BA.A3o Đẳng thức Tích vô hạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_T.C3.ADch_v.C3.B4_h.E1.BA.A1n Đẳng thức Giải tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_Gi.E1.BA.A3i_t.C3.ADch Đạo Hàm Lượng Giác Cơ Bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_Gi.C3.A1c_C.C6.A1_B.E1.BA.A3n Tổng Hai Góchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#T.E1.BB.95ng_Hai_G.C3.B3c Hiệu Hai Góchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Hi.E1.BB.87u_Hai_G.C3.B3c Tổng Hai Hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#T.E1.BB.95ng_Hai_H.C3.A0m Hiệu Hai Hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Hi.E1.BB.87u_Hai_H.C3.A0m Đẳng thức góc bộihttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_g.C3.B3c_b.E1.BB.99i Bội haihttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#B.E1.BB.99i_hai Bội bahttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#B.E1.BB.99i_ba Tổng quáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#T.E1.BB.95ng_qu.C3.A1t Các Hàm lượng giác nghịch đảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#C.C3.A1c_H.C3.A0m_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_gi.C3.A1c_ngh.E1.BB.8Bch_.C4.91.E1.BA.A3o Chuổi Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Chu.E1.BB.95i_S.E1.BB.91 Tích Phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#T.C3.ADch_Ph.C3.A2n Số Phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#S.E1.BB.91_Ph.E1.BB.A9c Công thức góc chia đôihttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#C.C3.B4ng_th.E1.BB.A9c_g.C3.B3c_chia_.C4.91.C3.B4i Đẳng thức lượng giáchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_gi.C3.A1c Đẳng thức Dạng số phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_D.E1.BA.A1ng_s.E1.BB.91_ph.E1.BB.A9c Đẳng thức Thường Dùnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.B3ng_th.E1.BB.A9c_Th.C6.B0.E1.BB.9Dng_D.C3.B9ng Giải Tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Gi.E1.BA.A3i_T.C3.ADch Phép Toán Giải Tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Ph.C3.A9p_To.C3.A1n_Gi.E1.BA.A3i_T.C3.ADch Toán Đạo hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#To.C3.A1n_.C4.90.E1.BA.A1o_h.C3.A0m Công Thức Toán Đạo Hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c_To.C3.A1n_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giáchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_C.E1.BB.A7a_H.C3.A0m_S.E1.BB.91_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_Gi.C3.A1c Đạo Hàm Của Hàm Số Đường Conghttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_C.E1.BB.A7a_H.C3.A0m_S.E1.BB.91_.C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_Cong Đạo Hàm Của Hàm Số Đặc Biệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_C.E1.BB.A7a_H.C3.A0m_S.E1.BB.91_.C4.90.E1.BA.B7c_Bi.E1.BB.87t Đạo Hàm Bậc Nhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_B.E1.BA.ADc_N Hoán Chuyển Đạo Hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Ho.C3.A1n_Chuy.E1.BB.83n_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m Hoán Chuyển Laplacehttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Ho.C3.A1n_Chuy.E1.BB.83n_Laplace Hoán Chuyển Fourierhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Ho.C3.A1n_Chuy.E1.BB.83n_Fourier Hoán Chuyển Zhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Ho.C3.A1n_Chuy.E1.BB.83n_Z Công thức tổng quáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#C.C3.B4ng_th.E1.BB.A9c_t.E1.BB.95ng_qu.C3.A1t Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Phép Toán Tích Phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#Ph.C3.A9p_To.C3.A1n_T.C3.ADch_Ph.C3.A2n Công thức tích phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc#C.C3.B4ng_th.E1.BB.A9c_t.C3.ADch_ph.C3.A2n Wikibooks: Lý thuyết vật lý/Lý thuyết lực/Trọng lực https://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_l%E1%BB%B1c/Tr%E1%BB%8Dng_l%E1%BB%B1c ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_l%E1%BB%B1c/Tr%E1%BB%8Dng_l%E1%BB%B1c#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Vật Rơi Tự Dohttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_l%E1%BB%B1c/Tr%E1%BB%8Dng_l%E1%BB%B1c#V.E1.BA.ADt_R.C6.A1i_T.E1.BB.B1_Do Vật Bay trên Không Trunghttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_l%E1%BB%B1c/Tr%E1%BB%8Dng_l%E1%BB%B1c#V.E1.BA.ADt_Bay_tr.C3.AAn_Kh.C3.B4ng_Trung Trọng Lựchttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_l%E1%BB%B1c/Tr%E1%BB%8Dng_l%E1%BB%B1c#Tr.E1.BB.8Dng_L.E1.BB.B1c Wikibooks: Lý thuyết vật lý/Lý thuyết lực/Lực điện từ https://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_l%E1%BB%B1c/L%E1%BB%B1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_l%E1%BB%B1c/L%E1%BB%B1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Lực Điện Từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_l%E1%BB%B1c/L%E1%BB%B1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#L.E1.BB.B1c_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AB Biểu diễn trong thuyết tương đốihttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_l%E1%BB%B1c/L%E1%BB%B1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#Bi.E1.BB.83u_di.E1.BB.85n_trong_thuy.E1.BA.BFt_t.C6.B0.C6.A1ng_.C4.91.E1.BB.91i Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_l%E1%BB%B1c/L%E1%BB%B1c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Vật lý đại cương/Thuyết tương đối https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i ==Thuyết tương đối của Einstein== Thuyết tương đối của Einsteinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i#Thuy.E1.BA.BFt_t.C6.B0.C6.A1ng_.C4.91.E1.BB.91i_c.E1.BB.A7a_Einstein Tiên Đề Thuyết tương đối của Einsteinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i#Ti.C3.AAn_.C4.90.E1.BB.81_Thuy.E1.BA.BFt_t.C6.B0.C6.A1ng_.C4.91.E1.BB.91i_c.E1.BB.A7a_Einstein Tiên đề thứ 9https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i#Ti.C3.AAn_.C4.91.E1.BB.81_th.E1.BB.A9_9 Tiên đền thứ haihttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i#Ti.C3.AAn_.C4.91.E1.BB.81n_th.E1.BB.A9_hai Cơ Học Newtonhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i#C.C6.A1_H.E1.BB.8Dc_Newton Cơ Học Plankhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i#C.C6.A1_H.E1.BB.8Dc_Plank Einstein's Relative theoryhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i#Einstein.27s_Relative_theory Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Bộ Lọc/Mạch CR, Bộ Lọc Tần Số Cao https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/M%E1%BA%A1ch_CR,_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Cao ==Mạch Điện== Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/M%E1%BA%A1ch_CR,_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Cao#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Vo / Vihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/M%E1%BA%A1ch_CR,_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Cao#Vo_.2F_Vi Phản Ứng Tần Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/M%E1%BA%A1ch_CR,_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Cao#Ph.E1.BA.A3n_.E1.BB.A8ng_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91 Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/M%E1%BA%A1ch_CR,_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Cao#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Bộ Lọc/Mạch RC - RL, Bộ Lọc Băng Tần https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/M%E1%BA%A1ch_RC_-_RL,_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n ==Bộ Lọc Băng tần, RC + RL== Bộ Lọc Băng tần, RC + RLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/M%E1%BA%A1ch_RC_-_RL,_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_B.C4.83ng_t.E1.BA.A7n.2C_RC_.2B_RL Wikibooks: Đại số/Hàm Số Đại Số/Hàm Số Đường Thẳng https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%E1%BA%B3ng ==Hàm Số Đường Thẳng qua điểm (x=0,y=0) == Hàm Số Đường Thẳng qua điểm (x0,y=0) ==https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%E1%BA%B3ng#H.C3.A0m_S.E1.BB.91_.C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_Th.E1.BA.B3ng_qua_.C4.91i.E1.BB.83m_.28x0.2Cy.3D0.29_.3D.3D Hàm Số đường thẳng hai biến sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%E1%BA%B3ng#H.C3.A0m_S.E1.BB.91_.C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_th.E1.BA.B3ng_hai_bi.E1.BA.BFn_s.E1.BB.91 Hàm Số Đường Thẳng qua 2 điểmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%E1%BA%B3ng#H.C3.A0m_S.E1.BB.91_.C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_Th.E1.BA.B3ng_qua_2_.C4.91i.E1.BB.83m Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Th%E1%BA%B3ng#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Đại số/Hàm Số Đại Số/Hàm Số Pa Ra Bôn https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_Pa_Ra_B%C3%B4n ==Hàm Số Đường Thẳng qua điểm (x=0,y=0) == Hàm Số Đường Thẳng qua điểm (x0,y=0) ==https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_Pa_Ra_B%C3%B4n#H.C3.A0m_S.E1.BB.91_.C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_Th.E1.BA.B3ng_qua_.C4.91i.E1.BB.83m_.28x0.2Cy.3D0.29_.3D.3D Các Trường Hợp Kháchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/H%C3%A0m_S%E1%BB%91_Pa_Ra_B%C3%B4n#C.C3.A1c_Tr.C6.B0.E1.BB.9Dng_H.E1.BB.A3p_Kh.C3.A1c Wikibooks: Đại số/Phương trình đại số/Giải Phương Trình Bậc Nhất https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BA%A5t ==Phương Trình Bậc Nhất == Phương Trình Bậc Nhấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BA%A5t#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_B.E1.BA.ADc_Nh.E1.BA.A5t Giải Pương Trìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BA%A5t#Gi.E1.BA.A3i_P.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BA%A5t#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Đại số/Phương trình đại số/Giải phương trình bậc hai https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_b%E1%BA%ADc_hai ==Định Nghĩa== Định Nghĩahttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_b%E1%BA%ADc_hai#.C4.90.E1.BB.8Bnh_Ngh.C4.A9a Giải Phương Trìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_b%E1%BA%ADc_hai#Gi.E1.BA.A3i_Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh Phương Pháp Mộthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_b%E1%BA%ADc_hai#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Ph.C3.A1p_M.E1.BB.99t Phương Pháp Haihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_b%E1%BA%ADc_hai#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Ph.C3.A1p_Hai Phương Trình Bậc Hai đặc biệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_b%E1%BA%ADc_hai#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_B.E1.BA.ADc_Hai_.C4.91.E1.BA.B7c_bi.E1.BB.87t Số Ảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_b%E1%BA%ADc_hai#S.E1.BB.91_.E1.BA.A2o Nghiệm Số Ảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_b%E1%BA%ADc_hai#Nghi.E1.BB.87m_S.E1.BB.91_.E1.BA.A2o Wikibooks: Đại số/Phương trình đại số/Giải Phương Trình Bậc Ba https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Ba ==Phương trình bậc ba== Phương trình bậc bahttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Ba#Ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_b.E1.BA.ADc_ba Giải Phương Trìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Ba#Gi.E1.BA.A3i_Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh Phương pháp Cardanohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Ba#Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_Cardano Phương pháp thứ 2 (Việt nam)https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Ba#Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_th.E1.BB.A9_2_.28Vi.E1.BB.87t_nam.29 Wikibooks: Đại số/Phương trình đại số/Giải Định lý Viète https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te ==Định lý Viète== Định lý Viètehttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te#.C4.90.E1.BB.8Bnh_l.C3.BD_Vi.C3.A8te Phương trình bậc haihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te#Ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_b.E1.BA.ADc_hai Phương trình đa thức bất kỳhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te#Ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_.C4.91a_th.E1.BB.A9c_b.E1.BA.A5t_k.E1.BB.B3 Thí dụ phương trình bậc 3https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5_ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_b.E1.BA.ADc_3 Thí dụ phương trình bậc 4https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5_ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_b.E1.BA.ADc_4 Áp dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te#.C3.81p_d.E1.BB.A5ng Wikibooks: Đại số/Số Đại Số/Số Tự Nhiên https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_T%E1%BB%B1_Nhi%C3%AAn ==Số Tự Nhiên== Số Tự Nhiênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_T%E1%BB%B1_Nhi%C3%AAn#S.E1.BB.91_T.E1.BB.B1_Nhi.C3.AAn Số Chẳnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_T%E1%BB%B1_Nhi%C3%AAn#S.E1.BB.91_Ch.E1.BA.B3n Số Nguyên Tốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_T%E1%BB%B1_Nhi%C3%AAn#S.E1.BB.91_Nguy.C3.AAn_T.E1.BB.91 Wikibooks: Đại số/Số Đại Số/Phân Số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91 ==Phân Số== Phân Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#Ph.C3.A2n_S.E1.BB.91 Hai Phân số bằng nhauhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#Hai_Ph.C3.A2n_s.E1.BB.91_b.E1.BA.B1ng_nhau Toán Phân Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#To.C3.A1n_Ph.C3.A2n_S.E1.BB.91 Wikibooks: Đại số/Số Đại Số/Số Phức https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_Ph%E1%BB%A9c ==Số Phức== Số Phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_Ph%E1%BB%A9c#S.E1.BB.91_Ph.E1.BB.A9c Toán Số Phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_Ph%E1%BB%A9c#To.C3.A1n_S.E1.BB.91_Ph.E1.BB.A9c Số Phức Ngượchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_Ph%E1%BB%A9c#S.E1.BB.91_Ph.E1.BB.A9c_Ng.C6.B0.E1.BB.A3c Toán Số Phức Ngượchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_Ph%E1%BB%A9c#To.C3.A1n_S.E1.BB.91_Ph.E1.BB.A9c_Ng.C6.B0.E1.BB.A3c Wikibooks: Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n ==Tích Phân== Tích Phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n#T.C3.ADch_Ph.C3.A2n Thể Loại Tích Phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i_T.C3.ADch_Ph.C3.A2n Tích phân xác địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_x.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.8Bnh Tích phân bất địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_b.E1.BA.A5t_.C4.91.E1.BB.8Bnh Wikibooks: Lý thuyết vật lý/Lý thuyết âm thanh/Loa https://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C3%A2m_thanh/Loa ==Khái niệm== Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C3%A2m_thanh/Loa#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Cấu Trúc Và Cách Hoạt độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C3%A2m_thanh/Loa#C.E1.BA.A5u_Tr.C3.BAc_V.C3.A0_C.C3.A1ch_Ho.E1.BA.A1t_.C4.91.E1.BB.99ng Ứng dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C3%A2m_thanh/Loa#.E1.BB.A8ng_d.E1.BB.A5ng Wikibooks: Vật lý đại cương/Bức xạ điện từ https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BB%A9c_x%E1%BA%A1_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB ==Bức Xạ Điện Tử== Bức Xạ Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BB%A9c_x%E1%BA%A1_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#B.E1.BB.A9c_X.E1.BA.A1_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/B%E1%BB%A9c_x%E1%BA%A1_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện RLC Nối Tiếp/Mạch RL Nối Tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp ==Mạch Điện== Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Phân tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Ph.C3.A2n_t.C3.ADch Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện RLC Nối Tiếp/Mạch RC Nối Tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp Thể loại:Mạch Điện Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Phân tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Ph.C3.A2n_t.C3.ADch Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện RLC Nối Tiếp/Mạch RLC Nối Tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp ==Mạch Điện == Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Phân tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Ph.C3.A2n_t.C3.ADch Mạch điện ở trạng thái cân bằnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n_.E1.BB.9F_tr.E1.BA.A1ng_th.C3.A1i_c.C3.A2n_b.E1.BA.B1ng Mạch điện ở trạng thái đồng bộhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n_.E1.BB.9F_tr.E1.BA.A1ng_th.C3.A1i_.C4.91.E1.BB.93ng_b.E1.BB.99 Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Ở trạng thái cân bằnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#.E1.BB.9E_tr.E1.BA.A1ng_th.C3.A1i_c.C3.A2n_b.E1.BA.B1ng Ở trạng thái Đồng bộhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#.E1.BB.9E_tr.E1.BA.A1ng_th.C3.A1i_.C4.90.E1.BB.93ng_b.E1.BB.99 Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện RLC Nối Tiếp/Mạch LC Nối Tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_LC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp ==Mạch Điện== Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_LC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Phân tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_LC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#Ph.C3.A2n_t.C3.ADch Ở trạng thái tự nhiênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_LC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#.E1.BB.9E_tr.E1.BA.A1ng_th.C3.A1i_t.E1.BB.B1_nhi.C3.AAn Ở trạng thái Đồng Bộhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_LC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#.E1.BB.9E_tr.E1.BA.A1ng_th.C3.A1i_.C4.90.E1.BB.93ng_B.E1.BB.99 Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp/M%E1%BA%A1ch_LC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Bộ Lọc/Bộ Lọc Tần Số Thấp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Th%E1%BA%A5p ==Bộ Lọc Tần Số Thấp== Bộ Lọc Tần Số Thấphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Th%E1%BA%A5p#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91_Th.E1.BA.A5p Lối Mắchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Th%E1%BA%A5p#L.E1.BB.91i_M.E1.BA.AFc Mạch điện hai cổng RChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Th%E1%BA%A5p#M.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n_hai_c.E1.BB.95ng_RC Mạch điện hai cổng LRhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Th%E1%BA%A5p#M.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n_hai_c.E1.BB.95ng_LR Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Th%E1%BA%A5p#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Bộ Lọc/Bộ Lọc Băng Tần https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n ==Bộ Lọc Băng Tần == Bộ Lọc Băng Tầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n Bộ Lọc Băng Tần, LR + CRhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n.2C_LR_.2B_CR Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Băng Tần Lọchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n_L.E1.BB.8Dc Bộ Lọc Băng Tần, RC + RLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n.2C_RC_.2B_RL Wikibooks: Mạch điện transistor/Khuếch đại NPN 4 điện trở https://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_NPN_4_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F ==Mạch Điện== Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_NPN_4_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Công Thức Hoạt Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_NPN_4_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c_Ho.E1.BA.A1t_.C4.90.E1.BB.99ng Wikibooks: Mạch điện transistor/Khuếch đại NPN 2 điện trở https://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_NPN_2_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F ==Mạch Điện== Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_NPN_2_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Công Thức Hoạt Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_NPN_2_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c_Ho.E1.BA.A1t_.C4.90.E1.BB.99ng Chức Nănghttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_NPN_2_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#Ch.E1.BB.A9c_N.C4.83ng Khuếch Đạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_NPN_2_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#Khu.E1.BA.BFch_.C4.90.E1.BA.A1i Công Tắchttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_NPN_2_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#C.C3.B4ng_T.E1.BA.AFc Dẩn Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_NPN_2_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#D.E1.BA.A9n_.C4.90i.E1.BB.87n Dẩn Điện Dươnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_NPN_2_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#D.E1.BA.A9n_.C4.90i.E1.BB.87n_D.C6.B0.C6.A1ng Dẩn Điện Âmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_NPN_2_%C4%91i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#D.E1.BA.A9n_.C4.90i.E1.BB.87n_.C3.82m Wikibooks: Mạch điện transistor/Bộ trừ transistor https://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/B%E1%BB%99_tr%E1%BB%AB_transistor Với hai Trăng si tơ khuếch đại điện âm mắc song song Wikibooks: Mạch điện transistor/Cổng số transistor https://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/C%E1%BB%95ng_s%E1%BB%91_transistor == Cổng Số BUFFER== Cổng Số BUFFERhttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/C%E1%BB%95ng_s%E1%BB%91_transistor#C.E1.BB.95ng_S.E1.BB.91_BUFFER Cổng Số NOThttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/C%E1%BB%95ng_s%E1%BB%91_transistor#C.E1.BB.95ng_S.E1.BB.91_NOT Cổng Số ANDhttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/C%E1%BB%95ng_s%E1%BB%91_transistor#C.E1.BB.95ng_S.E1.BB.91_AND Cổng Số NANDhttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/C%E1%BB%95ng_s%E1%BB%91_transistor#C.E1.BB.95ng_S.E1.BB.91_NAND Cổng Số ORhttps://vi.wikibooks.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_transistor/C%E1%BB%95ng_s%E1%BB%91_transistor#C.E1.BB.95ng_S.E1.BB.91_OR Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Trăng Si Tơ NPN https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1_NPN ==Mạch Điện Trăng Si Tơ NPN== Mạch Điện Trăng Si Tơ NPNhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1_NPN#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.C4.83ng_Si_T.C6.A1_NPN Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Op Amp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Op_Amp ==Mạch Điện Op Amp== Mạch Điện Op Amphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Op_Amp#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_Op_Amp Wikibooks: Điện tử/Bộ tạo sóng/Sóng dừng https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng/S%C3%B3ng_d%E1%BB%ABng ==Mạch Điện== Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng/S%C3%B3ng_d%E1%BB%ABng#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Dao Động Sóng Dừnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng/S%C3%B3ng_d%E1%BB%ABng#Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_S.C3.B3ng_D.E1.BB.ABng Wikibooks: Điện tử/Bộ tạo sóng/Sóng hình sin điều hòa https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng/S%C3%B3ng_h%C3%ACnh_sin_%C4%91i%E1%BB%81u_h%C3%B2a Với Mạch LC nối tiếp Wikibooks: Điện tử/Bộ tạo sóng/Sóng hình sin với biên độ giảm dần https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng/S%C3%B3ng_h%C3%ACnh_sin_v%E1%BB%9Bi_bi%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%99_gi%E1%BA%A3m_d%E1%BA%A7n ==Bộ Tạo Sóng Sin với Biên Độ Giảm Dần== Bộ Tạo Sóng Sin với Biên Độ Giảm Dầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng/S%C3%B3ng_h%C3%ACnh_sin_v%E1%BB%9Bi_bi%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%99_gi%E1%BA%A3m_d%E1%BA%A7n#B.E1.BB.99_T.E1.BA.A1o_S.C3.B3ng_Sin_v.E1.BB.9Bi_Bi.C3.AAn_.C4.90.E1.BB.99_Gi.E1.BA.A3m_D.E1.BA.A7n Phân Tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng/S%C3%B3ng_h%C3%ACnh_sin_v%E1%BB%9Bi_bi%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%99_gi%E1%BA%A3m_d%E1%BA%A7n#Ph.C3.A2n_T.C3.ADch Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_t%E1%BA%A1o_s%C3%B3ng/S%C3%B3ng_h%C3%ACnh_sin_v%E1%BB%9Bi_bi%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%99_gi%E1%BA%A3m_d%E1%BA%A7n#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng/Bộ Tạo Dao Động Sóng Dừng https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng/B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_D%E1%BB%ABng ==Mạch Điện LC nối tiếp Đồng bộ== Mạch Điện LC nối tiếp Đồng bộhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng/B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_D%E1%BB%ABng#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_LC_n.E1.BB.91i_ti.E1.BA.BFp_.C4.90.E1.BB.93ng_b.E1.BB.99 Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng/B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_D%E1%BB%ABng#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ dao động sóng điện tử/Bộ Dao Động Sóng Dừng https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_dao_%C4%91%E1%BB%99ng_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_D%E1%BB%ABng ==Mạch Điện== Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_dao_%C4%91%E1%BB%99ng_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_D%E1%BB%ABng#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Dao Động Sóng Dừnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_dao_%C4%91%E1%BB%99ng_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_D%E1%BB%ABng#Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_S.C3.B3ng_D.E1.BB.ABng Wikibooks: Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ dao động sóng điện tử/Bộ Dao Động Sóng Sin Với Biên Độ Giảm Dần https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_dao_%C4%91%E1%BB%99ng_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_Sin_V%E1%BB%9Bi_Bi%C3%AAn_%C4%90%E1%BB%99_Gi%E1%BA%A3m_D%E1%BA%A7n ==Bộ Tạo Sóng Sin== Bộ Tạo Sóng Sinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_dao_%C4%91%E1%BB%99ng_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_Sin_V%E1%BB%9Bi_Bi%C3%AAn_%C4%90%E1%BB%99_Gi%E1%BA%A3m_D%E1%BA%A7n#B.E1.BB.99_T.E1.BA.A1o_S.C3.B3ng_Sin Mạch RLC nối tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_dao_%C4%91%E1%BB%99ng_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_Sin_V%E1%BB%9Bi_Bi%C3%AAn_%C4%90%E1%BB%99_Gi%E1%BA%A3m_D%E1%BA%A7n#M.E1.BA.A1ch_RLC_n.E1.BB.91i_ti.E1.BA.BFp Wikibooks: Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ dao động sóng điện tử/Bộ Dao Động Sóng Sin Đều Hòa https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_dao_%C4%91%E1%BB%99ng_s%C3%B3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_Sin_%C4%90%E1%BB%81u_H%C3%B2a Với Mạch LC nối tiếp Wikibooks: Điện tử/Bộ khuếch đại điện https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n ==Bộ Khuếch Đại Điện== Bộ Khuếch Đại Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n#B.E1.BB.99_Khu.E1.BA.BFch_.C4.90.E1.BA.A1i_.C4.90i.E1.BB.87n Thể Loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i Bộ Khuếch Đại Biến Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n#B.E1.BB.99_Khu.E1.BA.BFch_.C4.90.E1.BA.A1i_Bi.E1.BA.BFn_.C4.90i.E1.BB.87n Bộ Khuếch Đại Trăng Si Tơhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n#B.E1.BB.99_Khu.E1.BA.BFch_.C4.90.E1.BA.A1i_Tr.C4.83ng_Si_T.C6.A1 Bộ Khuếch Đại Op Amphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n#B.E1.BB.99_Khu.E1.BA.BFch_.C4.90.E1.BA.A1i_Op_Amp Wikibooks: Điện tử/Bộ khuếch đại điện/Khuếch đại biến điện https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_bi%E1%BA%BFn_%C4%91i%E1%BB%87n Wikibooks: Điện tử/Bộ khuếch đại điện/Khuếch đại trăng-si-tơ https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_tr%C4%83ng-si-t%C6%A1 ==Mạch Điện== Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Công Thức Hoạt Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_tr%C4%83ng-si-t%C6%A1#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c_Ho.E1.BA.A1t_.C4.90.E1.BB.99ng Wikibooks: Điện tử/Bộ khuếch đại điện/Khuếch đại Op Amp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_Op_Amp ==Khuếch Đại Điện Âm== Khuếch Đại Điện Âmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_Op_Amp#Khu.E1.BA.BFch_.C4.90.E1.BA.A1i_.C4.90i.E1.BB.87n_.C3.82m Khuếch Đại Điện Dươnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n/Khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_Op_Amp#Khu.E1.BA.BFch_.C4.90.E1.BA.A1i_.C4.90i.E1.BB.87n_D.C6.B0.C6.A1ng Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện RLC Song Song/Mạch RL Song Song https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_RL_Song_Song ==RL song song== RL song songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_RL_Song_Song#RL_song_song Phưong Trình Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_RL_Song_Song#Ph.C6.B0ong_Tr.C3.ACnh_D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Điện khánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_RL_Song_Song#.C4.90i.E1.BB.87n_kh.C3.A1ng Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện RLC Song Song/Mạch RC Song Song https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_RC_Song_Song ==Mạch Điện== Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_RC_Song_Song#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Phương Trình Đạo Hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_RC_Song_Song#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m Điện khánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_RC_Song_Song#.C4.90i.E1.BB.87n_kh.C3.A1ng Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện RLC Song Song/Mạch LC Song Song https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_LC_Song_Song ==LC Song Song== LC Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_LC_Song_Song#LC_Song_Song Phương Trình Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_LC_Song_Song#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Mạch Điện Đồng Bộhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_LC_Song_Song#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_.C4.90.E1.BB.93ng_B.E1.BB.99 Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện RLC Song Song/Mạch RLC Song Song https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_RLC_Song_Song ==RLC Mắc Song Song== RLC Mắc Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_RLC_Song_Song#RLC_M.E1.BA.AFc_Song_Song Điện Khánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_Song_Song/M%E1%BA%A1ch_RLC_Song_Song#.C4.90i.E1.BB.87n_Kh.C3.A1ng Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Trăng Si Tơ NPN/Khuếch Đại NPN 4 Điện Trở https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1_NPN/Khu%E1%BA%BFch_%C4%90%E1%BA%A1i_NPN_4_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%E1%BB%9F ==Mạch Điện== Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1_NPN/Khu%E1%BA%BFch_%C4%90%E1%BA%A1i_NPN_4_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%E1%BB%9F#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Phân Tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1_NPN/Khu%E1%BA%BFch_%C4%90%E1%BA%A1i_NPN_4_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%E1%BB%9F#Ph.C3.A2n_T.C3.ADch Wikibooks: Điện tử/Bộ lọc/Bộ lọc tần số thấp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_th%E1%BA%A5p ==Bộ Lọc Tần Số== Bộ Lọc Tần Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_th%E1%BA%A5p#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91 Wikibooks: Điện tử/Bộ lọc/Bộ lọc băng tần https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_b%C4%83ng_t%E1%BA%A7n ==Bộ Lọc Băng Tần == Bộ Lọc Băng Tầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_b%C4%83ng_t%E1%BA%A7n#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n Wikibooks: Điện tử/Bộ lọc/Lọc đồng bộ lựa chọn băng tần https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/L%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BB%93ng_b%E1%BB%99_l%E1%BB%B1a_ch%E1%BB%8Dn_b%C4%83ng_t%E1%BA%A7n Wikibooks: Điện tử/Bộ lọc/Lọc đồng bộ lược bỏ băng tần https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc/L%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BB%93ng_b%E1%BB%99_l%C6%B0%E1%BB%A3c_b%E1%BB%8F_b%C4%83ng_t%E1%BA%A7n Trang có lỗi toán họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Trang_c%C3%B3_l%E1%BB%97i_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc Wikibooks: Vật lý đại cương/Thuyết tương đối hẹp https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i_h%E1%BA%B9p ==Thuyết Tương Đối Hẹp== Thuyết Tương Đối Hẹphttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i_h%E1%BA%B9p#Thuy.E1.BA.BFt_T.C6.B0.C6.A1ng_.C4.90.E1.BB.91i_H.E1.BA.B9p Wikibooks: Vật lý đại cương/Thuyết tương đối rộng https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i_r%E1%BB%99ng ==Thuyết Tương Đối Rộng== Thuyết Tương Đối Rộnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i_r%E1%BB%99ng#Thuy.E1.BA.BFt_T.C6.B0.C6.A1ng_.C4.90.E1.BB.91i_R.E1.BB.99ng Ý Nghỉahttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i_r%E1%BB%99ng#.C3.9D_Ngh.E1.BB.89a Thay đổi Khối Lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i_r%E1%BB%99ng#Thay_.C4.91.E1.BB.95i_Kh.E1.BB.91i_L.C6.B0.E1.BB.A3ng Wikibooks: Lý thuyết vật lý/Lý thuyết sóng/Phản xạ https://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng/Ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 ==Phản Xạ== Phản Xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng/Ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1#Ph.E1.BA.A3n_X.E1.BA.A1 Wikibooks: Lý thuyết vật lý/Lý thuyết sóng/Khúc xạ https://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng/Kh%C3%BAc_x%E1%BA%A1 ==Khúc Xạ== Khúc Xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng/Kh%C3%BAc_x%E1%BA%A1#Kh.C3.BAc_X.E1.BA.A1 Wikibooks: Lý thuyết vật lý/Lý thuyết sóng/Chiết xạ https://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng/Chi%E1%BA%BFt_x%E1%BA%A1 ==Chiết Xạ== Chiết Xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng/Chi%E1%BA%BFt_x%E1%BA%A1#Chi.E1.BA.BFt_X.E1.BA.A1 Wikibooks: Lý thuyết vật lý/Lý thuyết sóng/Nhiễu xạ https://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng/Nhi%E1%BB%85u_x%E1%BA%A1 ==Nhiễu Xạ== Nhiễu Xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng/Nhi%E1%BB%85u_x%E1%BA%A1#Nhi.E1.BB.85u_X.E1.BA.A1 Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng/Nhi%E1%BB%85u_x%E1%BA%A1#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Nhiểu Sóng Âm Thanhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng/Nhi%E1%BB%85u_x%E1%BA%A1#Nhi.E1.BB.83u_S.C3.B3ng_.C3.82m_Thanh Nhiểu Sóng Ánh Sánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_s%C3%B3ng/Nhi%E1%BB%85u_x%E1%BA%A1#Nhi.E1.BB.83u_S.C3.B3ng_.C3.81nh_S.C3.A1ng Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Mạch điện tổng hợp khuếch đại 741 https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_741 ==Op Amp== Op Amphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_741#Op_Amp Chức Nănghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_741#Ch.E1.BB.A9c_N.C4.83ng Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_khu%E1%BA%BFch_%C4%91%E1%BA%A1i_741#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Mạch điện tổng hợp bộ sóng 555 https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_b%E1%BB%99_s%C3%B3ng_555 ==Cơ Cấu== Cơ Cấuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_b%E1%BB%99_s%C3%B3ng_555#C.C6.A1_C.E1.BA.A5u Cấu Trúchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_b%E1%BB%99_s%C3%B3ng_555#C.E1.BA.A5u_Tr.C3.BAc Lối Hoạt Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_b%E1%BB%99_s%C3%B3ng_555#L.E1.BB.91i_Ho.E1.BA.A1t_.C4.90.E1.BB.99ng Một Trạng Thái Ổnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_b%E1%BB%99_s%C3%B3ng_555#M.E1.BB.99t_Tr.E1.BA.A1ng_Th.C3.A1i_.E1.BB.94n Astable modehttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_b%E1%BB%99_s%C3%B3ng_555#Astable_mode Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_b%E1%BB%99_s%C3%B3ng_555#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Bảng tham khảo linh kiện điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BA%A3ng_tham_kh%E1%BA%A3o_linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD ==Dẩn Điện== Dẩn Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BA%A3ng_tham_kh%E1%BA%A3o_linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#D.E1.BA.A9n_.C4.90i.E1.BB.87n Bán Dẩn Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BA%A3ng_tham_kh%E1%BA%A3o_linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#B.C3.A1n_D.E1.BA.A9n_.C4.90i.E1.BB.87n Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân bất định/Tích phân hàm số Hyperbol https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_Hyperbol ==Tích phân hàm số Hyperbol== Tích phân hàm số Hyperbolhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_Hyperbol#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_h.C3.A0m_s.E1.BB.91_Hyperbol Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân bất định/Tích phân hàm Hyperbol ngược https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_Hyperbol_ng%C6%B0%E1%BB%A3c ==Tích phân hàm Hyperbol ngược== Tích phân hàm Hyperbol ngượchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_Hyperbol_ng%C6%B0%E1%BB%A3c#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_h.C3.A0m_Hyperbol_ng.C6.B0.E1.BB.A3c Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân bất định/Tích phân hàm số Logarit https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_Logarit ==Tích phân hàm số Logarit== Tích phân hàm số Logarithttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_Logarit#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_h.C3.A0m_s.E1.BB.91_Logarit Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân bất định/Tích phân hàm số mũ https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_m%C5%A9 ==Tích phân hàm số mũ== Tích phân hàm số mũhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_m%C5%A9#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_h.C3.A0m_s.E1.BB.91_m.C5.A9 Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân bất định/Tích phân hàm lượng giác ngược https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_ng%C6%B0%E1%BB%A3c ==Tích phân hàm lượng giác ngược== Tích phân hàm lượng giác ngượchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_ng%C6%B0%E1%BB%A3c#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_h.C3.A0m_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_gi.C3.A1c_ng.C6.B0.E1.BB.A3c Wikibooks: Giới thiệu sơ lược về Số học/Các loại số/Số tự nhiên https://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn ==Số Tự nhiên== Số Tự nhiênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn#S.E1.BB.91_T.E1.BB.B1_nhi.C3.AAn Số Chẳnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn#S.E1.BB.91_Ch.E1.BA.B3n Số Lẻhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn#S.E1.BB.91_L.E1.BA.BB Số Nguyên tốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn#S.E1.BB.91_Nguy.C3.AAn_t.E1.BB.91 Wikibooks: Giới thiệu sơ lược về Số học/Các loại số/Số phức https://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_ph%E1%BB%A9c ==Số Phức== Số Phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_ph%E1%BB%A9c#S.E1.BB.91_Ph.E1.BB.A9c Toán Số Phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_ph%E1%BB%A9c#To.C3.A1n_S.E1.BB.91_Ph.E1.BB.A9c Wikibooks: Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện Trăng Si Tơ NPN/Bộ Cộng Trăng Si Tơ https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1_NPN/B%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1 ==Mạch Điện== Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1_NPN/B%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Chức Nănghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1_NPN/B%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1#Ch.E1.BB.A9c_N.C4.83ng Wikibooks: Đại số/Phương trình đại số/Phuong Trình Hàm Số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91 ==Phương Trình Đại Số== Phương Trình Đại Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1i_S.E1.BB.91 Giải Phương Trìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91#Gi.E1.BA.A3i_Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh Wikibooks: Đại số/Phương trình đại số/Phuong Trình Hàm Số/Giải Phương Trình Bậc Nhất https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BA%A5t ==Phương Trình Bậc Nhất == Phương Trình Bậc Nhấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BA%A5t#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_B.E1.BA.ADc_Nh.E1.BA.A5t Giải Pương Trìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BA%A5t#Gi.E1.BA.A3i_P.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BA%A5t#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Đại số/Phương trình đại số/Phuong Trình Hàm Số/Giải Phương Trình Bậc Hai https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Hai ==Định Nghĩa== Định Nghĩahttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Hai#.C4.90.E1.BB.8Bnh_Ngh.C4.A9a Giải Phương Trìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Hai#Gi.E1.BA.A3i_Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh Phương Pháp Mộthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Hai#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Ph.C3.A1p_M.E1.BB.99t Phương Pháp Haihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Hai#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Ph.C3.A1p_Hai Phương Pháp Viètehttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Hai#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Ph.C3.A1p_Vi.C3.A8te Phương Trình Bậc Hai đặc biệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Hai#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_B.E1.BA.ADc_Hai_.C4.91.E1.BA.B7c_bi.E1.BB.87t Số Ảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Hai#S.E1.BB.91_.E1.BA.A2o Nghiệm Số Ảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Hai#Nghi.E1.BB.87m_S.E1.BB.91_.E1.BA.A2o Wikibooks: Đại số/Phương trình đại số/Phuong Trình Hàm Số/Giải Phương Trình Bậc Ba https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Ba ==Phương trình bậc ba== Phương trình bậc bahttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Ba#Ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_b.E1.BA.ADc_ba Giải Phương Trìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Ba#Gi.E1.BA.A3i_Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh Phương pháp Cardanohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Ba#Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_Cardano Phương pháp thứ 2 (Việt nam)https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_B%E1%BA%ADc_Ba#Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_th.E1.BB.A9_2_.28Vi.E1.BB.87t_nam.29 Wikibooks: Đại số/Phương trình đại số/Phuong Trình Hàm Số/Giải Định lý Viète https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te ==Định lý Viète== Định lý Viètehttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te#.C4.90.E1.BB.8Bnh_l.C3.BD_Vi.C3.A8te Phương trình bậc haihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te#Ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_b.E1.BA.ADc_hai Phương trình đa thức bất kỳhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te#Ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_.C4.91a_th.E1.BB.A9c_b.E1.BA.A5t_k.E1.BB.B3 Thí dụ phương trình bậc 3https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5_ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_b.E1.BA.ADc_3 Thí dụ phương trình bậc 4https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5_ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_b.E1.BA.ADc_4 Áp dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Phuong_Tr%C3%ACnh_H%C3%A0m_S%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te#.C3.81p_d.E1.BB.A5ng Wikibooks: Điện tử/Điện Và Vật/Điện Quang Nhiệt https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/%C4%90i%E1%BB%87n_Quang_Nhi%E1%BB%87t ==Bức Xạ Điện Tử == Bức Xạ Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/%C4%90i%E1%BB%87n_Quang_Nhi%E1%BB%87t#B.E1.BB.A9c_X.E1.BA.A1_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/%C4%90i%E1%BB%87n_Quang_Nhi%E1%BB%87t#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Điện Và Vật/Bức Xạ Điện Tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/B%E1%BB%A9c_X%E1%BA%A1_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD ==Bức Xạ Điện Tử == Bức Xạ Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/B%E1%BB%A9c_X%E1%BA%A1_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD#B.E1.BB.A9c_X.E1.BA.A1_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/B%E1%BB%A9c_X%E1%BA%A1_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Điện Và Vật/Điện và Dẩn Điện https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/%C4%90i%E1%BB%87n_v%C3%A0_D%E1%BA%A9n_%C4%90i%E1%BB%87n ==Điện và Dẩn Điện== Điện và Dẩn Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/%C4%90i%E1%BB%87n_v%C3%A0_D%E1%BA%A9n_%C4%90i%E1%BB%87n#.C4.90i.E1.BB.87n_v.C3.A0_D.E1.BA.A9n_.C4.90i.E1.BB.87n Điện Kháng và Nhiệt Độhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/%C4%90i%E1%BB%87n_v%C3%A0_D%E1%BA%A9n_%C4%90i%E1%BB%87n#.C4.90i.E1.BB.87n_Kh.C3.A1ng_v.C3.A0_Nhi.E1.BB.87t_.C4.90.E1.BB.99 Điện Kháng và Năng lượng Điện thất thoát dưới dạng Nhiệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/%C4%90i%E1%BB%87n_v%C3%A0_D%E1%BA%A9n_%C4%90i%E1%BB%87n#.C4.90i.E1.BB.87n_Kh.C3.A1ng_v.C3.A0_N.C4.83ng_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_.C4.90i.E1.BB.87n_th.E1.BA.A5t_tho.C3.A1t_d.C6.B0.E1.BB.9Bi_d.E1.BA.A1ng_Nhi.E1.BB.87t Năng Lượng Điện Truyềnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/%C4%90i%E1%BB%87n_v%C3%A0_D%E1%BA%A9n_%C4%90i%E1%BB%87n#N.C4.83ng_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_.C4.90i.E1.BB.87n_Truy.E1.BB.81n Wikibooks: Điện tử/Điện Và Vật/Điện Nhiệt https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/%C4%90i%E1%BB%87n_Nhi%E1%BB%87t ==Điện Nhiệt== Điện Nhiệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/%C4%90i%E1%BB%87n_Nhi%E1%BB%87t#.C4.90i.E1.BB.87n_Nhi.E1.BB.87t Conductor và Điện Nhiệt thất thoáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/%C4%90i%E1%BB%87n_Nhi%E1%BB%87t#Conductor_v.C3.A0_.C4.90i.E1.BB.87n_Nhi.E1.BB.87t_th.E1.BA.A5t_tho.C3.A1t Semi Conductor và Điện Nhiệt thất thoáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/%C4%90i%E1%BB%87n_V%C3%A0_V%E1%BA%ADt/%C4%90i%E1%BB%87n_Nhi%E1%BB%87t#Semi_Conductor_v.C3.A0_.C4.90i.E1.BB.87n_Nhi.E1.BB.87t_th.E1.BA.A5t_tho.C3.A1t Wikibooks: Đại số/Phương trình đại số/Giải Phương Trình Đạo Hàm Bậc Nhất https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BA%A5t ==Phương Trình Đạo Hàm Bậc Nhất== Phương Trình Đạo Hàm Bậc Nhấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BA%A5t#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_B.E1.BA.ADc_Nh.E1.BA.A5t Giải Phương Trình Đạo Hàm Bậc Nhấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BA%A5t#Gi.E1.BA.A3i_Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_B.E1.BA.ADc_Nh.E1.BA.A5t Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BA%A5t#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Đại số/Phương trình đại số/Giải Phương Trình Đạo Hàm Bậc Hai https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m_B%E1%BA%ADc_Hai ==Phương Trình Đạo Hàm Bậc Hai== Phương Trình Đạo Hàm Bậc Haihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m_B%E1%BA%ADc_Hai#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_B.E1.BA.ADc_Hai Giải Phương Trình Đạo Hàm Bậc Haihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m_B%E1%BA%ADc_Hai#Gi.E1.BA.A3i_Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_B.E1.BA.ADc_Hai Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Gi%E1%BA%A3i_Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m_B%E1%BA%ADc_Hai#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Kỹ thuật xây gạch đá https://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1 *Kỹ thuật xây gạch đá/Chương I: Khái niệm và cấu tạo Attention needed (allbooks)https://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Attention_needed_(allbooks) Chưa xếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Ch%C6%B0a_x%E1%BA%BFp Kỹ thuật xây dựnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng Kỹ thuật xây gạch đáhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1 Sách nửa hoàn thànhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_n%E1%BB%ADa_ho%C3%A0n_th%C3%A0nh Sách theo trạng thái hoàn thành/all bookshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_theo_tr%E1%BA%A1ng_th%C3%A1i_ho%C3%A0n_th%C3%A0nh/all_books Thứ tự sách theo ABC/Khttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Th%E1%BB%A9_t%E1%BB%B1_s%C3%A1ch_theo_ABC/K Wikibooks: Kỹ thuật xây gạch đá/Chương I: Khái niệm và cấu tạo https://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_v%C3%A0_c%E1%BA%A5u_t%E1%BA%A1o == Khái niệm == Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_v%C3%A0_c%E1%BA%A5u_t%E1%BA%A1o#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Cấu tạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_v%C3%A0_c%E1%BA%A5u_t%E1%BA%A1o#C.E1.BA.A5u_t.E1.BA.A1o Đợt xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_v%C3%A0_c%E1%BA%A5u_t%E1%BA%A1o#.C4.90.E1.BB.A3t_x.C3.A2y Phân đoạn xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_v%C3%A0_c%E1%BA%A5u_t%E1%BA%A1o#Ph.C3.A2n_.C4.91o.E1.BA.A1n_x.C3.A2y Mỏ xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_v%C3%A0_c%E1%BA%A5u_t%E1%BA%A1o#M.E1.BB.8F_x.C3.A2y cữ xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_v%C3%A0_c%E1%BA%A5u_t%E1%BA%A1o#c.E1.BB.AF_x.C3.A2y Phân loại khối xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_v%C3%A0_c%E1%BA%A5u_t%E1%BA%A1o#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_kh.E1.BB.91i_x.C3.A2y Phân loại theo vật liệu thành phầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_v%C3%A0_c%E1%BA%A5u_t%E1%BA%A1o#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_theo_v.E1.BA.ADt_li.E1.BB.87u_th.C3.A0nh_ph.E1.BA.A7n Phân loại theo loại hình kết cấu khối xây (công năng)https://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_v%C3%A0_c%E1%BA%A5u_t%E1%BA%A1o#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_theo_lo.E1.BA.A1i_h.C3.ACnh_k.E1.BA.BFt_c.E1.BA.A5u_kh.E1.BB.91i_x.C3.A2y_.28c.C3.B4ng_n.C4.83ng.29 Chú thíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_v%C3%A0_c%E1%BA%A5u_t%E1%BA%A1o#Ch.C3.BA_th.C3.ADch Wikibooks: Kỹ thuật xây gạch đá/Chương III: Dụng cụ cho công việc xây gạch đá https://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III:_D%E1%BB%A5ng_c%E1%BB%A5_cho_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1 == Dụng cụ cho công việc xây == Dụng cụ cho công việc xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III:_D%E1%BB%A5ng_c%E1%BB%A5_cho_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1#D.E1.BB.A5ng_c.E1.BB.A5_cho_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c_x.C3.A2y Dụng cụ định hướng khối xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III:_D%E1%BB%A5ng_c%E1%BB%A5_cho_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1#D.E1.BB.A5ng_c.E1.BB.A5_.C4.91.E1.BB.8Bnh_h.C6.B0.E1.BB.9Bng_kh.E1.BB.91i_x.C3.A2y Dụng cụ kiểm tra khối xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III:_D%E1%BB%A5ng_c%E1%BB%A5_cho_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1#D.E1.BB.A5ng_c.E1.BB.A5_ki.E1.BB.83m_tra_kh.E1.BB.91i_x.C3.A2y Dụng cụ thực hiện xây chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III:_D%E1%BB%A5ng_c%E1%BB%A5_cho_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1#D.E1.BB.A5ng_c.E1.BB.A5_th.E1.BB.B1c_hi.E1.BB.87n_x.C3.A2y_ch.C3.ADnh Dụng cụ phụ nềhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_III:_D%E1%BB%A5ng_c%E1%BB%A5_cho_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1#D.E1.BB.A5ng_c.E1.BB.A5_ph.E1.BB.A5_n.E1.BB.81 Wikibooks: Kỹ thuật xây gạch đá/Chương IV: Yêu cầu kỹ thuật trong công việc xây https://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV:_Y%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_trong_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y == Các yêu cầu kỹ thuật chung của công tác xây == Các yêu cầu kỹ thuật chung của công tác xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV:_Y%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_trong_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y#C.C3.A1c_y.C3.AAu_c.E1.BA.A7u_k.E1.BB.B9_thu.E1.BA.ADt_chung_c.E1.BB.A7a_c.C3.B4ng_t.C3.A1c_x.C3.A2y Khối xây không bị trùng mạchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV:_Y%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_trong_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y#Kh.E1.BB.91i_x.C3.A2y_kh.C3.B4ng_b.E1.BB.8B_tr.C3.B9ng_m.E1.BA.A1ch Mọi mạch vữa phải no đầyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV:_Y%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_trong_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y#M.E1.BB.8Di_m.E1.BA.A1ch_v.E1.BB.AFa_ph.E1.BA.A3i_no_.C4.91.E1.BA.A7y Khối xây phải thẳng đứng (về tổng thể)https://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV:_Y%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_trong_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y#Kh.E1.BB.91i_x.C3.A2y_ph.E1.BA.A3i_th.E1.BA.B3ng_.C4.91.E1.BB.A9ng_.28v.E1.BB.81_t.E1.BB.95ng_th.E1.BB.83.29 Mặt biên khối xây trùng mặt phẳng lèo, đảm bảo khối xây có hình dạng, kích thước theo thiết kếhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV:_Y%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_trong_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y#M.E1.BA.B7t_bi.C3.AAn_kh.E1.BB.91i_x.C3.A2y_tr.C3.B9ng_m.E1.BA.B7t_ph.E1.BA.B3ng_l.C3.A8o.2C_.C4.91.E1.BA.A3m_b.E1.BA.A3o_kh.E1.BB.91i_x.C3.A2y_c.C3.B3_h.C3.ACnh_d.E1.BA.A1ng.2C_k.C3.ADch_th.C6.B0.E1.BB.9Bc_theo_thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF Mặt trên mỗi lớp xây phải phẳng và ngang bằnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV:_Y%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_trong_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y#M.E1.BA.B7t_tr.C3.AAn_m.E1.BB.97i_l.E1.BB.9Bp_x.C3.A2y_ph.E1.BA.A3i_ph.E1.BA.B3ng_v.C3.A0_ngang_b.E1.BA.B1ng Góc của các khối xây tường và trụ phải vuônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_IV:_Y%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_trong_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_x%C3%A2y#G.C3.B3c_c.E1.BB.A7a_c.C3.A1c_kh.E1.BB.91i_x.C3.A2y_t.C6.B0.E1.BB.9Dng_v.C3.A0_tr.E1.BB.A5_ph.E1.BA.A3i_vu.C3.B4ng Wikibooks: Kỹ thuật xây gạch đá/Chương VI: Kỹ thuật xây áp dụng cho các loại khối xây tường https://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_%C3%A1p_d%E1%BB%A5ng_cho_c%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_kh%E1%BB%91i_x%C3%A2y_t%C6%B0%E1%BB%9Dng == Kỹ thuật xây tường == Kỹ thuật xây tườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_%C3%A1p_d%E1%BB%A5ng_cho_c%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_kh%E1%BB%91i_x%C3%A2y_t%C6%B0%E1%BB%9Dng#K.E1.BB.B9_thu.E1.BA.ADt_x.C3.A2y_t.C6.B0.E1.BB.9Dng Chuẩn bị vật liệu và chuẩn bị mặt bằnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_%C3%A1p_d%E1%BB%A5ng_cho_c%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_kh%E1%BB%91i_x%C3%A2y_t%C6%B0%E1%BB%9Dng#Chu.E1.BA.A9n_b.E1.BB.8B_v.E1.BA.ADt_li.E1.BB.87u_v.C3.A0_chu.E1.BA.A9n_b.E1.BB.8B_m.E1.BA.B7t_b.E1.BA.B1ng Chuẩn bị vật liệu tại bãi tập kết và vận chuyển vào phân đoạn xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_%C3%A1p_d%E1%BB%A5ng_cho_c%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_kh%E1%BB%91i_x%C3%A2y_t%C6%B0%E1%BB%9Dng#Chu.E1.BA.A9n_b.E1.BB.8B_v.E1.BA.ADt_li.E1.BB.87u_t.E1.BA.A1i_b.C3.A3i_t.E1.BA.ADp_k.E1.BA.BFt_v.C3.A0_v.E1.BA.ADn_chuy.E1.BB.83n_v.C3.A0o_ph.C3.A2n_.C4.91o.E1.BA.A1n_x.C3.A2y Tổ chức măt bằng phân đoạn xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_%C3%A1p_d%E1%BB%A5ng_cho_c%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_kh%E1%BB%91i_x%C3%A2y_t%C6%B0%E1%BB%9Dng#T.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_m.C4.83t_b.E1.BA.B1ng_ph.C3.A2n_.C4.91o.E1.BA.A1n_x.C3.A2y Chuẩn bị dụng cụ tại chỗ (tức là dựng hệ dịnh hướng khối xây)https://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_%C3%A1p_d%E1%BB%A5ng_cho_c%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_kh%E1%BB%91i_x%C3%A2y_t%C6%B0%E1%BB%9Dng#Chu.E1.BA.A9n_b.E1.BB.8B_d.E1.BB.A5ng_c.E1.BB.A5_t.E1.BA.A1i_ch.E1.BB.97_.28t.E1.BB.A9c_l.C3.A0_d.E1.BB.B1ng_h.E1.BB.87_d.E1.BB.8Bnh_h.C6.B0.E1.BB.9Bng_kh.E1.BB.91i_x.C3.A2y.29 Dựng hệ định hướng tổng thể (hệ lèo)https://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_%C3%A1p_d%E1%BB%A5ng_cho_c%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_kh%E1%BB%91i_x%C3%A2y_t%C6%B0%E1%BB%9Dng#D.E1.BB.B1ng_h.E1.BB.87_.C4.91.E1.BB.8Bnh_h.C6.B0.E1.BB.9Bng_t.E1.BB.95ng_th.E1.BB.83_.28h.E1.BB.87_l.C3.A8o.29 Xây tường 110https://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_%C3%A1p_d%E1%BB%A5ng_cho_c%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_kh%E1%BB%91i_x%C3%A2y_t%C6%B0%E1%BB%9Dng#X.C3.A2y_t.C6.B0.E1.BB.9Dng_110 Xây tường 110 bổ trụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_%C3%A1p_d%E1%BB%A5ng_cho_c%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_kh%E1%BB%91i_x%C3%A2y_t%C6%B0%E1%BB%9Dng#X.C3.A2y_t.C6.B0.E1.BB.9Dng_110_b.E1.BB.95_tr.E1.BB.A5 Xây trường 220https://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_%C3%A1p_d%E1%BB%A5ng_cho_c%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_kh%E1%BB%91i_x%C3%A2y_t%C6%B0%E1%BB%9Dng#X.C3.A2y_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng_220 Wikibooks: Kỹ thuật xây gạch đá/Chương V: Kỹ thuật xây cơ bản https://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n == Chuẩn bị vật liệu tại bãi tập kết, Tổ chức mặt bằng phân đoạn xây == Chuẩn bị vật liệu tại bãi tập kết, Tổ chức mặt bằng phân đoạn xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#Chu.E1.BA.A9n_b.E1.BB.8B_v.E1.BA.ADt_li.E1.BB.87u_t.E1.BA.A1i_b.C3.A3i_t.E1.BA.ADp_k.E1.BA.BFt.2C_T.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_m.E1.BA.B7t_b.E1.BA.B1ng_ph.C3.A2n_.C4.91o.E1.BA.A1n_x.C3.A2y Chuẩn bị vật liệu tại bãi tập kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#Chu.E1.BA.A9n_b.E1.BB.8B_v.E1.BA.ADt_li.E1.BB.87u_t.E1.BA.A1i_b.C3.A3i_t.E1.BA.ADp_k.E1.BA.BFt Tổ chức mặt bằng phân đoạn xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#T.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_m.E1.BA.B7t_b.E1.BA.B1ng_ph.C3.A2n_.C4.91o.E1.BA.A1n_x.C3.A2y Căng hệ thống định hướng cho khối xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#C.C4.83ng_h.E1.BB.87_th.E1.BB.91ng_.C4.91.E1.BB.8Bnh_h.C6.B0.E1.BB.9Bng_cho_kh.E1.BB.91i_x.C3.A2y Hệ lèo để xác định các mặt tườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#H.E1.BB.87_l.C3.A8o_.C4.91.E1.BB.83_x.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.8Bnh_c.C3.A1c_m.E1.BA.B7t_t.C6.B0.E1.BB.9Dng Dây xâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#D.C3.A2y_x.C3.A2y Rải vữa và đặt gạchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_g%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%A1/Ch%C6%B0%C6%A1ng_V:_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_x%C3%A2y_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#R.E1.BA.A3i_v.E1.BB.AFa_v.C3.A0_.C4.91.E1.BA.B7t_g.E1.BA.A1ch Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân bất định/Tích phân hàm số phân thức https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_ph%C3%A2n_th%E1%BB%A9c ==Tích phân hàm số phân thức== Tích phân hàm số phân thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_ph%C3%A2n_th%E1%BB%A9c#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_h.C3.A0m_s.E1.BB.91_ph.C3.A2n_th.E1.BB.A9c Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân bất định/Tích phân hàm số cơ bản https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n ==Tích Phân Hàm Số Cơ Bản== Tích Phân Hàm Số Cơ Bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#T.C3.ADch_Ph.C3.A2n_H.C3.A0m_S.E1.BB.91_C.C6.A1_B.E1.BA.A3n Wikibooks: Nhập môn Lượng giác/Hàm lượng giác cơ bản/Vòng tròn một đơn vị https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_tr%C3%B2n_m%E1%BB%99t_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_tr%C3%B2n_m%E1%BB%99t_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Dùng đại sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_tr%C3%B2n_m%E1%BB%99t_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B#D.C3.B9ng_.C4.91.E1.BA.A1i_s.E1.BB.91 Vòng Tròn Một Đơn Vị ở một số góchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_tr%C3%B2n_m%E1%BB%99t_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B#V.C3.B2ng_Tr.C3.B2n_M.E1.BB.99t_.C4.90.C6.A1n_V.E1.BB.8B_.E1.BB.9F_m.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_g.C3.B3c Phương pháp tínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_tr%C3%B2n_m%E1%BB%99t_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B#Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_t.C3.ADnh Tính chất và ứng dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_tr%C3%B2n_m%E1%BB%99t_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_v.C3.A0_.E1.BB.A9ng_d.E1.BB.A5ng Định luật sinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_tr%C3%B2n_m%E1%BB%99t_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B#.C4.90.E1.BB.8Bnh_lu.E1.BA.ADt_sin Định luật coshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_tr%C3%B2n_m%E1%BB%99t_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B#.C4.90.E1.BB.8Bnh_lu.E1.BA.ADt_cos Định luật tanghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_tr%C3%B2n_m%E1%BB%99t_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B#.C4.90.E1.BB.8Bnh_lu.E1.BA.ADt_tang Wikibooks: Nhập môn Lượng giác/Hàm lượng giác cơ bản/Chuỗi số https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91 Hình:Taylorsine.svg|nhỏ|phải|200px|Hàm sin (xanh lam) được xấp xỉ bằng chuỗi Taylor bậc 7 (màu hồng). Wikibooks: Nhập môn Lượng giác/Hàm lượng giác cơ bản/Phương trình vi phân https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_vi_ph%C3%A2n Cả hai hàm sin và cos thỏa mãn phương trình vi phân Wikibooks: Nhập môn Lượng giác/Hàm lượng giác cơ bản/Trường số phức https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BB%91_ph%E1%BB%A9c ==Trên trường số phức== Trên trường số phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c/H%C3%A0m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BB%91_ph%E1%BB%A9c#Tr.C3.AAn_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng_s.E1.BB.91_ph.E1.BB.A9c Wikibooks: Điện tử/Bộ chỉnh sóng https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ch%E1%BB%89nh_s%C3%B3ng ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ch%E1%BB%89nh_s%C3%B3ng#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Bộ Hiệu Chỉnh Nửa Sóng (Half Wave Rectifier)https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ch%E1%BB%89nh_s%C3%B3ng#B.E1.BB.99_Hi.E1.BB.87u_Ch.E1.BB.89nh_N.E1.BB.ADa_S.C3.B3ng_.28Half_Wave_Rectifier.29 Bộ Hiệu Chỉnh Toàn Sóng (Full Wave rectifier)https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ch%E1%BB%89nh_s%C3%B3ng#B.E1.BB.99_Hi.E1.BB.87u_Ch.E1.BB.89nh_To.C3.A0n_S.C3.B3ng_.28Full_Wave_rectifier.29 Dùng 2 Đai Ốthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ch%E1%BB%89nh_s%C3%B3ng#D.C3.B9ng_2_.C4.90ai_.E1.BB.90t Dùng Cầu Đai Ốthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ch%E1%BB%89nh_s%C3%B3ng#D.C3.B9ng_C.E1.BA.A7u_.C4.90ai_.E1.BB.90t Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/FET https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/FET FET là một loại Transistor dùng Điện trường để tạo hầm dẩn của một loại Điện Dẩn trong chất liệu Si li Con . Hoạt độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/FET#Ho.E1.BA.A1t_.C4.91.E1.BB.99ng Phân loại FEThttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/FET#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_FET N-channel JFEThttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/FET#N-channel_JFET P-channel JFEThttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/FET#P-channel_JFET Cấu tạo FEThttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/FET#C.E1.BA.A5u_t.E1.BA.A1o_FET Wikibooks: Điện tử/Công thức điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD Thể Loại:Sổ Tay Điện Tử Công Cụ Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#C.C3.B4ng_C.E1.BB.A5_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Điện Trởhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.E1.BB.9F Tụ Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#T.E1.BB.A5_.C4.90i.E1.BB.87n Cuộn Từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Cu.E1.BB.99n_T.E1.BB.AB Đai Ốthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90ai_.E1.BB.90t Transistorhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Transistor Integraing Circuithttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Integraing_Circuit Mach Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Mach_.C4.90i.E1.BB.87n Mạch Chia Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.E1.BA.A1ch_Chia_.C4.90i.E1.BB.87n Mạch Thttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.E1.BA.A1ch_T Mạch πhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.E1.BA.A1ch_.CF.80 Mạch Nối Tiếp Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.E1.BA.A1ch_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp_Song_Song Hoán Chuyểnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Ho.C3.A1n_Chuy.E1.BB.83n Mạch RL Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.E1.BA.A1ch_RL_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Mạch RC Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.E1.BA.A1ch_RC_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Mạch Điện LC Song Songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_LC_Song_Song Mạch Điện RLC Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_RLC_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Mạch Transistorhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.E1.BA.A1ch_Transistor Mạch Op Amphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.E1.BA.A1ch_Op_Amp Bộ Phận Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#B.E1.BB.99_Ph.E1.BA.ADn_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Bộ Khuếch Đại Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#B.E1.BB.99_Khu.E1.BA.BFch_.C4.90.E1.BA.A1i_.C4.90i.E1.BB.87n Bộ Chỉnh Sónghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/C%C3%B4ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#B.E1.BB.99_Ch.E1.BB.89nh_S.C3.B3ng Wikibooks: Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích phân xác định https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_x%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%8Bnh ==Tích phân xác định== Tích phân xác địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_x%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%8Bnh#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_x.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.8Bnh Wikibooks: Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích phân bất định https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh ==Tích phân bất định== Tích phân bất địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_b.E1.BA.A5t_.C4.91.E1.BB.8Bnh Tích Phân Hàm Số Thường Dùnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh#T.C3.ADch_Ph.C3.A2n_H.C3.A0m_S.E1.BB.91_Th.C6.B0.E1.BB.9Dng_D.C3.B9ng Phép toán Tích phân bất địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh#Ph.C3.A9p_to.C3.A1n_T.C3.ADch_ph.C3.A2n_b.E1.BA.A5t_.C4.91.E1.BB.8Bnh Wikibooks: Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích phân bất định/Tích Phân Hàm Số Hyperboly https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_S%E1%BB%91_Hyperboly ==Tích Phân Hàm Số Hyperboly== Tích Phân Hàm Số Hyperbolyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_S%E1%BB%91_Hyperboly#T.C3.ADch_Ph.C3.A2n_H.C3.A0m_S.E1.BB.91_Hyperboly Wikibooks: Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích phân bất định/Tích Phân Hàm Số Hyperboly Ngược https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_S%E1%BB%91_Hyperboly_Ng%C6%B0%E1%BB%A3c ==Tích Phân Hàm Số Hyperboly Ngược== Tích Phân Hàm Số Hyperboly Ngượchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_S%E1%BB%91_Hyperboly_Ng%C6%B0%E1%BB%A3c#T.C3.ADch_Ph.C3.A2n_H.C3.A0m_S.E1.BB.91_Hyperboly_Ng.C6.B0.E1.BB.A3c Wikibooks: Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích phân bất định/Tích Phân Hàm Số Logarit https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_S%E1%BB%91_Logarit ==Tích Phân Hàm Số Logarit== Tích Phân Hàm Số Logarithttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_S%E1%BB%91_Logarit#T.C3.ADch_Ph.C3.A2n_H.C3.A0m_S.E1.BB.91_Logarit Wikibooks: Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích phân bất định/Tích Phân Hàm số Lủy Thừa https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_s%E1%BB%91_L%E1%BB%A7y_Th%E1%BB%ABa ==Tích Phân Hàm số Lủy Thừa== Tích Phân Hàm số Lủy Thừahttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_s%E1%BB%91_L%E1%BB%A7y_Th%E1%BB%ABa#T.C3.ADch_Ph.C3.A2n_H.C3.A0m_s.E1.BB.91_L.E1.BB.A7y_Th.E1.BB.ABa Wikibooks: Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích phân bất định/Tích Phân Hàm Số Lượng Giác Nghịch https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_S%E1%BB%91_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_Gi%C3%A1c_Ngh%E1%BB%8Bch ==Tích Phân Hàm Số Lượng Giác Nghịch== Tích Phân Hàm Số Lượng Giác Nghịchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_S%E1%BB%91_L%C6%B0%E1%BB%A3ng_Gi%C3%A1c_Ngh%E1%BB%8Bch#T.C3.ADch_Ph.C3.A2n_H.C3.A0m_S.E1.BB.91_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_Gi.C3.A1c_Ngh.E1.BB.8Bch Wikibooks: Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích phân bất định/Tích Phân Hàm Số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_S%E1%BB%91 ==Tích Phân Hàm Số== Tích Phân Hàm Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_b%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%8Bnh/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_S%E1%BB%91#T.C3.ADch_Ph.C3.A2n_H.C3.A0m_S.E1.BB.91 Wikibooks: Đại số/Chuỗi số/Tổng Dải Số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91/T%E1%BB%95ng_D%E1%BA%A3i_S%E1%BB%91 == Tổng Dải Số== Tổng Dải Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91/T%E1%BB%95ng_D%E1%BA%A3i_S%E1%BB%91#T.E1.BB.95ng_D.E1.BA.A3i_S.E1.BB.91 Tìm Tổng Dải Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91/T%E1%BB%95ng_D%E1%BA%A3i_S%E1%BB%91#T.C3.ACm_T.E1.BB.95ng_D.E1.BA.A3i_S.E1.BB.91 Dải Số Tự Nhiênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91/T%E1%BB%95ng_D%E1%BA%A3i_S%E1%BB%91#D.E1.BA.A3i_S.E1.BB.91_T.E1.BB.B1_Nhi.C3.AAn Chuỗi hình họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91/T%E1%BB%95ng_D%E1%BA%A3i_S%E1%BB%91#Chu.E1.BB.97i_h.C3.ACnh_h.E1.BB.8Dc Chuỗi điều hòahttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91/T%E1%BB%95ng_D%E1%BA%A3i_S%E1%BB%91#Chu.E1.BB.97i_.C4.91i.E1.BB.81u_h.C3.B2a Chuỗi đan dấuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91/T%E1%BB%95ng_D%E1%BA%A3i_S%E1%BB%91#Chu.E1.BB.97i_.C4.91an_d.E1.BA.A5u Chuỗihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91/T%E1%BB%95ng_D%E1%BA%A3i_S%E1%BB%91#Chu.E1.BB.97i Chuỗi lồng nhauhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Chu%E1%BB%97i_s%E1%BB%91/T%E1%BB%95ng_D%E1%BA%A3i_S%E1%BB%91#Chu.E1.BB.97i_l.E1.BB.93ng_nhau Wikibooks: Học Pascal/Hàm Pascal https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/H%C3%A0m_Pascal ==Hàm Pascal== Hàm Pascalhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/H%C3%A0m_Pascal#H.C3.A0m_Pascal Cấu Trúchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/H%C3%A0m_Pascal#C.E1.BA.A5u_Tr.C3.BAc Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/H%C3%A0m_Pascal#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Đại số/Hằng đẳng thức đại số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/H%E1%BA%B1ng_%C4%91%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91 ==Hằng Đẳng Thức Đại Số== Hằng Đẳng Thức Đại Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/H%E1%BA%B1ng_%C4%91%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91#H.E1.BA.B1ng_.C4.90.E1.BA.B3ng_Th.E1.BB.A9c_.C4.90.E1.BA.A1i_S.E1.BB.91 Wikibooks: Học HTML/Cú pháp HTML https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%BA_ph%C3%A1p_HTML ==Cấu Trúc Cú Pháp Trang Mạng== Cấu Trúc Cú Pháp Trang Mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%BA_ph%C3%A1p_HTML#C.E1.BA.A5u_Tr.C3.BAc_C.C3.BA_Ph.C3.A1p_Trang_M.E1.BA.A1ng Trang Mạng Mẫuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%BA_ph%C3%A1p_HTML#Trang_M.E1.BA.A1ng_M.E1.BA.ABu Trang Mạng Trốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%BA_ph%C3%A1p_HTML#Trang_M.E1.BA.A1ng_Tr.E1.BB.91ng Trang Mạng Chào Mừnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%BA_ph%C3%A1p_HTML#Trang_M.E1.BA.A1ng_Ch.C3.A0o_M.E1.BB.ABng Trang Mạng Mục Lụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%BA_ph%C3%A1p_HTML#Trang_M.E1.BA.A1ng_M.E1.BB.A5c_L.E1.BB.A5c Wikibooks: Học HTML/Thẻ Lệnh HTML https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_L%E1%BB%87nh_HTML ==Giới Thiệu== Giới Thiệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_L%E1%BB%87nh_HTML#Gi.E1.BB.9Bi_Thi.E1.BB.87u Danh Sách Thẻ Lệnh HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_L%E1%BB%87nh_HTML#Danh_S.C3.A1ch_Th.E1.BA.BB_L.E1.BB.87nh_HTML Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_L%E1%BB%87nh_HTML#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Th%E1%BA%BB_L%E1%BB%87nh_HTML#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n ==Lập trình cơ bản== Lập trình cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#L.E1.BA.ADp_tr.C3.ACnh_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Tự học JavaScript/JavaScript DOM https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM ==JavaScript DOM== JavaScript DOMhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM#JavaScript_DOM Lập trình Đối Tượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM#L.E1.BA.ADp_tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BB.91i_T.C6.B0.E1.BB.A3ng Gán giá trị thuộc tinh của một đối tượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM#G.C3.A1n_gi.C3.A1_tr.E1.BB.8B_thu.E1.BB.99c_tinh_c.E1.BB.A7a_m.E1.BB.99t_.C4.91.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng Lưu giá trị thuộc tinh của một đối tượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM#L.C6.B0u_gi.C3.A1_tr.E1.BB.8B_thu.E1.BB.99c_tinh_c.E1.BB.A7a_m.E1.BB.99t_.C4.91.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng Định lối hoạt động của đối tượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM#.C4.90.E1.BB.8Bnh_l.E1.BB.91i_ho.E1.BA.A1t_.C4.91.E1.BB.99ng_c.E1.BB.A7a_.C4.91.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng Đối tượng dử liệu trang mạng HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM#.C4.90.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng_d.E1.BB.AD_li.E1.BB.87u_trang_m.E1.BA.A1ng_HTML Wikibooks: Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Lệnh JavaScript https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/L%E1%BB%87nh_JavaScript ==Javascript== Javascripthttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/L%E1%BB%87nh_JavaScript#Javascript Cách thức chèn mã lệnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/L%E1%BB%87nh_JavaScript#C.C3.A1ch_th.E1.BB.A9c_ch.C3.A8n_m.C3.A3_l.E1.BB.87nh Chèn mã lệnh trong trang mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/L%E1%BB%87nh_JavaScript#Ch.C3.A8n_m.C3.A3_l.E1.BB.87nh_trong_trang_m.E1.BA.A1ng Chèn tệp tin mã lệnh trong trang mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/L%E1%BB%87nh_JavaScript#Ch.C3.A8n_t.E1.BB.87p_tin_m.C3.A3_l.E1.BB.87nh_trong_trang_m.E1.BA.A1ng Lệnh Javascript dùng trực tiếp trong thẻ lệnh của HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/L%E1%BB%87nh_JavaScript#L.E1.BB.87nh_Javascript_d.C3.B9ng_tr.E1.BB.B1c_ti.E1.BA.BFp_trong_th.E1.BA.BB_l.E1.BB.87nh_c.E1.BB.A7a_HTML Lệnh Javascript và trình duyệt mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/L%E1%BB%87nh_JavaScript#L.E1.BB.87nh_Javascript_v.C3.A0_tr.C3.ACnh_duy.E1.BB.87t_m.E1.BA.A1ng Wikibooks: Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Xuất-nhập thông tin https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/Xu%E1%BA%A5t-nh%E1%BA%ADp_th%C3%B4ng_tin ==Xuất-nhập thông tin== Xuất-nhập thông tinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/Xu%E1%BA%A5t-nh%E1%BA%ADp_th%C3%B4ng_tin#Xu.E1.BA.A5t-nh.E1.BA.ADp_th.C3.B4ng_tin Nhập Thông Tinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/Xu%E1%BA%A5t-nh%E1%BA%ADp_th%C3%B4ng_tin#Nh.E1.BA.ADp_Th.C3.B4ng_Tin Xuất Thông Tinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/Xu%E1%BA%A5t-nh%E1%BA%ADp_th%C3%B4ng_tin#Xu.E1.BA.A5t_Th.C3.B4ng_Tin Wikibooks: Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Dòng văn bản https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/D%C3%B2ng_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n Thể loại:Javascript Cơ Bản Dòng văn bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/D%C3%B2ng_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n#D.C3.B2ng_v.C4.83n_b.E1.BA.A3n Khai Báo Dòng Chữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/D%C3%B2ng_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n#Khai_B.C3.A1o_D.C3.B2ng_Ch.E1.BB.AF Các Hàm Xử Lý Dòng Chữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/D%C3%B2ng_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n#C.C3.A1c_H.C3.A0m_X.E1.BB.AD_L.C3.BD_D.C3.B2ng_Ch.E1.BB.AF Wikibooks: Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Vòng lặp https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p ==Vòng lặp== Vòng lặphttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p Vòng lặp whilehttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_while Vòng lặp do ... whilehttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_do_..._while Vòng lặp forhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_for Cú pháp switchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#C.C3.BA_ph.C3.A1p_switch Wikibooks: Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Điều kiện https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/%C4%90i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n ==Javascipt xét điều kiện== Javascipt xét điều kiệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/%C4%90i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#Javascipt_x.C3.A9t_.C4.91i.E1.BB.81u_ki.E1.BB.87n Thể loại Điều Kiệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/%C4%90i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#Th.E1.BB.83_lo.E1.BA.A1i_.C4.90i.E1.BB.81u_Ki.E1.BB.87n ifhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/%C4%90i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#if if ... elsehttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/%C4%90i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#if_..._else Xét Điều kiệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/%C4%90i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#X.C3.A9t_.C4.90i.E1.BB.81u_ki.E1.BB.87n Wikibooks: Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Hàm https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/H%C3%A0m ==Hàm== Hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/H%C3%A0m#H.C3.A0m Thể loại Hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/H%C3%A0m#Th.E1.BB.83_lo.E1.BA.A1i_H.C3.A0m Hàm Trốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/H%C3%A0m#H.C3.A0m_Tr.E1.BB.91ng Hàm có Đối sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/H%C3%A0m#H.C3.A0m_c.C3.B3_.C4.90.E1.BB.91i_s.E1.BB.91 Hàm Javascript Mac Dinhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/H%C3%A0m#H.C3.A0m_Javascript_Mac_Dinh Wikibooks: Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Phép toán https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n ==Phép toán== Phép toánhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#Ph.C3.A9p_to.C3.A1n Loại toánhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#Lo.E1.BA.A1i_to.C3.A1n Toán cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#To.C3.A1n_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Toán So Sánhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#To.C3.A1n_So_S.C3.A1nh Wikibooks: Tự học JavaScript/JavaScript DOM/Window https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM/Window ==Đối Tượng Window== Đối Tượng Windowhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM/Window#.C4.90.E1.BB.91i_T.C6.B0.E1.BB.A3ng_Window Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM/Window#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Tự học JavaScript/Trình ứng dụng/Trình tìm thông tin https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Tr%C3%ACnh_%E1%BB%A9ng_d%E1%BB%A5ng/Tr%C3%ACnh_t%C3%ACm_th%C3%B4ng_tin ==Trình Ung Dụng Tim Du Lieu== Trình Ung Dụng Tim Du Lieuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Tr%C3%ACnh_%E1%BB%A9ng_d%E1%BB%A5ng/Tr%C3%ACnh_t%C3%ACm_th%C3%B4ng_tin#Tr.C3.ACnh_Ung_D.E1.BB.A5ng_Tim_Du_Lieu Mả Javascipt cua Trinhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Tr%C3%ACnh_%E1%BB%A9ng_d%E1%BB%A5ng/Tr%C3%ACnh_t%C3%ACm_th%C3%B4ng_tin#M.E1.BA.A3_Javascipt_cua_Trinh Wikibooks: Tự học JavaScript/JavaScript DOM/Document https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM/Document ==Đối Tượng Document== Đối Tượng Documenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM/Document#.C4.90.E1.BB.91i_T.C6.B0.E1.BB.A3ng_Document Phần Tử Trang Mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM/Document#Ph.E1.BA.A7n_T.E1.BB.AD_Trang_M.E1.BA.A1ng Hàm Xử Lýhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM/Document#H.C3.A0m_X.E1.BB.AD_L.C3.BD Đối Tượng Conhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM/Document#.C4.90.E1.BB.91i_T.C6.B0.E1.BB.A3ng_Con Thi Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM/Document#Thi_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Tự học JavaScript/JavaScript DOM/Form/Button https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM/Form/Button The Button object represents a push button. Button Object Propertieshttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM/Form/Button#Button_Object_Properties Standard Propertieshttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/JavaScript_DOM/Form/Button#Standard_Properties Wikibooks: Tự học JavaScript/Thư viện mã nguồn/TodayDate https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n/TodayDate ==Ngaygiohomnay.js== Ngaygiohomnay.jshttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n/TodayDate#Ngaygiohomnay.js Cách Dùnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n/TodayDate#C.C3.A1ch_D.C3.B9ng Wikibooks: Tự học JavaScript/Thư viện mã nguồn/Tool.js https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n/Tool.js == Tool.js == Tool.jshttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n/Tool.js#Tool.js Chống Sao Chép Nội Dunghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n/Tool.js#Ch.E1.BB.91ng_Sao_Ch.C3.A9p_N.E1.BB.99i_Dung Vô Hiệu Hóa Chức Năng Chuột Phảihttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n/Tool.js#V.C3.B4_Hi.E1.BB.87u_H.C3.B3a_Ch.E1.BB.A9c_N.C4.83ng_Chu.E1.BB.99t_Ph.E1.BA.A3i Thay Đổi Màu Nền Tự Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n/Tool.js#Thay_.C4.90.E1.BB.95i_M.C3.A0u_N.E1.BB.81n_T.E1.BB.B1_.C4.90.E1.BB.99ng Lên Đầu Trang Nhấp Chuột Phải 2 lầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n/Tool.js#L.C3.AAn_.C4.90.E1.BA.A7u_Trang_Nh.E1.BA.A5p_Chu.E1.BB.99t_Ph.E1.BA.A3i_2_l.E1.BA.A7n Hiển Thị Thông Tin Trên Thanh Statushttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n/Tool.js#Hi.E1.BB.83n_Th.E1.BB.8B_Th.C3.B4ng_Tin_Tr.C3.AAn_Thanh_Status Cách Dùnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Th%C6%B0_vi%E1%BB%87n_m%C3%A3_ngu%E1%BB%93n/Tool.js#C.C3.A1ch_D.C3.B9ng Wikibooks: Học HTML/Cú pháp HTML/Trang mạng mục lục https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%BA_ph%C3%A1p_HTML/Trang_m%E1%BA%A1ng_m%E1%BB%A5c_l%E1%BB%A5c ==Trang Mạng Mục Lục== Trang Mạng Mục Lụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%BA_ph%C3%A1p_HTML/Trang_m%E1%BA%A1ng_m%E1%BB%A5c_l%E1%BB%A5c#Trang_M.E1.BA.A1ng_M.E1.BB.A5c_L.E1.BB.A5c Wikibooks: Học HTML/Cú pháp HTML/Trang mạng HTML https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%BA_ph%C3%A1p_HTML/Trang_m%E1%BA%A1ng_HTML ==Trang Mạng HTML== Trang Mạng HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%BA_ph%C3%A1p_HTML/Trang_m%E1%BA%A1ng_HTML#Trang_M.E1.BA.A1ng_HTML Wikibooks: Học HTML/Cú pháp HTML/Trang mạng chào mừng https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%BA_ph%C3%A1p_HTML/Trang_m%E1%BA%A1ng_ch%C3%A0o_m%E1%BB%ABng ==Trang Mạng Chào Mừng== Trang Mạng Chào Mừnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/C%C3%BA_ph%C3%A1p_HTML/Trang_m%E1%BA%A1ng_ch%C3%A0o_m%E1%BB%ABng#Trang_M.E1.BA.A1ng_Ch.C3.A0o_M.E1.BB.ABng Wikibooks: Cẩm nang du học/Ăn uống tại Pháp https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BA%A9m_nang_du_h%E1%BB%8Dc/%C4%82n_u%E1%BB%91ng_t%E1%BA%A1i_Ph%C3%A1p ==Nhà ăn sinh viên (Restaurant Universitaire) hay Tự nấu ăn... Nhà ăn sinh viên (Restaurant Universitaire) hay Tự nấu ăn...https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BA%A9m_nang_du_h%E1%BB%8Dc/%C4%82n_u%E1%BB%91ng_t%E1%BA%A1i_Ph%C3%A1p#Nh.C3.A0_.C4.83n_sinh_vi.C3.AAn_.28Restaurant_Universitaire.29_hay_T.E1.BB.B1_n.E1.BA.A5u_.C4.83n... Nhà ăn sinh viên (Restaurant Universitaire)https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BA%A9m_nang_du_h%E1%BB%8Dc/%C4%82n_u%E1%BB%91ng_t%E1%BA%A1i_Ph%C3%A1p#Nh.C3.A0_.C4.83n_sinh_vi.C3.AAn_.28Restaurant_Universitaire.29 Tự nấu ănhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BA%A9m_nang_du_h%E1%BB%8Dc/%C4%82n_u%E1%BB%91ng_t%E1%BA%A1i_Ph%C3%A1p#T.E1.BB.B1_n.E1.BA.A5u_.C4.83n Wikibooks: Cẩm nang du học/Giấy tờ hành chính tại Pháp/Hộ chiếu cho sinh viên Việt Nam tại Pháp https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BA%A9m_nang_du_h%E1%BB%8Dc/Gi%E1%BA%A5y_t%E1%BB%9D_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_t%E1%BA%A1i_Ph%C3%A1p/H%E1%BB%99_chi%E1%BA%BFu_cho_sinh_vi%C3%AAn_Vi%E1%BB%87t_Nam_t%E1%BA%A1i_Ph%C3%A1p Một số vấn đề về hộ chiếu Cẩm nang du họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:C%E1%BA%A9m_nang_du_h%E1%BB%8Dc Wikibooks: Cẩm nang du học/Giấy tờ hành chính tại Pháp https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BA%A9m_nang_du_h%E1%BB%8Dc/Gi%E1%BA%A5y_t%E1%BB%9D_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_t%E1%BA%A1i_Ph%C3%A1p Một số giấy tờ quan trọng: Cẩm nang du họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:C%E1%BA%A9m_nang_du_h%E1%BB%8Dc Wikibooks: Ứng dụng phần mềm Microsoft Project vào quản lý dự án xây dựng https://vi.wikibooks.org/wiki/%E1%BB%A8ng_d%E1%BB%A5ng_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_Microsoft_Project_v%C3%A0o_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_d%E1%BB%B1_%C3%A1n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng Phần mềm [Project|Microsoft Project] là một chương trình phần mềm máy vi tính nằm trong bộ công cụ văn phòng [Office|Microsoft Office] của hãng [chuyên dùng cho công việc quản lý dự án. Các phầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%E1%BB%A8ng_d%E1%BB%A5ng_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_Microsoft_Project_v%C3%A0o_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_d%E1%BB%B1_%C3%A1n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng#C.C3.A1c_ph.E1.BA.A7n Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%E1%BB%A8ng_d%E1%BB%A5ng_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_Microsoft_Project_v%C3%A0o_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_d%E1%BB%B1_%C3%A1n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng#Tham_kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Ứng dụng phần mềm Microsoft Project vào quản lý dự án xây dựng/Giới thiệu tổng quan về giao diện phần mềm Microsoft Project https://vi.wikibooks.org/wiki/%E1%BB%A8ng_d%E1%BB%A5ng_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_Microsoft_Project_v%C3%A0o_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_d%E1%BB%B1_%C3%A1n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_t%E1%BB%95ng_quan_v%E1%BB%81_giao_di%E1%BB%87n_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_Microsoft_Project Microsoft Project là chương trình phần mềm chạy trên môi trường (hệ điều hành) [nên giao diện của nó là dưới dạng cửa sổ giao diện, với 4 vùng chức năng chính đươc sắp xếp lần lượt từ trên xuống là: Các loại lịch làm việc trong MS Projecthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%E1%BB%A8ng_d%E1%BB%A5ng_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_Microsoft_Project_v%C3%A0o_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_d%E1%BB%B1_%C3%A1n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_t%E1%BB%95ng_quan_v%E1%BB%81_giao_di%E1%BB%87n_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_Microsoft_Project#C.C3.A1c_lo.E1.BA.A1i_l.E1.BB.8Bch_l.C3.A0m_vi.E1.BB.87c_trong_MS_Project Wikibooks: Ứng dụng phần mềm Microsoft Project vào quản lý dự án xây dựng/Cách lập tiến độ một dự án xây dựng trên Microsoft Project https://vi.wikibooks.org/wiki/%E1%BB%A8ng_d%E1%BB%A5ng_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_Microsoft_Project_v%C3%A0o_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_d%E1%BB%B1_%C3%A1n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng/C%C3%A1ch_l%E1%BA%ADp_ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99_m%E1%BB%99t_d%E1%BB%B1_%C3%A1n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng_tr%C3%AAn_Microsoft_Project == Khởi tạo một dự án mới == Khởi tạo một dự án mớihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%E1%BB%A8ng_d%E1%BB%A5ng_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_Microsoft_Project_v%C3%A0o_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_d%E1%BB%B1_%C3%A1n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng/C%C3%A1ch_l%E1%BA%ADp_ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99_m%E1%BB%99t_d%E1%BB%B1_%C3%A1n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng_tr%C3%AAn_Microsoft_Project#Kh.E1.BB.9Fi_t.E1.BA.A1o_m.E1.BB.99t_d.E1.BB.B1_.C3.A1n_m.E1.BB.9Bi Tạo một cấu trúc phân chia công việchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%E1%BB%A8ng_d%E1%BB%A5ng_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_Microsoft_Project_v%C3%A0o_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_d%E1%BB%B1_%C3%A1n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng/C%C3%A1ch_l%E1%BA%ADp_ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99_m%E1%BB%99t_d%E1%BB%B1_%C3%A1n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng_tr%C3%AAn_Microsoft_Project#T.E1.BA.A1o_m.E1.BB.99t_c.E1.BA.A5u_tr.C3.BAc_ph.C3.A2n_chia_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c Wikibooks: Điện tử/Linh kiện/Điện trở https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F ==Linh Kiện Điện Tử / Điện Trở== Linh Kiện Điện Tử / Điện Trởhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#Linh_Ki.E1.BB.87n_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD_.2F_.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.E1.BB.9F Tính Chất Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t_.C4.90i.E1.BB.87n DChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#DC AChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#AC Hệ Mả Màuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_tr%E1%BB%9F#H.E1.BB.87_M.E1.BA.A3_M.C3.A0u Wikibooks: Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng/CHƯƠNG III. CÁC VÍ DỤ ĐỒ ÁN https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N Tác giả:--Doãn Hiệu Thiết kế cốp phahttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.91p_pha Công nghệ thi công bê tông toàn khối một đợt/tầnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#C.C3.B4ng_ngh.E1.BB.87_thi_c.C3.B4ng_b.C3.AA_t.C3.B4ng_to.C3.A0n_kh.E1.BB.91i_m.E1.BB.99t_.C4.91.E1.BB.A3t.2Ft.E1.BA.A7ng Thiết kế cốp pha sànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.91p_pha_s.C3.A0n Thiết kế ván khuôn sàn bằng gỗ xẻhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_s.C3.A0n_b.E1.BA.B1ng_g.E1.BB.97_x.E1.BA.BB Thiết kế đà ngang đỡ ván sàn bằng gỗ xẻ thanhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_.C4.91.C3.A0_ngang_.C4.91.E1.BB.A1_v.C3.A1n_s.C3.A0n_b.E1.BA.B1ng_g.E1.BB.97_x.E1.BA.BB_thanh Thiết kế cột chống sàn bằng gỗ xẻ thanhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.99t_ch.E1.BB.91ng_s.C3.A0n_b.E1.BA.B1ng_g.E1.BB.97_x.E1.BA.BB_thanh Thiết kế cốp pha dầm phụ D2https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.91p_pha_d.E1.BA.A7m_ph.E1.BB.A5_D2 Thiết kế ván đáy dầm phụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_.C4.91.C3.A1y_d.E1.BA.A7m_ph.E1.BB.A5 Thiết kế ván thành dầm phụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_th.C3.A0nh_d.E1.BA.A7m_ph.E1.BB.A5 Thiết kế cột chống chữ T đỡ dầm phụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.99t_ch.E1.BB.91ng_ch.E1.BB.AF_T_.C4.91.E1.BB.A1_d.E1.BA.A7m_ph.E1.BB.A5 Kiểm tra tổng biến dạng của côp pha dầm phụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Ki.E1.BB.83m_tra_t.E1.BB.95ng_bi.E1.BA.BFn_d.E1.BA.A1ng_c.E1.BB.A7a_c.C3.B4p_pha_d.E1.BA.A7m_ph.E1.BB.A5 Thiết kế ván khuôn dầm chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh Thiết kế ván đáy dầm chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_.C4.91.C3.A1y_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh Thiết kế ván thành dầm chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_th.C3.A0nh_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh Thiết kế cột chống chữ T đỡ dầm chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.99t_ch.E1.BB.91ng_ch.E1.BB.AF_T_.C4.91.E1.BB.A1_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh Kiểm tra tổng biến dạng của côp pha dầm chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Ki.E1.BB.83m_tra_t.E1.BB.95ng_bi.E1.BA.BFn_d.E1.BA.A1ng_c.E1.BB.A7a_c.C3.B4p_pha_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh Thiết kế côp pha cột và gông cộthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.C3.B4p_pha_c.E1.BB.99t_v.C3.A0_g.C3.B4ng_c.E1.BB.99t Thiết kế ván khuôn cộthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_c.E1.BB.99t Thiết kế gông cộthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_g.C3.B4ng_c.E1.BB.99t Thống kê khối lượng công tác cho một tầng nhàhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Th.E1.BB.91ng_k.C3.AA_kh.E1.BB.91i_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_c.C3.B4ng_t.C3.A1c_cho_m.E1.BB.99t_t.E1.BA.A7ng_nh.C3.A0 Công nghệ thi công bê tông toàn khối hai đợt/tầnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#C.C3.B4ng_ngh.E1.BB.87_thi_c.C3.B4ng_b.C3.AA_t.C3.B4ng_to.C3.A0n_kh.E1.BB.91i_hai_.C4.91.E1.BB.A3t.2Ft.E1.BA.A7ng Thiết kế ván khuôn đáy dầm phụ bằng gỗ xẻhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_.C4.91.C3.A1y_d.E1.BA.A7m_ph.E1.BB.A5_b.E1.BA.B1ng_g.E1.BB.97_x.E1.BA.BB Thiết kế cốp pha dầm chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.91p_pha_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh Thiết kế ván khuôn đáy dầm bằng gỗ xẻhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_.C4.91.C3.A1y_d.E1.BA.A7m_b.E1.BA.B1ng_g.E1.BB.97_x.E1.BA.BB Thiết kế ván thành dầm chính bằng gỗ xẻhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_th.C3.A0nh_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh_b.E1.BA.B1ng_g.E1.BB.97_x.E1.BA.BB Thiết kế văng chống thành dầm chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C4.83ng_ch.E1.BB.91ng_th.C3.A0nh_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh Thiết kế cốp pha cộthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.91p_pha_c.E1.BB.99t Thiết kế ván khuôn cột bằng gỗ xẻhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_c.E1.BB.99t_b.E1.BA.B1ng_g.E1.BB.97_x.E1.BA.BB Thiết kế văng chống đầu và chân cộthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C4.83ng_ch.E1.BB.91ng_.C4.91.E1.BA.A7u_v.C3.A0_ch.C3.A2n_c.E1.BB.99t Cốp pha định hình bằng théphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#C.E1.BB.91p_pha_.C4.91.E1.BB.8Bnh_h.C3.ACnh_b.E1.BA.B1ng_th.C3.A9p Thiết kế biện pháp thi cônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_bi.E1.BB.87n_ph.C3.A1p_thi_c.C3.B4ng Lựa chọn cần trụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#L.E1.BB.B1a_ch.E1.BB.8Dn_c.E1.BA.A7n_tr.E1.BB.A5c Tính năng suất cần trục tháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#T.C3.ADnh_n.C4.83ng_su.E1.BA.A5t_c.E1.BA.A7n_tr.E1.BB.A5c_th.C3.A1p Lựa chọn máy trộn, máy đầm và phối hợp chúng với cần trục tháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#L.E1.BB.B1a_ch.E1.BB.8Dn_m.C3.A1y_tr.E1.BB.99n.2C_m.C3.A1y_.C4.91.E1.BA.A7m_v.C3.A0_ph.E1.BB.91i_h.E1.BB.A3p_ch.C3.BAng_v.E1.BB.9Bi_c.E1.BA.A7n_tr.E1.BB.A5c_th.C3.A1p Xác định khối lượng công tác và khối lượng lao động cho một tầng nhàhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#X.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.8Bnh_kh.E1.BB.91i_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_c.C3.B4ng_t.C3.A1c_v.C3.A0_kh.E1.BB.91i_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_lao_.C4.91.E1.BB.99ng_cho_m.E1.BB.99t_t.E1.BA.A7ng_nh.C3.A0 Sử dụng định mức lao động 726https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#S.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng_.C4.91.E1.BB.8Bnh_m.E1.BB.A9c_lao_.C4.91.E1.BB.99ng_726 Sử dụng định mức dự toán 1776https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#S.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng_.C4.91.E1.BB.8Bnh_m.E1.BB.A9c_d.E1.BB.B1_to.C3.A1n_1776 Phân chia phân khu thi công bê tônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Ph.C3.A2n_chia_ph.C3.A2n_khu_thi_c.C3.B4ng_b.C3.AA_t.C3.B4ng Xác định kích thước phân khu bê tông theo điều kiện đổ bê tông liên tụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#X.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.8Bnh_k.C3.ADch_th.C6.B0.E1.BB.9Bc_ph.C3.A2n_khu_b.C3.AA_t.C3.B4ng_theo_.C4.91i.E1.BB.81u_ki.E1.BB.87n_.C4.91.E1.BB.95_b.C3.AA_t.C3.B4ng_li.C3.AAn_t.E1.BB.A5c Xác định vị trí chính xác của mạch ngừng thi công bê tông giữa các phân khu bê tônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#X.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.8Bnh_v.E1.BB.8B_tr.C3.AD_ch.C3.ADnh_x.C3.A1c_c.E1.BB.A7a_m.E1.BA.A1ch_ng.E1.BB.ABng_thi_c.C3.B4ng_b.C3.AA_t.C3.B4ng_gi.E1.BB.AFa_c.C3.A1c_ph.C3.A2n_khu_b.C3.AA_t.C3.B4ng Xác định khối lượng lao động cho từng công tác trên mỗi phân khu thi cônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#X.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.8Bnh_kh.E1.BB.91i_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_lao_.C4.91.E1.BB.99ng_cho_t.E1.BB.ABng_c.C3.B4ng_t.C3.A1c_tr.C3.AAn_m.E1.BB.97i_ph.C3.A2n_khu_thi_c.C3.B4ng Gián đoạn công nghệ và biện pháp tháo dỡ cốp phahttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Gi.C3.A1n_.C4.91o.E1.BA.A1n_c.C3.B4ng_ngh.E1.BB.87_v.C3.A0_bi.E1.BB.87n_ph.C3.A1p_th.C3.A1o_d.E1.BB.A1_c.E1.BB.91p_pha Tháo dỡ cốp pha cộthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Th.C3.A1o_d.E1.BB.A1_c.E1.BB.91p_pha_c.E1.BB.99t Tháo dỡ cốp pha dầm và sànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Th.C3.A1o_d.E1.BB.A1_c.E1.BB.91p_pha_d.E1.BA.A7m_v.C3.A0_s.C3.A0n Thiết kế biện pháp kỹ thuật an toànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_III._C%C3%81C_V%C3%8D_D%E1%BB%A4_%C4%90%E1%BB%92_%C3%81N#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_bi.E1.BB.87n_ph.C3.A1p_k.E1.BB.B9_thu.E1.BA.ADt_an_to.C3.A0n Wikibooks: Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng/Phụ lục chương I: Xác định giá trị nội lực và biến dạng cực trị trong kết cấu cốp pha https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_X%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%8Bnh_gi%C3%A1_tr%E1%BB%8B_n%E1%BB%99i_l%E1%BB%B1c_v%C3%A0_bi%E1%BA%BFn_d%E1%BA%A1ng_c%E1%BB%B1c_tr%E1%BB%8B_trong_k%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u_c%E1%BB%91p_pha == Theo hệ thống lý thuyết tính toán của Việt Nam và Liên Xô cũ == Theo hệ thống lý thuyết tính toán của Việt Nam và Liên Xô cũhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_X%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%8Bnh_gi%C3%A1_tr%E1%BB%8B_n%E1%BB%99i_l%E1%BB%B1c_v%C3%A0_bi%E1%BA%BFn_d%E1%BA%A1ng_c%E1%BB%B1c_tr%E1%BB%8B_trong_k%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u_c%E1%BB%91p_pha#Theo_h.E1.BB.87_th.E1.BB.91ng_l.C3.BD_thuy.E1.BA.BFt_t.C3.ADnh_to.C3.A1n_c.E1.BB.A7a_Vi.E1.BB.87t_Nam_v.C3.A0_Li.C3.AAn_X.C3.B4_c.C5.A9 Theo lý thuyết tính toán của Hoa Kỳhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_X%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%8Bnh_gi%C3%A1_tr%E1%BB%8B_n%E1%BB%99i_l%E1%BB%B1c_v%C3%A0_bi%E1%BA%BFn_d%E1%BA%A1ng_c%E1%BB%B1c_tr%E1%BB%8B_trong_k%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u_c%E1%BB%91p_pha#Theo_l.C3.BD_thuy.E1.BA.BFt_t.C3.ADnh_to.C3.A1n_c.E1.BB.A7a_Hoa_K.E1.BB.B3 Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_ch%C6%B0%C6%A1ng_I:_X%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%8Bnh_gi%C3%A1_tr%E1%BB%8B_n%E1%BB%99i_l%E1%BB%B1c_v%C3%A0_bi%E1%BA%BFn_d%E1%BA%A1ng_c%E1%BB%B1c_tr%E1%BB%8B_trong_k%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u_c%E1%BB%91p_pha#Tham_kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Tự làm một tạp chí/Phiên bản in https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in __NOTOC__ Viết các tranghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#Vi.E1.BA.BFt_c.C3.A1c_trang In ra nhiều bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#In_ra_nhi.E1.BB.81u_b.E1.BA.A3n Bán hoặc tặng cho người kháchttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#B.C3.A1n_ho.E1.BA.B7c_t.E1.BA.B7ng_cho_ng.C6.B0.E1.BB.9Di_kh.C3.A1c Một vài nguồn tham khảo thêm về cách làm zinehttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#M.E1.BB.99t_v.C3.A0i_ngu.E1.BB.93n_tham_kh.E1.BA.A3o_th.C3.AAm_v.E1.BB.81_c.C3.A1ch_l.C3.A0m_zine Các tác giảhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#C.C3.A1c_t.C3.A1c_gi.E1.BA.A3 Wikibooks: Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i Tác giả:--Doãn Hiệu Quản lý dự ánhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_d%E1%BB%B1_%C3%A1n Sách sơ khaihttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_s%C6%A1_khai Thứ tự sách theo ABC/Hhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Th%E1%BB%A9_t%E1%BB%B1_s%C3%A1ch_theo_ABC/H Trình độ đọc chuyên mônhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BB%99_%C4%91%E1%BB%8Dc_chuy%C3%AAn_m%C3%B4n Xây dựnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng Wikibooks: Tự làm một tạp chí/nối https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/n%E1%BB%91i "Zine" là một tư-liệu xuất-bản độc-lập. Nói cách khác, zine là một quyển tạp-chí mà bạn tự làm! Đây là nội-dung!https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/n%E1%BB%91i#.C4.90.C3.A2y_l.C3.A0_n.E1.BB.99i-dung.21 Wikibooks: Sơ cứu/nối https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i __NOTOC__ Mục-lụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i#M.E1.BB.A5c-l.E1.BB.A5c Wikibooks: Sơ cứu/nối/Lời nói đầu https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/L%E1%BB%9Di_n%C3%B3i_%C4%91%E1%BA%A7u == Giới-hạn trách-nhiệm y-tế == Giới-hạn trách-nhiệm y-tếhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/L%E1%BB%9Di_n%C3%B3i_%C4%91%E1%BA%A7u#Gi.E1.BB.9Bi-h.E1.BA.A1n_tr.C3.A1ch-nhi.E1.BB.87m_y-t.E1.BA.BF Wikibooks: Sơ cứu/nối/Các tác-giả https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/C%C3%A1c_t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3 Cùng với rất nhiều cộng-tác-viên vô-danh khác, dưới đây là các tác-giả chính: First Aidhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:First_Aid Sơ cứuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C6%A1_c%E1%BB%A9u Wikibooks: Sơ cứu/nối/Cách đọc quyển sách này https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/C%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%8Dc_quy%E1%BB%83n_s%C3%A1ch_n%C3%A0y __TOC__ Các chuẩn quốc-tếhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/C%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%8Dc_quy%E1%BB%83n_s%C3%A1ch_n%C3%A0y#C.C3.A1c_chu.E1.BA.A9n_qu.E1.BB.91c-t.E1.BA.BF Các hộp thông-tinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/C%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%8Dc_quy%E1%BB%83n_s%C3%A1ch_n%C3%A0y#C.C3.A1c_h.E1.BB.99p_th.C3.B4ng-tin Các bản tóm-tắthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/C%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%8Dc_quy%E1%BB%83n_s%C3%A1ch_n%C3%A0y#C.C3.A1c_b.E1.BA.A3n_t.C3.B3m-t.E1.BA.AFt Wikibooks: Sơ cứu/nối/Sơ-cứu là gì? https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/S%C6%A1-c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F == Sơ-cứu là gì? == Sơ-cứu là gì?https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/S%C6%A1-c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#S.C6.A1-c.E1.BB.A9u_l.C3.A0_g.C3.AC.3F Quy-tắc 3Ghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/S%C6%A1-c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#Quy-t.E1.BA.AFc_3G Tìm sự giúp-đỡ bên ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/S%C6%A1-c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#T.C3.ACm_s.E1.BB.B1_gi.C3.BAp-.C4.91.E1.BB.A1_b.C3.AAn_ngo.C3.A0i Các số điện-thoại khẩn-cấp ở Việt-Namhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/S%C6%A1-c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#C.C3.A1c_s.E1.BB.91_.C4.91i.E1.BB.87n-tho.E1.BA.A1i_kh.E1.BA.A9n-c.E1.BA.A5p_.E1.BB.9F_Vi.E1.BB.87t-Nam Các số điện-thoại khẩn-cấp ở các nước kháchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/S%C6%A1-c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#C.C3.A1c_s.E1.BB.91_.C4.91i.E1.BB.87n-tho.E1.BA.A1i_kh.E1.BA.A9n-c.E1.BA.A5p_.E1.BB.9F_c.C3.A1c_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_kh.C3.A1c Châu Áhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/S%C6%A1-c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#Ch.C3.A2u_.C3.81 Châu Phihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/S%C6%A1-c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#Ch.C3.A2u_Phi Các chú thíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/S%C6%A1-c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#C.C3.A1c_ch.C3.BA_th.C3.ADch Wikibooks: Tự làm một tạp chí/liền https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/li%E1%BB%81n "Zine" là một tưliệu xuấtbản độclập. Nói cách khác, zine là một quyển tạpchí mà bạn tự làm! Đây là nộidung!https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/li%E1%BB%81n#.C4.90.C3.A2y_l.C3.A0_n.E1.BB.99idung.21 Wikibooks: Sơ cứu/liền https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/li%E1%BB%81n __NOTOC__ Mụclụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/li%E1%BB%81n#M.E1.BB.A5cl.E1.BB.A5c Wikibooks: Sơ cứu/nối/Các tổ-chức đào-tạo sơ-cứu https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/C%C3%A1c_t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c_%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o_s%C6%A1-c%E1%BB%A9u Như đã nói ở trên, quyển sách này không thể thay thế được sự hướng-dẫn của một chuyên-gia đã được chứng-nhận bởi một tổ-chức uy-tín. Do-vậy, muốn áp-dụng những điều đã học trong sách này vào thực-tế, bạn phải qua một số lớp học sơ-cứu. Việt-Namhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/C%C3%A1c_t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c_%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o_s%C6%A1-c%E1%BB%A9u#Vi.E1.BB.87t-Nam Bắc-Mỹhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/C%C3%A1c_t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c_%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o_s%C6%A1-c%E1%BB%A9u#B.E1.BA.AFc-M.E1.BB.B9 Vương-quốc Liên-hiệp Anh và Bắc Irelandhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/C%C3%A1c_t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c_%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o_s%C6%A1-c%E1%BB%A9u#V.C6.B0.C6.A1ng-qu.E1.BB.91c_Li.C3.AAn-hi.E1.BB.87p_Anh_v.C3.A0_B.E1.BA.AFc_Ireland Các trình-độ cao hơnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/C%C3%A1c_t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c_%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o_s%C6%A1-c%E1%BB%A9u#C.C3.A1c_tr.C3.ACnh-.C4.91.E1.BB.99_cao_h.C6.A1n Các chú-thíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/C%C3%A1c_t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c_%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o_s%C6%A1-c%E1%BB%A9u#C.C3.A1c_ch.C3.BA-th.C3.ADch Wikibooks: Sơ cứu/nối/Một số vấn-đề https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/n%E1%BB%91i/M%E1%BB%99t_s%E1%BB%91_v%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81 First Aidhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:First_Aid Sơ cứuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C6%A1_c%E1%BB%A9u Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 __NOTOC__ Tổng quanhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1#T.E1.BB.95ng_quan Chi tiếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1#Chi_ti.E1.BA.BFt Tính toán kínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1#T.C3.ADnh_to.C3.A1n_k.C3.ADnh Chuẩn bị dụng cụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1#Chu.E1.BA.A9n_b.E1.BB.8B_d.E1.BB.A5ng_c.E1.BB.A5 Bột màihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1#B.E1.BB.99t_m.C3.A0i Dụng cụ đohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1#D.E1.BB.A5ng_c.E1.BB.A5_.C4.91o Màihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1#M.C3.A0i Tráng gươnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1#Tr.C3.A1ng_g.C6.B0.C6.A1ng Các tác giảhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1#C.C3.A1c_t.C3.A1c_gi.E1.BA.A3 Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Cấu tạo kính thiên văn phản xạ https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/C%E1%BA%A5u_t%E1%BA%A1o_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 Cấu tạo của kính thiên văn phản xạ loại đơn giản gồm có các thành phần chính: Nguyên lýhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/C%E1%BA%A5u_t%E1%BA%A1o_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1#Nguy.C3.AAn_l.C3.BD Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Sơ lược về việc mài gương cho kính thiên văn phản xạ https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/S%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_vi%E1%BB%87c_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 Nguyên lý tạo gương cầu rất đơn giản : 2 bề mặt cứng, ma sát với nhau theo mọi phương một cách ngẫu nhiên sẽ mòn dần và trở thành 2 mặt cầu, một lồi, một lõm (Mặt phẳng là một trường hợp riêng của mặt cầu với bán kính cong là vô cùng !). Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Tính các thông số của kính https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/T%C3%ADnh_c%C3%A1c_th%C3%B4ng_s%E1%BB%91_c%E1%BB%A7a_k%C3%ADnh Để thuận tiện sử dụng, người ta thường chọn tiêu cự vật kính khoảng 0.5 – 1. Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Bàn làm việc https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/B%C3%A0n_l%C3%A0m_vi%E1%BB%87c right|400px| Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Bột mài thô và tinh https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/B%E1%BB%99t_m%C3%A0i_th%C3%B4_v%C3%A0_tinh Có 2 loại bột thường dùng là carborundum và oxid nhôm. Phương pháp Tách cỡ hạt mài bằng cách cho lắng trong nướchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/B%E1%BB%99t_m%C3%A0i_th%C3%B4_v%C3%A0_tinh#Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_T.C3.A1ch_c.E1.BB.A1_h.E1.BA.A1t_m.C3.A0i_b.E1.BA.B1ng_c.C3.A1ch_cho_l.E1.BA.AFng_trong_n.C6.B0.E1.BB.9Bc Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Bột mài bóng https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/B%E1%BB%99t_m%C3%A0i_b%C3%B3ng Thường dùng của dân AMT thế giới là oxid cerium CeO có màu hồng cam, có kích cỡ trung bình khoảng 3micron. Ở Việt nam, đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm ra nơi bán ! Lưu trữ và sử dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/B%E1%BB%99t_m%C3%A0i_b%C3%B3ng#L.C6.B0u_tr.E1.BB.AF_v.C3.A0_s.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Thước đo đơn giản https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Th%C6%B0%E1%BB%9Bc_%C4%91o_%C4%91%C6%A1n_gi%E1%BA%A3n thumb|Căn lá Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Thước đo chính xác https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Th%C6%B0%E1%BB%9Bc_%C4%91o_ch%C3%ADnh_x%C3%A1c thumb Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Spherometer https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Spherometer thumb Cách dùng spherometer và thước đo độ sâuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Spherometer#C.C3.A1ch_d.C3.B9ng_spherometer_v.C3.A0_th.C6.B0.E1.BB.9Bc_.C4.91o_.C4.91.E1.BB.99_s.C3.A2u Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Phương pháp kiểm tra tiêu cự gương khác https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_ki%E1%BB%83m_tra_ti%C3%AAu_c%E1%BB%B1_g%C6%B0%C6%A1ng_kh%C3%A1c Việc chế tạo Spherometer hay thước đo độ sâu có vẻ hơi khó đối với những bạn không chuyên về cơ khí. Hai PP sau đây giúp các bạn đo tiêu cự gương rất dễ dàng với độ chính xác không kém dụng cụ chuyên nghiệp : Soi ảnh Mặt trờihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_ki%E1%BB%83m_tra_ti%C3%AAu_c%E1%BB%B1_g%C6%B0%C6%A1ng_kh%C3%A1c#Soi_.E1.BA.A3nh_M.E1.BA.B7t_tr.E1.BB.9Di Soi bóng đènhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_ki%E1%BB%83m_tra_ti%C3%AAu_c%E1%BB%B1_g%C6%B0%C6%A1ng_kh%C3%A1c#Soi_b.C3.B3ng_.C4.91.C3.A8n Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Mài phá https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/M%C3%A0i_ph%C3%A1 Thao tác mài cơ bản: Một số thuật ngữ thường dùng sẽ để nguyên gốc tiếng Anh để các bạn không bỡ ngỡ khi đọc TL tiếng Anh. Mài phá theo đường kínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/M%C3%A0i_ph%C3%A1#M.C3.A0i_ph.C3.A1_theo_.C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_k.C3.ADnh Mài theo dây cunghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/M%C3%A0i_ph%C3%A1#M.C3.A0i_theo_d.C3.A2y_cung Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Đúc đĩa mài https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/%C4%90%C3%BAc_%C4%91%C4%A9a_m%C3%A0i thumb|Đĩa mài đúc gạch và thạch cao cho gương 235mm Tiến hànhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/%C4%90%C3%BAc_%C4%91%C4%A9a_m%C3%A0i#Ti.E1.BA.BFn_h.C3.A0nh Cắt gạchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/%C4%90%C3%BAc_%C4%91%C4%A9a_m%C3%A0i#C.E1.BA.AFt_g.E1.BA.A1ch Trộn và đổ thạch caohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/%C4%90%C3%BAc_%C4%91%C4%A9a_m%C3%A0i#Tr.E1.BB.99n_v.C3.A0_.C4.91.E1.BB.95_th.E1.BA.A1ch_cao Tháo khuônhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/%C4%90%C3%BAc_%C4%91%C4%A9a_m%C3%A0i#Th.C3.A1o_khu.C3.B4n Phơi khôhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/%C4%90%C3%BAc_%C4%91%C4%A9a_m%C3%A0i#Ph.C6.A1i_kh.C3.B4 Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Phiên bản in https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in __NOTOC__ <b stylehttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#.3Cb_style Tính toán kính ===https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#T.C3.ADnh_to.C3.A1n_k.C3.ADnh_.3D.3D.3D Chuẩn bị dụng cụ ===https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#Chu.E1.BA.A9n_b.E1.BB.8B_d.E1.BB.A5ng_c.E1.BB.A5_.3D.3D.3D Bàn làm việc ====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#B.C3.A0n_l.C3.A0m_vi.E1.BB.87c_.3D.3D.3D.3D Bột mài ====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#B.E1.BB.99t_m.C3.A0i_.3D.3D.3D.3D Bột mài thô và tinh =====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#B.E1.BB.99t_m.C3.A0i_th.C3.B4_v.C3.A0_tinh_.3D.3D.3D.3D.3D Bột mài bóng =====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#B.E1.BB.99t_m.C3.A0i_b.C3.B3ng_.3D.3D.3D.3D.3D Dụng cụ đo ====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#D.E1.BB.A5ng_c.E1.BB.A5_.C4.91o_.3D.3D.3D.3D Thước đo đơn giản =====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#Th.C6.B0.E1.BB.9Bc_.C4.91o_.C4.91.C6.A1n_gi.E1.BA.A3n_.3D.3D.3D.3D.3D Thước đo chính xác =====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#Th.C6.B0.E1.BB.9Bc_.C4.91o_ch.C3.ADnh_x.C3.A1c_.3D.3D.3D.3D.3D Spherometer =====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#Spherometer_.3D.3D.3D.3D.3D Phương pháp kiểm tra tiêu cự gương khác =====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_ki.E1.BB.83m_tra_ti.C3.AAu_c.E1.BB.B1_g.C6.B0.C6.A1ng_kh.C3.A1c_.3D.3D.3D.3D.3D Mài ===https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#M.C3.A0i_.3D.3D.3D Mài phá lõm ====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#M.C3.A0i_ph.C3.A1_l.C3.B5m_.3D.3D.3D.3D Đúc đĩa mài ====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#.C4.90.C3.BAc_.C4.91.C4.A9a_m.C3.A0i_.3D.3D.3D.3D Mài thô ====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#M.C3.A0i_th.C3.B4_.3D.3D.3D.3D Mài tinh ====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#M.C3.A0i_tinh_.3D.3D.3D.3D Một số vấn đề thường gặp khi mài thô và mài tinh ====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_v.E1.BA.A5n_.C4.91.E1.BB.81_th.C6.B0.E1.BB.9Dng_g.E1.BA.B7p_khi_m.C3.A0i_th.C3.B4_v.C3.A0_m.C3.A0i_tinh_.3D.3D.3D.3D Mài bóng ====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#M.C3.A0i_b.C3.B3ng_.3D.3D.3D.3D Tráng gương ===https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#Tr.C3.A1ng_g.C6.B0.C6.A1ng_.3D.3D.3D Tráng bạc ====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#Tr.C3.A1ng_b.E1.BA.A1c_.3D.3D.3D.3D Tráng nhôm ====https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#Tr.C3.A1ng_nh.C3.B4m_.3D.3D.3D.3D Các tác giả ==https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#C.C3.A1c_t.C3.A1c_gi.E1.BA.A3_.3D.3D Các tác giả chính ===https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#C.C3.A1c_t.C3.A1c_gi.E1.BA.A3_ch.C3.ADnh_.3D.3D.3D Các tác giả hiệu chỉnh ===https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#C.C3.A1c_t.C3.A1c_gi.E1.BA.A3_hi.E1.BB.87u_ch.E1.BB.89nh_.3D.3D.3D Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Tác giả chính https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/T%C3%A1c_gi%E1%BA%A3_ch%C3%ADnh Dưới đây là các tác giả đã có cống hiến rất đáng kể cho quyển sách này: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Tác giả hiệu chỉnh https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/T%C3%A1c_gi%E1%BA%A3_hi%E1%BB%87u_ch%E1%BB%89nh Dưới đây là các tác giả đã có những chỉnh sửa nhỏ cho quyển sách: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Mài thô https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/M%C3%A0i_th%C3%B4 Dù đúc theo mặt lõm của gương nhưng bề mặt lát gạch của đĩa mài vẫn bị lồi lõm, nghiêng không đều. Bề mặt gương cũng chưa có dạng cầu mà chỉ lõm theo độ sâu tính toán. Pencil Testhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/M%C3%A0i_th%C3%B4#Pencil_Test Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Mài tinh https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/M%C3%A0i_tinh Trước hết bạn hãy bắt đầu bằng cách: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Một số vấn đề https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/M%E1%BB%99t_s%E1%BB%91_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81 #Khó hoặc không thể điều chỉnh tiêu cự gương như ý muốn: Biên độ mài không đúng, thường là quá lớn 1/3 + 1/3D thay vì 1/6 + 1/6D = 1/3D Ví dụ: Với gương 150mm mép gương (đĩa mài) bên trên không vượt quá 1/6D = 25mm so với mép đĩa mài (gương) bên dưới, và do đó tổng biên độ mài sẽ là 1/3D = 50mm Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Mài bóng https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/M%C3%A0i_b%C3%B3ng Lúc này gương đã hoàn tất quá trình mài tinh, bề mặt gương khi soi dưới kính lúp tiêu cự ngắn khoảng 15-20cm không nhận ra được các vết rỗ nữa, nghiêng một góc 30-40 độ đã có thể thấy được ảnh phản chiếu các vật. Tương tự khâu mài thô và mài tinh, ta cần phải đúc một đĩa mài cho quá trình mài bóng. Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 Wikibooks: Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ/Tráng bạc https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1/Tr%C3%A1ng_b%E1%BA%A1c Tráng gương là một công đoạn khá phức tạp, cần nhiều hoá chất và dụng cụ. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện. Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%A0i_g%C6%B0%C6%A1ng_cho_k%C3%ADnh_thi%C3%AAn_v%C4%83n_ph%E1%BA%A3n_x%E1%BA%A1 Wikibooks: Giới thiệu sơ lược về Số học/Hệ số đếm https://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/H%E1%BB%87_s%E1%BB%91_%C4%91%E1%BA%BFm == Hệ số đếm == Hệ số đếmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/H%E1%BB%87_s%E1%BB%91_%C4%91%E1%BA%BFm#H.E1.BB.87_s.E1.BB.91_.C4.91.E1.BA.BFm Hệ cơ số thập phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/H%E1%BB%87_s%E1%BB%91_%C4%91%E1%BA%BFm#H.E1.BB.87_c.C6.A1_s.E1.BB.91_th.E1.BA.ADp_ph.C3.A2n Hệ cơ số nhị phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/H%E1%BB%87_s%E1%BB%91_%C4%91%E1%BA%BFm#H.E1.BB.87_c.C6.A1_s.E1.BB.91_nh.E1.BB.8B_ph.C3.A2n Hệ cơ số 16https://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/H%E1%BB%87_s%E1%BB%91_%C4%91%E1%BA%BFm#H.E1.BB.87_c.C6.A1_s.E1.BB.91_16 Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Con chíp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Con_ch%C3%ADp ==Con Chíp (IC)== Con Chíp (IC)https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Con_ch%C3%ADp#Con_Ch.C3.ADp_.28IC.29 Wikibooks: Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng/CHƯƠNG V. CÁC SỔ TAY KỸ THUẬT https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_V._C%C3%81C_S%E1%BB%94_TAY_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT == Thông số của các tấm ván khuôn thép định hình thông thường == Thông số của các tấm ván khuôn thép định hình thông thườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_V._C%C3%81C_S%E1%BB%94_TAY_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT#Th.C3.B4ng_s.E1.BB.91_c.E1.BB.A7a_c.C3.A1c_t.E1.BA.A5m_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_th.C3.A9p_.C4.91.E1.BB.8Bnh_h.C3.ACnh_th.C3.B4ng_th.C6.B0.E1.BB.9Dng Một số loại thùng đổ bê tông thông dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_V._C%C3%81C_S%E1%BB%94_TAY_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT#M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_lo.E1.BA.A1i_th.C3.B9ng_.C4.91.E1.BB.95_b.C3.AA_t.C3.B4ng_th.C3.B4ng_d.E1.BB.A5ng Định mức sử dụng lao độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_V._C%C3%81C_S%E1%BB%94_TAY_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT#.C4.90.E1.BB.8Bnh_m.E1.BB.A9c_s.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng_lao_.C4.91.E1.BB.99ng Định mức lao động 726-VNDCCHhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_V._C%C3%81C_S%E1%BB%94_TAY_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT#.C4.90.E1.BB.8Bnh_m.E1.BB.A9c_lao_.C4.91.E1.BB.99ng_726-VNDCCH Định mức dự toán xây dựng 1776-CHXHCNVNhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_V._C%C3%81C_S%E1%BB%94_TAY_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT#.C4.90.E1.BB.8Bnh_m.E1.BB.A9c_d.E1.BB.B1_to.C3.A1n_x.C3.A2y_d.E1.BB.B1ng_1776-CHXHCNVN Thông số cần trục tháp loại đối trọng dưới chạy trên rayhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_V._C%C3%81C_S%E1%BB%94_TAY_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT#Th.C3.B4ng_s.E1.BB.91_c.E1.BA.A7n_tr.E1.BB.A5c_th.C3.A1p_lo.E1.BA.A1i_.C4.91.E1.BB.91i_tr.E1.BB.8Dng_d.C6.B0.E1.BB.9Bi_ch.E1.BA.A1y_tr.C3.AAn_ray Thông số máy đào đấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_V._C%C3%81C_S%E1%BB%94_TAY_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT#Th.C3.B4ng_s.E1.BB.91_m.C3.A1y_.C4.91.C3.A0o_.C4.91.E1.BA.A5t Thông số máy bơm bê tônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_V._C%C3%81C_S%E1%BB%94_TAY_K%E1%BB%B8_THU%E1%BA%ACT#Th.C3.B4ng_s.E1.BB.91_m.C3.A1y_b.C6.A1m_b.C3.AA_t.C3.B4ng Wikibooks: Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng/CHƯƠNG I. THIẾT KẾ CỐP PHA https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA === Tổ hợp tải trọng tác dụng lên cốp pha === Tổ hợp tải trọng tác dụng lên cốp phahttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#T.E1.BB.95_h.E1.BB.A3p_t.E1.BA.A3i_tr.E1.BB.8Dng_t.C3.A1c_d.E1.BB.A5ng_l.C3.AAn_c.E1.BB.91p_pha Các công nghệ thi cônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#C.C3.A1c_c.C3.B4ng_ngh.E1.BB.87_thi_c.C3.B4ng Thiết kế cốp pha cố định (khuôn đúc chế tạo tại chỗ) bằng gỗ xẻhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.91p_pha_c.E1.BB.91_.C4.91.E1.BB.8Bnh_.28khu.C3.B4n_.C4.91.C3.BAc_ch.E1.BA.BF_t.E1.BA.A1o_t.E1.BA.A1i_ch.E1.BB.97.29_b.E1.BA.B1ng_g.E1.BB.97_x.E1.BA.BB Thiết kế hệ cốp pha sànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_h.E1.BB.87_c.E1.BB.91p_pha_s.C3.A0n . Thiết kế ván khuôn sànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_s.C3.A0n . Thiết kế đà ngang đỡ ván sànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_.C4.91.C3.A0_ngang_.C4.91.E1.BB.A1_v.C3.A1n_s.C3.A0n . Thiết kế cột chống đơn đỡ cốp pha sànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.99t_ch.E1.BB.91ng_.C4.91.C6.A1n_.C4.91.E1.BB.A1_c.E1.BB.91p_pha_s.C3.A0n .Kiểm tra tổng biến dạng của cốp pha (khuôn đúc) sànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#.Ki.E1.BB.83m_tra_t.E1.BB.95ng_bi.E1.BA.BFn_d.E1.BA.A1ng_c.E1.BB.A7a_c.E1.BB.91p_pha_.28khu.C3.B4n_.C4.91.C3.BAc.29_s.C3.A0n Thiết kế hệ cốp pha dầm phụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_h.E1.BB.87_c.E1.BB.91p_pha_d.E1.BA.A7m_ph.E1.BB.A5 . Thiết kế ván khuôn đáy dầm phụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_.C4.91.C3.A1y_d.E1.BA.A7m_ph.E1.BB.A5 . Kiểm tra thiết kế ván khuôn thành dầm phụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Ki.E1.BB.83m_tra_thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_th.C3.A0nh_d.E1.BA.A7m_ph.E1.BB.A5 . Thiết kế cột chống chữ T chống dầm phụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.99t_ch.E1.BB.91ng_ch.E1.BB.AF_T_ch.E1.BB.91ng_d.E1.BA.A7m_ph.E1.BB.A5 . Kiểm tra tổng biến dạng của cốp pha (khuôn đúc) dầm phụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Ki.E1.BB.83m_tra_t.E1.BB.95ng_bi.E1.BA.BFn_d.E1.BA.A1ng_c.E1.BB.A7a_c.E1.BB.91p_pha_.28khu.C3.B4n_.C4.91.C3.BAc.29_d.E1.BA.A7m_ph.E1.BB.A5 Thiết kế hệ cốp pha dầm chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_h.E1.BB.87_c.E1.BB.91p_pha_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh . Thiết kế ván khuôn đáy dầm chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_.C4.91.C3.A1y_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh . Kiểm tra thiết kế ván khuôn thành dầm chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Ki.E1.BB.83m_tra_thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_th.C3.A0nh_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh . Thiết kế cột chống chữ T chống dầm chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_c.E1.BB.99t_ch.E1.BB.91ng_ch.E1.BB.AF_T_ch.E1.BB.91ng_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh . Kiểm tra tổng biến dạng của cốp pha (khuôn đúc) dầm chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Ki.E1.BB.83m_tra_t.E1.BB.95ng_bi.E1.BA.BFn_d.E1.BA.A1ng_c.E1.BB.A7a_c.E1.BB.91p_pha_.28khu.C3.B4n_.C4.91.C3.BAc.29_d.E1.BA.A7m_ch.C3.ADnh Thiết kế hệ cốp pha cộthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_h.E1.BB.87_c.E1.BB.91p_pha_c.E1.BB.99t .Thiết kế ván khuôn cộthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#.Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_c.E1.BB.99t .Thiết kế gông giằng cột và văng chống cộthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#.Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_g.C3.B4ng_gi.E1.BA.B1ng_c.E1.BB.99t_v.C3.A0_v.C4.83ng_ch.E1.BB.91ng_c.E1.BB.99t Thiết kế và tổ hợp ván khuôn định hình bằng gỗ dánhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A0_t.E1.BB.95_h.E1.BB.A3p_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_.C4.91.E1.BB.8Bnh_h.C3.ACnh_b.E1.BA.B1ng_g.E1.BB.97_d.C3.A1n Tổ hợp và kiểm tra cốp pha định hình bằng théphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#T.E1.BB.95_h.E1.BB.A3p_v.C3.A0_ki.E1.BB.83m_tra_c.E1.BB.91p_pha_.C4.91.E1.BB.8Bnh_h.C3.ACnh_b.E1.BA.B1ng_th.C3.A9p Kiểm tra thiết kế hệ cốp pha sànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Ki.E1.BB.83m_tra_thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_h.E1.BB.87_c.E1.BB.91p_pha_s.C3.A0n . Kiểm tra thiết kế ván khuôn sàn định hìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Ki.E1.BB.83m_tra_thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A1n_khu.C3.B4n_s.C3.A0n_.C4.91.E1.BB.8Bnh_h.C3.ACnh . Kiểm tra đà ngang đỡ ván sàn (đà ngang lớp 1)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Ki.E1.BB.83m_tra_.C4.91.C3.A0_ngang_.C4.91.E1.BB.A1_v.C3.A1n_s.C3.A0n_.28.C4.91.C3.A0_ngang_l.E1.BB.9Bp_1.29 . Kiểm tra đà ngang chịu lực (đà ngang lớp 2)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#._Ki.E1.BB.83m_tra_.C4.91.C3.A0_ngang_ch.E1.BB.8Bu_l.E1.BB.B1c_.28.C4.91.C3.A0_ngang_l.E1.BB.9Bp_2.29 Thiết kế và tổ hợp các dạng cốp pha hỗn hợp (thép-gỗ,...)https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Thi.E1.BA.BFt_k.E1.BA.BF_v.C3.A0_t.E1.BB.95_h.E1.BB.A3p_c.C3.A1c_d.E1.BA.A1ng_c.E1.BB.91p_pha_h.E1.BB.97n_h.E1.BB.A3p_.28th.C3.A9p-g.E1.BB.97.2C....29 Chú thích chương 1https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Ch.C3.BA_th.C3.ADch_ch.C6.B0.C6.A1ng_1 Tham khảo chương 1https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Tham_kh.E1.BA.A3o_ch.C6.B0.C6.A1ng_1 Phụ lục chương I: Xác định giá trị nội lực và biến dạng cực trị trong kết cấu cốp phahttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Ph.E1.BB.A5_l.E1.BB.A5c_ch.C6.B0.C6.A1ng_I:_X.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.8Bnh_gi.C3.A1_tr.E1.BB.8B_n.E1.BB.99i_l.E1.BB.B1c_v.C3.A0_bi.E1.BA.BFn_d.E1.BA.A1ng_c.E1.BB.B1c_tr.E1.BB.8B_trong_k.E1.BA.BFt_c.E1.BA.A5u_c.E1.BB.91p_pha Theo hệ thống lý thuyết tính toán của Việt Nam và Liên Xô cũhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Theo_h.E1.BB.87_th.E1.BB.91ng_l.C3.BD_thuy.E1.BA.BFt_t.C3.ADnh_to.C3.A1n_c.E1.BB.A7a_Vi.E1.BB.87t_Nam_v.C3.A0_Li.C3.AAn_X.C3.B4_c.C5.A9 Theo lý thuyết tính toán của Hoa Kỳhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Theo_l.C3.BD_thuy.E1.BA.BFt_t.C3.ADnh_to.C3.A1n_c.E1.BB.A7a_Hoa_K.E1.BB.B3 Tham khảo phụ lục chương 1https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/CH%C6%AF%C6%A0NG_I._THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%E1%BB%90P_PHA#Tham_kh.E1.BA.A3o_ph.E1.BB.A5_l.E1.BB.A5c_ch.C6.B0.C6.A1ng_1 Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Năng lượng xanh là gì? https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_xanh_l%C3%A0_g%C3%AC%3F ==Khái niệm về năng lượng== Khái niệm về năng lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_xanh_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m_v.E1.BB.81_n.C4.83ng_l.C6.B0.E1.BB.A3ng Phân loại các dạng năng lượng trong tự nhiênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_xanh_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_c.C3.A1c_d.E1.BA.A1ng_n.C4.83ng_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_trong_t.E1.BB.B1_nhi.C3.AAn Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Phân loại năng lượng tái tạo https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Ph%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%C3%A1i_t%E1%BA%A1o nhỏ|200px|Trang trại gió tại [[Lübz, Mecklenburg-Vorpommern, Đức]] Nguồn gốc từ bức xạ của Mặt Trờihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Ph%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%C3%A1i_t%E1%BA%A1o#Ngu.E1.BB.93n_g.E1.BB.91c_t.E1.BB.AB_b.E1.BB.A9c_x.E1.BA.A1_c.E1.BB.A7a_M.E1.BA.B7t_Tr.E1.BB.9Di Nguồn gốc từ nhiệt năng của Trái Đấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Ph%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%C3%A1i_t%E1%BA%A1o#Ngu.E1.BB.93n_g.E1.BB.91c_t.E1.BB.AB_nhi.E1.BB.87t_n.C4.83ng_c.E1.BB.A7a_Tr.C3.A1i_.C4.90.E1.BA.A5t Nguồn gốc từ động năng hệ Trái Đất - Mặt Trănghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Ph%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%C3%A1i_t%E1%BA%A1o#Ngu.E1.BB.93n_g.E1.BB.91c_t.E1.BB.AB_.C4.91.E1.BB.99ng_n.C4.83ng_h.E1.BB.87_Tr.C3.A1i_.C4.90.E1.BA.A5t_-_M.E1.BA.B7t_Tr.C4.83ng Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Các nguồn năng lượng tái tạo nhỏ https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/C%C3%A1c_ngu%E1%BB%93n_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%C3%A1i_t%E1%BA%A1o_nh%E1%BB%8F Ngoài các nguồn năng lượng nêu trên dành cho mức độ công nghiệp, còn có các nguồn năng lượng tái tạo nhỏ dùng trong một số vật dụng: Bảo vệ môi trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Tầm quan trọng toàn cấu https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/T%E1%BA%A7m_quan_tr%E1%BB%8Dng_to%C3%A0n_c%E1%BA%A5u ==Các mô hình tính toán trên lý thuyết== Các mô hình tính toán trên lý thuyếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/T%E1%BA%A7m_quan_tr%E1%BB%8Dng_to%C3%A0n_c%E1%BA%A5u#C.C3.A1c_m.C3.B4_h.C3.ACnh_t.C3.ADnh_to.C3.A1n_tr.C3.AAn_l.C3.BD_thuy.E1.BA.BFt Năng lượng tái tạo và hệ sinh tháihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/T%E1%BA%A7m_quan_tr%E1%BB%8Dng_to%C3%A0n_c%E1%BA%A5u#N.C4.83ng_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_t.C3.A1i_t.E1.BA.A1o_v.C3.A0_h.E1.BB.87_sinh_th.C3.A1i Mâu thuẫn về lợi ích trong công nghiệp năng lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/T%E1%BA%A7m_quan_tr%E1%BB%8Dng_to%C3%A0n_c%E1%BA%A5u#M.C3.A2u_thu.E1.BA.ABn_v.E1.BB.81_l.E1.BB.A3i_.C3.ADch_trong_c.C3.B4ng_nghi.E1.BB.87p_n.C4.83ng_l.C6.B0.E1.BB.A3ng Mâu thuẫn về lợi ích trong xã hộihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/T%E1%BA%A7m_quan_tr%E1%BB%8Dng_to%C3%A0n_c%E1%BA%A5u#M.C3.A2u_thu.E1.BA.ABn_v.E1.BB.81_l.E1.BB.A3i_.C3.ADch_trong_x.C3.A3_h.E1.BB.99i Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Tỉ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện tại Đức https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/T%E1%BB%89_l%E1%BB%87_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%C3%A1i_t%E1%BA%A1o_trong_s%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i_%C4%90%E1%BB%A9c Bảo vệ môi trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Tham khảo https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Tham_kh%E1%BA%A3o *Sven Geitmann: Erneuerbare Energien und alternative Kraftstoffe (Năng lượng tái tạo và nhiên liệu lựa chọn), Hydrogeit Verlag, 2. Aufl. Bảo vệ môi trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Ô nhiễm đất https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_%C4%91%E1%BA%A5t Ô nhiễm môi trường đất được xem là tất cả các hiện tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất bởi các tác nhân ô nhiễm. Phân loại các hình thức ô nhiễm đấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_%C4%91%E1%BA%A5t#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_c.C3.A1c_h.C3.ACnh_th.E1.BB.A9c_.C3.B4_nhi.E1.BB.85m_.C4.91.E1.BA.A5t Hiện trạng ô nhiễm đấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_%C4%91%E1%BA%A5t#Hi.E1.BB.87n_tr.E1.BA.A1ng_.C3.B4_nhi.E1.BB.85m_.C4.91.E1.BA.A5t Ảnh hưởng đến môi trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_%C4%91%E1%BA%A5t#.E1.BA.A2nh_h.C6.B0.E1.BB.9Fng_.C4.91.E1.BA.BFn_m.C3.B4i_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng Các biện pháp hạn chế ô nhiễm đấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_%C4%91%E1%BA%A5t#C.C3.A1c_bi.E1.BB.87n_ph.C3.A1p_h.E1.BA.A1n_ch.E1.BA.BF_.C3.B4_nhi.E1.BB.85m_.C4.91.E1.BA.A5t Luật và chính sáchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_%C4%91%E1%BA%A5t#Lu.E1.BA.ADt_v.C3.A0_ch.C3.ADnh_s.C3.A1ch Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Rác thải đô thị https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/R%C3%A1c_th%E1%BA%A3i_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B ==Các nguồn rác thải đô thị== Các nguồn rác thải đô thịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/R%C3%A1c_th%E1%BA%A3i_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B#C.C3.A1c_ngu.E1.BB.93n_r.C3.A1c_th.E1.BA.A3i_.C4.91.C3.B4_th.E1.BB.8B Phân loại rác thải đô thịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/R%C3%A1c_th%E1%BA%A3i_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_r.C3.A1c_th.E1.BA.A3i_.C4.91.C3.B4_th.E1.BB.8B Hiện trạng rác thải đô thịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/R%C3%A1c_th%E1%BA%A3i_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B#Hi.E1.BB.87n_tr.E1.BA.A1ng_r.C3.A1c_th.E1.BA.A3i_.C4.91.C3.B4_th.E1.BB.8B Ảnh hưởng đến môi trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/R%C3%A1c_th%E1%BA%A3i_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B#.E1.BA.A2nh_h.C6.B0.E1.BB.9Fng_.C4.91.E1.BA.BFn_m.C3.B4i_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng Các biện pháp giảm thiểu rác thải đô thịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/R%C3%A1c_th%E1%BA%A3i_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B#C.C3.A1c_bi.E1.BB.87n_ph.C3.A1p_gi.E1.BA.A3m_thi.E1.BB.83u_r.C3.A1c_th.E1.BA.A3i_.C4.91.C3.B4_th.E1.BB.8B Phân loại rác thảihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/R%C3%A1c_th%E1%BA%A3i_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_r.C3.A1c_th.E1.BA.A3i Kết luậnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/R%C3%A1c_th%E1%BA%A3i_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B#K.E1.BA.BFt_lu.E1.BA.ADn Luật và chính sáchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/R%C3%A1c_th%E1%BA%A3i_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B#Lu.E1.BA.ADt_v.C3.A0_ch.C3.ADnh_s.C3.A1ch Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Đa dạng sinh học https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc ==Khái niệm đa dạng sinh học== Khái niệm đa dạng sinh họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m_.C4.91a_d.E1.BA.A1ng_sinh_h.E1.BB.8Dc Nguy cơ về sự biến mất các loài động vật quí hiếmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc#Nguy_c.C6.A1_v.E1.BB.81_s.E1.BB.B1_bi.E1.BA.BFn_m.E1.BA.A5t_c.C3.A1c_lo.C3.A0i_.C4.91.E1.BB.99ng_v.E1.BA.ADt_qu.C3.AD_hi.E1.BA.BFm Các biện pháp bảo vệ, cải thiện đa dạng sinh họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc#C.C3.A1c_bi.E1.BB.87n_ph.C3.A1p_b.E1.BA.A3o_v.E1.BB.87.2C_c.E1.BA.A3i_thi.E1.BB.87n_.C4.91a_d.E1.BA.A1ng_sinh_h.E1.BB.8Dc Luật và chính sáchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc#Lu.E1.BA.ADt_v.C3.A0_ch.C3.ADnh_s.C3.A1ch Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Tham khảo thêm https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Tham_kh%E1%BA%A3o_th%C3%AAm == Các website về môi trường== Các website về môi trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Tham_kh%E1%BA%A3o_th%C3%AAm#C.C3.A1c_website_v.E1.BB.81_m.C3.B4i_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Phiên bản in https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in __NOTOC__ Năng lượng mớihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#N.C4.83ng_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_m.E1.BB.9Bi Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Phân loại năng lượng tái tạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_n.C4.83ng_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_t.C3.A1i_t.E1.BA.A1o Các nguồn năng lượng tái tạo nhỏhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#C.C3.A1c_ngu.E1.BB.93n_n.C4.83ng_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_t.C3.A1i_t.E1.BA.A1o_nh.E1.BB.8F Tầm quan trọng toàn cấuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#T.E1.BA.A7m_quan_tr.E1.BB.8Dng_to.C3.A0n_c.E1.BA.A5u Tỉ lệ năng lượng tái tạo trong sx điện tại Đứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#T.E1.BB.89_l.E1.BB.87_n.C4.83ng_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_t.C3.A1i_t.E1.BA.A1o_trong_sx_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BA.A1i_.C4.90.E1.BB.A9c Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#Tham_kh.E1.BA.A3o Ô nhiễm đấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#.C3.94_nhi.E1.BB.85m_.C4.91.E1.BA.A5t Tăng dân sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#T.C4.83ng_d.C3.A2n_s.E1.BB.91 Rác thải đô thịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#R.C3.A1c_th.E1.BA.A3i_.C4.91.C3.B4_th.E1.BB.8B Đa dạng sinh họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in#.C4.90a_d.E1.BA.A1ng_sinh_h.E1.BB.8Dc Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Nước https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/N%C6%B0%E1%BB%9Bc Nước chiếm ¾ trái đất và là nguồn tài nguyên quí giá đối với sự sống của con người. Nước có vai trò quan trọng trong đời sống con ngườihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/N%C6%B0%E1%BB%9Bc#N.C6.B0.E1.BB.9Bc_c.C3.B3_vai_tr.C3.B2_quan_tr.E1.BB.8Dng_trong_.C4.91.E1.BB.9Di_s.E1.BB.91ng_con_ng.C6.B0.E1.BB.9Di Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Cây xanh https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/C%C3%A2y_xanh *Cây tốt cho chúng ta rất nhiều Bảo vệ môi trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Ô nhiễm không khí https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_kh%C3%B4ng_kh%C3%AD ==Vai trò của không khí với đời sống thực vật== Vai trò của không khí với đời sống thực vậthttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_kh%C3%B4ng_kh%C3%AD#Vai_tr.C3.B2_c.E1.BB.A7a_kh.C3.B4ng_kh.C3.AD_v.E1.BB.9Bi_.C4.91.E1.BB.9Di_s.E1.BB.91ng_th.E1.BB.B1c_v.E1.BA.ADt Tư liệu về ô nhiễm không khí và biện pháp khắc phụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_kh%C3%B4ng_kh%C3%AD#T.C6.B0_li.E1.BB.87u_v.E1.BB.81_.C3.B4_nhi.E1.BB.85m_kh.C3.B4ng_kh.C3.AD_v.C3.A0_bi.E1.BB.87n_ph.C3.A1p_kh.E1.BA.AFc_ph.E1.BB.A5c Câu hỏihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_kh%C3%B4ng_kh%C3%AD#C.C3.A2u_h.E1.BB.8Fi Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Tiếng ồn https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Ti%E1%BA%BFng_%E1%BB%93n Tiếng ồn là tình trạng âm thanh vượt qua mức cho phép Các biện pháp làm giảm tiếng ồnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Ti%E1%BA%BFng_%E1%BB%93n#C.C3.A1c_bi.E1.BB.87n_ph.C3.A1p_l.C3.A0m_gi.E1.BA.A3m_ti.E1.BA.BFng_.E1.BB.93n Câu hỏihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Ti%E1%BA%BFng_%E1%BB%93n#C.C3.A2u_h.E1.BB.8Fi Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Tiết kiệm năng lượng https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Ti%E1%BA%BFt_ki%E1%BB%87m_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng ==Lý do nên tiết kiệm năng lượng== Lý do nên tiết kiệm năng lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Ti%E1%BA%BFt_ki%E1%BB%87m_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng#L.C3.BD_do_n.C3.AAn_ti.E1.BA.BFt_ki.E1.BB.87m_n.C4.83ng_l.C6.B0.E1.BB.A3ng Hướng dẫn cách tiết kiệm năng lượng hiệu quảhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Ti%E1%BA%BFt_ki%E1%BB%87m_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng#H.C6.B0.E1.BB.9Bng_d.E1.BA.ABn_c.C3.A1ch_ti.E1.BA.BFt_ki.E1.BB.87m_n.C4.83ng_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_hi.E1.BB.87u_qu.E1.BA.A3 Câu hỏihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Ti%E1%BA%BFt_ki%E1%BB%87m_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng#C.C3.A2u_h.E1.BB.8Fi Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Thực phẩm và môi trường https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m_v%C3%A0_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng ==Thực phẩm và môi trường== Thực phẩm và môi trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m_v%C3%A0_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng#Th.E1.BB.B1c_ph.E1.BA.A9m_v.C3.A0_m.C3.B4i_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng Hướng dẫn an toàn thực phẩmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m_v%C3%A0_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng#H.C6.B0.E1.BB.9Bng_d.E1.BA.ABn_an_to.C3.A0n_th.E1.BB.B1c_ph.E1.BA.A9m Câu hỏihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m_v%C3%A0_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng#C.C3.A2u_h.E1.BB.8Fi Wikibooks: Dùng Wikibooks https://vi.wikibooks.org/wiki/D%C3%B9ng_Wikibooks Dùng Wikibooks Alphabetical/Dhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Alphabetical/D Attention needed (allbooks)https://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Attention_needed_(allbooks) Dùng Wikibookshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:D%C3%B9ng_Wikibooks Helphttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Help Sách mới bắt đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u Sách theo trạng thái hoàn thành/all bookshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_theo_tr%E1%BA%A1ng_th%C3%A1i_ho%C3%A0n_th%C3%A0nh/all_books Thứ tự sách theo ABC/Dhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Th%E1%BB%A9_t%E1%BB%B1_s%C3%A1ch_theo_ABC/D Wikibooks: Wikijunior/Bibliothèque https://vi.wikibooks.org/wiki/Wikijunior/Biblioth%C3%A8que }} Wikibooks: Wikijunior/Informations https://vi.wikibooks.org/wiki/Wikijunior/Informations == Thông tin == Thông tinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Wikijunior/Informations#Th.C3.B4ng_tin Wikibooks: Dùng Wikibooks/Về quyển sách này https://vi.wikibooks.org/wiki/D%C3%B9ng_Wikibooks/V%E1%BB%81_quy%E1%BB%83n_s%C3%A1ch_n%C3%A0y == Ai viết sách này? == Ai viết sách này?https://vi.wikibooks.org/wiki/D%C3%B9ng_Wikibooks/V%E1%BB%81_quy%E1%BB%83n_s%C3%A1ch_n%C3%A0y#Ai_vi.E1.BA.BFt_s.C3.A1ch_n.C3.A0y.3F Phản hồihttps://vi.wikibooks.org/wiki/D%C3%B9ng_Wikibooks/V%E1%BB%81_quy%E1%BB%83n_s%C3%A1ch_n%C3%A0y#Ph.E1.BA.A3n_h.E1.BB.93i Cấu trúc sách nàyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/D%C3%B9ng_Wikibooks/V%E1%BB%81_quy%E1%BB%83n_s%C3%A1ch_n%C3%A0y#C.E1.BA.A5u_tr.C3.BAc_s.C3.A1ch_n.C3.A0y Cách trình bày của sách nàyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/D%C3%B9ng_Wikibooks/V%E1%BB%81_quy%E1%BB%83n_s%C3%A1ch_n%C3%A0y#C.C3.A1ch_tr.C3.ACnh_b.C3.A0y_c.E1.BB.A7a_s.C3.A1ch_n.C3.A0y Wikibooks: Bảo vệ môi trường/Tham khảo vấn đề https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Tham_kh%E1%BA%A3o_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81 == Các website về môi trường== Các website về môi trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/Tham_kh%E1%BA%A3o_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81#C.C3.A1c_website_v.E1.BB.81_m.C3.B4i_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng Wikibooks: Học HTML/Tham khảo thêm https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_HTML/Tham_kh%E1%BA%A3o_th%C3%AAm # Học HTML tiếng Việt Wikibooks: Tự học JavaScript/Tham khảo https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Tham_kh%E1%BA%A3o # Bách Khoa Về Javascript Wikibooks: Tự làm một tạp chí https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD "Zine" là một tư liệu xuất bản độc lập. Nói cách khác, zine là một quyển tạp chí mà bạn tự làm! Đây là nội dung!https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD#.C4.90.C3.A2y_l.C3.A0_n.E1.BB.99i_dung.21 Wikibooks: Tự làm một tạp chí/Viết các trang https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Vi%E1%BA%BFt_c%C3%A1c_trang Cách bạn viết và trình bày các trang tùy thuộc vào việc zine của bạn có chủ đề gì. Nếu là zine truyện tranh bạn tự vẽ thì tất nhiên bạn phải vẽ chúng vào. Nếu là zine đăng tin tức thì bạn phải sắp xếp các đề mục cho hợp lý. Vân vân và vân vân. Như đã nói ở phần giới thiệu, quyển sách này không đi sâu vào từng chủ đề của zine mà chỉ hướng dẫn một số điểm then chốt. Một số cân nhắc chunghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Vi%E1%BA%BFt_c%C3%A1c_trang#M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_c.C3.A2n_nh.E1.BA.AFc_chung Vật liệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Vi%E1%BA%BFt_c%C3%A1c_trang#V.E1.BA.ADt_li.E1.BB.87u Bút bi/bút chì...https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Vi%E1%BA%BFt_c%C3%A1c_trang#B.C3.BAt_bi.2Fb.C3.BAt_ch.C3.AC... Máy tínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Vi%E1%BA%BFt_c%C3%A1c_trang#M.C3.A1y_t.C3.ADnh Cắt và dán thủ cônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Vi%E1%BA%BFt_c%C3%A1c_trang#C.E1.BA.AFt_v.C3.A0_d.C3.A1n_th.E1.BB.A7_c.C3.B4ng Hình ảnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Vi%E1%BA%BFt_c%C3%A1c_trang#H.C3.ACnh_.E1.BA.A3nh Khâu, may thủ cônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Vi%E1%BA%BFt_c%C3%A1c_trang#Kh.C3.A2u.2C_may_th.E1.BB.A7_c.C3.B4ng Wikibooks: Tự làm một tạp chí/Ghép các trang lại với nhau https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Gh%C3%A9p_c%C3%A1c_trang_l%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_nhau == Một vài cách gấp trang zine == Một vài cách gấp trang zinehttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Gh%C3%A9p_c%C3%A1c_trang_l%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_nhau#M.E1.BB.99t_v.C3.A0i_c.C3.A1ch_g.E1.BA.A5p_trang_zine Folio (gấp làm hai)https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Gh%C3%A9p_c%C3%A1c_trang_l%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_nhau#Folio_.28g.E1.BA.A5p_l.C3.A0m_hai.29 Quarto (gấp làm bốn)https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Gh%C3%A9p_c%C3%A1c_trang_l%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_nhau#Quarto_.28g.E1.BA.A5p_l.C3.A0m_b.E1.BB.91n.29 Gấp làm sáuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Gh%C3%A9p_c%C3%A1c_trang_l%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_nhau#G.E1.BA.A5p_l.C3.A0m_s.C3.A1u Cắt các tranghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Gh%C3%A9p_c%C3%A1c_trang_l%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_nhau#C.E1.BA.AFt_c.C3.A1c_trang Ghép nhiều tờ lại với nhauhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Gh%C3%A9p_c%C3%A1c_trang_l%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_nhau#Gh.C3.A9p_nhi.E1.BB.81u_t.E1.BB.9D_l.E1.BA.A1i_v.E1.BB.9Bi_nhau Không làm gì cảhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Gh%C3%A9p_c%C3%A1c_trang_l%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_nhau#Kh.C3.B4ng_l.C3.A0m_g.C3.AC_c.E1.BA.A3 Bấm kimhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Gh%C3%A9p_c%C3%A1c_trang_l%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_nhau#B.E1.BA.A5m_kim Khâu, thêu, buộc gáyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Gh%C3%A9p_c%C3%A1c_trang_l%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_nhau#Kh.C3.A2u.2C_th.C3.AAu.2C_bu.E1.BB.99c_g.C3.A1y Dâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Gh%C3%A9p_c%C3%A1c_trang_l%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_nhau#D.C3.A2y Các zine một tờhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Gh%C3%A9p_c%C3%A1c_trang_l%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_nhau#C.C3.A1c_zine_m.E1.BB.99t_t.E1.BB.9D Quyển zine huyền bí!https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Gh%C3%A9p_c%C3%A1c_trang_l%E1%BA%A1i_v%E1%BB%9Bi_nhau#Quy.E1.BB.83n_zine_huy.E1.BB.81n_b.C3.AD.21 Wikibooks: Tự làm một tạp chí/Sao ra nhiều bản https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Sao_ra_nhi%E1%BB%81u_b%E1%BA%A3n ==Sao bằng tay== Sao bằng tayhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Sao_ra_nhi%E1%BB%81u_b%E1%BA%A3n#Sao_b.E1.BA.B1ng_tay Photocopyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Sao_ra_nhi%E1%BB%81u_b%E1%BA%A3n#Photocopy Inhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Sao_ra_nhi%E1%BB%81u_b%E1%BA%A3n#In Các công ty in ấnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Sao_ra_nhi%E1%BB%81u_b%E1%BA%A3n#C.C3.A1c_c.C3.B4ng_ty_in_.E1.BA.A5n Các thông tin cần nói với công ty inhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/Sao_ra_nhi%E1%BB%81u_b%E1%BA%A3n#C.C3.A1c_th.C3.B4ng_tin_c.E1.BA.A7n_n.C3.B3i_v.E1.BB.9Bi_c.C3.B4ng_ty_in Wikibooks: Tự làm một tạp chí/Bán hoặc tặng cho người khác https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/B%C3%A1n_ho%E1%BA%B7c_t%E1%BA%B7ng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_kh%C3%A1c Những người làm zine hầu hết không vì mục đích lợi nhuận, và nếu bạn nghĩ có thể kiếm sống bằng zine của mình thì nhiều khả năng bạn đã sai rồi. Nếu có chăng ai đó bán zine thì phần lớn những người này bán với một mức giá vừa đủ trang trải chi phí in ấn / phân phối để họ có thể tiếp tục ra những số sau. Các tiệm băng đĩa / tiệm sáchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/B%C3%A1n_ho%E1%BA%B7c_t%E1%BA%B7ng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_kh%C3%A1c#C.C3.A1c_ti.E1.BB.87m_b.C4.83ng_.C4.91.C4.A9a_.2F_ti.E1.BB.87m_s.C3.A1ch Các distrohttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/B%C3%A1n_ho%E1%BA%B7c_t%E1%BA%B7ng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_kh%C3%A1c#C.C3.A1c_distro Các hội chợ zinehttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/B%C3%A1n_ho%E1%BA%B7c_t%E1%BA%B7ng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_kh%C3%A1c#C.C3.A1c_h.E1.BB.99i_ch.E1.BB.A3_zine Vận chuyển zinehttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/B%C3%A1n_ho%E1%BA%B7c_t%E1%BA%B7ng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_kh%C3%A1c#V.E1.BA.ADn_chuy.E1.BB.83n_zine Wikibooks: Tự làm một tạp chí/Một vài nguồn tham khảo thêm https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/M%E1%BB%99t_v%C3%A0i_ngu%E1%BB%93n_tham_kh%E1%BA%A3o_th%C3%AAm ==Thông tin trực tuyến== Thông tin trực tuyếnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/M%E1%BB%99t_v%C3%A0i_ngu%E1%BB%93n_tham_kh%E1%BA%A3o_th%C3%AAm#Th.C3.B4ng_tin_tr.E1.BB.B1c_tuy.E1.BA.BFn Sách, zine .v.v...https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/M%E1%BB%99t_v%C3%A0i_ngu%E1%BB%93n_tham_kh%E1%BA%A3o_th%C3%AAm#S.C3.A1ch.2C_zine_.v.v... Wikibooks: Tự làm một tạp chí/Các tác giả https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/C%C3%A1c_t%C3%A1c_gi%E1%BA%A3 == Tác giả bản gốc tiếng Anh (tựa đề Zine Making) == Tác giả bản gốc tiếng Anh (tựa đề Zine Making)https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/C%C3%A1c_t%C3%A1c_gi%E1%BA%A3#T.C3.A1c_gi.E1.BA.A3_b.E1.BA.A3n_g.E1.BB.91c_ti.E1.BA.BFng_Anh_.28t.E1.BB.B1a_.C4.91.E1.BB.81_Zine_Making.29 Dịch (có chỉnh sửa) bản tiếng Việt (tựa đề Tự làm một tạp chí)https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_l%C3%A0m_m%E1%BB%99t_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD/C%C3%A1c_t%C3%A1c_gi%E1%BA%A3#D.E1.BB.8Bch_.28c.C3.B3_ch.E1.BB.89nh_s.E1.BB.ADa.29_b.E1.BA.A3n_ti.E1.BA.BFng_Vi.E1.BB.87t_.28t.E1.BB.B1a_.C4.91.E1.BB.81_T.E1.BB.B1_l.C3.A0m_m.E1.BB.99t_t.E1.BA.A1p_ch.C3.AD.29 Wikibooks: Sơ cứu https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u __NOTOC__ Mục lụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u#M.E1.BB.A5c_l.E1.BB.A5c Wikibooks: Sơ cứu/Giới hạn trách nhiệm y tế https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Gi%E1%BB%9Bi_h%E1%BA%A1n_tr%C3%A1ch_nhi%E1%BB%87m_y_t%E1%BA%BF == Giới hạn trách nhiệm y tế == Giới hạn trách nhiệm y tếhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Gi%E1%BB%9Bi_h%E1%BA%A1n_tr%C3%A1ch_nhi%E1%BB%87m_y_t%E1%BA%BF#Gi.E1.BB.9Bi_h.E1.BA.A1n_tr.C3.A1ch_nhi.E1.BB.87m_y_t.E1.BA.BF Wikibooks: Sơ cứu/Một số vấn đề https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/M%E1%BB%99t_s%E1%BB%91_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81 First Aidhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:First_Aid Wikibooks: Sơ cứu/Các bước sơ cứu ban đầu https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_b%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ban_%C4%91%E1%BA%A7u Điều đầu tiên bạn nên làm trong bất cứ trường hợp nào mà cần đến sơ cứu đó là tuân theo quy tắc 3C: Coi và kiểm tra sơ, Cuộc gọi, Chăm sóc. Những điều quan trọnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_b%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ban_%C4%91%E1%BA%A7u#Nh.E1.BB.AFng_.C4.91i.E1.BB.81u_quan_tr.E1.BB.8Dng Bảo vệ chính bạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_b%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ban_%C4%91%E1%BA%A7u#B.E1.BA.A3o_v.E1.BB.87_ch.C3.ADnh_b.E1.BA.A1n Chuyện gì đã xảy ra?https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_b%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ban_%C4%91%E1%BA%A7u#Chuy.E1.BB.87n_g.C3.AC_.C4.91.C3.A3_x.E1.BA.A3y_ra.3F Độ tỉnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_b%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ban_%C4%91%E1%BA%A7u#.C4.90.E1.BB.99_t.E1.BB.89nh Tóm tắthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_b%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ban_%C4%91%E1%BA%A7u#T.C3.B3m_t.E1.BA.AFt Những bước tiếp theohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_b%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ban_%C4%91%E1%BA%A7u#Nh.E1.BB.AFng_b.C6.B0.E1.BB.9Bc_ti.E1.BA.BFp_theo Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_b%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ban_%C4%91%E1%BA%A7u#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Wikibooks: Sơ cứu/Soft Tissue Injuries https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Soft_Tissue_Injuries First Aidhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:First_Aid Wikibooks: Sơ cứu/Bone & Joint Injuries https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Bone_%26_Joint_Injuries First Aidhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:First_Aid Wikibooks: Sơ cứu/Environmental Illness & Injury https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Environmental_Illness_%26_Injury First Aidhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:First_Aid Wikibooks: Sơ cứu/Medical Conditions & Poisoning https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Medical_Conditions_%26_Poisoning First Aidhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:First_Aid Wikibooks: Sơ cứu/Advanced Topics https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Advanced_Topics First Aidhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:First_Aid Wikibooks: Sơ cứu/Appendices https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Appendices First Aidhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:First_Aid Wikibooks: Sơ cứu/Meta content https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Meta_content First Aidhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:First_Aid Wikibooks: Sơ cứu/Các tác giả https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_t%C3%A1c_gi%E1%BA%A3 Cùng với rất nhiều cộng tác viên vô danh khác, dưới đây là các tác giả chính: Sơ cứuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C6%A1_c%E1%BB%A9u Wikibooks: Sơ cứu/Cách đọc quyển sách này https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%8Dc_quy%E1%BB%83n_s%C3%A1ch_n%C3%A0y __TOC__ Các chuẩn quốc tếhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%8Dc_quy%E1%BB%83n_s%C3%A1ch_n%C3%A0y#C.C3.A1c_chu.E1.BA.A9n_qu.E1.BB.91c_t.E1.BA.BF Các hộp thông tinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%8Dc_quy%E1%BB%83n_s%C3%A1ch_n%C3%A0y#C.C3.A1c_h.E1.BB.99p_th.C3.B4ng_tin Các bản tóm tắthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%8Dc_quy%E1%BB%83n_s%C3%A1ch_n%C3%A0y#C.C3.A1c_b.E1.BA.A3n_t.C3.B3m_t.E1.BA.AFt Wikibooks: Sơ cứu/Sơ cứu là gì? https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F == Sơ cứu là gì? == Sơ cứu là gì?https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#S.C6.A1_c.E1.BB.A9u_l.C3.A0_g.C3.AC.3F Quy tắc 3Ghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#Quy_t.E1.BA.AFc_3G Tìm sự giúp đỡ bên ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#T.C3.ACm_s.E1.BB.B1_gi.C3.BAp_.C4.91.E1.BB.A1_b.C3.AAn_ngo.C3.A0i Các số điện thoại khẩn cấp ở Việt Namhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#C.C3.A1c_s.E1.BB.91_.C4.91i.E1.BB.87n_tho.E1.BA.A1i_kh.E1.BA.A9n_c.E1.BA.A5p_.E1.BB.9F_Vi.E1.BB.87t_Nam Các số điện thoại khẩn cấp ở các nước kháchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#C.C3.A1c_s.E1.BB.91_.C4.91i.E1.BB.87n_tho.E1.BA.A1i_kh.E1.BA.A9n_c.E1.BA.A5p_.E1.BB.9F_c.C3.A1c_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_kh.C3.A1c Châu Áhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#Ch.C3.A2u_.C3.81 Châu Phihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#Ch.C3.A2u_Phi Các chú thíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_l%C3%A0_g%C3%AC%3F#C.C3.A1c_ch.C3.BA_th.C3.ADch Wikibooks: Sơ cứu/Các tổ chức đào tạo sơ cứu https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_%C4%91%C3%A0o_t%E1%BA%A1o_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u Như đã nói ở trên, quyển sách này không thể thay thế được sự hướng dẫn của một chuyên gia đã được chứng nhận bởi một tổ chức uy tín. Do vậy, muốn áp dụng những điều đã học trong sách này vào thực tế, bạn phải qua một số lớp học sơ cứu. Việt Namhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_%C4%91%C3%A0o_t%E1%BA%A1o_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u#Vi.E1.BB.87t_Nam Bắc Mỹhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_%C4%91%C3%A0o_t%E1%BA%A1o_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u#B.E1.BA.AFc_M.E1.BB.B9 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Irelandhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_%C4%91%C3%A0o_t%E1%BA%A1o_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u#V.C6.B0.C6.A1ng_qu.E1.BB.91c_Li.C3.AAn_hi.E1.BB.87p_Anh_v.C3.A0_B.E1.BA.AFc_Ireland Các trình độ cao hơnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_%C4%91%C3%A0o_t%E1%BA%A1o_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u#C.C3.A1c_tr.C3.ACnh_.C4.91.E1.BB.99_cao_h.C6.A1n Các chú thíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_%C4%91%C3%A0o_t%E1%BA%A1o_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u#C.C3.A1c_ch.C3.BA_th.C3.ADch Wikibooks: Sơ cứu/Sự đồng thuận https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%93ng_thu%E1%BA%ADn ==Tầm quan trọng== Tầm quan trọnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%93ng_thu%E1%BA%ADn#T.E1.BA.A7m_quan_tr.E1.BB.8Dng Lấy sự đồng thuận từ nạn nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%93ng_thu%E1%BA%ADn#L.E1.BA.A5y_s.E1.BB.B1_.C4.91.E1.BB.93ng_thu.E1.BA.ADn_t.E1.BB.AB_n.E1.BA.A1n_nh.C3.A2n Sự đồng thuận ngầm địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%93ng_thu%E1%BA%ADn#S.E1.BB.B1_.C4.91.E1.BB.93ng_thu.E1.BA.ADn_ng.E1.BA.A7m_.C4.91.E1.BB.8Bnh Đánh giá sự đồng thuậnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%93ng_thu%E1%BA%ADn#.C4.90.C3.A1nh_gi.C3.A1_s.E1.BB.B1_.C4.91.E1.BB.93ng_thu.E1.BA.ADn Các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự đồng thuậnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%93ng_thu%E1%BA%ADn#C.C3.A1c_y.E1.BA.BFu_t.E1.BB.91_kh.C3.A1c_.E1.BA.A3nh_h.C6.B0.E1.BB.9Fng_.C4.91.E1.BA.BFn_s.E1.BB.B1_.C4.91.E1.BB.93ng_thu.E1.BA.ADn Thân nhân phản đốihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%93ng_thu%E1%BA%ADn#Th.C3.A2n_nh.C3.A2n_ph.E1.BA.A3n_.C4.91.E1.BB.91i Di chúc sinh thờihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%93ng_thu%E1%BA%ADn#Di_ch.C3.BAc_sinh_th.E1.BB.9Di Wikibooks: Sơ cứu/Phòng hộ https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%C3%B2ng_h%E1%BB%99 ==Nhận biết mối nguy hiểm== Nhận biết mối nguy hiểmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%C3%B2ng_h%E1%BB%99#Nh.E1.BA.ADn_bi.E1.BA.BFt_m.E1.BB.91i_nguy_hi.E1.BB.83m Các trang bị bảo hộhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%C3%B2ng_h%E1%BB%99#C.C3.A1c_trang_b.E1.BB.8B_b.E1.BA.A3o_h.E1.BB.99 Găng tayhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%C3%B2ng_h%E1%BB%99#G.C4.83ng_tay Phụ kiện CPRhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%C3%B2ng_h%E1%BB%99#Ph.E1.BB.A5_ki.E1.BB.87n_CPR Các trang bị kháchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%C3%B2ng_h%E1%BB%99#C.C3.A1c_trang_b.E1.BB.8B_kh.C3.A1c Tận dụng đồ vậthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%C3%B2ng_h%E1%BB%99#T.E1.BA.ADn_d.E1.BB.A5ng_.C4.91.E1.BB.93_v.E1.BA.ADt Wikibooks: Sơ cứu/Trách nhiệm pháp lý https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Tr%C3%A1ch_nhi%E1%BB%87m_ph%C3%A1p_l%C3%BD ==Người Samaria nhân hậu== Người Samaria nhân hậuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Tr%C3%A1ch_nhi%E1%BB%87m_ph%C3%A1p_l%C3%BD#Ng.C6.B0.E1.BB.9Di_Samaria_nh.C3.A2n_h.E1.BA.ADu Luật Người Samaria nhân hậuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Tr%C3%A1ch_nhi%E1%BB%87m_ph%C3%A1p_l%C3%BD#Lu.E1.BA.ADt_Ng.C6.B0.E1.BB.9Di_Samaria_nh.C3.A2n_h.E1.BA.ADu Hướng dẫn chunghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Tr%C3%A1ch_nhi%E1%BB%87m_ph%C3%A1p_l%C3%BD#H.C6.B0.E1.BB.9Bng_d.E1.BA.ABn_chung Bất cẩnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Tr%C3%A1ch_nhi%E1%BB%87m_ph%C3%A1p_l%C3%BD#B.E1.BA.A5t_c.E1.BA.A9n Hỗ trợ cho thuốc khác với cho thuốchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Tr%C3%A1ch_nhi%E1%BB%87m_ph%C3%A1p_l%C3%BD#H.E1.BB.97_tr.E1.BB.A3_cho_thu.E1.BB.91c_kh.C3.A1c_v.E1.BB.9Bi_cho_thu.E1.BB.91c Wikibooks: Sơ cứu/Căng thẳng sau sự cố nghiêm trọng https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C4%83ng_th%E1%BA%B3ng_sau_s%E1%BB%B1_c%E1%BB%91_nghi%C3%AAm_tr%E1%BB%8Dng ==Căng thẳng sau sự cố nghiêm trọng là gì?== Căng thẳng sau sự cố nghiêm trọng là gì?https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C4%83ng_th%E1%BA%B3ng_sau_s%E1%BB%B1_c%E1%BB%91_nghi%C3%AAm_tr%E1%BB%8Dng#C.C4.83ng_th.E1.BA.B3ng_sau_s.E1.BB.B1_c.E1.BB.91_nghi.C3.AAm_tr.E1.BB.8Dng_l.C3.A0_g.C3.AC.3F Các dấu hiệu của CIShttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C4%83ng_th%E1%BA%B3ng_sau_s%E1%BB%B1_c%E1%BB%91_nghi%C3%AAm_tr%E1%BB%8Dng#C.C3.A1c_d.E1.BA.A5u_hi.E1.BB.87u_c.E1.BB.A7a_CIS Chữa trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C4%83ng_th%E1%BA%B3ng_sau_s%E1%BB%B1_c%E1%BB%91_nghi%C3%AAm_tr%E1%BB%8Dng#Ch.E1.BB.AFa_tr.E1.BB.8B Wikibooks: Sơ cứu/Lạm dụng https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/L%E1%BA%A1m_d%E1%BB%A5ng Khi tiến hành sơ cứu, có thể sơ cứu viên sẽ nghi ngờ người đang chăm sóc đã bị lạm dụng bởi ai đó. 'Lạm dụng' là khi sức khỏe của một người bị kẻ khác chủ tâm, cố ý đe dọa. Sơ cứuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C6%A1_c%E1%BB%A9u Wikibooks: Sơ cứu/A. Đường dẫn khí https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/A._%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD ==Đường dẫn khí== Đường dẫn khíhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/A._%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#.C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_d.E1.BA.ABn_kh.C3.AD Wikibooks: Sơ cứu/B. Hô hấp https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B._H%C3%B4_h%E1%BA%A5p == Nguyên lý == Nguyên lýhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B._H%C3%B4_h%E1%BA%A5p#Nguy.C3.AAn_l.C3.BD Kiểm tra việc thởhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B._H%C3%B4_h%E1%BA%A5p#Ki.E1.BB.83m_tra_vi.E1.BB.87c_th.E1.BB.9F Calling For Helphttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B._H%C3%B4_h%E1%BA%A5p#Calling_For_Help Kĩ thuật hô hấp nhân tạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B._H%C3%B4_h%E1%BA%A5p#K.C4.A9_thu.E1.BA.ADt_h.C3.B4_h.E1.BA.A5p_nh.C3.A2n_t.E1.BA.A1o Wikibooks: Sơ cứu/C. Ấn tim https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C._%E1%BA%A4n_tim ==Nguyên lý== Nguyên lýhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C._%E1%BA%A4n_tim#Nguy.C3.AAn_l.C3.BD Kĩ thuật ấn tim ngoài lồng ngựchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C._%E1%BA%A4n_tim#K.C4.A9_thu.E1.BA.ADt_.E1.BA.A5n_tim_ngo.C3.A0i_l.E1.BB.93ng_ng.E1.BB.B1c Để thực hiện kĩ thuật hiệu quảhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C._%E1%BA%A4n_tim#.C4.90.E1.BB.83_th.E1.BB.B1c_hi.E1.BB.87n_k.C4.A9_thu.E1.BA.ADt_hi.E1.BB.87u_qu.E1.BA.A3 Nên dừng khi:https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C._%E1%BA%A4n_tim#N.C3.AAn_d.E1.BB.ABng_khi: Wikibooks: Sơ cứu/D. Xuất huyết https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/D._Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt ==Vết thương xuất huyết== Vết thương xuất huyếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/D._Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt#V.E1.BA.BFt_th.C6.B0.C6.A1ng_xu.E1.BA.A5t_huy.E1.BA.BFt Đánh giáhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/D._Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt#.C4.90.C3.A1nh_gi.C3.A1 Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/D._Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Wikibooks: Sơ cứu/Đánh giá đầu-đến-chân https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%C3%A1nh_gi%C3%A1_%C4%91%E1%BA%A7u-%C4%91%E1%BA%BFn-ch%C3%A2n Mục đích của lần đánh giá thứ hai (bao gồm đánh giá từ đầu-đến-chân, lịch sử sự việc và các dấu hiệu sinh tồn) là để tiếp tục kiểm soát tình trạng của nạn nhân và để tìm thấy những chấn thương không đe dọa tới tính mạng cần điều trị. Lần đánh giá thứ hai này nên được thực hiện cho các nạn nhân cần sự can thiệp của xe cứu thương, hoặc đối với những nạn nhân mà theo bạn thì tình trạng của họ sẽ tệ hơn. Đánh giá từ đầu-đến-chân dành cho ai?https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%C3%A1nh_gi%C3%A1_%C4%91%E1%BA%A7u-%C4%91%E1%BA%BFn-ch%C3%A2n#.C4.90.C3.A1nh_gi.C3.A1_t.E1.BB.AB_.C4.91.E1.BA.A7u-.C4.91.E1.BA.BFn-ch.C3.A2n_d.C3.A0nh_cho_ai.3F Sự ưu tiên cho các bước ABChttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%C3%A1nh_gi%C3%A1_%C4%91%E1%BA%A7u-%C4%91%E1%BA%BFn-ch%C3%A2n#S.E1.BB.B1_.C6.B0u_ti.C3.AAn_cho_c.C3.A1c_b.C6.B0.E1.BB.9Bc_ABC Cần phải kiểm tra và đánh giá những gì?https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%C3%A1nh_gi%C3%A1_%C4%91%E1%BA%A7u-%C4%91%E1%BA%BFn-ch%C3%A2n#C.E1.BA.A7n_ph.E1.BA.A3i_ki.E1.BB.83m_tra_v.C3.A0_.C4.91.C3.A1nh_gi.C3.A1_nh.E1.BB.AFng_g.C3.AC.3F Sáu khu vực đánh giáhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%C3%A1nh_gi%C3%A1_%C4%91%E1%BA%A7u-%C4%91%E1%BA%BFn-ch%C3%A2n#S.C3.A1u_khu_v.E1.BB.B1c_.C4.91.C3.A1nh_gi.C3.A1 Wikibooks: Sơ cứu/Dấu hiệu sinh tồn https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/D%E1%BA%A5u_hi%E1%BB%87u_sinh_t%E1%BB%93n ==Mục đích== Mục đíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/D%E1%BA%A5u_hi%E1%BB%87u_sinh_t%E1%BB%93n#M.E1.BB.A5c_.C4.91.C3.ADch Đánh giáhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/D%E1%BA%A5u_hi%E1%BB%87u_sinh_t%E1%BB%93n#.C4.90.C3.A1nh_gi.C3.A1 Hô hấphttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/D%E1%BA%A5u_hi%E1%BB%87u_sinh_t%E1%BB%93n#H.C3.B4_h.E1.BA.A5p Tuần hoànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/D%E1%BA%A5u_hi%E1%BB%87u_sinh_t%E1%BB%93n#Tu.E1.BA.A7n_ho.C3.A0n Dahttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/D%E1%BA%A5u_hi%E1%BB%87u_sinh_t%E1%BB%93n#Da Độ tỉnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/D%E1%BA%A5u_hi%E1%BB%87u_sinh_t%E1%BB%93n#.C4.90.E1.BB.99_t.E1.BB.89nh Đồng tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/D%E1%BA%A5u_hi%E1%BB%87u_sinh_t%E1%BB%93n#.C4.90.E1.BB.93ng_t.E1.BB.AD Wikibooks: Sơ cứu/Xuất huyết ngoại https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_ngo%E1%BA%A1i ==Mở đầu== Mở đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_ngo%E1%BA%A1i#M.E1.BB.9F_.C4.91.E1.BA.A7u Nhận diệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_ngo%E1%BA%A1i#Nh.E1.BA.ADn_di.E1.BB.87n Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_ngo%E1%BA%A1i#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Nghỉ ngơihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_ngo%E1%BA%A1i#Ngh.E1.BB.89_ng.C6.A1i Nâng caohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_ngo%E1%BA%A1i#N.C3.A2ng_cao Nén lực trực tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_ngo%E1%BA%A1i#N.C3.A9n_l.E1.BB.B1c_tr.E1.BB.B1c_ti.E1.BA.BFp Băng bóhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_ngo%E1%BA%A1i#B.C4.83ng_b.C3.B3 Các trường hợp đặc biệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_ngo%E1%BA%A1i#C.C3.A1c_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng_h.E1.BB.A3p_.C4.91.E1.BA.B7c_bi.E1.BB.87t Chảy máu cam (epistaxis)https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_ngo%E1%BA%A1i#Ch.E1.BA.A3y_m.C3.A1u_cam_.28epistaxis.29 Dằmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_ngo%E1%BA%A1i#D.E1.BA.B1m Đâm, chọc thủng, và vết đạn đối với cơ thểhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_ngo%E1%BA%A1i#.C4.90.C3.A2m.2C_ch.E1.BB.8Dc_th.E1.BB.A7ng.2C_v.C3.A0_v.E1.BA.BFt_.C4.91.E1.BA.A1n_.C4.91.E1.BB.91i_v.E1.BB.9Bi_c.C6.A1_th.E1.BB.83 Cắt cụthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_ngo%E1%BA%A1i#C.E1.BA.AFt_c.E1.BB.A5t Wikibooks: Sơ cứu/Xuất huyết nội https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_n%E1%BB%99i ==Giới thiệu== Giới thiệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_n%E1%BB%99i#Gi.E1.BB.9Bi_thi.E1.BB.87u Nguyên nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_n%E1%BB%99i#Nguy.C3.AAn_nh.C3.A2n Nhận diệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_n%E1%BB%99i#Nh.E1.BA.ADn_di.E1.BB.87n Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Xu%E1%BA%A5t_huy%E1%BA%BFt_n%E1%BB%99i#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Wikibooks: Sơ cứu/Đau tim & Tức ngực https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90au_tim_%26_T%E1%BB%A9c_ng%E1%BB%B1c ==Mở đầu== Mở đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90au_tim_%26_T%E1%BB%A9c_ng%E1%BB%B1c#M.E1.BB.9F_.C4.91.E1.BA.A7u Nhận diệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90au_tim_%26_T%E1%BB%A9c_ng%E1%BB%B1c#Nh.E1.BA.ADn_di.E1.BB.87n Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90au_tim_%26_T%E1%BB%A9c_ng%E1%BB%B1c#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Wikibooks: Sơ cứu/Đột quỵ & Thiếu máu não https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%E1%BB%99t_qu%E1%BB%B5_%26_Thi%E1%BA%BFu_m%C3%A1u_n%C3%A3o Một cơn đột quỵ là một sự tắc nghẽn mạch máu tương đối nhỏ trong não bộ, gây nên thiếu hụt ôxi đối với khu vực đó. Sự thiếu hụt ôxi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp một cách nghiêm trọng đến hoạt động của vị trí đó và các khu vực liên quan. Nhận dạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%E1%BB%99t_qu%E1%BB%B5_%26_Thi%E1%BA%BFu_m%C3%A1u_n%C3%A3o#Nh.E1.BA.ADn_d.E1.BA.A1ng Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%E1%BB%99t_qu%E1%BB%B5_%26_Thi%E1%BA%BFu_m%C3%A1u_n%C3%A3o#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Nạn nhân tỉnh táohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%E1%BB%99t_qu%E1%BB%B5_%26_Thi%E1%BA%BFu_m%C3%A1u_n%C3%A3o#N.E1.BA.A1n_nh.C3.A2n_t.E1.BB.89nh_t.C3.A1o Nạn nhân bất tỉnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%E1%BB%99t_qu%E1%BB%B5_%26_Thi%E1%BA%BFu_m%C3%A1u_n%C3%A3o#N.E1.BA.A1n_nh.C3.A2n_b.E1.BA.A5t_t.E1.BB.89nh Wikibooks: Sơ cứu/Sốc https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%91c ==Giới thiệu== Giới thiệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%91c#Gi.E1.BB.9Bi_thi.E1.BB.87u Những loại sốc chínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%91c#Nh.E1.BB.AFng_lo.E1.BA.A1i_s.E1.BB.91c_ch.C3.ADnh Nhận dạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%91c#Nh.E1.BA.ADn_d.E1.BA.A1ng Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%91c#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Nạn nhân bất tỉnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%91c#N.E1.BA.A1n_nh.C3.A2n_b.E1.BA.A5t_t.E1.BB.89nh Wikibooks: Sơ cứu/Bỏng https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%8Fng Bỏng là do sự tiếp xúc của mô tới nhiệt (bỏng do nhiệt), hóa chất (khô hoặc lỏng), do điện, hay do phóng xạ. Nhận diệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%8Fng#Nh.E1.BA.ADn_di.E1.BB.87n Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%8Fng#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Bỏng nhiệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%8Fng#B.E1.BB.8Fng_nhi.E1.BB.87t Bỏng hóa chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%8Fng#B.E1.BB.8Fng_h.C3.B3a_ch.E1.BA.A5t Bỏng điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%8Fng#B.E1.BB.8Fng_.C4.91i.E1.BB.87n Bỏng phóng xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%8Fng#B.E1.BB.8Fng_ph.C3.B3ng_x.E1.BA.A1 Bỏng nặnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%8Fng#B.E1.BB.8Fng_n.E1.BA.B7ng Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%8Fng#Tham_kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Sơ cứu/Giật điện https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Gi%E1%BA%ADt_%C4%91i%E1%BB%87n Giật điện là chuỗi chấn thương do tiếp xúc trực tiếp với điện. Hậu quả có thể rải rác từ nhẹ cho đến ngưng tim. Hành động và điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Gi%E1%BA%ADt_%C4%91i%E1%BB%87n#H.C3.A0nh_.C4.91.E1.BB.99ng_v.C3.A0_.C4.91i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Điện giật gây bất tỉnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Gi%E1%BA%ADt_%C4%91i%E1%BB%87n#.C4.90i.E1.BB.87n_gi.E1.BA.ADt_g.C3.A2y_b.E1.BA.A5t_t.E1.BB.89nh Điện giật không gây bất tỉnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Gi%E1%BA%ADt_%C4%91i%E1%BB%87n#.C4.90i.E1.BB.87n_gi.E1.BA.ADt_kh.C3.B4ng_g.C3.A2y_b.E1.BA.A5t_t.E1.BB.89nh Wikibooks: Sơ cứu/Chấn thương Ngực & Bụng https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BB%B1c_%26_B%E1%BB%A5ng ==Tổng quát== Tổng quáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BB%B1c_%26_B%E1%BB%A5ng#T.E1.BB.95ng_qu.C3.A1t Chấn thương ngực kínhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BB%B1c_%26_B%E1%BB%A5ng#Ch.E1.BA.A5n_th.C6.B0.C6.A1ng_ng.E1.BB.B1c_k.C3.ADn Chấn thương sườnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BB%B1c_%26_B%E1%BB%A5ng#Ch.E1.BA.A5n_th.C6.B0.C6.A1ng_s.C6.B0.E1.BB.9Dn Nhận diệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BB%B1c_%26_B%E1%BB%A5ng#Nh.E1.BA.ADn_di.E1.BB.87n Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BB%B1c_%26_B%E1%BB%A5ng#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Vết thương ngực hởhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BB%B1c_%26_B%E1%BB%A5ng#V.E1.BA.BFt_th.C6.B0.C6.A1ng_ng.E1.BB.B1c_h.E1.BB.9F Tạo van runghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BB%B1c_%26_B%E1%BB%A5ng#T.E1.BA.A1o_van_rung Chấn thương bụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BB%B1c_%26_B%E1%BB%A5ng#Ch.E1.BA.A5n_th.C6.B0.C6.A1ng_b.E1.BB.A5ng Cơ quan nhô rahttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BB%B1c_%26_B%E1%BB%A5ng#C.C6.A1_quan_nh.C3.B4_ra Xuất huyết nộihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_Ng%E1%BB%B1c_%26_B%E1%BB%A5ng#Xu.E1.BA.A5t_huy.E1.BA.BFt_n.E1.BB.99i Wikibooks: Sơ cứu/Sốc phản vệ https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%91c_ph%E1%BA%A3n_v%E1%BB%87 ==Mở đầu== Mở đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%91c_ph%E1%BA%A3n_v%E1%BB%87#M.E1.BB.9F_.C4.91.E1.BA.A7u Nhân diệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%91c_ph%E1%BA%A3n_v%E1%BB%87#Nh.C3.A2n_di.E1.BB.87n Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%91c_ph%E1%BA%A3n_v%E1%BB%87#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Sử dụng EpiPenhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%E1%BB%91c_ph%E1%BA%A3n_v%E1%BB%87#S.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng_EpiPen Wikibooks: Sơ cứu/Suyễn & Chứng thở nhanh https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Suy%E1%BB%85n_%26_Ch%E1%BB%A9ng_th%E1%BB%9F_nhanh ==Mở đầu== Mở đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Suy%E1%BB%85n_%26_Ch%E1%BB%A9ng_th%E1%BB%9F_nhanh#M.E1.BB.9F_.C4.91.E1.BA.A7u Nhân diệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Suy%E1%BB%85n_%26_Ch%E1%BB%A9ng_th%E1%BB%9F_nhanh#Nh.C3.A2n_di.E1.BB.87n Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Suy%E1%BB%85n_%26_Ch%E1%BB%A9ng_th%E1%BB%9F_nhanh#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Wikibooks: Sơ cứu/Tắc nghẽn đường dẫn khí https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/T%E1%BA%AFc_ngh%E1%BA%BDn_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD ==Nạn nhân tỉnh== Nạn nhân tỉnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/T%E1%BA%AFc_ngh%E1%BA%BDn_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#N.E1.BA.A1n_nh.C3.A2n_t.E1.BB.89nh Điều trị dành cho người lớn và trẻ emhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/T%E1%BA%AFc_ngh%E1%BA%BDn_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B_d.C3.A0nh_cho_ng.C6.B0.E1.BB.9Di_l.E1.BB.9Bn_v.C3.A0_tr.E1.BA.BB_em Nghẹt thở ở trẻ sơ sinhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/T%E1%BA%AFc_ngh%E1%BA%BDn_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#Ngh.E1.BA.B9t_th.E1.BB.9F_.E1.BB.9F_tr.E1.BA.BB_s.C6.A1_sinh Nạn nhân bất tỉnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/T%E1%BA%AFc_ngh%E1%BA%BDn_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#N.E1.BA.A1n_nh.C3.A2n_b.E1.BA.A5t_t.E1.BB.89nh Wikibooks: Sơ cứu/Chấn thương hệ cơ xương https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_h%E1%BB%87_c%C6%A1_x%C6%B0%C6%A1ng ==Bong gân hay gãy xương?== Bong gân hay gãy xương?https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_h%E1%BB%87_c%C6%A1_x%C6%B0%C6%A1ng#Bong_g.C3.A2n_hay_g.C3.A3y_x.C6.B0.C6.A1ng.3F Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_h%E1%BB%87_c%C6%A1_x%C6%B0%C6%A1ng#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Wikibooks: Sơ cứu/Cố định https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%E1%BB%91_%C4%91%E1%BB%8Bnh ==Cố định== Cố địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%E1%BB%91_%C4%91%E1%BB%8Bnh#C.E1.BB.91_.C4.91.E1.BB.8Bnh Chấn thương xương cẳng tayhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%E1%BB%91_%C4%91%E1%BB%8Bnh#Ch.E1.BA.A5n_th.C6.B0.C6.A1ng_x.C6.B0.C6.A1ng_c.E1.BA.B3ng_tay Chấn thương ở vaihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%E1%BB%91_%C4%91%E1%BB%8Bnh#Ch.E1.BA.A5n_th.C6.B0.C6.A1ng_.E1.BB.9F_vai Chấn thương ở sườn và cánh tay trênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%E1%BB%91_%C4%91%E1%BB%8Bnh#Ch.E1.BA.A5n_th.C6.B0.C6.A1ng_.E1.BB.9F_s.C6.B0.E1.BB.9Dn_v.C3.A0_c.C3.A1nh_tay_tr.C3.AAn Gãy xương đùihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%E1%BB%91_%C4%91%E1%BB%8Bnh#G.C3.A3y_x.C6.B0.C6.A1ng_.C4.91.C3.B9i Wikibooks: Sơ cứu/Chấn thương đầu & mặt https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BA%A7u_%26_m%E1%BA%B7t ==Chấn thương đầu== Chấn thương đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BA%A7u_%26_m%E1%BA%B7t#Ch.E1.BA.A5n_th.C6.B0.C6.A1ng_.C4.91.E1.BA.A7u Gãy xương sọ thẳnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BA%A7u_%26_m%E1%BA%B7t#G.C3.A3y_x.C6.B0.C6.A1ng_s.E1.BB.8D_th.E1.BA.B3ng Nhận diệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BA%A7u_%26_m%E1%BA%B7t#Nh.E1.BA.ADn_di.E1.BB.87n Gãy xương sọ lúnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BA%A7u_%26_m%E1%BA%B7t#G.C3.A3y_x.C6.B0.C6.A1ng_s.E1.BB.8D_l.C3.BAn Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BA%A7u_%26_m%E1%BA%B7t#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Lưu ý dành cho chần thương đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BA%A7u_%26_m%E1%BA%B7t#L.C6.B0u_.C3.BD_d.C3.A0nh_cho_ch.E1.BA.A7n_th.C6.B0.C6.A1ng_.C4.91.E1.BA.A7u Chấn thương liên quan đến mắthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BA%A7u_%26_m%E1%BA%B7t#Ch.E1.BA.A5n_th.C6.B0.C6.A1ng_li.C3.AAn_quan_.C4.91.E1.BA.BFn_m.E1.BA.AFt Wikibooks: Sơ cứu/Tiềm ẩn chấn thương cột sống https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ti%E1%BB%81m_%E1%BA%A9n_ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_c%E1%BB%99t_s%E1%BB%91ng ==Mở đầu== Mở đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ti%E1%BB%81m_%E1%BA%A9n_ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_c%E1%BB%99t_s%E1%BB%91ng#M.E1.BB.9F_.C4.91.E1.BA.A7u Nhận diệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ti%E1%BB%81m_%E1%BA%A9n_ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_c%E1%BB%99t_s%E1%BB%91ng#Nh.E1.BA.ADn_di.E1.BB.87n Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ti%E1%BB%81m_%E1%BA%A9n_ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_c%E1%BB%99t_s%E1%BB%91ng#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Chấn thương cột sống dưới nướchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ti%E1%BB%81m_%E1%BA%A9n_ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_c%E1%BB%99t_s%E1%BB%91ng#Ch.E1.BA.A5n_th.C6.B0.C6.A1ng_c.E1.BB.99t_s.E1.BB.91ng_d.C6.B0.E1.BB.9Bi_n.C6.B0.E1.BB.9Bc Wikibooks: Sơ cứu/Bệnh & Chấn thương vì nóng https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_n%C3%B3ng ==Bỏng== Bỏnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_n%C3%B3ng#B.E1.BB.8Fng Co rút cơ bắp do nhiệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_n%C3%B3ng#Co_r.C3.BAt_c.C6.A1_b.E1.BA.AFp_do_nhi.E1.BB.87t Kiệt sức do nhiệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_n%C3%B3ng#Ki.E1.BB.87t_s.E1.BB.A9c_do_nhi.E1.BB.87t Nhận diệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_n%C3%B3ng#Nh.E1.BA.ADn_di.E1.BB.87n Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_n%C3%B3ng#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Say nónghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_n%C3%B3ng#Say_n.C3.B3ng Wikibooks: Sơ cứu/Bệnh & Chấn thương vì lạnh https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_l%E1%BA%A1nh ==Tê cóng== Tê cónghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_l%E1%BA%A1nh#T.C3.AA_c.C3.B3ng Hạ thân nhiệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_l%E1%BA%A1nh#H.E1.BA.A1_th.C3.A2n_nhi.E1.BB.87t Wikibooks: Sơ cứu/Bệnh & Chấn thương vì áp suất https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_%C3%A1p_su%E1%BA%A5t ==Bệnh & Chấn thương vì áp suất== Bệnh & Chấn thương vì áp suấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_%C3%A1p_su%E1%BA%A5t#B.E1.BB.87nh_.26_Ch.E1.BA.A5n_th.C6.B0.C6.A1ng_v.C3.AC_.C3.A1p_su.E1.BA.A5t Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_%C3%A1p_su%E1%BA%A5t#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Bệnh giảm áphttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_%C3%A1p_su%E1%BA%A5t#B.E1.BB.87nh_gi.E1.BA.A3m_.C3.A1p Nhận diệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_%C3%A1p_su%E1%BA%A5t#Nh.E1.BA.ADn_di.E1.BB.87n Ngộ độc oxihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_%C3%A1p_su%E1%BA%A5t#Ng.E1.BB.99_.C4.91.E1.BB.99c_oxi Thuyên tắc khíhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_%C3%A1p_su%E1%BA%A5t#Thuy.C3.AAn_t.E1.BA.AFc_kh.C3.AD Bất tỉnh nước nônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/B%E1%BB%87nh_%26_Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_v%C3%AC_%C3%A1p_su%E1%BA%A5t#B.E1.BA.A5t_t.E1.BB.89nh_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_n.C3.B4ng Wikibooks: Sơ cứu/Tiểu đường https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ti%E1%BB%83u_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng ==Mở đầu== Mở đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ti%E1%BB%83u_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng#M.E1.BB.9F_.C4.91.E1.BA.A7u Hypoglycemia (sốc Insulin)https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ti%E1%BB%83u_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng#Hypoglycemia_.28s.E1.BB.91c_Insulin.29 Tác nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ti%E1%BB%83u_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng#T.C3.A1c_nh.C3.A2n Nhận diệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ti%E1%BB%83u_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng#Nh.E1.BA.ADn_di.E1.BB.87n Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ti%E1%BB%83u_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Tăng đường huyếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ti%E1%BB%83u_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng#T.C4.83ng_.C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_huy.E1.BA.BFt Wikibooks: Sơ cứu/Động kinh https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%E1%BB%99ng_kinh ==Mở đầu== Mở đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%E1%BB%99ng_kinh#M.E1.BB.9F_.C4.91.E1.BA.A7u Nhận diệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%E1%BB%99ng_kinh#Nh.E1.BA.ADn_di.E1.BB.87n Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/%C4%90%E1%BB%99ng_kinh#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Wikibooks: Sơ cứu/Trường hợp khẩn cấp về thần kinh https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_h%E1%BB%A3p_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p_v%E1%BB%81_th%E1%BA%A7n_kinh Trường hợp khẩn cấp về thần kinh là một trường hợp y tế khẩn cấp trong đó trạng thái thần kinh và năng lực thần kinh của nạn nhân bị tổn hại hoặc suy giảm so với mức được xem là bình thường. Nguyên nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_h%E1%BB%A3p_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p_v%E1%BB%81_th%E1%BA%A7n_kinh#Nguy.C3.AAn_nh.C3.A2n Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_h%E1%BB%A3p_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p_v%E1%BB%81_th%E1%BA%A7n_kinh#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Xem thêmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_h%E1%BB%A3p_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p_v%E1%BB%81_th%E1%BA%A7n_kinh#Xem_th.C3.AAm Wikibooks: Sơ cứu/Ngộ độc https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ng%E1%BB%99_%C4%91%E1%BB%99c ==Mở đầu== Mở đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ng%E1%BB%99_%C4%91%E1%BB%99c#M.E1.BB.9F_.C4.91.E1.BA.A7u Hấp thụ chất độchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ng%E1%BB%99_%C4%91%E1%BB%99c#H.E1.BA.A5p_th.E1.BB.A5_ch.E1.BA.A5t_.C4.91.E1.BB.99c Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ng%E1%BB%99_%C4%91%E1%BB%99c#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Hít phải chất độchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ng%E1%BB%99_%C4%91%E1%BB%99c#H.C3.ADt_ph.E1.BA.A3i_ch.E1.BA.A5t_.C4.91.E1.BB.99c Tiêu hóa chất độchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ng%E1%BB%99_%C4%91%E1%BB%99c#Ti.C3.AAu_h.C3.B3a_ch.E1.BA.A5t_.C4.91.E1.BB.99c Tiêm chíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ng%E1%BB%99_%C4%91%E1%BB%99c#Ti.C3.AAm_ch.C3.ADch Wikibooks: Sơ cứu/Sơ cứu ngoài thiên nhiên https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ngo%C3%A0i_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn Sơ cứu ngoài thiên nhiên là thực hành sơ cứu ở nơi mà đội ngũ y tế có thể mất hơn một giờ để tới, thông thường có thể tới vài ngày hoặc tuần. Thực hành sơ cứu ngoài thiên nhiên được xác định là rất khó khăn vì thiếu thốn dụng cụ, nạn nhân khó tiếp cận và thiên nhiên khắc nghiệt. Sốc phản vệhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ngo%C3%A0i_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn#S.E1.BB.91c_ph.E1.BA.A3n_v.E1.BB.87 Chấn thương do động vật cắnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ngo%C3%A0i_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn#Ch.E1.BA.A5n_th.C6.B0.C6.A1ng_do_.C4.91.E1.BB.99ng_v.E1.BA.ADt_c.E1.BA.AFn Rắn cắnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ngo%C3%A0i_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn#R.E1.BA.AFn_c.E1.BA.AFn Nhệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ngo%C3%A0i_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn#Nh.E1.BB.87n Bọ chéthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ngo%C3%A0i_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn#B.E1.BB.8D_ch.C3.A9t Wikibooks: Sơ cứu/Sơ cứu ngoài đại dương https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ngo%C3%A0i_%C4%91%E1%BA%A1i_d%C6%B0%C6%A1ng ==Bệnh giảm áp== Bệnh giảm áphttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ngo%C3%A0i_%C4%91%E1%BA%A1i_d%C6%B0%C6%A1ng#B.E1.BB.87nh_gi.E1.BA.A3m_.C3.A1p Điều trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ngo%C3%A0i_%C4%91%E1%BA%A1i_d%C6%B0%C6%A1ng#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B Lưỡi câuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ngo%C3%A0i_%C4%91%E1%BA%A1i_d%C6%B0%C6%A1ng#L.C6.B0.E1.BB.A1i_c.C3.A2u Điều trị kế tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u_ngo%C3%A0i_%C4%91%E1%BA%A1i_d%C6%B0%C6%A1ng#.C4.90i.E1.BB.81u_tr.E1.BB.8B_k.E1.BA.BF_ti.E1.BA.BFp Wikibooks: Sơ cứu/Các đánh giá khác https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_%C4%91%C3%A1nh_gi%C3%A1_kh%C3%A1c ==Kiểm tra nguyên nhân== Kiểm tra nguyên nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_%C4%91%C3%A1nh_gi%C3%A1_kh%C3%A1c#Ki.E1.BB.83m_tra_nguy.C3.AAn_nh.C3.A2n Kiểm tra bổ sung cho chấn thương cột sốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/C%C3%A1c_%C4%91%C3%A1nh_gi%C3%A1_kh%C3%A1c#Ki.E1.BB.83m_tra_b.E1.BB.95_sung_cho_ch.E1.BA.A5n_th.C6.B0.C6.A1ng_c.E1.BB.99t_s.E1.BB.91ng Wikibooks: Sơ cứu/Quản lý đường dẫn khí https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD ==Quản lí đường dẫn khí== Quản lí đường dẫn khíhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#Qu.E1.BA.A3n_l.C3.AD_.C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_d.E1.BA.ABn_kh.C3.AD Phương pháp thủ cônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_th.E1.BB.A7_c.C3.B4ng Đầu nghiêng - cằm nânghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#.C4.90.E1.BA.A7u_nghi.C3.AAng_-_c.E1.BA.B1m_n.C3.A2ng Đẩy hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#.C4.90.E1.BA.A9y_h.C3.A0m Canun miệng hầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#Canun_mi.E1.BB.87ng_h.E1.BA.A7u Cách sử dụng và chống chỉ địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#C.C3.A1ch_s.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng_v.C3.A0_ch.E1.BB.91ng_ch.E1.BB.89_.C4.91.E1.BB.8Bnh Canun mũi hầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#Canun_m.C5.A9i_h.E1.BA.A7u Chống chỉ địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#Ch.E1.BB.91ng_ch.E1.BB.89_.C4.91.E1.BB.8Bnh Túi-van-mặt nạ (TVM)https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#T.C3.BAi-van-m.E1.BA.B7t_n.E1.BA.A1_.28TVM.29 Cấu tạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#C.E1.BA.A5u_t.E1.BA.A1o Sử dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#S.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng Các thiết bị hút, súchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%E1%BA%ABn_kh%C3%AD#C.C3.A1c_thi.E1.BA.BFt_b.E1.BB.8B_h.C3.BAt.2C_s.C3.BAc Wikibooks: Sơ cứu/Quản lý oxi https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_oxi ===Canuyn mũi hầu=== Canuyn mũi hầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_oxi#Canuyn_m.C5.A9i_h.E1.BA.A7u Túi-Van-Mặt nạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_oxi#T.C3.BAi-Van-M.E1.BA.B7t_n.E1.BA.A1 Mặt nạ dành cho nạn nhân ngưng thởhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_oxi#M.E1.BA.B7t_n.E1.BA.A1_d.C3.A0nh_cho_n.E1.BA.A1n_nh.C3.A2n_ng.C6.B0ng_th.E1.BB.9F Mặt nạ túihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_oxi#M.E1.BA.B7t_n.E1.BA.A1_t.C3.BAi Wikibooks: Sơ cứu/Máy khử rung tim bên ngoài tự động https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/M%C3%A1y_kh%E1%BB%AD_rung_tim_b%C3%AAn_ngo%C3%A0i_t%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%99ng ==Khử rung tim== Khử rung timhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/M%C3%A1y_kh%E1%BB%AD_rung_tim_b%C3%AAn_ngo%C3%A0i_t%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%99ng#Kh.E1.BB.AD_rung_tim Máy khử rung tim tự động (AED)https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/M%C3%A1y_kh%E1%BB%AD_rung_tim_b%C3%AAn_ngo%C3%A0i_t%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%99ng#M.C3.A1y_kh.E1.BB.AD_rung_tim_t.E1.BB.B1_.C4.91.E1.BB.99ng_.28AED.29 Wikibooks: Sơ cứu/Phân loại nạn nhân https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i_n%E1%BA%A1n_nh%C3%A2n 100px|thumb|right|Thẻ phân loại nạn nhân thông thường. Phân loại đơn giản và sơ tán (START)https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i_n%E1%BA%A1n_nh%C3%A2n#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_.C4.91.C6.A1n_gi.E1.BA.A3n_v.C3.A0_s.C6.A1_t.C3.A1n_.28START.29 Wikibooks: Sơ cứu/Phụ lục A: Thuật ngữ https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_A:_Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF ; ABC: Đường dẫn khí, Hô hấp và Tuần hoàn Sơ cứuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C6%A1_c%E1%BB%A9u Wikibooks: Sơ cứu/Phụ lục C: Nguồn https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_C:_Ngu%E1%BB%93n ==Print Resources== Print Resourceshttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_C:_Ngu%E1%BB%93n#Print_Resources External linkshttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_C:_Ngu%E1%BB%93n#External_links Journalshttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_C:_Ngu%E1%BB%93n#Journals Legislation & Government regulationshttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_C:_Ngu%E1%BB%93n#Legislation_.26_Government_regulations First Aid Training Organizationshttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_C:_Ngu%E1%BB%93n#First_Aid_Training_Organizations Otherhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_C:_Ngu%E1%BB%93n#Other Wikibooks: Sơ cứu/Phụ lục D: Ghi chú dành cho giảng viên https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_D:_Ghi_ch%C3%BA_d%C3%A0nh_cho_gi%E1%BA%A3ng_vi%C3%AAn == Education == Educationhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_D:_Ghi_ch%C3%BA_d%C3%A0nh_cho_gi%E1%BA%A3ng_vi%C3%AAn#Education Wikibooks: Sơ cứu/Phụ lục E: Bộ dụng cụ sơ cứu https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_E:_B%E1%BB%99_d%E1%BB%A5ng_c%E1%BB%A5_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u ==Bộ dụng cụ sơ cứu== Bộ dụng cụ sơ cứuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_E:_B%E1%BB%99_d%E1%BB%A5ng_c%E1%BB%A5_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u#B.E1.BB.99_d.E1.BB.A5ng_c.E1.BB.A5_s.C6.A1_c.E1.BB.A9u Các vật dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_E:_B%E1%BB%99_d%E1%BB%A5ng_c%E1%BB%A5_s%C6%A1_c%E1%BB%A9u#C.C3.A1c_v.E1.BA.ADt_d.E1.BB.A5ng Wikibooks: Sơ cứu/List of Images https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/List_of_Images Category:First Aid First Aidhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:First_Aid Trang nhúng tập tin không tồn tạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Trang_nh%C3%BAng_t%E1%BA%ADp_tin_kh%C3%B4ng_t%E1%BB%93n_t%E1%BA%A1i Wikibooks: Sơ cứu/What needs to be done? https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/What_needs_to_be_done%3F Feel free to move things around as tasks get completed Fleshing-outhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/What_needs_to_be_done%3F#Fleshing-out Don't exist yethttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/What_needs_to_be_done%3F#Don.27t_exist_yet Alsohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/What_needs_to_be_done%3F#Also Requested Inputhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/What_needs_to_be_done%3F#Requested_Input Wikibooks: Sơ cứu/Manual of Style https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Manual_of_Style Category:Manual of Style Terminologyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Manual_of_Style#Terminology Scope & audiencehttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Manual_of_Style#Scope_.26_audience Spelling & conventionshttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Manual_of_Style#Spelling_.26_conventions Wikibooks: Sơ cứu/Phụ lục F: Số điện thoại khẩn cấp https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_F:_S%E1%BB%91_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p Để hỗ trợ sơ cứu viên trong quá trình sơ cứu, hầu hết các nước đã xác định một số điện thoại làm số điện thoại khẩn cấp chung. Khi gọi, số điện thoại này sẽ kết nối với trung tâm y tế gần sơ cứu viên nhất. Châu Phihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_F:_S%E1%BB%91_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p#Ch.C3.A2u_Phi Châu Áhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_F:_S%E1%BB%91_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p#Ch.C3.A2u_.C3.81 Europehttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_F:_S%E1%BB%91_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p#Europe Australia and Oceaniahttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_F:_S%E1%BB%91_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p#Australia_and_Oceania North Americahttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_F:_S%E1%BB%91_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p#North_America Central America and the Caribbeanhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_F:_S%E1%BB%91_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p#Central_America_and_the_Caribbean South Americahttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_F:_S%E1%BB%91_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p#South_America Referenceshttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_F:_S%E1%BB%91_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p#References Wikibooks: Cờ tướng cho người mới bắt đầu https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u Sách này hướng dẫn cách chơi cờ tướng cùng với một số kỹ thuật tác chiến căn bản. Giới thiệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u#Gi.E1.BB.9Bi_thi.E1.BB.87u Cách di chuyển từng quânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u#C.C3.A1ch_di_chuy.E1.BB.83n_t.E1.BB.ABng_qu.C3.A2n Bắt và giữ quânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u#B.E1.BA.AFt_v.C3.A0_gi.E1.BB.AF_qu.C3.A2n Một số kỹ thuật cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u#M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_k.E1.BB.B9_thu.E1.BA.ADt_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Wikibooks: Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Bàn cờ tướng https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/B%C3%A0n_c%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng __NOTOC__ Sônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/B%C3%A0n_c%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng#S.C3.B4ng Các số đánh đấuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/B%C3%A0n_c%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng#C.C3.A1c_s.E1.BB.91_.C4.91.C3.A1nh_.C4.91.E1.BA.A5u Wikibooks: Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Ba loại quân https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/Ba_lo%E1%BA%A1i_qu%C3%A2n __NOTOC__ Ba loại quânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/Ba_lo%E1%BA%A1i_qu%C3%A2n#Ba_lo.E1.BA.A1i_qu.C3.A2n Tối quan trọnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/Ba_lo%E1%BA%A1i_qu%C3%A2n#T.E1.BB.91i_quan_tr.E1.BB.8Dng Phòng thủhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/Ba_lo%E1%BA%A1i_qu%C3%A2n#Ph.C3.B2ng_th.E1.BB.A7 Tấn cônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/Ba_lo%E1%BA%A1i_qu%C3%A2n#T.E1.BA.A5n_c.C3.B4ng Wikibooks: Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Tướng https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/T%C6%B0%E1%BB%9Bng Tướng là quân tối quan trọng trên bàn cờ. Mỗi bên cố gắng hết sức để giữ con tướng của mình và tấn công con tướng của bên kia. Cờ tướng cho người mới bắt đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u Wikibooks: Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Sĩ https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/S%C4%A9 Sĩ là một trong hai loại quân phòng thủ (loại còn lại là tượng), có nhiệm vụ chống đỡ ở trong thành. Wikibooks: Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Tượng https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/T%C6%B0%E1%BB%A3ng Tượng là quân phòng thủ, chống đỡ ở ngoài thành. Cờ tướng cho người mới bắt đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u Wikibooks: Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Xe https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/Xe Xe là quân tấn công mạnh nhất và có giá trị thứ nhì (sau tướng) trên bàn cờ. Quân xe hoạt động rộng khắp. Cờ tướng cho người mới bắt đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u Wikibooks: Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Pháo https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/Ph%C3%A1o Pháo là quân tấn công, thường được kết hợp với xe, tạo ra sức công phá rất lớn. Cờ tướng cho người mới bắt đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u Wikibooks: Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Mã https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/M%C3%A3 Mã là quân tấn công, trong những nước khai cuộc thường được dùng để trấn thủ hàng tốt. Khi qua sông, mã là quân gây khó chịu cho đối phương bởi cách đi lắt léo. Trang nhúng tập tin không tồn tạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Trang_nh%C3%BAng_t%E1%BA%ADp_tin_kh%C3%B4ng_t%E1%BB%93n_t%E1%BA%A1i Wikibooks: Cờ tướng cho người mới bắt đầu/Tốt https://vi.wikibooks.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u/T%E1%BB%91t Tốt cũng là quân tấn công, tuy nhiên nó thường bị 'hi sinh' nhiều nhất, một phần do trong những nước đầu, người chơi phải dùng tốt làm lá chắn để cho xe, pháo, mã tiến lên. Cờ tướng cho người mới bắt đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u Wikibooks: Lập trình C https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C Một cách nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình C và đặc trưng của nó. Giới thiệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C#Gi.E1.BB.9Bi_thi.E1.BB.87u Khởi đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C#Kh.E1.BB.9Fi_.C4.91.E1.BA.A7u Sâu hơn về Chttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C#S.C3.A2u_h.C6.A1n_v.E1.BB.81_C Xa hơn Chttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C#Xa_h.C6.A1n_C Khoa học máy tínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C#Khoa_h.E1.BB.8Dc_m.C3.A1y_t.C3.ADnh Các bảng tham chiếuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C#C.C3.A1c_b.E1.BA.A3ng_tham_chi.E1.BA.BFu Phụ lụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C#Ph.E1.BB.A5_l.E1.BB.A5c Wikibooks: Lập trình C/Lịch sử https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD == Những phát triển ban đầu == Những phát triển ban đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD#Nh.E1.BB.AFng_ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n_ban_.C4.91.E1.BA.A7u Các chuẩn ngôn ngữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD#C.C3.A1c_chu.E1.BA.A9n_ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF Wikibooks: Lập trình C/Cần gì trước khi học C https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/C%E1%BA%A7n_g%C3%AC_tr%C6%B0%E1%BB%9Bc_khi_h%E1%BB%8Dc_C ==Yêu cầu kiến thức== Yêu cầu kiến thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/C%E1%BA%A7n_g%C3%AC_tr%C6%B0%E1%BB%9Bc_khi_h%E1%BB%8Dc_C#Y.C3.AAu_c.E1.BA.A7u_ki.E1.BA.BFn_th.E1.BB.A9c Các phần mềm cần cóhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/C%E1%BA%A7n_g%C3%AC_tr%C6%B0%E1%BB%9Bc_khi_h%E1%BB%8Dc_C#C.C3.A1c_ph.E1.BA.A7n_m.E1.BB.81m_c.E1.BA.A7n_c.C3.B3 Wikibooks: Lập trình C/Cơ bản về biên dịch https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/C%C6%A1_b%E1%BA%A3n_v%E1%BB%81_bi%C3%AAn_d%E1%BB%8Bch Giống như mọi ngôn ngữ lập trình khác (trừ ngôn ngữ máy), [vi xử lí|bộ vi xử lí] không thể hiểu được trực tiếp ngôn ngữ C. Mục đích của nó là cung cấp một cách trực quan cho con người để mô tả các chỉ lệnh có thể dễ dàng chuyển đổi thành mã máy mà bộ vi xử lí có thể hiểu được. Trình biên dịch (compiler) là chương trình nhận vào mã nguồn ban đầu và chuyển nó thành mã máy. Bộ tiền xử líhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/C%C6%A1_b%E1%BA%A3n_v%E1%BB%81_bi%C3%AAn_d%E1%BB%8Bch#B.E1.BB.99_ti.E1.BB.81n_x.E1.BB.AD_l.C3.AD Kiểm tra cú pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/C%C6%A1_b%E1%BA%A3n_v%E1%BB%81_bi%C3%AAn_d%E1%BB%8Bch#Ki.E1.BB.83m_tra_c.C3.BA_ph.C3.A1p Mã đối tượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/C%C6%A1_b%E1%BA%A3n_v%E1%BB%81_bi%C3%AAn_d%E1%BB%8Bch#M.C3.A3_.C4.91.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng Nốihttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/C%C6%A1_b%E1%BA%A3n_v%E1%BB%81_bi%C3%AAn_d%E1%BB%8Bch#N.E1.BB.91i Tự động hoáhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/C%C6%A1_b%E1%BA%A3n_v%E1%BB%81_bi%C3%AAn_d%E1%BB%8Bch#T.E1.BB.B1_.C4.91.E1.BB.99ng_ho.C3.A1 Wikibooks: Lập trình C/Chương trình đầu tiên https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A7u_ti%C3%AAn Giống như hầu hết các sách về ngôn ngữ lập trình, chúng ta sử dụng [trình lập trình Hello World|chương trình Hello World] để giới thiệu về C. Diễn giảihttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A7u_ti%C3%AAn#Di.E1.BB.85n_gi.E1.BA.A3i Wikibooks: Sổ tay nội trợ https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3 }} Nguyên liệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3#Nguy.C3.AAn_li.E1.BB.87u Phương pháp nấu ănhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3#Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_n.E1.BA.A5u_.C4.83n Vật dụng nấu ănhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3#V.E1.BA.ADt_d.E1.BB.A5ng_n.E1.BA.A5u_.C4.83n Thuật ngữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3#Thu.E1.BA.ADt_ng.E1.BB.AF Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Bột bánh gato https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%E1%BB%99t_b%C3%A1nh_gato Bột bánh gato (bột bánh kem, cake flour) là một loại bột thường dùng để làm bánh ngọt và các loại bánh nhẹ khác có hàm lượng gluten thấp. Bột này màu trắng, rất mịn (thường mịn hơn , pastry flour). Sổ tay nội trợhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3 Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Bơ https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%C6%A1 nhỏ|300px|Một khối bơ và dao quết bơ Dinh dưỡnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%C6%A1#Dinh_d.C6.B0.E1.BB.A1ng Chú thíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%C6%A1#Ch.C3.BA_th.C3.ADch Wikibooks: Câu hỏi Vật lý thường thức https://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c }} Mục lụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c#M.E1.BB.A5c_l.E1.BB.A5c Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c#Tham_kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Câu hỏi Vật lý thường thức/Chương 4 https://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_4 Quang học Khúc xạ và phản xạ ánh sánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_4#Kh.C3.BAc_x.E1.BA.A1_v.C3.A0_ph.E1.BA.A3n_x.E1.BA.A1_.C3.A1nh_s.C3.A1ng Tán sắc ánh sánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_4#T.C3.A1n_s.E1.BA.AFc_.C3.A1nh_s.C3.A1ng Giao thoa ánh sánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_4#Giao_thoa_.C3.A1nh_s.C3.A1ng Wikibooks: Câu hỏi Vật lý thường thức/Chương 3 https://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_3 ==Tĩnh điện== Tĩnh điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_3#T.C4.A9nh_.C4.91i.E1.BB.87n Các hiện tượng từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_3#C.C3.A1c_hi.E1.BB.87n_t.C6.B0.E1.BB.A3ng_t.E1.BB.AB Dòng điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_3#D.C3.B2ng_.C4.91i.E1.BB.87n Wikibooks: Câu hỏi Vật lý thường thức/Chương 1 https://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_1 Cơ học Động họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_1#.C4.90.E1.BB.99ng_h.E1.BB.8Dc Động lực họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_1#.C4.90.E1.BB.99ng_l.E1.BB.B1c_h.E1.BB.8Dc Tĩnh họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_1#T.C4.A9nh_h.E1.BB.8Dc Âm họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_1#.C3.82m_h.E1.BB.8Dc Cơ học chất lưuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_1#C.C6.A1_h.E1.BB.8Dc_ch.E1.BA.A5t_l.C6.B0u Wikibooks: Câu hỏi Vật lý thường thức/Chương 1/Quán tính là gì? https://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_1/Qu%C3%A1n_t%C3%ADnh_l%C3%A0_g%C3%AC%3F Mọi vật xung quanh ta đều có "sức ì" nhất định. Nhưng một cách chính xác thế nào là "sức ì"? Wikibooks: Câu hỏi Vật lý thường thức/Chương 1/Vì sao con diều có thể bay được? https://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_1/V%C3%AC_sao_con_di%E1%BB%81u_c%C3%B3_th%E1%BB%83_bay_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%3F Nói chung con diều phải đón gió mới bay lên được và mặt diều nói chung là phải nghiêng xuống dưới. Hai điểm này là điều then chốt để cái diều bay lên được. Wikibooks: Câu hỏi Vật lý thường thức/Chương 1/Khi đẩy tạ, góc đẩy tối ưu có phải là góc 45 độ không? https://vi.wikibooks.org/wiki/C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A9c/Ch%C6%B0%C6%A1ng_1/Khi_%C4%91%E1%BA%A9y_t%E1%BA%A1,_g%C3%B3c_%C4%91%E1%BA%A9y_t%E1%BB%91i_%C6%B0u_c%C3%B3_ph%E1%BA%A3i_l%C3%A0_g%C3%B3c_45_%C4%91%E1%BB%99_kh%C3%B4ng%3F Ta thường nghe người ta nói rằng muốn đẩy được tạ xa nhất, góc khi mà tạ rời khỏi tay nên tạo với mặt phẳng thành một góc 45 độ, thế nhưng những vận động viên có kinh nghiệm lại phát hiện ra góc đẩy tạ tốt nhất phải nhỏ hơn 45 độ một chút. Sự thực thì có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cự li xa gần khi đẩy tạ, ngoài việc góc đẩy tạ khi rời tay lớn hay nhỏ ra, còn liên quan đến tốc độ quả tạ rời tay, lực cản của không khí và chiều cao của người đẩy tạ. Wikibooks: Sơ cứu/Những việc cần làm https://vi.wikibooks.org/wiki/S%C6%A1_c%E1%BB%A9u/Nh%E1%BB%AFng_vi%E1%BB%87c_c%E1%BA%A7n_l%C3%A0m Hiện việc cần làm nhất là dịch xong quyển này. Để tránh bị trùng nhau (tức nhiều thành viên dịch một phần cùng một lúc), bạn có thể nêu rõ bạn sẽ dịch phần nào tại đây. Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Hành tây https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%C3%A0nh_t%C3%A2y 350px|thumb|Củ hành tây|right Gia vịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Gia_v%E1%BB%8B Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Cà chua https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A0_chua thumb|350px|Trái cà chua Thuộc tính dùng làm thuốchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A0_chua#Thu.E1.BB.99c_t.C3.ADnh_d.C3.B9ng_l.C3.A0m_thu.E1.BB.91c Độc tínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A0_chua#.C4.90.E1.BB.99c_t.C3.ADnh Một vài hình ảnh về cà chuahttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A0_chua#M.E1.BB.99t_v.C3.A0i_h.C3.ACnh_.E1.BA.A3nh_v.E1.BB.81_c.C3.A0_chua Ghi chúhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A0_chua#Ghi_ch.C3.BA Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Dưa chuột https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/D%C6%B0a_chu%E1%BB%99t thumb|Quả dưa chuột|350px Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/D%C6%B0a_chu%E1%BB%99t#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Trứng https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Tr%E1%BB%A9ng nhỏ|Ổ trứng gà Các loại trứnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Tr%E1%BB%A9ng#C.C3.A1c_lo.E1.BA.A1i_tr.E1.BB.A9ng Trứng gàhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Tr%E1%BB%A9ng#Tr.E1.BB.A9ng_g.C3.A0 Trứng vịthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Tr%E1%BB%A9ng#Tr.E1.BB.A9ng_v.E1.BB.8Bt Các món ăn được làm từ trứnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Tr%E1%BB%A9ng#C.C3.A1c_m.C3.B3n_.C4.83n_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_l.C3.A0m_t.E1.BB.AB_tr.E1.BB.A9ng Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Tr%E1%BB%A9ng#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Cá thu https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A1_thu phải|nhỏ|300px|Cá thu Atlantic Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Muỗng canh https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mu%E1%BB%97ng_canh thumb|Cái muỗng này khoảng 15ml Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Mayonne https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mayonne nhỏ|phải|320px Thành phầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mayonne#Th.C3.A0nh_ph.E1.BA.A7n Cách dùng của mayonnehttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mayonne#C.C3.A1ch_d.C3.B9ng_c.E1.BB.A7a_mayonne Ở Mỹhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mayonne#.E1.BB.9E_M.E1.BB.B9 Ở Châu Âuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mayonne#.E1.BB.9E_Ch.C3.A2u_.C3.82u Ở Nhật Bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mayonne#.E1.BB.9E_Nh.E1.BA.ADt_B.E1.BA.A3n Ở Ngahttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mayonne#.E1.BB.9E_Nga Mayonne cho người ăn chayhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mayonne#Mayonne_cho_ng.C6.B0.E1.BB.9Di_.C4.83n_chay Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mayonne#Tham_kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Muối https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mu%E1%BB%91i 300px|right|thumb|Tinh thể muối. Các hiệu ứng sức khỏehttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mu%E1%BB%91i#C.C3.A1c_hi.E1.BB.87u_.E1.BB.A9ng_s.E1.BB.A9c_kh.E1.BB.8Fe Lợi ích khác của muốihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mu%E1%BB%91i#L.E1.BB.A3i_.C3.ADch_kh.C3.A1c_c.E1.BB.A7a_mu.E1.BB.91i Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mu%E1%BB%91i#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Hồ tiêu https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%E1%BB%93_ti%C3%AAu nhỏ|phải|240px|Tranh vẽ hồ tiêu năm 1832 Sử dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%E1%BB%93_ti%C3%AAu#S.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%E1%BB%93_ti%C3%AAu#Tham_kh.E1.BA.A3o Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%E1%BB%93_ti%C3%AAu#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Luộc https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Lu%E1%BB%99c 300px|right|thumb|Ví dụ về phương pháp luộc (sắn/khoai mì luộc). Định nghĩahttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Lu%E1%BB%99c#.C4.90.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a Quy trình chung của phương pháp luộchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Lu%E1%BB%99c#Quy_tr.C3.ACnh_chung_c.E1.BB.A7a_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_lu.E1.BB.99c Yêu cầu kĩ thuật chung của phương pháp luộchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Lu%E1%BB%99c#Y.C3.AAu_c.E1.BA.A7u_k.C4.A9_thu.E1.BA.ADt_chung_c.E1.BB.A7a_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_lu.E1.BB.99c Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Nấu https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%E1%BA%A5u 300px|right|thumb|Ví dụ về phương pháp nấu ([[Nấu ăn:Canh khổ qua nhồi thịt|Canh khổ qua nhồi thịt).]] Định nghĩahttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%E1%BA%A5u#.C4.90.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a Quy trình chung của phương pháp nấuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%E1%BA%A5u#Quy_tr.C3.ACnh_chung_c.E1.BB.A7a_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_n.E1.BA.A5u Yêu cầu kĩ thuật chung của phương pháp nấuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%E1%BA%A5u#Y.C3.AAu_c.E1.BA.A7u_k.C4.A9_thu.E1.BA.ADt_chung_c.E1.BB.A7a_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_n.E1.BA.A5u Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Kho https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Kho 300px|right|thumb|Ví dụ về phương pháp kho (cá hú kho tộ). Định nghĩahttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Kho#.C4.90.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a Quy trình chung của phương pháp khohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Kho#Quy_tr.C3.ACnh_chung_c.E1.BB.A7a_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_kho Yêu cầu kĩ thuật chung của phương pháp khohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Kho#Y.C3.AAu_c.E1.BA.A7u_k.C4.A9_thu.E1.BA.ADt_chung_c.E1.BB.A7a_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_kho Wikibooks: Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng/Chương VI:Biện pháp thi công móng nhà https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI:Bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_thi_c%C3%B4ng_m%C3%B3ng_nh%C3%A0 === Đào đất bằng máy đào gầu nghịch === Đào đất bằng máy đào gầu nghịchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI:Bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_thi_c%C3%B4ng_m%C3%B3ng_nh%C3%A0#.C4.90.C3.A0o_.C4.91.E1.BA.A5t_b.E1.BA.B1ng_m.C3.A1y_.C4.91.C3.A0o_g.E1.BA.A7u_ngh.E1.BB.8Bch Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VI:Bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_thi_c%C3%B4ng_m%C3%B3ng_nh%C3%A0#Tham_kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng/Chương VII:Ví dụ về thi công móng nhà https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_thi_c%C3%B4ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng/Ch%C6%B0%C6%A1ng_VII:V%C3%AD_d%E1%BB%A5_v%E1%BB%81_thi_c%C3%B4ng_m%C3%B3ng_nh%C3%A0 Cấu tạo kết cấu móng: Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Hấp https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%E1%BA%A5p Để thực phẩm chín mềm, dễ tiêu hóa, thay đổi hương vị cũng như đảm bảo an toàn khi ăn, nên thực phẩm cần phải được chế biến. Chế biến là giai đoạn rất quan trọng, là công việc cuối cùng trước khi đưa thức ăn đi vào sử dụn. Định nghĩahttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%E1%BA%A5p#.C4.90.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a Quy trình chung của phương pháp hấphttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%E1%BA%A5p#Quy_tr.C3.ACnh_chung_c.E1.BB.A7a_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_h.E1.BA.A5p Yêu cầu kĩ thuật chung của phương pháp hấphttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%E1%BA%A5p#Y.C3.AAu_c.E1.BA.A7u_k.C4.A9_thu.E1.BA.ADt_chung_c.E1.BB.A7a_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_h.E1.BA.A5p Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Nướng https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bng 300px|right|thumb|Ví dụ về phương pháp nướng (chuối nướng). Định nghĩahttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bng#.C4.90.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a Quy trình chung của phương pháp nướnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bng#Quy_tr.C3.ACnh_chung_c.E1.BB.A7a_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_n.C6.B0.E1.BB.9Bng Yêu cầu kĩ thuật chung của phương pháp nướnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bng#Y.C3.AAu_c.E1.BA.A7u_k.C4.A9_thu.E1.BA.ADt_chung_c.E1.BB.A7a_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_n.C6.B0.E1.BB.9Bng Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Chiên https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Chi%C3%AAn 300px|right|thumb|Ví dụ về phương pháp chiên (Chả giò). Định nghĩahttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Chi%C3%AAn#.C4.90.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a Quy trình thực hiện chung của phương pháp chiênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Chi%C3%AAn#Quy_tr.C3.ACnh_th.E1.BB.B1c_hi.E1.BB.87n_chung_c.E1.BB.A7a_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_chi.C3.AAn Yêu cầu kĩ thuật chung của phương pháp chiênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Chi%C3%AAn#Y.C3.AAu_c.E1.BA.A7u_k.C4.A9_thu.E1.BA.ADt_chung_c.E1.BB.A7a_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_chi.C3.AAn Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Cà rốt https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A0_r%E1%BB%91t thumb Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A0_r%E1%BB%91t#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Cần tây https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%E1%BA%A7n_t%C3%A2y thumb Thành phần hóa họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%E1%BA%A7n_t%C3%A2y#Th.C3.A0nh_ph.E1.BA.A7n_h.C3.B3a_h.E1.BB.8Dc Công dụng và liều dùnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%E1%BA%A7n_t%C3%A2y#C.C3.B4ng_d.E1.BB.A5ng_v.C3.A0_li.E1.BB.81u_d.C3.B9ng Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%E1%BA%A7n_t%C3%A2y#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Dầu ăn https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/D%E1%BA%A7u_%C4%83n nhỏ|phải|Một chai dầu ô liu Thành phần dinh dưỡnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/D%E1%BA%A7u_%C4%83n#Th.C3.A0nh_ph.E1.BA.A7n_dinh_d.C6.B0.E1.BB.A1ng Phân loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/D%E1%BA%A7u_%C4%83n#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i Chất béo chuyển đổihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/D%E1%BA%A7u_%C4%83n#Ch.E1.BA.A5t_b.C3.A9o_chuy.E1.BB.83n_.C4.91.E1.BB.95i Nấu ăn với dầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/D%E1%BA%A7u_%C4%83n#N.E1.BA.A5u_.C4.83n_v.E1.BB.9Bi_d.E1.BA.A7u Bảo quảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/D%E1%BA%A7u_%C4%83n#B.E1.BA.A3o_qu.E1.BA.A3n Các loại dầu và đặc tính của từng loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/D%E1%BA%A7u_%C4%83n#C.C3.A1c_lo.E1.BA.A1i_d.E1.BA.A7u_v.C3.A0_.C4.91.E1.BA.B7c_t.C3.ADnh_c.E1.BB.A7a_t.E1.BB.ABng_lo.E1.BA.A1i Ghi chúhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/D%E1%BA%A7u_%C4%83n#Ghi_ch.C3.BA Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Muỗng cà phê https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Mu%E1%BB%97ng_c%C3%A0_ph%C3%AA thumb|150px|Một muỗng cà phê Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Rượu vang https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/R%C6%B0%E1%BB%A3u_vang nhỏ|200px|Vang trắng Alicanto Các giống nhohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/R%C6%B0%E1%BB%A3u_vang#C.C3.A1c_gi.E1.BB.91ng_nho Phân loại rượu vanghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/R%C6%B0%E1%BB%A3u_vang#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_r.C6.B0.E1.BB.A3u_vang Phân loại rượu Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/R%C6%B0%E1%BB%A3u_vang#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_r.C6.B0.E1.BB.A3u_Ph.C3.A1p Chú thíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/R%C6%B0%E1%BB%A3u_vang#Ch.C3.BA_th.C3.ADch Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/R%C6%B0%E1%BB%A3u_vang#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Rau răm https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Rau_r%C4%83m thumb Đặc điểmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Rau_r%C4%83m#.C4.90.E1.BA.B7c_.C4.91i.E1.BB.83m Sử dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Rau_r%C4%83m#S.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Rau_r%C4%83m#Tham_kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Hành https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%C3%A0nh thumb Sổ tay nội trợhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3 Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Bột ngọt https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%E1%BB%99t_ng%E1%BB%8Dt Tên thương mại của bột ngọt gồm AJI-NO-MOTO®, Vetsin, và Ac'cent. Cách sử dụng bột ngọthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%E1%BB%99t_ng%E1%BB%8Dt#C.C3.A1ch_s.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng_b.E1.BB.99t_ng.E1.BB.8Dt Tính an toàn của bột ngọt khi được dùng như một chất điều vịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%E1%BB%99t_ng%E1%BB%8Dt#T.C3.ADnh_an_to.C3.A0n_c.E1.BB.A7a_b.E1.BB.99t_ng.E1.BB.8Dt_khi_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_d.C3.B9ng_nh.C6.B0_m.E1.BB.99t_ch.E1.BA.A5t_.C4.91i.E1.BB.81u_v.E1.BB.8B Úc và New Zealandhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%E1%BB%99t_ng%E1%BB%8Dt#.C3.9Ac_v.C3.A0_New_Zealand Mỹhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%E1%BB%99t_ng%E1%BB%8Dt#M.E1.BB.B9 Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%E1%BB%99t_ng%E1%BB%8Dt#Tham_kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Nước mắm https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm phải|nhỏ|250px|Một bát nước mắm đã pha chế để dùng. Nước mắm ở ngoài Việt Namhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#N.C6.B0.E1.BB.9Bc_m.E1.BA.AFm_.E1.BB.9F_ngo.C3.A0i_Vi.E1.BB.87t_Nam Nước mắm châu Áhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#N.C6.B0.E1.BB.9Bc_m.E1.BA.AFm_ch.C3.A2u_.C3.81 Phương Tâyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#Ph.C6.B0.C6.A1ng_T.C3.A2y Nước mắm tại Việt Namhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#N.C6.B0.E1.BB.9Bc_m.E1.BA.AFm_t.E1.BA.A1i_Vi.E1.BB.87t_Nam Cách chế biếnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#C.C3.A1ch_ch.E1.BA.BF_bi.E1.BA.BFn Ðánh giá chất lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#.C3.90.C3.A1nh_gi.C3.A1_ch.E1.BA.A5t_l.C6.B0.E1.BB.A3ng Chọn mua nước mắmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#Ch.E1.BB.8Dn_mua_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_m.E1.BA.AFm Nước mắm giả, nước mắm pha bằng hóa chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#N.C6.B0.E1.BB.9Bc_m.E1.BA.AFm_gi.E1.BA.A3.2C_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_m.E1.BA.AFm_pha_b.E1.BA.B1ng_h.C3.B3a_ch.E1.BA.A5t Nhận biết nước mắm ngon và chất lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#Nh.E1.BA.ADn_bi.E1.BA.BFt_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_m.E1.BA.AFm_ngon_v.C3.A0_ch.E1.BA.A5t_l.C6.B0.E1.BB.A3ng Màu sắchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#M.C3.A0u_s.E1.BA.AFc Độ đạmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#.C4.90.E1.BB.99_.C4.91.E1.BA.A1m Mùi vịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#M.C3.B9i_v.E1.BB.8B Những thương hiệu nước mắm nổi tiếnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#Nh.E1.BB.AFng_th.C6.B0.C6.A1ng_hi.E1.BB.87u_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_m.E1.BA.AFm_n.E1.BB.95i_ti.E1.BA.BFng Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm#Tham_kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Lạp xưởng https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/L%E1%BA%A1p_x%C6%B0%E1%BB%9Fng nhỏ|phải|250px|Lạp xưởng Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/L%E1%BA%A1p_x%C6%B0%E1%BB%9Fng#Tham_kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Cây củ đậu https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A2y_c%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BA%ADu thumb|Cây củ đậu Phân bốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A2y_c%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BA%ADu#Ph.C3.A2n_b.E1.BB.91 Mô tảhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A2y_c%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BA%ADu#M.C3.B4_t.E1.BA.A3 Thành phầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A2y_c%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BA%ADu#Th.C3.A0nh_ph.E1.BA.A7n Bảo quảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A2y_c%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BA%ADu#B.E1.BA.A3o_qu.E1.BA.A3n Thông tin thêmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A2y_c%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BA%ADu#Th.C3.B4ng_tin_th.C3.AAm Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%C3%A2y_c%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BA%ADu#Tham_kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Ruốc https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Ru%E1%BB%91c nhỏ|Thịt chà bông Cách làmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Ru%E1%BB%91c#C.C3.A1ch_l.C3.A0m Ruốc thịt lợnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Ru%E1%BB%91c#Ru.E1.BB.91c_th.E1.BB.8Bt_l.E1.BB.A3n Ruốc thịt gàhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Ru%E1%BB%91c#Ru.E1.BB.91c_th.E1.BB.8Bt_g.C3.A0 Ruốc cáhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Ru%E1%BB%91c#Ru.E1.BB.91c_c.C3.A1 Ruốc tômhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Ru%E1%BB%91c#Ru.E1.BB.91c_t.C3.B4m Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Ru%E1%BB%91c#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Tép https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/T%C3%A9p Tép có thể dùng để chỉ: Sổ tay nội trợhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3 Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Bánh tráng https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%C3%A1nh_tr%C3%A1ng nhỏ|240px|Bánh tráng đem phơi nắng Tên gọihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%C3%A1nh_tr%C3%A1ng#T.C3.AAn_g.E1.BB.8Di Nguyên liệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%C3%A1nh_tr%C3%A1ng#Nguy.C3.AAn_li.E1.BB.87u Cách làmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%C3%A1nh_tr%C3%A1ng#C.C3.A1ch_l.C3.A0m Thưởng thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%C3%A1nh_tr%C3%A1ng#Th.C6.B0.E1.BB.9Fng_th.E1.BB.A9c Các loại bánh đa nổi tiếnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%C3%A1nh_tr%C3%A1ng#C.C3.A1c_lo.E1.BA.A1i_b.C3.A1nh_.C4.91a_n.E1.BB.95i_ti.E1.BA.BFng Chú thíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%C3%A1nh_tr%C3%A1ng#Ch.C3.BA_th.C3.ADch Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/B%C3%A1nh_tr%C3%A1ng#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Xà lách https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/X%C3%A0_l%C3%A1ch thumb|Xà lách Chú thíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/X%C3%A0_l%C3%A1ch#Ch.C3.BA_th.C3.ADch Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Rau thơm https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Rau_th%C6%A1m Rau thơm hay rau gia vị là khái niệm khái quát dùng để chỉ các loại rau ăn được (có thể là rau, củ, quả thơm), được trồng hoặc hái từ tự nhiên, có mùi thơm đặc biệt tùy theo loại do các tinh dầu trong rau bay hơi tạo thành. Một số loại rau thơmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Rau_th%C6%A1m#M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_lo.E1.BA.A1i_rau_th.C6.A1m Rau trồnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Rau_th%C6%A1m#Rau_tr.E1.BB.93ng Rau mọc hoanghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Rau_th%C6%A1m#Rau_m.E1.BB.8Dc_hoang Sử dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Rau_th%C6%A1m#S.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Rau_th%C6%A1m#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Tương đen https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/T%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91en Tương đen, hay tương ngọt, là một loại nước chấm có vị mặn ngọt gốc Trung Quốc đã du nhập vào miền Nam. Tương đen kiểu Quan Thoại được làm từ nước, đường, đậu tương, dấm trắng, gạo, muối ăn, bột mì, tỏi, và ớt, cùng một số chất tạo mầu và chất bảo quản. Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Vừng https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/V%E1%BB%ABng thumb|Mè Món ănhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/V%E1%BB%ABng#M.C3.B3n_.C4.83n Dinh dưỡnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/V%E1%BB%ABng#Dinh_d.C6.B0.E1.BB.A1ng Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/V%E1%BB%ABng#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Hành phi https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%C3%A0nh_phi nhỏ|phải|250px|Hành phi được rắc lên một đĩa bánh cuốn Công dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%C3%A0nh_phi#C.C3.B4ng_d.E1.BB.A5ng Chế biếnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%C3%A0nh_phi#Ch.E1.BA.BF_bi.E1.BA.BFn Nguy cơhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%C3%A0nh_phi#Nguy_c.C6.A1 Chú thíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/H%C3%A0nh_phi#Ch.C3.BA_th.C3.ADch Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Ớt https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/%E1%BB%9At nhỏ|300px|Ớt Cubanelle Phân loại ớt dân gian ở Việt Namhttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/%E1%BB%9At#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_.E1.BB.9Bt_d.C3.A2n_gian_.E1.BB.9F_Vi.E1.BB.87t_Nam Công dụng của ớthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/%E1%BB%9At#C.C3.B4ng_d.E1.BB.A5ng_c.E1.BB.A7a_.E1.BB.9Bt Các rủi ro đối với sức khỏe khi dùng ớthttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/%E1%BB%9At#C.C3.A1c_r.E1.BB.A7i_ro_.C4.91.E1.BB.91i_v.E1.BB.9Bi_s.E1.BB.A9c_kh.E1.BB.8Fe_khi_d.C3.B9ng_.E1.BB.9Bt Tham khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/%E1%BB%9At#Tham_kh.E1.BA.A3o Liên kết ngoàihttps://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/%E1%BB%9At#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Cắt sợi https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/C%E1%BA%AFt_s%E1%BB%A3i thumb|250px|right|[[Cà rốt sau khi đã cắt thành sợi]] Wikibooks: Sổ tay nội trợ/Rang https://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%95_tay_n%E1%BB%99i_tr%E1%BB%A3/Rang Rang là hình thức chế biến món ăn bằng cách đảo đi đảo lại trong chảo khô, nóng như bắp rang, đậu phộng rang. Wikibooks: Vật lý đại cương/Chuyển động/Chuyển động thẳng đều https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng_th%E1%BA%B3ng_%C4%91%E1%BB%81u Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng (còn gọi là tịnh tiến), với vận tốc không đổi tức là gia tốc bằng không. Công thức chuyển độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng_th%E1%BA%B3ng_%C4%91%E1%BB%81u#C.C3.B4ng_th.E1.BB.A9c_chuy.E1.BB.83n_.C4.91.E1.BB.99ng Wikibooks: Vật lý đại cương/Chuyển động/Chuyển động tịnh tiến https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng_t%E1%BB%8Bnh_ti%E1%BA%BFn Mọi Chuyển động với vận tốc v thay đổi theo Thời gian có thể biểu diển bằng hàm số toán v(t) thì Wikibooks: Vật lý đại cương/Chuyển động/Dao động https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng/Dao_%C4%91%E1%BB%99ng ==Chuyển Động Tuần Hoàn== Chuyển Động Tuần Hoànhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng/Dao_%C4%91%E1%BB%99ng#Chuy.E1.BB.83n_.C4.90.E1.BB.99ng_Tu.E1.BA.A7n_Ho.C3.A0n Các loại dao độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng/Dao_%C4%91%E1%BB%99ng#C.C3.A1c_lo.E1.BA.A1i_dao_.C4.91.E1.BB.99ng Wikibooks: Vật lý đại cương/Định luật Niu Tơn https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt_Niu_T%C6%A1n ==Định luật Niu Tơn== Định luật Niu Tơnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt_Niu_T%C6%A1n#.C4.90.E1.BB.8Bnh_lu.E1.BA.ADt_Niu_T.C6.A1n Định luật thứ nhấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt_Niu_T%C6%A1n#.C4.90.E1.BB.8Bnh_lu.E1.BA.ADt_th.E1.BB.A9_nh.E1.BA.A5t Định luật thứ haihttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt_Niu_T%C6%A1n#.C4.90.E1.BB.8Bnh_lu.E1.BA.ADt_th.E1.BB.A9_hai Định luật thứ bahttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt_Niu_T%C6%A1n#.C4.90.E1.BB.8Bnh_lu.E1.BA.ADt_th.E1.BB.A9_ba Định Luật Cân Bằnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt_Niu_T%C6%A1n#.C4.90.E1.BB.8Bnh_Lu.E1.BA.ADt_C.C3.A2n_B.E1.BA.B1ng Định Luật Vạn Vật hấp Dẩnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt_Niu_T%C6%A1n#.C4.90.E1.BB.8Bnh_Lu.E1.BA.ADt_V.E1.BA.A1n_V.E1.BA.ADt_h.E1.BA.A5p_D.E1.BA.A9n Wikibooks: Vật lý đại cương/Chuyển động/Dao động/Dao động không điều hòa https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng/Dao_%C4%91%E1%BB%99ng/Dao_%C4%91%E1%BB%99ng_kh%C3%B4ng_%C4%91i%E1%BB%81u_h%C3%B2a ==Dao Động Lên Xuống== Dao Động Lên Xuốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng/Dao_%C4%91%E1%BB%99ng/Dao_%C4%91%E1%BB%99ng_kh%C3%B4ng_%C4%91i%E1%BB%81u_h%C3%B2a#Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_L.C3.AAn_Xu.E1.BB.91ng Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng/Dao_%C4%91%E1%BB%99ng/Dao_%C4%91%E1%BB%99ng_kh%C3%B4ng_%C4%91i%E1%BB%81u_h%C3%B2a#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Vật lý đại cương/Điện/Điện nhiệt https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_nhi%E1%BB%87t ==Điện Nhiệt== Điện Nhiệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_nhi%E1%BB%87t#.C4.90i.E1.BB.87n_Nhi.E1.BB.87t Thay Đổi Điện kháng theo nhiệt độhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_nhi%E1%BB%87t#Thay_.C4.90.E1.BB.95i_.C4.90i.E1.BB.87n_kh.C3.A1ng_theo_nhi.E1.BB.87t_.C4.91.E1.BB.99 Tương tác Điện và Vậthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_nhi%E1%BB%87t#T.C6.B0.C6.A1ng_t.C3.A1c_.C4.90i.E1.BB.87n_v.C3.A0_V.E1.BA.ADt Wikibooks: Vật lý đại cương/Điện/Điện quang https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_quang ==Điện quang== Điện quanghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_quang#.C4.90i.E1.BB.87n_quang Bước Sóng Debrogliehttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_quang#B.C6.B0.E1.BB.9Bc_S.C3.B3ng_Debroglie Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_quang#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Học Pascal/Cấu trúc https://vi.wikibooks.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_Pascal/C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc Cấu trúc cơ bản của một chương trình thường có dạng: Pascalhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Pascal Wikibooks: VBScript/Khai báo https://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Khai_b%C3%A1o ==Khái Quát== Khái Quáthttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Khai_b%C3%A1o#Kh.C3.A1i_Qu.C3.A1t Cú Pháphttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Khai_b%C3%A1o#C.C3.BA_Ph.C3.A1p Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Khai_b%C3%A1o#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: VBScript/Chuỗi ký tự https://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1 ==Khái niệm== Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Khai Báohttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#Khai_B.C3.A1o Gán Giá Trịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#G.C3.A1n_Gi.C3.A1_Tr.E1.BB.8B Định Cách Hoạt Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#.C4.90.E1.BB.8Bnh_C.C3.A1ch_Ho.E1.BA.A1t_.C4.90.E1.BB.99ng Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Chu%E1%BB%97i_k%C3%BD_t%E1%BB%B1#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: VBScript/Thủ tục https://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c Khai báo tên, đối số, và mã hình thành thân của thủ tục hàm Sub procedure. Công Thứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#C.C3.B4ng_Th.E1.BB.A9c Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Th%E1%BB%A7_t%E1%BB%A5c#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: VBScript/Phép toán https://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n Thuật toán trong Javascript bao gồm những phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia cho đến những thể So Sánh được tóm lược sau VBscripthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:VBscript Wikibooks: VBScript/Vòng lặp https://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p ==Vòng lặp Do... Vòng lặp Do...Loophttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_Do...Loop Vòng lặp For To...Nexthttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_For_To...Next Vòng lặp For Each...Nexthttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_For_Each...Next While .. Wendhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#While_.._Wend Wikibooks: VBScript/Xét điều kiện https://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n ==If..Then.. If..Then..Elsehttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#If..Then..Else Select Casehttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/X%C3%A9t_%C4%91i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#Select_Case Wikibooks: VBScript/Hàm https://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/H%C3%A0m ==Khái niệm== Khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/H%C3%A0m#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Hàm trốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/H%C3%A0m#H.C3.A0m_tr.E1.BB.91ng Hàm có đối sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/H%C3%A0m#H.C3.A0m_c.C3.B3_.C4.91.E1.BB.91i_s.E1.BB.91 Wikibooks: VBScript/Lệnh VBscript https://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript ==Hàm mặc định== Hàm mặc địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#H.C3.A0m_m.E1.BA.B7c_.C4.91.E1.BB.8Bnh Ahttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#A Bhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#B Chttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#C Dhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#D Ehttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#E Ihttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#I Lhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#L Mhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#M Nhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#N Rhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#R Shttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#S Thttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#T Uhttps://vi.wikibooks.org/wiki/VBScript/L%E1%BB%87nh_VBscript#U Wikibooks: Lịch sử châu Âu https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u {| class="wikitable" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="0" style="border:solid #BBBBBB 1px; background:#EEEEEE" Khoa học xã hội/all bookshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Khoa_h%E1%BB%8Dc_x%C3%A3_h%E1%BB%99i/all_books Lịch sử châu Âuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u Nhân văn học/all bookshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Nh%C3%A2n_v%C4%83n_h%E1%BB%8Dc/all_books Sách có phiên bản PDFhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_c%C3%B3_phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_PDF Sách có phiên bản inhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_c%C3%B3_phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_in Sách theo chủ đề/all bookshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_theo_ch%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BB%81/all_books Sách đang dịchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_%C4%91ang_d%E1%BB%8Bch Sử châu Âuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u Sử châu Âu/all bookshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/all_books Sử học/all bookshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%E1%BB%AD_h%E1%BB%8Dc/all_books Thứ tự sách theo ABC/Lhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Th%E1%BB%A9_t%E1%BB%B1_s%C3%A1ch_theo_ABC/L Wikibooks: Lịch sử châu Âu/Tổng kết https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/T%E1%BB%95ng_k%E1%BA%BFt ==Introduction== Introductionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/T%E1%BB%95ng_k%E1%BA%BFt#Introduction 1400s, Age of Renaissancehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/T%E1%BB%95ng_k%E1%BA%BFt#1400s.2C_Age_of_Renaissance 1500s, Age of Reformationhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/T%E1%BB%95ng_k%E1%BA%BFt#1500s.2C_Age_of_Reformation 1600s, Age of Religious Wars and Absolutismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/T%E1%BB%95ng_k%E1%BA%BFt#1600s.2C_Age_of_Religious_Wars_and_Absolutism 1700s, Age of Enlightenmenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/T%E1%BB%95ng_k%E1%BA%BFt#1700s.2C_Age_of_Enlightenment 1800s, Age of Revolutionshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/T%E1%BB%95ng_k%E1%BA%BFt#1800s.2C_Age_of_Revolutions 1900s, The Modern Erahttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/T%E1%BB%95ng_k%E1%BA%BFt#1900s.2C_The_Modern_Era Wikibooks: Lịch sử châu Âu/Phong trào cách mạng ở châu Âu https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u ==Introduction== Introductionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Introduction Europe in the Age of Revolutionshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Europe_in_the_Age_of_Revolutions Belgiumhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Belgium Francehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#France The 1848 Revolution and Louis Napoleonhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#The_1848_Revolution_and_Louis_Napoleon Great Britainhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Great_Britain British Corn Lawshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#British_Corn_Laws Spainhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Spain 1848 Revolutions in the Rest of Europehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#1848_Revolutions_in_the_Rest_of_Europe The Era of Realpolitikhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#The_Era_of_Realpolitik Industrial Revolutionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Industrial_Revolution The Prefiguration of Industryhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#The_Prefiguration_of_Industry Beginnings of Industryhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Beginnings_of_Industry Social Impact of the Industrial Revolutionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Social_Impact_of_the_Industrial_Revolution Thomas Malthus (1766–1834)https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Thomas_Malthus_.281766.E2.80.931834.29 David Ricardo (1772-1823)https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#David_Ricardo_.281772-1823.29 British Working Class Responses to Industrialisationhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#British_Working_Class_Responses_to_Industrialisation Luddismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Luddism Trade Unionismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Trade_Unionism Chartismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Chartism Society and Culturehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Society_and_Culture Capitalismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Capitalism Republicanismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Republicanism Liberalismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Liberalism Conservatismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Conservatism Socialismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Socialism Henri de Saint-Simonhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Henri_de_Saint-Simon Charles Fourierhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Charles_Fourier Robert Owenhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Robert_Owen Karl Marx (1818-1883)https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Karl_Marx_.281818-1883.29 Utilitarianismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Utilitarianism Nationalismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Nationalism Romantic Arthttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Romantic_Art Francisco Goya (1746-1828)https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Francisco_Goya_.281746-1828.29 Delacroixhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Phong_tr%C3%A0o_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Delacroix Wikibooks: Lịch sử châu Âu/Các tác giả https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1c_t%C3%A1c_gi%E1%BA%A3 Cùng với rất nhiều cộng tác viên vô danh khác, dưới đây là các tác giả chính: Lịch sử châu Âuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u Wikibooks: Lịch sử châu Âu/Tham khảo https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Tham_kh%E1%BA%A3o The below list represents all of the references used for the writing of this wikibook. Lịch sử châu Âuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u Wikibooks: Lịch sử châu Âu/Châu Âu từ 1918 đến 1945 https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945 ==Introduction== Introductionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#Introduction The Treaty of Versailles of 1919https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#The_Treaty_of_Versailles_of_1919 Wilson's Fourteen Pointshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#Wilson.27s_Fourteen_Points The Treaty's Treatment of Germanyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#The_Treaty.27s_Treatment_of_Germany Problems of Germany After World War Ihttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#Problems_of_Germany_After_World_War_I German Prosperity Returnshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#German_Prosperity_Returns The Rise of Pacifism and Isolation in the 1920shttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#The_Rise_of_Pacifism_and_Isolation_in_the_1920s Democracies in Europe from 1919 through 1939https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#Democracies_in_Europe_from_1919_through_1939 Britainhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#Britain Francehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#France Challenges to Democracy in the 1930shttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#Challenges_to_Democracy_in_the_1930s Causes of the Great Depressionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#Causes_of_the_Great_Depression Effects on the Colonieshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#Effects_on_the_Colonies Fascism in Germany and Italyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#Fascism_in_Germany_and_Italy The Italian Fascist Regimehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#The_Italian_Fascist_Regime The Rise of Fascism and Hitler in Germanyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#The_Rise_of_Fascism_and_Hitler_in_Germany The Spanish Civil War 1936-1939https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#The_Spanish_Civil_War_1936-1939 Again to War, the Outbreak of World War IIhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#Again_to_War.2C_the_Outbreak_of_World_War_II Aggressive Actions by the Axis Powers and Western Responsehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#Aggressive_Actions_by_the_Axis_Powers_and_Western_Response The Second World Warhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#The_Second_World_War Conclusion of the Warhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#Conclusion_of_the_War The Yalta Conferencehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#The_Yalta_Conference The Potsdam Conferencehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1918_%C4%91%E1%BA%BFn_1945#The_Potsdam_Conference Wikibooks: Lịch sử châu Âu/Châu Âu từ 1945 đến hiện tại https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i ==Giới thiệu== Giới thiệuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#Gi.E1.BB.9Bi_thi.E1.BB.87u Tây Âu 1945-tới nayhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#T.C3.A2y_.C3.82u_1945-t.E1.BB.9Bi_nay Anhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#Anh Francehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#France Germanyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#Germany The European Unionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#The_European_Union Membershttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#Members Hoàn cảnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#Ho.C3.A0n_c.E1.BA.A3nh The Soviet Unionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#The_Soviet_Union Nikita Khrushchev 1953-1964https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#Nikita_Khrushchev_1953-1964 Leonid Brezhnev (1964-1982)https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#Leonid_Brezhnev_.281964-1982.29 Mikhail Gorbachev (1985-1991)https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#Mikhail_Gorbachev_.281985-1991.29 Revolutions of 1988-1990https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#Revolutions_of_1988-1990 The Break Up Of The Soviet Unionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%C3%A2u_%C3%82u_t%E1%BB%AB_1945_%C4%91%E1%BA%BFn_hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i#The_Break_Up_Of_The_Soviet_Union Wikibooks: Lịch sử châu Âu/Chủ nghĩa Đế quốc và Chủ nghĩa Dân tộc ở châu Âu https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u ==Introduction== Introductionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Introduction The States of Europehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#The_States_of_Europe Francehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#France Germanyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Germany Wars of Unificationhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Wars_of_Unification Italyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Italy Russiahttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Russia Russo-Japanese War 1904–1905https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Russo-Japanese_War_1904.E2.80.931905 The Revolution of 1905https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#The_Revolution_of_1905 Stolypin's Reformshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Stolypin.27s_Reforms International Relationshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#International_Relations Imperialismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Imperialism Crimean Warhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Crimean_War Science and Technologyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Science_and_Technology Darwin's Theory of Evolutionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Darwin.27s_Theory_of_Evolution New Mental Scienceshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#New_Mental_Sciences Society and Culturehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Society_and_Culture Impressionist Arthttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Impressionist_Art Post Impressionist Arthttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Post_Impressionist_Art Christianity and Religion Questionedhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_v%C3%A0_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_%E1%BB%9F_ch%C3%A2u_%C3%82u#Christianity_and_Religion_Questioned Wikibooks: Lịch sử châu Âu/Thuật ngữ https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF ==A== Ahttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#A Bhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#B Chttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#C Dhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#D Ehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#E Fhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#F Ghttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#G Hhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#H Ihttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#I Jhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#J Khttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#K Lhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#L Mhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#M Nhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#N Ohttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#O Phttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#P Qhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#Q Rhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#R Shttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#S Thttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#T Uhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#U Vhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#V Whttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#W Xhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#X Yhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#Y Zhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF#Z Wikibooks: Lịch sử châu Âu/Napoleon Bonaparte và sự phát triển của Chủ nghĩa dân tộc https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Napoleon_Bonaparte_v%C3%A0_s%E1%BB%B1_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_c%E1%BB%A7a_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c == Introduction == Introductionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Napoleon_Bonaparte_v%C3%A0_s%E1%BB%B1_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_c%E1%BB%A7a_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c#Introduction The Consulate 1799-1804https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Napoleon_Bonaparte_v%C3%A0_s%E1%BB%B1_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_c%E1%BB%A7a_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c#The_Consulate_1799-1804 The Empire 1804-1814https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Napoleon_Bonaparte_v%C3%A0_s%E1%BB%B1_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_c%E1%BB%A7a_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c#The_Empire_1804-1814 The Congress of Vienna 1814-1815https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Napoleon_Bonaparte_v%C3%A0_s%E1%BB%B1_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_c%E1%BB%A7a_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c#The_Congress_of_Vienna_1814-1815 The Restoration of Louis XVIII Bourbonhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Napoleon_Bonaparte_v%C3%A0_s%E1%BB%B1_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_c%E1%BB%A7a_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c#The_Restoration_of_Louis_XVIII_Bourbon A Shift in Foreign Policyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Napoleon_Bonaparte_v%C3%A0_s%E1%BB%B1_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_c%E1%BB%A7a_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c#A_Shift_in_Foreign_Policy A New Nationalismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Napoleon_Bonaparte_v%C3%A0_s%E1%BB%B1_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_c%E1%BB%A7a_Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c#A_New_Nationalism Wikibooks: Lịch sử châu Âu/Thời kỳ Phục Hưng https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng ==Introduction== Introductionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Introduction Originshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Origins Social Order and Cultural Changehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Social_Order_and_Cultural_Change Florentine Social Divisionshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Florentine_Social_Divisions The Householdhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#The_Household Underclasshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Underclass Hard Times for Businesshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Hard_Times_for_Business The Birth of Humanismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#The_Birth_of_Humanism Italian Humanistshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Italian_Humanists Northern Humanistshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Northern_Humanists Artshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Arts Leonardo da Vinci (1452–1519)https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Leonardo_da_Vinci_.281452.E2.80.931519.29 Michelangelo (1475–1564)https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Michelangelo_.281475.E2.80.931564.29 Raphael (1483-1520)https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Raphael_.281483-1520.29 The Princehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#The_Prince Northern Renaissance vs. Italian Renaissancehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Northern_Renaissance_vs._Italian_Renaissance The New Monarchieshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#The_New_Monarchies Francehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#France Englandhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#England Spainhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Spain Holy Roman Empirehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Holy_Roman_Empire Ottoman Turkshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#Ottoman_Turks The Rise of Court Lifehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#The_Rise_of_Court_Life Referenceshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%A5c_H%C6%B0ng#References Wikibooks: Lịch sử châu Âu/Cách mạng tư sản Pháp https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p == Introduction == Introductionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p#Introduction Diplomatic Revolutionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p#Diplomatic_Revolution Neoclassicismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p#Neoclassicism Precursors to the French Revolutionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p#Precursors_to_the_French_Revolution End of a royal familyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p#End_of_a_royal_family Storming of the Bastillehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p#Storming_of_the_Bastille New Governmentshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p#New_Governments National Assembly 1789-1791https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p#National_Assembly_1789-1791 Efforts to Remake Societyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p#Efforts_to_Remake_Society Legislative Assembly 1791-1792https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p#Legislative_Assembly_1791-1792 War with Austria and Prussiahttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p#War_with_Austria_and_Prussia Convention 1792-1795https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p#Convention_1792-1795 Directory 1795-1799https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_t%C6%B0_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p#Directory_1795-1799 Wikibooks: Lịch sử châu Âu/Cuộc khủng hoảng của giai đoạn cuối Trung Cổ https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95 ==Introduction== Introductionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Introduction New Forms of Arthttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#New_Forms_of_Art Paintinghttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Painting Literaturehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Literature Dante Alighieri (1265-1321)https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Dante_Alighieri_.281265-1321.29 Geoffrey Chaucer (1340-1400)https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Geoffrey_Chaucer_.281340-1400.29 The Hundred Years War (1337-1453)https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#The_Hundred_Years_War_.281337-1453.29 The Rise of Towns and Commercehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#The_Rise_of_Towns_and_Commerce Growth of National Monarchieshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Growth_of_National_Monarchies The Black Deathhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#The_Black_Death Causes of the Plaguehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Causes_of_the_Plague Responses to the Plaguehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Responses_to_the_Plague Consequences of the Plaguehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Consequences_of_the_Plague Challenges to Spiritual Authority at the End of the Middle Ageshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Challenges_to_Spiritual_Authority_at_the_End_of_the_Middle_Ages Plaguehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Plague Heretical Movements and Peoplehttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Heretical_Movements_and_People Free Spiritshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Free_Spirits John Wycliffe (1328–1384)https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#John_Wycliffe_.281328.E2.80.931384.29 Jan Hus (1369-1415) in Bohemiahttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Jan_Hus_.281369-1415.29_in_Bohemia Corruption in the Churchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#Corruption_in_the_Church The Great Schismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/Cu%E1%BB%99c_kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_c%E1%BB%A7a_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_cu%E1%BB%91i_Trung_C%E1%BB%95#The_Great_Schism Wikibooks: Bộ môn nhân học/Nhân học về giới https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi Nhân học về giới là một môn học chuyên ngành của nhân học. Các khái niệm cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#C.C3.A1c_kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Giới và giới tínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Gi.E1.BB.9Bi_v.C3.A0_gi.E1.BB.9Bi_t.C3.ADnh Nam tính và nữ tínhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Nam_t.C3.ADnh_v.C3.A0_n.E1.BB.AF_t.C3.ADnh Bình đẳng và bất bình đẳng giớihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#B.C3.ACnh_.C4.91.E1.BA.B3ng_v.C3.A0_b.E1.BA.A5t_b.C3.ACnh_.C4.91.E1.BA.B3ng_gi.E1.BB.9Bi Các khái niệm kháchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#C.C3.A1c_kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m_kh.C3.A1c Simone de beauvoir và chủ thuyết feminismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Simone_de_beauvoir_v.C3.A0_ch.E1.BB.A7_thuy.E1.BA.BFt_feminism Simone de Beauvoir – “Người ta không phải sinh ra là phụ nữ, mà trở thành phụ nữ”https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Simone_de_Beauvoir_.E2.80.93_.E2.80.9CNg.C6.B0.E1.BB.9Di_ta_kh.C3.B4ng_ph.E1.BA.A3i_sinh_ra_l.C3.A0_ph.E1.BB.A5_n.E1.BB.AF.2C_m.C3.A0_tr.E1.BB.9F_th.C3.A0nh_ph.E1.BB.A5_n.E1.BB.AF.E2.80.9D Về chủ thuyết feminismhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#V.E1.BB.81_ch.E1.BB.A7_thuy.E1.BA.BFt_feminism Từ WID đến GADhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#T.E1.BB.AB_WID_.C4.91.E1.BA.BFn_GAD Các nhóm khái niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#C.C3.A1c_nh.C3.B3m_kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m Power, Discouse, Descontructionhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Power.2C_Discouse.2C_Descontruction Agency, Emotion, Inter subjectnityhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Agency.2C_Emotion.2C_Inter_subjectnity De-centralization, Diffirence, Ethnicityhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#De-centralization.2C_Diffirence.2C_Ethnicity Giới, sinh học và sự tiến hóa loài ngườihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Gi.E1.BB.9Bi.2C_sinh_h.E1.BB.8Dc_v.C3.A0_s.E1.BB.B1_ti.E1.BA.BFn_h.C3.B3a_lo.C3.A0i_ng.C6.B0.E1.BB.9Di Thuyết sinh học xã hội (Sociobiological models)https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Thuy.E1.BA.BFt_sinh_h.E1.BB.8Dc_x.C3.A3_h.E1.BB.99i_.28Sociobiological_models.29 Lý thuyết Cyborghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#L.C3.BD_thuy.E1.BA.BFt_Cyborg Văn hóa, cơ thể và tính dụchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#V.C4.83n_h.C3.B3a.2C_c.C6.A1_th.E1.BB.83_v.C3.A0_t.C3.ADnh_d.E1.BB.A5c Sự phân định: Nam/Văn hóa >< Nữ/Tự nhiênhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#S.E1.BB.B1_ph.C3.A2n_.C4.91.E1.BB.8Bnh:_Nam.2FV.C4.83n_h.C3.B3a_.3E.3C_N.E1.BB.AF.2FT.E1.BB.B1_nhi.C3.AAn Sự phân định: Ngoài xã hội >< Trong nhàhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#S.E1.BB.B1_ph.C3.A2n_.C4.91.E1.BB.8Bnh:_Ngo.C3.A0i_x.C3.A3_h.E1.BB.99i_.3E.3C_Trong_nh.C3.A0 Cơ thể trong chủ thuyết phụ nữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#C.C6.A1_th.E1.BB.83_trong_ch.E1.BB.A7_thuy.E1.BA.BFt_ph.E1.BB.A5_n.E1.BB.AF Phân loại cơ thểhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_c.C6.A1_th.E1.BB.83 Kiểm soát cơ thểhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Ki.E1.BB.83m_so.C3.A1t_c.C6.A1_th.E1.BB.83 Phân biệt khái niệm LGBTIQATShttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Ph.C3.A2n_bi.E1.BB.87t_kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m_LGBTIQATS Giới, hôn nhân và sinh sảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Gi.E1.BB.9Bi.2C_h.C3.B4n_nh.C3.A2n_v.C3.A0_sinh_s.E1.BA.A3n Hôn nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#H.C3.B4n_nh.C3.A2n Các hình thức cư trú sau hôn nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#C.C3.A1c_h.C3.ACnh_th.E1.BB.A9c_c.C6.B0_tr.C3.BA_sau_h.C3.B4n_nh.C3.A2n Chức năng của hôn nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Ch.E1.BB.A9c_n.C4.83ng_c.E1.BB.A7a_h.C3.B4n_nh.C3.A2n Giới, gia đình và thân tộchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Gi.E1.BB.9Bi.2C_gia_.C4.91.C3.ACnh_v.C3.A0_th.C3.A2n_t.E1.BB.99c Khái niệm gia đìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Kh.C3.A1i_ni.E1.BB.87m_gia_.C4.91.C3.ACnh Các hình thức gia đìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#C.C3.A1c_h.C3.ACnh_th.E1.BB.A9c_gia_.C4.91.C3.ACnh Các mối quan hệ giớihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#C.C3.A1c_m.E1.BB.91i_quan_h.E1.BB.87_gi.E1.BB.9Bi Chức năng của gia đìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BB%81_gi%E1%BB%9Bi#Ch.E1.BB.A9c_n.C4.83ng_c.E1.BB.A7a_gia_.C4.91.C3.ACnh Wikibooks: Bộ môn nhân học/Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam là một môn học tự chọn của bộ môn nhân học thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Những nôi dung cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam#Nh.E1.BB.AFng_n.C3.B4i_dung_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Wikibooks: Bộ môn nhân học/Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam/Những vấn đề xung quanh khái niệm tôn giáo https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Nh%E1%BB%AFng_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_xung_quanh_kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_t%C3%B4n_gi%C3%A1o Trang chính: Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam Định nghĩa về tôn giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Nh%E1%BB%AFng_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_xung_quanh_kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#.C4.90.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a_v.E1.BB.81_t.C3.B4n_gi.C3.A1o Bản chất của tôn giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Nh%E1%BB%AFng_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_xung_quanh_kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#B.E1.BA.A3n_ch.E1.BA.A5t_c.E1.BB.A7a_t.C3.B4n_gi.C3.A1o Nguồn gốc của tôn giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Nh%E1%BB%AFng_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_xung_quanh_kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#Ngu.E1.BB.93n_g.E1.BB.91c_c.E1.BB.A7a_t.C3.B4n_gi.C3.A1o Chức năng của tôn giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Nh%E1%BB%AFng_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_xung_quanh_kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#Ch.E1.BB.A9c_n.C4.83ng_c.E1.BB.A7a_t.C3.B4n_gi.C3.A1o Phân loại tôn giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Nh%E1%BB%AFng_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_xung_quanh_kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_t.C3.B4n_gi.C3.A1o Wikibooks: Bộ môn nhân học/Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam/Công giáo tại Việt Nam https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam ==Khái lược về Công giáo== Khái lược về Công giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam#Kh.C3.A1i_l.C6.B0.E1.BB.A3c_v.E1.BB.81_C.C3.B4ng_gi.C3.A1o Hoàn cảnh ra đờihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam#Ho.C3.A0n_c.E1.BA.A3nh_ra_.C4.91.E1.BB.9Di Kinh thánhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam#Kinh_th.C3.A1nh Công giáo Việt Nam thời kì trước 1945https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam#C.C3.B4ng_gi.C3.A1o_Vi.E1.BB.87t_Nam_th.E1.BB.9Di_k.C3.AC_tr.C6.B0.E1.BB.9Bc_1945 Đạo Công giáo thời kỳ từ năm 1533 - 1884https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam#.C4.90.E1.BA.A1o_C.C3.B4ng_gi.C3.A1o_th.E1.BB.9Di_k.E1.BB.B3_t.E1.BB.AB_n.C4.83m_1533_-_1884 Đạo Công giáo thời kỳ từ 1884 - 1945https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam#.C4.90.E1.BA.A1o_C.C3.B4ng_gi.C3.A1o_th.E1.BB.9Di_k.E1.BB.B3_t.E1.BB.AB_1884_-_1945 Công giáo Việt Nam thời kì sau 1945https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam#C.C3.B4ng_gi.C3.A1o_Vi.E1.BB.87t_Nam_th.E1.BB.9Di_k.C3.AC_sau_1945 Wikibooks: Bộ môn nhân học https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc Nhân học là một ngành học lớn nhất trong các ngành học khoa học xã hội và nhân văn ở Bắc Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản… và nhiều nước khác nữa. Trên thế giới, ngành học này đã phát triển mạnh mẽ từ thế kỉ 19 nhưng ở Việt Nam thì cái tên “Nhân học” còn khá mới mẻ. Bộ môn nhân họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc Chương trình học châu Áhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc_ch%C3%A2u_%C3%81 Chương trình học châu Á/all bookshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc_ch%C3%A2u_%C3%81/all_books Chương trình học chính khóa/all bookshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc_ch%C3%ADnh_kh%C3%B3a/all_books Sách mới bắt đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_m%E1%BB%9Bi_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u Sách theo chủ đề/all bookshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_theo_ch%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BB%81/all_books Sách theo trạng thái hoàn thành/all bookshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%A1ch_theo_tr%E1%BA%A1ng_th%C3%A1i_ho%C3%A0n_th%C3%A0nh/all_books Thứ tự sách theo ABC/Bhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Th%E1%BB%A9_t%E1%BB%B1_s%C3%A1ch_theo_ABC/B Wikibooks: Lịch sử châu Âu/Mở đầu:Hoàn cảnh lịch sử châu Âu https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/M%E1%BB%9F_%C4%91%E1%BA%A7u:Ho%C3%A0n_c%E1%BA%A3nh_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u ==Mở đầu== Mở đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/M%E1%BB%9F_%C4%91%E1%BA%A7u:Ho%C3%A0n_c%E1%BA%A3nh_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u#M.E1.BB.9F_.C4.91.E1.BA.A7u Địa líhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/M%E1%BB%9F_%C4%91%E1%BA%A7u:Ho%C3%A0n_c%E1%BA%A3nh_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u#.C4.90.E1.BB.8Ba_l.C3.AD Cách tiếp cận, nghiên cứu lịch sửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/M%E1%BB%9F_%C4%91%E1%BA%A7u:Ho%C3%A0n_c%E1%BA%A3nh_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u#C.C3.A1ch_ti.E1.BA.BFp_c.E1.BA.ADn.2C_nghi.C3.AAn_c.E1.BB.A9u_l.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD Sự diệt vong của Đế chế La Mãhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/M%E1%BB%9F_%C4%91%E1%BA%A7u:Ho%C3%A0n_c%E1%BA%A3nh_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u#S.E1.BB.B1_di.E1.BB.87t_vong_c.E1.BB.A7a_.C4.90.E1.BA.BF_ch.E1.BA.BF_La_M.C3.A3 Thống nhất bộ tộc man rợhttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/M%E1%BB%9F_%C4%91%E1%BA%A7u:Ho%C3%A0n_c%E1%BA%A3nh_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u#Th.E1.BB.91ng_nh.E1.BA.A5t_b.E1.BB.99_t.E1.BB.99c_man_r.E1.BB.A3 Romanesque and Gothic Arthttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/M%E1%BB%9F_%C4%91%E1%BA%A7u:Ho%C3%A0n_c%E1%BA%A3nh_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u#Romanesque_and_Gothic_Art Papal Power in the Middle Ageshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/M%E1%BB%9F_%C4%91%E1%BA%A7u:Ho%C3%A0n_c%E1%BA%A3nh_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u#Papal_Power_in_the_Middle_Ages Society in the Middle Ageshttps://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u/M%E1%BB%9F_%C4%91%E1%BA%A7u:Ho%C3%A0n_c%E1%BA%A3nh_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_ch%C3%A2u_%C3%82u#Society_in_the_Middle_Ages Wikibooks: Bộ môn nhân học/Nhân học tôn giáo https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_t%C3%B4n_gi%C3%A1o Nhân học tôn giáo (Anthropology of Religion) là một môn học của bộ môn nhân học được giảng dạy tạy trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trên thế giới nhân học tôn giáo là một ngành nhân học nghiên cứu tôn giáo dưới triều tích của thời gian và không gian, đặc biệt nghiên cứu tôn giáo, phân tích sắc thái tôn giáo đặc trưng của từng tộc người, từng dân tộc, cư dân chứ không phải nói chung. Các vấn đề chunghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#C.C3.A1c_v.E1.BA.A5n_.C4.91.E1.BB.81_chung Định nghĩa tôn giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#.C4.90.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a_t.C3.B4n_gi.C3.A1o Chức năng và vai trò của tôn giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#Ch.E1.BB.A9c_n.C4.83ng_v.C3.A0_vai_tr.C3.B2_c.E1.BB.A7a_t.C3.B4n_gi.C3.A1o Kết cấu của tôn giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#K.E1.BA.BFt_c.E1.BA.A5u_c.E1.BB.A7a_t.C3.B4n_gi.C3.A1o Các hình thái tôn giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#C.C3.A1c_h.C3.ACnh_th.C3.A1i_t.C3.B4n_gi.C3.A1o Nguồn gốc của tôn giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#Ngu.E1.BB.93n_g.E1.BB.91c_c.E1.BB.A7a_t.C3.B4n_gi.C3.A1o Nhân học tôn giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#Nh.C3.A2n_h.E1.BB.8Dc_t.C3.B4n_gi.C3.A1o Nhân học tôn giáo là gìhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#Nh.C3.A2n_h.E1.BB.8Dc_t.C3.B4n_gi.C3.A1o_l.C3.A0_g.C3.AC Định nghĩa tôn giáo trong nhân họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#.C4.90.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a_t.C3.B4n_gi.C3.A1o_trong_nh.C3.A2n_h.E1.BB.8Dc Wikibooks: Bộ môn nhân học/Nhân học ngôn ngữ https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF Nhân học là khoa học nghiên cứu tổng hợp bản chất của con người trên các phương diện sinh học, xã hội, văn hóa. Trong khi đó ngôn ngữ lại là một hiện tượng xã hội đặc biệt, do đó nhân học không thể không nghiên cứu về ngôn ngữ Các vấn đề chunghttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#C.C3.A1c_v.E1.BA.A5n_.C4.91.E1.BB.81_chung Lịch sử hình thành và phát triểnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#L.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD_h.C3.ACnh_th.C3.A0nh_v.C3.A0_ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n Đối tượng và phạm vi nghiên cứuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#.C4.90.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng_v.C3.A0_ph.E1.BA.A1m_vi_nghi.C3.AAn_c.E1.BB.A9u Phương pháp nghiên cứuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_nghi.C3.AAn_c.E1.BB.A9u Nhận diện nghiên cứu nhân học ngôn ngữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#Nh.E1.BA.ADn_di.E1.BB.87n_nghi.C3.AAn_c.E1.BB.A9u_nh.C3.A2n_h.E1.BB.8Dc_ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF Quan hệ với một số phân ngành ngôn ngữ học liên quanhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#Quan_h.E1.BB.87_v.E1.BB.9Bi_m.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_ph.C3.A2n_ng.C3.A0nh_ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF_h.E1.BB.8Dc_li.C3.AAn_quan Bản chất của ngôn ngữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#B.E1.BA.A3n_ch.E1.BA.A5t_c.E1.BB.A7a_ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF Nguồn gốc của ngôn ngữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#Ngu.E1.BB.93n_g.E1.BB.91c_c.E1.BB.A7a_ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF Bản chất xã hội của ngôn ngữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#B.E1.BA.A3n_ch.E1.BA.A5t_x.C3.A3_h.E1.BB.99i_c.E1.BB.A7a_ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF Bản chất tín hiệu của ngôn ngữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#B.E1.BA.A3n_ch.E1.BA.A5t_t.C3.ADn_hi.E1.BB.87u_c.E1.BB.A7a_ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF Những tên tuổi lớnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#Nh.E1.BB.AFng_t.C3.AAn_tu.E1.BB.95i_l.E1.BB.9Bn Franz Boashttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#Franz_Boas Sapier - Wholfhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#Sapier_-_Wholf Hummerhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#Hummer Các đơn vị của hệ thống ngôn ngữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#C.C3.A1c_.C4.91.C6.A1n_v.E1.BB.8B_c.E1.BB.A7a_h.E1.BB.87_th.E1.BB.91ng_ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF Âm, âm tiếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#.C3.82m.2C_.C3.A2m_ti.E1.BA.BFt Hình vịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#H.C3.ACnh_v.E1.BB.8B Từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#T.E1.BB.AB Câuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#C.C3.A2u Các vấn đề cơ bản của ngôn ngữ học nhân họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#C.C3.A1c_v.E1.BA.A5n_.C4.91.E1.BB.81_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n_c.E1.BB.A7a_ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF_h.E1.BB.8Dc_nh.C3.A2n_h.E1.BB.8Dc Ẩn dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#.E1.BA.A8n_d.E1.BB.A5 Giới và ngôn ngữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#Gi.E1.BB.9Bi_v.C3.A0_ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF Lời chàohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#L.E1.BB.9Di_ch.C3.A0o Lịch sự, thể hiện, cái tôihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#L.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.B1.2C_th.E1.BB.83_hi.E1.BB.87n.2C_c.C3.A1i_t.C3.B4i Vị thế xã hộihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#V.E1.BB.8B_th.E1.BA.BF_x.C3.A3_h.E1.BB.99i Xã hội hóa ngôn ngữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#X.C3.A3_h.E1.BB.99i_h.C3.B3a_ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF Ngôn ngữ nghi lễ, nghệ thuật ngôn từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#Ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF_nghi_l.E1.BB.85.2C_ngh.E1.BB.87_thu.E1.BA.ADt_ng.C3.B4n_t.E1.BB.AB Sự biến đổi ngôn ngữ và văn hóahttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#S.E1.BB.B1_bi.E1.BA.BFn_.C4.91.E1.BB.95i_ng.C3.B4n_ng.E1.BB.AF_v.C3.A0_v.C4.83n_h.C3.B3a Màu sắchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#M.C3.A0u_s.E1.BA.AFc Từ thân tộchttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/Nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF#T.E1.BB.AB_th.C3.A2n_t.E1.BB.99c Wikibooks: Bộ môn nhân học/Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam/Phật giáo tại Việt Nam https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam Trang chính: Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam Khái quát về Phật giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam#Kh.C3.A1i_qu.C3.A1t_v.E1.BB.81_Ph.E1.BA.ADt_gi.C3.A1o Phật giáo tại Việt Namhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam#Ph.E1.BA.ADt_gi.C3.A1o_t.E1.BA.A1i_Vi.E1.BB.87t_Nam Phật giáo ở Việt Nam trước năm 1945https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam#Ph.E1.BA.ADt_gi.C3.A1o_.E1.BB.9F_Vi.E1.BB.87t_Nam_tr.C6.B0.E1.BB.9Bc_n.C4.83m_1945 Phật giáo ở Việt Nam sau năm 1945https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam#Ph.E1.BA.ADt_gi.C3.A1o_.E1.BB.9F_Vi.E1.BB.87t_Nam_sau_n.C4.83m_1945 Wikibooks: Bộ môn nhân học/Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam/Đạo Mẫu ở Việt Nam https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/%C4%90%E1%BA%A1o_M%E1%BA%ABu_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam Trang chính: Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam Đạo Mẫu là gìhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/%C4%90%E1%BA%A1o_M%E1%BA%ABu_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam#.C4.90.E1.BA.A1o_M.E1.BA.ABu_l.C3.A0_g.C3.AC Đạo Mẫu ở Việt Namhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/%C4%90%E1%BA%A1o_M%E1%BA%ABu_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam#.C4.90.E1.BA.A1o_M.E1.BA.ABu_.E1.BB.9F_Vi.E1.BB.87t_Nam Wikibooks: Bộ môn nhân học/Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam/Lễ hội ở Việt Nam https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam Trang chính: Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam Khái quát về lễ hội ở Việt Namhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam#Kh.C3.A1i_qu.C3.A1t_v.E1.BB.81_l.E1.BB.85_h.E1.BB.99i_.E1.BB.9F_Vi.E1.BB.87t_Nam Bản chất, các giá trị nhân văn của lễ hộihttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam#B.E1.BA.A3n_ch.E1.BA.A5t.2C_c.C3.A1c_gi.C3.A1_tr.E1.BB.8B_nh.C3.A2n_v.C4.83n_c.E1.BB.A7a_l.E1.BB.85_h.E1.BB.99i Một số lễ hội Phật giáohttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam#M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_l.E1.BB.85_h.E1.BB.99i_Ph.E1.BA.ADt_gi.C3.A1o Lễ hội truyền thống dân gian và lễ hội quốc gia - tương đồng và khác biệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam#L.E1.BB.85_h.E1.BB.99i_truy.E1.BB.81n_th.E1.BB.91ng_d.C3.A2n_gian_v.C3.A0_l.E1.BB.85_h.E1.BB.99i_qu.E1.BB.91c_gia_-_t.C6.B0.C6.A1ng_.C4.91.E1.BB.93ng_v.C3.A0_kh.C3.A1c_bi.E1.BB.87t Những vấn đề đặt ta trong việc quản lý lễ hội hiện nayhttps://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam#Nh.E1.BB.AFng_v.E1.BA.A5n_.C4.91.E1.BB.81_.C4.91.E1.BA.B7t_ta_trong_vi.E1.BB.87c_qu.E1.BA.A3n_l.C3.BD_l.E1.BB.85_h.E1.BB.99i_hi.E1.BB.87n_nay Wikibooks: Bộ môn nhân học/Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam/Chính sách của Việt Nam với tôn giáo https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Ch%C3%ADnh_s%C3%A1ch_c%E1%BB%A7a_Vi%E1%BB%87t_Nam_v%E1%BB%9Bi_t%C3%B4n_gi%C3%A1o Trang chính: Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam Chính sách của Việt Nam với tôn giáo trước năm 1945https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Ch%C3%ADnh_s%C3%A1ch_c%E1%BB%A7a_Vi%E1%BB%87t_Nam_v%E1%BB%9Bi_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#Ch.C3.ADnh_s.C3.A1ch_c.E1.BB.A7a_Vi.E1.BB.87t_Nam_v.E1.BB.9Bi_t.C3.B4n_gi.C3.A1o_tr.C6.B0.E1.BB.9Bc_n.C4.83m_1945 Chính sách của Việt Nam với tôn giáo sau năm 1945https://vi.wikibooks.org/wiki/B%E1%BB%99_m%C3%B4n_nh%C3%A2n_h%E1%BB%8Dc/T%C3%B4n_gi%C3%A1o,_t%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_v%C3%A0_l%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam/Ch%C3%ADnh_s%C3%A1ch_c%E1%BB%A7a_Vi%E1%BB%87t_Nam_v%E1%BB%9Bi_t%C3%B4n_gi%C3%A1o#Ch.C3.ADnh_s.C3.A1ch_c.E1.BB.A7a_Vi.E1.BB.87t_Nam_v.E1.BB.9Bi_t.C3.B4n_gi.C3.A1o_sau_n.C4.83m_1945 Wikibooks: Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối/Lập kế hoạch thời gian (tiến độ) và kế hoạch nguồn lực https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c Tác giả:--Doãn Hiệu Mở đầuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#M.E1.BB.9F_.C4.91.E1.BA.A7u Chương I: Giới thiệu phương pháp sơ đồ mạng nút quan hệ PDMhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#Ch.C6.B0.C6.A1ng_I:_Gi.E1.BB.9Bi_thi.E1.BB.87u_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_s.C6.A1_.C4.91.E1.BB.93_m.E1.BA.A1ng_n.C3.BAt_quan_h.E1.BB.87_PDM 1.Thành phần cấu tạo của một sơ đồ mạng PDMhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.Th.C3.A0nh_ph.E1.BA.A7n_c.E1.BA.A5u_t.E1.BA.A1o_c.E1.BB.A7a_m.E1.BB.99t_s.C6.A1_.C4.91.E1.BB.93_m.E1.BA.A1ng_PDM 1.1.Cấu trúc cơ bản nhất của một nút công việchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.1.C.E1.BA.A5u_tr.C3.BAc_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n_nh.E1.BA.A5t_c.E1.BB.A7a_m.E1.BB.99t_n.C3.BAt_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c 1.2.Các kiểu liên hệ phụ thuộc giữa các công việc liền trước (hay kế sau) với nhauhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.2.C.C3.A1c_ki.E1.BB.83u_li.C3.AAn_h.E1.BB.87_ph.E1.BB.A5_thu.E1.BB.99c_gi.E1.BB.AFa_c.C3.A1c_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c_li.E1.BB.81n_tr.C6.B0.E1.BB.9Bc_.28hay_k.E1.BA.BF_sau.29_v.E1.BB.9Bi_nhau 1.3.Các kiểu ràng buộc công việc trên trục thời gianhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.3.C.C3.A1c_ki.E1.BB.83u_r.C3.A0ng_bu.E1.BB.99c_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c_tr.C3.AAn_tr.E1.BB.A5c_th.E1.BB.9Di_gian 2.Lý thuyết tính toán sơ đồ mạng PDMhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#2.L.C3.BD_thuy.E1.BA.BFt_t.C3.ADnh_to.C3.A1n_s.C6.A1_.C4.91.E1.BB.93_m.E1.BA.A1ng_PDM 2.1.Tính lượt đi với hạn sớmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#2.1.T.C3.ADnh_l.C6.B0.E1.BB.A3t_.C4.91i_v.E1.BB.9Bi_h.E1.BA.A1n_s.E1.BB.9Bm 2.2.Tính lượt về với hạn muộnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#2.2.T.C3.ADnh_l.C6.B0.E1.BB.A3t_v.E1.BB.81_v.E1.BB.9Bi_h.E1.BA.A1n_mu.E1.BB.99n 3.Đường găng trong sơ đồ mạng PDMhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#3..C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_g.C4.83ng_trong_s.C6.A1_.C4.91.E1.BB.93_m.E1.BA.A1ng_PDM Chương II: Tổng quan về các phương pháp tổ chức thực hiện công việchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#Ch.C6.B0.C6.A1ng_II:_T.E1.BB.95ng_quan_v.E1.BB.81_c.C3.A1c_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_t.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_th.E1.BB.B1c_hi.E1.BB.87n_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c 1.Phân loại các mối quan hệ công việchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_c.C3.A1c_m.E1.BB.91i_quan_h.E1.BB.87_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c 1.1.Phân loại quan hệ công việc theo thời điểm khởi kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.1.Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_quan_h.E1.BB.87_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c_theo_th.E1.BB.9Di_.C4.91i.E1.BB.83m_kh.E1.BB.9Fi_k.E1.BA.BFt 1.2.Phân loại quan hệ công việc theo tính chất quan hệhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.2.Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_quan_h.E1.BB.87_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c_theo_t.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t_quan_h.E1.BB.87 1.2.1.Quan hệ công việc theo chiều chuyên mônhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.2.1.Quan_h.E1.BB.87_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c_theo_chi.E1.BB.81u_chuy.C3.AAn_m.C3.B4n 1.2.2.Quan hệ công việc theo chiều công nghệhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.2.2.Quan_h.E1.BB.87_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c_theo_chi.E1.BB.81u_c.C3.B4ng_ngh.E1.BB.87 1.2.3.Quan hệ công việc theo điều kiện chuyển đợthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.2.3.Quan_h.E1.BB.87_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c_theo_.C4.91i.E1.BB.81u_ki.E1.BB.87n_chuy.E1.BB.83n_.C4.91.E1.BB.A3t 1.3.Phân loại các phương pháp tổ chức thực hiện công việchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.3.Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_c.C3.A1c_ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_t.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_th.E1.BB.B1c_hi.E1.BB.87n_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c Chương III: Phương pháp tổ chức theo dây chuyềnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#Ch.C6.B0.C6.A1ng_III:_Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_t.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_theo_d.C3.A2y_chuy.E1.BB.81n 1.Phân loại dây chuyền chuyên môn hóa và thể hiện chúng gắn với các mối quan hệ công việchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.Ph.C3.A2n_lo.E1.BA.A1i_d.C3.A2y_chuy.E1.BB.81n_chuy.C3.AAn_m.C3.B4n_h.C3.B3a_v.C3.A0_th.E1.BB.83_hi.E1.BB.87n_ch.C3.BAng_g.E1.BA.AFn_v.E1.BB.9Bi_c.C3.A1c_m.E1.BB.91i_quan_h.E1.BB.87_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c 1.1.Dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhànghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.1.D.C3.A2y_chuy.E1.BB.81n_chuy.C3.AAn_m.C3.B4n_h.C3.B3a_kh.C3.B4ng_nh.E1.BB.8Bp_nh.C3.A0ng 1.1.1.Ghép sát dây chuyền sản xuất không nhịp nhànghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.1.1.Gh.C3.A9p_s.C3.A1t_d.C3.A2y_chuy.E1.BB.81n_s.E1.BA.A3n_xu.E1.BA.A5t_kh.C3.B4ng_nh.E1.BB.8Bp_nh.C3.A0ng 1.2.Dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhànghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.2.D.C3.A2y_chuy.E1.BB.81n_chuy.C3.AAn_m.C3.B4n_h.C3.B3a_nh.E1.BB.8Bp_nh.C3.A0ng 1.3.Dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bộihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#1.3.D.C3.A2y_chuy.E1.BB.81n_chuy.C3.AAn_m.C3.B4n_h.C3.B3a_nh.E1.BB.8Bp_b.E1.BB.99i Chương IV: Phương pháp tổ chức theo tổ đội chuyên nghiệphttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#Ch.C6.B0.C6.A1ng_IV:_Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_t.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_theo_t.E1.BB.95_.C4.91.E1.BB.99i_chuy.C3.AAn_nghi.E1.BB.87p Chương V: Phương pháp tổ chức theo gói công việchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#Ch.C6.B0.C6.A1ng_V:_Ph.C6.B0.C6.A1ng_ph.C3.A1p_t.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_theo_g.C3.B3i_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c Kết luận và kiến nghịhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#K.E1.BA.BFt_lu.E1.BA.ADn_v.C3.A0_ki.E1.BA.BFn_ngh.E1.BB.8B Cách lập Cơ cấu phân chia công việc cho dự án thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khốihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#C.C3.A1ch_l.E1.BA.ADp_C.C6.A1_c.E1.BA.A5u_ph.C3.A2n_chia_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c_cho_d.E1.BB.B1_.C3.A1n_thi_c.C3.B4ng_nh.C3.A0_nhi.E1.BB.81u_t.E1.BA.A7ng_b.C3.AA_t.C3.B4ng_c.E1.BB.91t_th.C3.A9p_to.C3.A0n_kh.E1.BB.91i lập danh mục công việc theo logic công nghệhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_th%E1%BB%9Di_gian_(ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99)_v%C3%A0_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c#l.E1.BA.ADp_danh_m.E1.BB.A5c_c.C3.B4ng_vi.E1.BB.87c_theo_logic_c.C3.B4ng_ngh.E1.BB.87 Wikibooks: Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối/Tổ chức tổng mặt bằng công trường xây dựng https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_%C4%91%E1%BB%93_%C3%A1n_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_thi_c%C3%B4ng_nh%C3%A0_nhi%E1%BB%81u_t%E1%BA%A7ng_b%C3%AA_t%C3%B4ng_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p_to%C3%A0n_kh%E1%BB%91i/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_t%E1%BB%95ng_m%E1%BA%B7t_b%E1%BA%B1ng_c%C3%B4ng_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng Tác giả:--Doãn Hiệu Wikibooks: Điện tử/Linh kiện điện tử/Trăng-si-tơ/Mạch Điện https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n ==Mạch 1== Mạch 1https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/Tr%C4%83ng-si-t%C6%A1/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n#M.E1.BA.A1ch_1 Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD ==Mạch Điện Điện Tử== Mạch Điện Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/RLC nối tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RLC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp ==Mạch RLC nối tiếp== Mạch RLC nối tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RLC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_RLC_n.E1.BB.91i_ti.E1.BA.BFp Phân tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RLC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#Ph.C3.A2n_t.C3.ADch Tính Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RLC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/LC nối tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/LC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp ==Mạch LC nối tiếp== Mạch LC nối tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/LC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_LC_n.E1.BB.91i_ti.E1.BA.BFp Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/RC nối tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp ==Mạch Điện RC Nối Tiếp== Mạch Điện RC Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_RC_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Phương Trình Đạo Hàm của Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_c.E1.BB.A7a_M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Thời Gian RChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#Th.E1.BB.9Di_Gian_RC Điện khánghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#.C4.90i.E1.BB.87n_kh.C3.A1ng Z/_θhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#Z.2F_.CE.B8 Z(jω)https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#Z.28j.CF.89.29 Góc khác biệt Điện thế và dòng điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#G.C3.B3c_kh.C3.A1c_bi.E1.BB.87t_.C4.90i.E1.BB.87n_th.E1.BA.BF_v.C3.A0_d.C3.B2ng_.C4.91i.E1.BB.87n Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RC_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/RL nối tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RL_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp ==Mạch RL Nối Tiếp== Mạch RL Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RL_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_RL_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Phương trình Đạo hàm của mạch điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RL_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#Ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1o_h.C3.A0m_c.E1.BB.A7a_m.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n Thời Gian RLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RL_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#Th.E1.BB.9Di_Gian_RL Điện Kháng Tổng của mạch điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RL_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#.C4.90i.E1.BB.87n_Kh.C3.A1ng_T.E1.BB.95ng_c.E1.BB.A7a_m.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n Z/_θhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RL_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#Z.2F_.CE.B8 Z(jω)https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RL_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#Z.28j.CF.89.29 Khác Biệt Góc Độ Giửa Điện Thế và Dòng Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RL_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#Kh.C3.A1c_Bi.E1.BB.87t_G.C3.B3c_.C4.90.E1.BB.99_Gi.E1.BB.ADa_.C4.90i.E1.BB.87n_Th.E1.BA.BF_v.C3.A0_D.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.87n Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/RL_n%E1%BB%91i_ti%E1%BA%BFp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Hệ thống điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD ==Hệ thống điện tử== Hệ thống điện tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#H.E1.BB.87_th.E1.BB.91ng_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD Loại Hệ thốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Lo.E1.BA.A1i_H.E1.BB.87_th.E1.BB.91ng Wikibooks: Vật lý đại cương/Phóng xạ https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1 ==Phóng xạ== Phóng xạhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1#Ph.C3.B3ng_x.E1.BA.A1 Bức xạ điện từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1#B.E1.BB.A9c_x.E1.BA.A1_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AB Phóng xạ hạt nhânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1#Ph.C3.B3ng_x.E1.BA.A1_h.E1.BA.A1t_nh.C3.A2n Wikibooks: Vật lý đại cương/Phóng xạ hạt nhân https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n == /Phóng Xạ Hạt Nhân/== /Phóng Xạ Hạt Nhân/https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n#.2FPh.C3.B3ng_X.E1.BA.A1_H.E1.BA.A1t_Nh.C3.A2n.2F Mô hình Nguyên Tử Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n#M.C3.B4_h.C3.ACnh_Nguy.C3.AAn_T.E1.BB.AD_.C4.90i.E1.BB.87n Năng Lượng Tầng quỷ đạohttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%C3%B3ng_x%E1%BA%A1_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n#N.C4.83ng_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_T.E1.BA.A7ng_qu.E1.BB.B7_.C4.91.E1.BA.A1o Wikibooks: Đại số/Phương Trình Đại Số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91 ==Phương Trình Đại Số== Phương Trình Đại Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1i_S.E1.BB.91 Giải Phương Trình Đại Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91#Gi.E1.BA.A3i_Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1i_S.E1.BB.91 Wikibooks: Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích Phân Hàm Số Thường https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_S%E1%BB%91_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng +C|| Wikibooks: Tiếng Thái https://vi.wikibooks.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Th%C3%A1i __NOTOC__ อักษรไทย Chữ cái Tháihttps://vi.wikibooks.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Th%C3%A1i#.E0.B8.AD.E0.B8.B1.E0.B8.81.E0.B8.A9.E0.B8.A3.E0.B9.84.E0.B8.97.E0.B8.A2_Ch.E1.BB.AF_c.C3.A1i_Th.C3.A1i พยัญชนะ Phụ âmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Th%C3%A1i#.E0.B8.9E.E0.B8.A2.E0.B8.B1.E0.B8.8D.E0.B8.8A.E0.B8.99.E0.B8.B0_Ph.E1.BB.A5_.C3.A2m สระ Nguyên âmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Th%C3%A1i#.E0.B8.AA.E0.B8.A3.E0.B8.B0_Nguy.C3.AAn_.C3.A2m วรรณยุกต์ Dấuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Th%C3%A1i#.E0.B8.A7.E0.B8.A3.E0.B8.A3.E0.B8.93.E0.B8.A2.E0.B8.B8.E0.B8.81.E0.B8.95.E0.B9.8C_D.E1.BA.A5u ตัวเลข Chữ sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Th%C3%A1i#.E0.B8.95.E0.B8.B1.E0.B8.A7.E0.B9.80.E0.B8.A5.E0.B8.82_Ch.E1.BB.AF_s.E1.BB.91 Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện Op Amp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Op_Amp ==Mạch Điện Op Amp== Mạch Điện Op Amphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Op_Amp#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_Op_Amp Mạch điện Op Amphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Op_Amp#M.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n_Op_Amp Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện Trăng Si Tơ NPN https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1_NPN ==Mạch Trăng Si Tơ== Mạch Trăng Si Tơhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1_NPN#M.E1.BA.A1ch_Tr.C4.83ng_Si_T.C6.A1 Chức năng hoạt độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1_NPN#Ch.E1.BB.A9c_n.C4.83ng_ho.E1.BA.A1t_.C4.91.E1.BB.99ng Khuếch đại điện âmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1_NPN#Khu.E1.BA.BFch_.C4.91.E1.BA.A1i_.C4.91i.E1.BB.87n_.C3.A2m Công tắc điện tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_Tr%C4%83ng_Si_T%C6%A1_NPN#C.C3.B4ng_t.E1.BA.AFc_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện RLC Nối Tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp ==Mạch Điện RLC nối tiếp== Mạch Điện RLC nối tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_RLC_n.E1.BB.91i_ti.E1.BA.BFp Tính chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t Cân bằnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#C.C3.A2n_b.E1.BA.B1ng Đồng bộhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#.C4.90.E1.BB.93ng_b.E1.BB.99 Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RLC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện RL Nối Tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp ==Mạch RL Nối Tiếp== Mạch RL Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_RL_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Tính Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RL_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện RC Nối Tiếp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp ==Mạch RC Nối Tiếp== Mạch RC Nối Tiếphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#M.E1.BA.A1ch_RC_N.E1.BB.91i_Ti.E1.BA.BFp Tính Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_RC_N%E1%BB%91i_Ti%E1%BA%BFp#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện Bộ Lọc https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc ==Bộ Lọc== Bộ Lọchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc Thể loại bộ lọchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc#Th.E1.BB.83_lo.E1.BA.A1i_b.E1.BB.99_l.E1.BB.8Dc Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện Bộ Lọc/Bộ Lọc Tần Số Thấp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Th%E1%BA%A5p ==Bộ Lọc Tần Số Thấp== Bộ Lọc Tần Số Thấphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Th%E1%BA%A5p#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91_Th.E1.BA.A5p Lối Mắchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Th%E1%BA%A5p#L.E1.BB.91i_M.E1.BA.AFc Mạch điện hai cổng RChttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Th%E1%BA%A5p#M.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n_hai_c.E1.BB.95ng_RC Mạch điện hai cổng LRhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Th%E1%BA%A5p#M.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n_hai_c.E1.BB.95ng_LR Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A7n_S%E1%BB%91_Th%E1%BA%A5p#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện Bộ Lọc/Bộ Lọc Đồng Bộ Lựa Chọn Băng Tần https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%E1%BB%B1a_Ch%E1%BB%8Dn_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n ==Bộ Lọc Cho Qua Băng Tần , LC-R== Bộ Lọc Cho Qua Băng Tần , LC-Rhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%E1%BB%B1a_Ch%E1%BB%8Dn_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_Cho_Qua_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n_.2C_LC-R Mạch điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%E1%BB%B1a_Ch%E1%BB%8Dn_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#M.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n Phản Ứng Tần Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%E1%BB%B1a_Ch%E1%BB%8Dn_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#Ph.E1.BA.A3n_.E1.BB.A8ng_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91 Hình V_o - \omegahttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%E1%BB%B1a_Ch%E1%BB%8Dn_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#H.C3.ACnh_V_o_-_.5Comega Điều Chỉnh Chọn Lựa Băng Tầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%E1%BB%B1a_Ch%E1%BB%8Dn_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#.C4.90i.E1.BB.81u_Ch.E1.BB.89nh_Ch.E1.BB.8Dn_L.E1.BB.B1a_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n Chức Nănghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%E1%BB%B1a_Ch%E1%BB%8Dn_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#Ch.E1.BB.A9c_N.C4.83ng Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện Bộ Lọc/Bộ Lọc Đồng Bộ Lược Băng Tần https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%C6%B0%E1%BB%A3c_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n ==Bộ Lọc Lược Bỏ Băng Tần== Bộ Lọc Lược Bỏ Băng Tầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%C6%B0%E1%BB%A3c_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#B.E1.BB.99_L.E1.BB.8Dc_L.C6.B0.E1.BB.A3c_B.E1.BB.8F_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n Mạch điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%C6%B0%E1%BB%A3c_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#M.E1.BA.A1ch_.C4.91i.E1.BB.87n Phản Ứng Tần Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%C6%B0%E1%BB%A3c_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#Ph.E1.BA.A3n_.E1.BB.A8ng_T.E1.BA.A7n_S.E1.BB.91 Hình V_o - \omegahttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%C6%B0%E1%BB%A3c_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#H.C3.ACnh_V_o_-_.5Comega Điều CHỉnh Lược Bỏ Băng Tầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%C6%B0%E1%BB%A3c_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#.C4.90i.E1.BB.81u_CH.E1.BB.89nh_L.C6.B0.E1.BB.A3c_B.E1.BB.8F_B.C4.83ng_T.E1.BA.A7n Chức Nănghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_L%C6%B0%E1%BB%A3c_B%C4%83ng_T%E1%BA%A7n#Ch.E1.BB.A9c_N.C4.83ng Wikibooks: Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng ==Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng== Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sónghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_B.E1.BB.99_T.E1.BA.A1o_Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_S.C3.B3ng Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng Sinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_B.E1.BB.99_T.E1.BA.A1o_Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_S.C3.B3ng_Sin Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng Dừnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/M%E1%BA%A1ch_%C4%90i%E1%BB%87n_B%E1%BB%99_T%E1%BA%A1o_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng#M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n_B.E1.BB.99_T.E1.BA.A1o_Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_S.C3.B3ng_D.E1.BB.ABng Wikibooks: Nhập môn CSS/Phần tử/Thuộc tính Nền (Background) https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_t%C3%ADnh_N%E1%BB%81n_(Background) == Thuộc tính Nền (Background) == Thuộc tính Nền (Background)https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_t%C3%ADnh_N%E1%BB%81n_(Background)#Thu.E1.BB.99c_t.C3.ADnh_N.E1.BB.81n_.28Background.29 Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_t%C3%ADnh_N%E1%BB%81n_(Background)#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Wikibooks: Nhập môn CSS/Phần tử/Thuộc Tính Chữ (Text) https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_Ch%E1%BB%AF_(Text) ==Thuộc Tính Chữ (Text)== Thuộc Tính Chữ (Text)https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_Ch%E1%BB%AF_(Text)#Thu.E1.BB.99c_T.C3.ADnh_Ch.E1.BB.AF_.28Text.29 Wikibooks: Nhập môn CSS/Phần tử/Thuộc Tính Phông Chữ (Font) https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_Ph%C3%B4ng_Ch%E1%BB%AF_(Font) ==Thuộc Tính Phông Chữ (Font)== Thuộc Tính Phông Chữ (Font)https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_Ph%C3%B4ng_Ch%E1%BB%AF_(Font)#Thu.E1.BB.99c_T.C3.ADnh_Ph.C3.B4ng_Ch.E1.BB.AF_.28Font.29 Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_Ph%C3%B4ng_Ch%E1%BB%AF_(Font)#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Wikibooks: Nhập môn CSS/Phần tử/Thuộc Tính Vành Biên (Border) https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_V%C3%A0nh_Bi%C3%AAn_(Border) ==Thuộc Tính Vành Biên (Border)== Thuộc Tính Vành Biên (Border)https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_V%C3%A0nh_Bi%C3%AAn_(Border)#Thu.E1.BB.99c_T.C3.ADnh_V.C3.A0nh_Bi.C3.AAn_.28Border.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_V%C3%A0nh_Bi%C3%AAn_(Border)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Nhập môn CSS/Phần tử/Thuộc Tính viền ngoài (outline) https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_vi%E1%BB%81n_ngo%C3%A0i_(outline) ==Thuộc Tính viền ngoài (outline)== Thuộc Tính viền ngoài (outline)https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_vi%E1%BB%81n_ngo%C3%A0i_(outline)#Thu.E1.BB.99c_T.C3.ADnh_vi.E1.BB.81n_ngo.C3.A0i_.28outline.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_vi%E1%BB%81n_ngo%C3%A0i_(outline)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Nhập môn CSS/Phần tử/Thuộc Tính lề trang (margin) https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_l%E1%BB%81_trang_(margin) ==Thuộc Tính lề trang (margin)== Thuộc Tính lề trang (margin)https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_l%E1%BB%81_trang_(margin)#Thu.E1.BB.99c_T.C3.ADnh_l.E1.BB.81_trang_.28margin.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_l%E1%BB%81_trang_(margin)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Nhập môn CSS/Phần tử/Thuộc Tính đệm (padding) https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_%C4%91%E1%BB%87m_(padding) ==Thuộc Tính đệm (padding)== Thuộc Tính đệm (padding)https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_%C4%91%E1%BB%87m_(padding)#Thu.E1.BB.99c_T.C3.ADnh_.C4.91.E1.BB.87m_.28padding.29 Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_%C4%91%E1%BB%87m_(padding)#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Nhập môn CSS/Phần tử/Thuộc Tính danh sách(list) https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_danh_s%C3%A1ch(list) ==Thuộc Tính danh sách(list)== Thuộc Tính danh sách(list)https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_danh_s%C3%A1ch(list)#Thu.E1.BB.99c_T.C3.ADnh_danh_s.C3.A1ch.28list.29 Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_T%C3%ADnh_danh_s%C3%A1ch(list)#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Wikibooks: Nhập môn CSS/Phần tử/Thuộc tính bảng(table) https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_t%C3%ADnh_b%E1%BA%A3ng(table) ==Thuộc tính bảng(table)== Thuộc tính bảng(table)https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_t%C3%ADnh_b%E1%BA%A3ng(table)#Thu.E1.BB.99c_t.C3.ADnh_b.E1.BA.A3ng.28table.29 Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_CSS/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD/Thu%E1%BB%99c_t%C3%ADnh_b%E1%BA%A3ng(table)#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Wikibooks: Tự học JavaScript/Lệnh JavaScript https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/L%E1%BB%87nh_JavaScript ==Javascript== Javascripthttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/L%E1%BB%87nh_JavaScript#Javascript Cách thức chèn mã lệnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/L%E1%BB%87nh_JavaScript#C.C3.A1ch_th.E1.BB.A9c_ch.C3.A8n_m.C3.A3_l.E1.BB.87nh Chèn mã lệnh trong trang mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/L%E1%BB%87nh_JavaScript#Ch.C3.A8n_m.C3.A3_l.E1.BB.87nh_trong_trang_m.E1.BA.A1ng Chèn tệp tin mã lệnh trong trang mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/L%E1%BB%87nh_JavaScript#Ch.C3.A8n_t.E1.BB.87p_tin_m.C3.A3_l.E1.BB.87nh_trong_trang_m.E1.BA.A1ng Lệnh Javascript dùng trực tiếp trong thẻ lệnh của HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/L%E1%BB%87nh_JavaScript#L.E1.BB.87nh_Javascript_d.C3.B9ng_tr.E1.BB.B1c_ti.E1.BA.BFp_trong_th.E1.BA.BB_l.E1.BB.87nh_c.E1.BB.A7a_HTML Lệnh Javascript và trình duyệt mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/L%E1%BB%87nh_JavaScript#L.E1.BB.87nh_Javascript_v.C3.A0_tr.C3.ACnh_duy.E1.BB.87t_m.E1.BA.A1ng Wikibooks: Tự học JavaScript/Xuất-nhập thông tin https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Xu%E1%BA%A5t-nh%E1%BA%ADp_th%C3%B4ng_tin ==Xuất-nhập thông tin== Xuất-nhập thông tinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Xu%E1%BA%A5t-nh%E1%BA%ADp_th%C3%B4ng_tin#Xu.E1.BA.A5t-nh.E1.BA.ADp_th.C3.B4ng_tin Nhập Thông Tinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Xu%E1%BA%A5t-nh%E1%BA%ADp_th%C3%B4ng_tin#Nh.E1.BA.ADp_Th.C3.B4ng_Tin Xuất Thông Tinhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Xu%E1%BA%A5t-nh%E1%BA%ADp_th%C3%B4ng_tin#Xu.E1.BA.A5t_Th.C3.B4ng_Tin Trong van baihttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Xu%E1%BA%A5t-nh%E1%BA%ADp_th%C3%B4ng_tin#Trong_van_bai Dùng hop thoaihttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Xu%E1%BA%A5t-nh%E1%BA%ADp_th%C3%B4ng_tin#D.C3.B9ng_hop_thoai Wikibooks: Tự học JavaScript/Dòng văn bản https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/D%C3%B2ng_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n Thể loại:Javascript Cơ Bản Dòng văn bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/D%C3%B2ng_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n#D.C3.B2ng_v.C4.83n_b.E1.BA.A3n Lập trìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/D%C3%B2ng_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n#L.E1.BA.ADp_tr.C3.ACnh Khai Báo Dòng Chữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/D%C3%B2ng_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n#Khai_B.C3.A1o_D.C3.B2ng_Ch.E1.BB.AF Các Hàm Xử Lý Dòng Chữhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/D%C3%B2ng_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n#C.C3.A1c_H.C3.A0m_X.E1.BB.AD_L.C3.BD_D.C3.B2ng_Ch.E1.BB.AF Ứng Dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/D%C3%B2ng_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n#.E1.BB.A8ng_D.E1.BB.A5ng Thí dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/D%C3%B2ng_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5 Wikibooks: Tự học JavaScript/Vòng lặp https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p ==Vòng lặp== Vòng lặphttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p Vòng lặp whilehttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_while Vòng lặp do ... whilehttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_do_..._while Vòng lặp forhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_for Vòng lặp switchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/V%C3%B2ng_l%E1%BA%B7p#V.C3.B2ng_l.E1.BA.B7p_switch Wikibooks: Tự học JavaScript/Điều kiện https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/%C4%90i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n ==Javascipt xét điều kiện== Javascipt xét điều kiệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/%C4%90i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#Javascipt_x.C3.A9t_.C4.91i.E1.BB.81u_ki.E1.BB.87n ifhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/%C4%90i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#if if ... elsehttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/%C4%90i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#if_..._else Xét Điều kiệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/%C4%90i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n#X.C3.A9t_.C4.90i.E1.BB.81u_ki.E1.BB.87n Wikibooks: Tự học JavaScript/Hàm https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m ==Hàm== Hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m#H.C3.A0m Hàm Trốnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m#H.C3.A0m_Tr.E1.BB.91ng Hàm có Đối sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m#H.C3.A0m_c.C3.B3_.C4.90.E1.BB.91i_s.E1.BB.91 Hàm Javascript Mặc Địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/H%C3%A0m#H.C3.A0m_Javascript_M.E1.BA.B7c_.C4.90.E1.BB.8Bnh Wikibooks: Tự học JavaScript/Phép toán https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n ==Phép toán== Phép toánhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#Ph.C3.A9p_to.C3.A1n Toán cơ bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#To.C3.A1n_c.C6.A1_b.E1.BA.A3n Toán So Sánhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n#To.C3.A1n_So_S.C3.A1nh Wikibooks: Tự học JavaScript DOM https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM ==JavaScript DOM== JavaScript DOMhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM#JavaScript_DOM Lập trình Đối Tượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM#L.E1.BA.ADp_tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BB.91i_T.C6.B0.E1.BB.A3ng Gán giá trị thuộc tinh của một đối tượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM#G.C3.A1n_gi.C3.A1_tr.E1.BB.8B_thu.E1.BB.99c_tinh_c.E1.BB.A7a_m.E1.BB.99t_.C4.91.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng Lưu giá trị thuộc tinh của một đối tượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM#L.C6.B0u_gi.C3.A1_tr.E1.BB.8B_thu.E1.BB.99c_tinh_c.E1.BB.A7a_m.E1.BB.99t_.C4.91.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng Định lối hoạt động của đối tượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM#.C4.90.E1.BB.8Bnh_l.E1.BB.91i_ho.E1.BA.A1t_.C4.91.E1.BB.99ng_c.E1.BB.A7a_.C4.91.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng Đối tượng dử liệu trang mạng HTMLhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM#.C4.90.E1.BB.91i_t.C6.B0.E1.BB.A3ng_d.E1.BB.AD_li.E1.BB.87u_trang_m.E1.BA.A1ng_HTML Biên soạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM#Bi.C3.AAn_so.E1.BA.A1n Wikibooks: Tự học JavaScript DOM/Window https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM/Window ==Đối Tượng Window== Đối Tượng Windowhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM/Window#.C4.90.E1.BB.91i_T.C6.B0.E1.BB.A3ng_Window Thí Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM/Window#Th.C3.AD_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Tự học JavaScript DOM/Document https://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM/Document ==Đối Tượng Document== Đối Tượng Documenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM/Document#.C4.90.E1.BB.91i_T.C6.B0.E1.BB.A3ng_Document Phần Tử Trang Mạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM/Document#Ph.E1.BA.A7n_T.E1.BB.AD_Trang_M.E1.BA.A1ng Hàm Xử Lýhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM/Document#H.C3.A0m_X.E1.BB.AD_L.C3.BD Đối Tượng Conhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM/Document#.C4.90.E1.BB.91i_T.C6.B0.E1.BB.A3ng_Con Thi Dụhttps://vi.wikibooks.org/wiki/T%E1%BB%B1_h%E1%BB%8Dc_JavaScript_DOM/Document#Thi_D.E1.BB.A5 Wikibooks: Hóa học đại cương/Phản ứng hóa học https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc == Phản ứng hóa học == Phản ứng hóa họchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Ph.E1.BA.A3n_.E1.BB.A9ng_h.C3.B3a_h.E1.BB.8Dc Phản ứng oxy hóa khửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/Ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#Ph.E1.BA.A3n_.E1.BB.A9ng_oxy_h.C3.B3a_kh.E1.BB.AD Wikibooks: Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ Dao Động Sóng Điện Tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD ==Bộ Dao Động Sóng Điện Tử== Bộ Dao Động Sóng Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD#B.E1.BB.99_Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_S.C3.B3ng_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Thể loai bộ Dao Động Sóng Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_Dao_%C4%90%E1%BB%99ng_S%C3%B3ng_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD#Th.E1.BB.83_loai_b.E1.BB.99_Dao_.C4.90.E1.BB.99ng_S.C3.B3ng_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Wikibooks: Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ Ổn Áp Điện Tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_%E1%BB%94n_%C3%81p_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD ==Bộ Ổn Áp Điện Tử== Bộ Ổn Áp Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_%E1%BB%94n_%C3%81p_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD#B.E1.BB.99_.E1.BB.94n_.C3.81p_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Wikibooks: Điện số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91 Một bộ môn điện dùng hai số 0 và 1 để biểu thị dữ liệu của một dữ kiện. Thuật Toán Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91#Thu.E1.BA.ADt_To.C3.A1n_S.E1.BB.91 Cổng Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91#C.E1.BB.95ng_S.E1.BB.91 Cổng Số Cơ Bảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91#C.E1.BB.95ng_S.E1.BB.91_C.C6.A1_B.E1.BA.A3n Ghép cổnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91#Gh.C3.A9p_c.E1.BB.95ng Bộ phận điện sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91#B.E1.BB.99_ph.E1.BA.ADn_.C4.91i.E1.BB.87n_s.E1.BB.91 Bộ phận tính toánhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91#B.E1.BB.99_ph.E1.BA.ADn_t.C3.ADnh_to.C3.A1n Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Điện số/Cổng Số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91/C%E1%BB%95ng_S%E1%BB%91 ==Cổng Số== Cổng Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91/C%E1%BB%95ng_S%E1%BB%91#C.E1.BB.95ng_S.E1.BB.91 Loại cổng Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91/C%E1%BB%95ng_S%E1%BB%91#Lo.E1.BA.A1i_c.E1.BB.95ng_S.E1.BB.91 Cổng Dẩnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91/C%E1%BB%95ng_S%E1%BB%91#C.E1.BB.95ng_D.E1.BA.A9n Cổng NOThttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91/C%E1%BB%95ng_S%E1%BB%91#C.E1.BB.95ng_NOT Cổng ANDhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91/C%E1%BB%95ng_S%E1%BB%91#C.E1.BB.95ng_AND Cổng ORhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91/C%E1%BB%95ng_S%E1%BB%91#C.E1.BB.95ng_OR Cổng XORhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91/C%E1%BB%95ng_S%E1%BB%91#C.E1.BB.95ng_XOR Wikibooks: Điện/Điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD ==Điện Tử== Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Tính chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t Thể loại Điện tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Th.E1.BB.83_lo.E1.BA.A1i_.C4.90i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD Wikibooks: Điện/Điện tích https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%C3%ADch ==Điện tích== Điện tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%C3%ADch#.C4.90i.E1.BB.87n_t.C3.ADch Tính chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%C3%ADch#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t Điện Lượnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%C3%ADch#.C4.90i.E1.BB.87n_L.C6.B0.E1.BB.A3ng Điện Trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%C3%ADch#.C4.90i.E1.BB.87n_Tr.C6.B0.E1.BB.9Dng Từ Trườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%C3%ADch#T.E1.BB.AB_Tr.C6.B0.E1.BB.9Dng Wikibooks: Điện/Quang điện https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Quang_%C4%91i%E1%BB%87n ==Quang Điện== Quang Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Quang_%C4%91i%E1%BB%87n#Quang_.C4.90i.E1.BB.87n Wikibooks: Điện/Điện cảm ứng từ https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_c%E1%BA%A3m_%E1%BB%A9ng_t%E1%BB%AB ==Điện cảm ứng từ== Bài cần hợp nhấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:B%C3%A0i_c%E1%BA%A7n_h%E1%BB%A3p_nh%E1%BA%A5t Wikibooks: Điện/Điện giải https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%E1%BA%A3i ==Điện Giải== Điện Giảihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%E1%BA%A3i#.C4.90i.E1.BB.87n_Gi.E1.BA.A3i Ứng dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%E1%BA%A3i#.E1.BB.A8ng_d.E1.BB.A5ng Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%E1%BA%A3i#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Điện/Điện cực https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_c%E1%BB%B1c ==Điện Cực== Điện Cựchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_c%E1%BB%B1c#.C4.90i.E1.BB.87n_C.E1.BB.B1c Ứng dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_c%E1%BB%B1c#.E1.BB.A8ng_d.E1.BB.A5ng Pin thườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_c%E1%BB%B1c#Pin_th.C6.B0.E1.BB.9Dng Pin Sạchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_c%E1%BB%B1c#Pin_S.E1.BA.A1c Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_c%E1%BB%B1c#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Điện/Điện nhiệt https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_nhi%E1%BB%87t ==Khái Niệm== Khái Niệmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_nhi%E1%BB%87t#Kh.C3.A1i_Ni.E1.BB.87m Wikibooks: Điện/Điện quang https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_quang ==Điện Quang== Điện Quanghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_quang#.C4.90i.E1.BB.87n_Quang Tinh Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_quang#Tinh_Ch.E1.BA.A5t Wikibooks: Điện/Điện từ https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB ==Điện từ== Điện từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#.C4.90i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AB Lý Thuyếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#L.C3.BD_Thuy.E1.BA.BFt Điện cảm từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#.C4.90i.E1.BB.87n_c.E1.BA.A3m_t.E1.BB.AB Điện cảm ứng từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#.C4.90i.E1.BB.87n_c.E1.BA.A3m_.E1.BB.A9ng_t.E1.BB.AB Ứng dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#.E1.BB.A8ng_d.E1.BB.A5ng Biên soạnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB#Bi.C3.AAn_so.E1.BA.A1n Wikibooks: Điện số/Bộ phận/Bộ phận xử lý dử liệu/Bộ Cộng https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_x%E1%BB%AD_l%C3%BD_d%E1%BB%AD_li%E1%BB%87u/B%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng ==Bô Cộng== Bô Cộnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_x%E1%BB%AD_l%C3%BD_d%E1%BB%AD_li%E1%BB%87u/B%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng#B.C3.B4_C.E1.BB.99ng Bô Cộng Bíthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_x%E1%BB%AD_l%C3%BD_d%E1%BB%AD_li%E1%BB%87u/B%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng#B.C3.B4_C.E1.BB.99ng_B.C3.ADt Bô Cộng Hai Số nhị phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_s%E1%BB%91/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_x%E1%BB%AD_l%C3%BD_d%E1%BB%AD_li%E1%BB%87u/B%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng#B.C3.B4_C.E1.BB.99ng_Hai_S.E1.BB.91_nh.E1.BB.8B_ph.C3.A2n Wikibooks: Giới thiệu sơ lược về Số học/Các loại số/Phân Số https://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91 ==Phân Số== Phân Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#Ph.C3.A2n_S.E1.BB.91 Loại sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#Lo.E1.BA.A1i_s.E1.BB.91 Hai phân số đồng dạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#Hai_ph.C3.A2n_s.E1.BB.91_.C4.91.E1.BB.93ng_d.E1.BA.A1ng Hai phân số bằng nhauhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/C%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#Hai_ph.C3.A2n_s.E1.BB.91_b.E1.BA.B1ng_nhau Wikibooks: Giới thiệu sơ lược về Số học/Phân Số https://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91 ==Phân Số== Phân Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#Ph.C3.A2n_S.E1.BB.91 Loại sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#Lo.E1.BA.A1i_s.E1.BB.91 Hai phân số đồng dạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#Hai_ph.C3.A2n_s.E1.BB.91_.C4.91.E1.BB.93ng_d.E1.BA.A1ng Hai phân số bằng nhauhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u_s%C6%A1_l%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%81_S%E1%BB%91_h%E1%BB%8Dc/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#Hai_ph.C3.A2n_s.E1.BB.91_b.E1.BA.B1ng_nhau Wikibooks: Hình học/Hình https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/H%C3%ACnh ==Hình Đa Giác== Hình Đa Giáchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/H%C3%ACnh#H.C3.ACnh_.C4.90a_Gi.C3.A1c Thể loạihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/H%C3%ACnh#Th.E1.BB.83_lo.E1.BA.A1i Wikibooks: Hình học/Hình/Hình Tam Giác https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/H%C3%ACnh/H%C3%ACnh_Tam_Gi%C3%A1c ==Hình Tam Giác== Hình Tam Giáchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/H%C3%ACnh/H%C3%ACnh_Tam_Gi%C3%A1c#H.C3.ACnh_Tam_Gi.C3.A1c Chu vihttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/H%C3%ACnh/H%C3%ACnh_Tam_Gi%C3%A1c#Chu_vi Diện Tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/H%C3%ACnh/H%C3%ACnh_Tam_Gi%C3%A1c#Di.E1.BB.87n_T.C3.ADch Thể Tíchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/H%C3%ACnh/H%C3%ACnh_Tam_Gi%C3%A1c#Th.E1.BB.83_T.C3.ADch Hai tam giác bằng nhauhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/H%C3%ACnh/H%C3%ACnh_Tam_Gi%C3%A1c#Hai_tam_gi.C3.A1c_b.E1.BA.B1ng_nhau Hai tam giác đồng dạnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/H%C3%ACnh/H%C3%ACnh_Tam_Gi%C3%A1c#Hai_tam_gi.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.93ng_d.E1.BA.A1ng Tam giác đềuhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/H%C3%ACnh/H%C3%ACnh_Tam_Gi%C3%A1c#Tam_gi.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.81u Tam giác cânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/H%C3%ACnh/H%C3%ACnh_Tam_Gi%C3%A1c#Tam_gi.C3.A1c_c.C3.A2n Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/H%C3%ACnh/H%C3%ACnh_Tam_Gi%C3%A1c#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Hình học/Tiên đề https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/Ti%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%81 ==Tiên đề Euclid== Tiên đề Euclidhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/Ti%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%81#Ti.C3.AAn_.C4.91.E1.BB.81_Euclid Wikibooks: Hình học/Góc https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/G%C3%B3c ==Định Nghĩa== Định Nghĩahttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/G%C3%B3c#.C4.90.E1.BB.8Bnh_Ngh.C4.A9a Đơn vị Đo lường Góchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/G%C3%B3c#.C4.90.C6.A1n_v.E1.BB.8B_.C4.90o_l.C6.B0.E1.BB.9Dng_G.C3.B3c Radianhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/G%C3%B3c#Radian Độhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/G%C3%B3c#.C4.90.E1.BB.99 Thể Loại Góchttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/G%C3%B3c#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i_G.C3.B3c Góc Nhọnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/G%C3%B3c#G.C3.B3c_Nh.E1.BB.8Dn Góc Vuônghttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/G%C3%B3c#G.C3.B3c_Vu.C3.B4ng Góc Tùhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/G%C3%B3c#G.C3.B3c_T.C3.B9 Góc Bẹthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/G%C3%B3c#G.C3.B3c_B.E1.BA.B9t Góc Phảnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/G%C3%B3c#G.C3.B3c_Ph.E1.BA.A3n Góc Đầyhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/G%C3%B3c#G.C3.B3c_.C4.90.E1.BA.A7y Tổng Kếthttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/G%C3%B3c#T.E1.BB.95ng_K.E1.BA.BFt Wikibooks: Hình học/Đường thẳng/Đường thẳng song song https://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng_song_song ==Đường thẳng song song== Đường thẳng song songhttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng_song_song#.C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_th.E1.BA.B3ng_song_song Các nguyên lý Euclidehttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng_song_song#C.C3.A1c_nguy.C3.AAn_l.C3.BD_Euclide Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BA%B3ng_song_song#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Vật lý đại cương/Điện nhiệt https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90i%E1%BB%87n_nhi%E1%BB%87t Điện | Điện tử | Điện nhiệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90i%E1%BB%87n_nhi%E1%BB%87t#.C4.90i.E1.BB.87n_nhi.E1.BB.87t Wikibooks: Đại số/Số Đại Số và Phép Toán Đại Số/Phân Số https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91 ==Phân Số== Phân Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#Ph.C3.A2n_S.E1.BB.91 Hai Phân số bằng nhauhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#Hai_Ph.C3.A2n_s.E1.BB.91_b.E1.BA.B1ng_nhau Toán Phân Sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C3%A2n_S%E1%BB%91#To.C3.A1n_Ph.C3.A2n_S.E1.BB.91 Wikibooks: Đại số/Số Đại Số và Phép Toán Đại Số/Số Phức https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_Ph%E1%BB%A9c ==Số Phức== Số Phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_Ph%E1%BB%A9c#S.E1.BB.91_Ph.E1.BB.A9c Toán Số Phứchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_Ph%E1%BB%A9c#To.C3.A1n_S.E1.BB.91_Ph.E1.BB.A9c Số Phức Ngượchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_Ph%E1%BB%A9c#S.E1.BB.91_Ph.E1.BB.A9c_Ng.C6.B0.E1.BB.A3c Toán Số Phức Ngượchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/S%E1%BB%91_Ph%E1%BB%A9c#To.C3.A1n_S.E1.BB.91_Ph.E1.BB.A9c_Ng.C6.B0.E1.BB.A3c Wikibooks: Đại số/Số Đại Số và Phép Toán Đại Số/Đạo Hàm https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m ==Đạo Hàm== Đạo Hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m Luật về phép toán đạo hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#Lu.E1.BA.ADt_v.E1.BB.81_ph.C3.A9p_to.C3.A1n_.C4.91.E1.BA.A1o_h.C3.A0m Đạo hàm trực tuyếnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#.C4.90.E1.BA.A1o_h.C3.A0m_tr.E1.BB.B1c_tuy.E1.BA.BFn Luật Leibniz hay Nhân Đạo Hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#Lu.E1.BA.ADt_Leibniz_hay_Nh.C3.A2n_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m Đạo hàm Hàm số trong hàm sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#.C4.90.E1.BA.A1o_h.C3.A0m_H.C3.A0m_s.E1.BB.91_trong_h.C3.A0m_s.E1.BB.91 Đạo hàm của lũy thừahttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#.C4.90.E1.BA.A1o_h.C3.A0m_c.E1.BB.A7a_l.C5.A9y_th.E1.BB.ABa Luật Đạo Hàm Nghịchhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#Lu.E1.BA.ADt_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_Ngh.E1.BB.8Bch Đạo Hàm Hàm Số Ngượchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_H.C3.A0m_S.E1.BB.91_Ng.C6.B0.E1.BB.A3c Các Luật Kháchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#C.C3.A1c_Lu.E1.BA.ADt_Kh.C3.A1c Luật Thương Hai Đạo Hàmhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#Lu.E1.BA.ADt_Th.C6.B0.C6.A1ng_Hai_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m Luật Đạo Hàm Lủy Thừahttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#Lu.E1.BA.ADt_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_L.E1.BB.A7y_Th.E1.BB.ABa Luật Đạo Hàm Loghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#Lu.E1.BA.ADt_.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_Log Đạo hàm của Lủy Thừa và Loghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#.C4.90.E1.BA.A1o_h.C3.A0m_c.E1.BB.A7a_L.E1.BB.A7y_Th.E1.BB.ABa_v.C3.A0_Log Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giáchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_C.E1.BB.A7a_H.C3.A0m_S.E1.BB.91_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_Gi.C3.A1c Đạo Hàm Của Hàm Số Đường Conghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_C.E1.BB.A7a_H.C3.A0m_S.E1.BB.91_.C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_Cong Đạo Hàm Của Hàm Số Đặc Biệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_C.E1.BB.A7a_H.C3.A0m_S.E1.BB.91_.C4.90.E1.BA.B7c_Bi.E1.BB.87t Đạo Hàm Bậc Nhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90%E1%BA%A1o_H%C3%A0m#.C4.90.E1.BA.A1o_H.C3.A0m_B.E1.BA.ADc_N Wikibooks: Đại số/Số Đại Số và Phép Toán Đại Số/Tích Phân https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n ==Tích Phân== Tích Phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n#T.C3.ADch_Ph.C3.A2n Thể Loại Tích Phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n#Th.E1.BB.83_Lo.E1.BA.A1i_T.C3.ADch_Ph.C3.A2n Tích phân xác địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_x.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.8Bnh Tích phân bất địnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n#T.C3.ADch_ph.C3.A2n_b.E1.BA.A5t_.C4.91.E1.BB.8Bnh Wikibooks: Đại số/Số Đại Số và Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích Phân Hàm Số Thường https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/S%E1%BB%91_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_v%C3%A0_Ph%C3%A9p_To%C3%A1n_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n/T%C3%ADch_Ph%C3%A2n_H%C3%A0m_S%E1%BB%91_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng +C|| Wikibooks: Điện/Nguồn Điện https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n ==Nguồn Điện== Nguồn Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n#Ngu.E1.BB.93n_.C4.90i.E1.BB.87n Wikibooks: Điện/Nguồn Điện/Điện tử https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD ==Điện Tử== Điện Tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AD Tính chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#T.C3.ADnh_ch.E1.BA.A5t Thể loại Điện tửhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD#Th.E1.BB.83_lo.E1.BA.A1i_.C4.90i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD Wikibooks: Điện/Nguồn Điện/Động Điện https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90%E1%BB%99ng_%C4%90i%E1%BB%87n ==Động Điện== Động Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90%E1%BB%99ng_%C4%90i%E1%BB%87n#.C4.90.E1.BB.99ng_.C4.90i.E1.BB.87n Quy luật Cu Lômhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90%E1%BB%99ng_%C4%90i%E1%BB%87n#Quy_lu.E1.BA.ADt_Cu_L.C3.B4m Quy luật Am Pehttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90%E1%BB%99ng_%C4%90i%E1%BB%87n#Quy_lu.E1.BA.ADt_Am_Pe Quy luật Lo Renhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90%E1%BB%99ng_%C4%90i%E1%BB%87n#Quy_lu.E1.BA.ADt_Lo_Ren Quy luật Điện Từhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90%E1%BB%99ng_%C4%90i%E1%BB%87n#Quy_lu.E1.BA.ADt_.C4.90i.E1.BB.87n_T.E1.BB.AB Wikibooks: Điện/Nguồn Điện/Điện giải https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%E1%BA%A3i ==Điện Giải== Điện Giảihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%E1%BA%A3i#.C4.90i.E1.BB.87n_Gi.E1.BA.A3i Ứng dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%E1%BA%A3i#.E1.BB.A8ng_d.E1.BB.A5ng Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%E1%BA%A3i#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Điện/Nguồn Điện/Điện cực https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_c%E1%BB%B1c ==Điện Cực== Điện Cựchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_c%E1%BB%B1c#.C4.90i.E1.BB.87n_C.E1.BB.B1c Ứng dụnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_c%E1%BB%B1c#.E1.BB.A8ng_d.E1.BB.A5ng Pin thườnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_c%E1%BB%B1c#Pin_th.C6.B0.E1.BB.9Dng Pin Sạchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_c%E1%BB%B1c#Pin_S.E1.BA.A1c Tham Khảohttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/%C4%90i%E1%BB%87n_c%E1%BB%B1c#Tham_Kh.E1.BA.A3o Wikibooks: Điện/Nguồn Điện/Quang điện https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/Quang_%C4%91i%E1%BB%87n ==Quang Điện== Quang Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n/Ngu%E1%BB%93n_%C4%90i%E1%BB%87n/Quang_%C4%91i%E1%BB%87n#Quang_.C4.90i.E1.BB.87n Wikibooks: Điện từ/Ứng dụng/Máy động cơ quay https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB/%E1%BB%A8ng_d%E1%BB%A5ng/M%C3%A1y_%C4%91%E1%BB%99ng_c%C6%A1_quay ==Máy động cơ quay== Máy động cơ quayhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB/%E1%BB%A8ng_d%E1%BB%A5ng/M%C3%A1y_%C4%91%E1%BB%99ng_c%C6%A1_quay#M.C3.A1y_.C4.91.E1.BB.99ng_c.C6.A1_quay Nguyên tắc hoạt độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB/%E1%BB%A8ng_d%E1%BB%A5ng/M%C3%A1y_%C4%91%E1%BB%99ng_c%C6%A1_quay#Nguy.C3.AAn_t.E1.BA.AFc_ho.E1.BA.A1t_.C4.91.E1.BB.99ng Wikibooks: Đại số/Biểu Thức Đại Số/Đa Thức https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Bi%E1%BB%83u_Th%E1%BB%A9c_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90a_Th%E1%BB%A9c ==Đa Thức Đặc Biệt== Đa Thức Đặc Biệthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Bi%E1%BB%83u_Th%E1%BB%A9c_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/%C4%90a_Th%E1%BB%A9c#.C4.90a_Th.E1.BB.A9c_.C4.90.E1.BA.B7c_Bi.E1.BB.87t Wikibooks: Đại số/Phương Trình Đại Số/Phương Trình Đại Số Bậc Nhứt https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BB%A9t ==Phương Trình Đại Số Bậc Nhứt== Phương Trình Đại Số Bậc Nhứthttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BB%A9t#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1i_S.E1.BB.91_B.E1.BA.ADc_Nh.E1.BB.A9t Giải Phương Trìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BB%A9t#Gi.E1.BA.A3i_Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh Thí dụ 1https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BB%A9t#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5_1 Thí dụ 2https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_B%E1%BA%ADc_Nh%E1%BB%A9t#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5_2 Wikibooks: Đại số/Phương Trình Đại Số/Phương Trình Đại Số Bậc Hai https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_B%E1%BA%ADc_Hai ==Phương Trình Đại Số Bậc Hai== Phương Trình Đại Số Bậc Haihttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_B%E1%BA%ADc_Hai#Ph.C6.B0.C6.A1ng_Tr.C3.ACnh_.C4.90.E1.BA.A1i_S.E1.BB.91_B.E1.BA.ADc_Hai Giải phương trìnhhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_B%E1%BA%ADc_Hai#Gi.E1.BA.A3i_ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh 1https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_B%E1%BA%ADc_Hai#1 2https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i_S%E1%BB%91_B%E1%BA%ADc_Hai#2 Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân hàm số lượng giác https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c Thể Loại:Toán Tích Phân Antiderivatives containing only sinehttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_only_sine Antiderivatives containing only cosinehttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_only_cosine Antiderivatives containing only tangenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_only_tangent Antiderivatives containing only secanthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_only_secant Antiderivatives containing only cosecanthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_only_cosecant Antiderivatives containing only cotangenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_only_cotangent Antiderivatives containing both sine and cosinehttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_both_sine_and_cosine Antiderivatives containing both sine and tangenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_both_sine_and_tangent Antiderivatives containing both cosine and tangenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_both_cosine_and_tangent Antiderivatives containing both sine and cotangenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_both_sine_and_cotangent Antiderivatives containing both cosine and cotangenthttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Antiderivatives_containing_both_cosine_and_cotangent Integrals with symmetric limitshttps://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%A1c#Integrals_with_symmetric_limits Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân hàm số phân thức https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_ph%C3%A2n_th%E1%BB%A9c Dưới đây là danh sách tích phân với phân thức. Tóan tích phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:T%C3%B3an_t%C3%ADch_ph%C3%A2n Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân hàm số mũ https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_m%C5%A9 Dưới đây là danh sách các tích phân với hàm mũ. Toán tích phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:To%C3%A1n_t%C3%ADch_ph%C3%A2n Wikibooks: Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân hàm số Logarit https://vi.wikibooks.org/wiki/Nh%E1%BA%ADp_m%C3%B4n_Gi%E1%BA%A3i_t%C3%ADch/T%C3%ADch_ph%C3%A2n/T%C3%ADch_ph%C3%A2n_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_Logarit Dưới đây là danh sách tích phân với hàm lôgarít. Toán tích phânhttps://vi.wikibooks.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:To%C3%A1n_t%C3%ADch_ph%C3%A2n Wikibooks: Vật lý đại cương/Sóng https://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/S%C3%B3ng ==Sóng== Sónghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/S%C3%B3ng#S.C3.B3ng Tính Chấthttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/S%C3%B3ng#T.C3.ADnh_Ch.E1.BA.A5t Sóng Di Độnghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/S%C3%B3ng#S.C3.B3ng_Di_.C4.90.E1.BB.99ng Loại Sónghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/S%C3%B3ng#Lo.E1.BA.A1i_S.C3.B3ng Phản Ứng Sónghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/S%C3%B3ng#Ph.E1.BA.A3n_.E1.BB.A8ng_S.C3.B3ng Thí dụ sónghttps://vi.wikibooks.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng/S%C3%B3ng#Th.C3.AD_d.E1.BB.A5_s.C3.B3ng Wikibooks: Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ Lọc Điện Tử/Bộ lọc tần số thấp https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_th%E1%BA%A5p ==Bộ lọc tần số thấp== Bộ lọc tần số thấphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_th%E1%BA%A5p#B.E1.BB.99_l.E1.BB.8Dc_t.E1.BA.A7n_s.E1.BB.91_th.E1.BA.A5p Phân Tích Mạch Điệnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_th%E1%BA%A5p#Ph.C3.A2n_T.C3.ADch_M.E1.BA.A1ch_.C4.90i.E1.BB.87n Lối Mắchttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_th%E1%BA%A5p#L.E1.BB.91i_M.E1.BA.AFc Tỉ lệ Điện Xuất trên Điện Nhậphttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_th%E1%BA%A5p#T.E1.BB.89_l.E1.BB.87_.C4.90i.E1.BB.87n_Xu.E1.BA.A5t_tr.C3.AAn_.C4.90i.E1.BB.87n_Nh.E1.BA.ADp Chu Kỳhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_th%E1%BA%A5p#Chu_K.E1.BB.B3 Tần sốhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_th%E1%BA%A5p#T.E1.BA.A7n_s.E1.BB.91 Frequency Responsehttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91_th%E1%BA%A5p#Frequency_Response Wikibooks: Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ Lọc Điện Tử/Bộ lọc băng tần https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_b%C4%83ng_t%E1%BA%A7n ==Bộ lọc băng tần== Bộ lọc băng tầnhttps://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_L%E1%BB%8Dc_%C4%90i%E1%BB%87n_T%E1%BB%AD/B%E1%BB%99_l%E1%BB%8Dc_b%C4%83ng_t%E1%BA%A7n#B.E1.BB.99_l.E1